Stránky třídy 1. A

ZÁŘÍ

1.9. 2022 Zahájení školního roku

2.9. 2022 – Třídnické práce – seznámení, poučení, návštěva školy – hlavní budova

5.9. 2022 – Výuka dle rozvrhu

6.9. 2022 – Bloková výuka – téma: Multikulturní výchova

13.9.2022 – Schůzka rodičů – 16:00 hod. STACIONÁŘ

14.9. 2022 – Fotografování prvňáčků – během výuky 8:00 hod. (učení dle rozvrhu)

28.9. 2022 – Státní svátek

29. a 30.9. 2022 – Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází ve stacionáři (Náměstí 9. května č. p. 357).
  • Třídní učitelka je Mgr. Markéta Čermáková
  • Ve třídě je celkem 25 žáků.
  • Chlapců je 15 dívek 10.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Čermáková
Anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková
Matematika Mgr. Markéta Čermáková
Prvouka Mgr. Markéta Čermáková
Hudební výchova Mgr. Alena Fejfarová
Výtvarná výchova Mgr. Markéta Čermáková
Tělesná výchova Mgr. Markéta Čermáková
Pracovní činnosti Mgr. Alena Fejfarová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová