Změna školního řádu

Vážení rodiče,

v dokumentech byl zveřejněn dodatek ke školnímu řádu – Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Tento dodatek byl upraven v návaznosti na distanční výuku. Žádáme Vás, abyste se s tímto dokumentem seznámili.