Stránky třídy 1. A

27. 9. 2023 – HD Jihlava, O pejskovi a kočičce

28. 9. 2023 – Státní svátek

29. 9. 2023 – Ředitelské volno

12. 10. 2023 – Návštěva MŠ, od 9.30 hod.

 

 

Kmenová třída se nachází ve stacionáři.

Třídní učitelkou je Mgr. Lucie Simandlová.

Počet žáků je 20 – z toho 10 chlapců a 10 dívek.

předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Lucie Simandlová
Anglický jazyk Mgr. Lucie Simandlová
Matematika Mgr. Lucie Simandlová
Prvouka Mgr. Lucie Simandlová
Hudební výchova Mgr. Lucie Simandlová
Výtvarná výchova Mgr. Lucie Simandlová
Tělesná výchova Mgr. Lucie Simandlová
Pracovní činnosti Mgr. Lucie Simandlová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Adapťáček

První školní den