Stránky třídy 1. A

2. 4. Aprílový den

12. 4. Letové ukázky dravců

30. 4. Čarodějnický den – není potřeba nosit učebnice, pouze penál. Kdo bude chtít, může si přinést čarodějnický kostým.

1. 5. Státní svátek

6. 5. Tonda obal na cestách – EVVO

8. 5. Státní svátek

16. 5. Fotografování tříd

22. 5. Pedagogické odpoledne (15.00 – 17.30)

31. 5.  Kino v Lukách nad Jihlavou – Kung Fu Panda 4, (od 8.00)

10. 6. Knihovna – pasování na čtenáře (8.00 – 9.00)

20. 6. Výlet na zámek Budišov

21. 6. Ukončení školního roku 2023/2024, předání vysvědčení 1. vyučovací hodinu, poté žáci odchází domů

 

Kmenová třída se nachází ve stacionáři.

Třídní učitelkou je Mgr. Lucie Simandlová.

Počet žáků je 20 – z toho 10 chlapců a 10 dívek.

předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Lucie Simandlová
Anglický jazyk Mgr. Lucie Simandlová
Matematika Mgr. Lucie Simandlová
Prvouka Mgr. Lucie Simandlová
Hudební výchova Mgr. Lucie Simandlová
Výtvarná výchova Mgr. Lucie Simandlová
Tělesná výchova Mgr. Lucie Simandlová
Pracovní činnosti Mgr. Lucie Simandlová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Ochutnávka exotického ovoce

Modelování ovoce a zeleniny

Předvánoční tělesná výchova

Pyžamový den s pohádkou Grinch

Poselství křesťanských Vánoc

Loucké muzeum

Halloween

Adapťáček

První školní den