Změna mimořádného opatření

MŠMT informuje, že vláda schválila mimořádné opatření s účinností od 14. března 2022. Ruší se povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních, a to jak pro žáky, tak pro zaměstnance či třetí osoby nacházející se ve škole. Nikdo tedy není povinen ve škole nosit ochranný prostředek. Totéž platí i při hromadných, kulturních, sportovních akcích, divadelních představeních, v muzeích nebo kinech.