Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, umožňuje škola distanční průběh zápisu.

Žádost (popř. žádost o odklad povinné školní docházky, stanovisko PPP či SPC a stanovisko dětského lékaře), zápisní list a kopii rodného listu dítěte (digitální podoba – sken či fotografie nebo papírová podoba – prostá kopie) mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

  • do datové schránky školy (qcyme8b)
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou
  • osobním podáním ve škole