Zážitková angličtina

Zážitková angličtina

Od března nabízíme žákům 4. a 5. třídy tematicky zaměřenou Zážitkovou angličtinu pod vedením Mgr. Michaely Emmerové. Náplní „klubu“ bude přiblížení kultury a tradic různými formami a hrami, pohybovými aktivitami, písničkami, výrobky,…. Nejedná se o doučování!

Zážitková angličtina je bezplatná a bude každý čtvrtek od 3. 3. 2022 ve 12,30 hod. ve škole.