Stránky třídy 1.A

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenová učebna se nyní nachází v odloučeném pracovišti ve stacionáři na adrese náměstí 9. května 357. Po ukončení rekonstrukce se bude učebna nalézat v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Markéta Vaňková
  • Ve třídě je celkem 16 žáků.
  • Chlapců je 9 a dívek 7.

český jazyk Mgr. Markéta Vaňková
anglický jazyk Mgr. Markéta Vaňková
matematika Mgr. Markéta Vaňková
prvouka Mgr. Markéta Vaňková
hudební výchova Mgr. Markéta Vaňková
výtvarná výchova Mgr. Markéta Vaňková
tělesná výchova Mgr. Markéta Vaňková
pracovní činnosti Mgr. Markéta Vaňková

Zpátky do školy

Ve středu 18.11.2020 se žáci prvních a druhých tříd mohli vrátit zpět do školních lavic.

Jak moc se moji prvňáčci na návrat těší, jsem slýchávala při každodenní on-line výuce. V průběhu nuceného pobytu doma, se naučili mimo jiné nová písmenka, která jsme si ještě raději naživo zopakovali. Mrazivější počasí nám nahrává do karet a dokreslilo potřebnou atmosféru k nově probíranému písmenu I, a děti si tak věrohodně namalovaly iglú s Eskymáky.

Jsem moc ráda, že každé ráno ve třídě vítám usměvavé tvářičky s rozzářenýma očima a vidím, že žáčky prvotní nadšení nepřešlo.

JAK SE TĚŠÍŠ DO PRVNÍ TŘÍDY?

První měsíc ve škole. Seznámení s třídním kolektivem.

Děti i rodiče provází obavy, jaké to ve škole bude a jak vše zvládnou. Učitelky prvních tříd se snažily uvést prvňáčky do školy tak, aby vztah ke škole byl i do budoucna pozitivní. Pomohlo také útulné a podnětně připravené prostředí ve třídách v Denním stacionáři Pohodář Luka nad Jihlavou.

Každé ráno jsme začínali společným zdravením v kruhu a povídáním o tom, co jsme zajímavého prožili a na co se budeme ve škole každý den těšit. Společná setkávání v kruhu dodávala dětem pocit sounáležitosti s ostatními dětmi. Společně jsme se zaměřili na to, abychom se co nejlépe poznali. Sestavili jsme si pravidla chování v prvních třídách. Děti se hned na počátku školního roku učily spolupracovat, vzájemně si naslouchat a pomáhat si.

Po ukončení prvního měsíce školní docházky našich prvňáčků můžeme konstatovat, že se jejich nové životní role žáků a spolužáků zhostili velice dobře.

SVÁTEK SLABIKÁŘE