Stránky třídy 1. A

ČERVEN

2.6.2023 – Den dětí – retro hry

8.6.2023 – DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA, Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z. s. (hřiště)

12.6.2023 – Školní akademie – dopoledne pro školu 9,30 hod.

13.6.2023 – Školní akademie – odpoledne pro veřejnost 17,00 hod.

16.6.2023 – Školní výlet – Ratibořice – kozí farma

22.6.2023 – Pasování prvňáčků na čtenáře – Knihovna Luka nad Jihlavou

22.6.2023 – Pedagogická rada

30.6.2023 – Vydání vysvědčení za školní rok 2022/2023 – 1. vyučovací hodina

KVĚTEN

16.5. 2023 – Fotografování

23.5. 2023 – Třídní schůzka v 16:00 hod.

25.5. 2023 – Pytlácká stezka

DUBEN

3.4. 2023 – 8:00 – 8:45 hod. – Milan Ošmera – žonglér a akrobaté – 70 Kč/žák

4.4. 2023 – Velikonoční příběh –  Mgr. Krčálová

17.4. – 18.4. 2023 – Sběr starého papíru – PO 10:00 hod – 17:00 hod., ÚT  10:00 – 15:00 hod.

BŘEZEN

29.3. 2023 – Pedagogická rada

29.3. 2023 -15:00 – 17:30 hod – Pedagogické odpoledne

29.3. a 30.3. – Návštěva předškoláků v 1. třídách (3. a 4. hodina)

31.3. 2023 – 1. stupeň Záchranná stanice IKAROS – 60 Kč za žáka (v tělocvičně)

ÚNOR

3.2. 2023 – Pololetní prázdniny

16.2. 2023 – Karneval – 3. a 4. vyučovací hodina

17.2. 2023 – Návštěva 4. B + pí. uč. Novotná – pohádka O TŘECH PRASÁTKÁCH

20. – 26.2. 2023 – Jarní prázdniny

 

LEDEN

12. 1. 2023, 15:00 – 17:30 -Pedagogické odpoledne

24. 1. 2023 ve 13:30 – Pedagogická rada 

31. 1. 2023 – Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

 

PROSINEC

1.12.2022 – Návštěva MŠ – 3. a 4. vyučovací hodina

5.12. 2022 – návštěva Mikuláše

12.12.2022 – Maják – dílničky

19.12.2022 – návštěva muzea 8:30 hod.

20.12.2022 – Poselství Vánoc (v rámci prvouky)

21.12.2022 – Pyžamový den – učíme se v pyžamu

22.12.2022 – Vánoční besídka

23.12.2022 – 2.1.2023 – Vánoční prázdniny

 

LISTOPAD

14.11.2022 – Divadélko pro školy – 8:00 – 9:30 hod (Africká pohádka) . Cena za žáka 60 Kč. Kino. (placeno z pokladny)

14. 11.2022 – Pedagogická rada  13:30 hod. 

17.11.2022 – Státní svátek

18.11. 2022 – Ředitelské volno

25.11.2022 – Rozsvícení vánočního stromu 

ŘÍJEN

10. -11.10 2022 – Sběr starého papíru ( Po 10.10.  10:00-17:00 hod, Út 11.10.  10:00 – 13:00 hod. – dvůr Služby Luka)

24.10.2022 – Návštěva žáků 2. A – pohádka (v rámci výuky)

25. 10. 2022 – Provozní pedagogická porada 13:30 hod. – odpolední výuka odpadá

26. – 27. 10.2022 – Podzimní prázdniny

28. 10.2022 – Státní svátek

31. 10. 2022 – Třídní schůzka 16:00 hod. ve třídě 1. A – STACIONÁŘ

 

ZÁŘÍ

1.9. 2022 Zahájení školního roku

2.9. 2022 – Třídnické práce – seznámení, poučení, návštěva školy – hlavní budova

5.9. 2022 – Výuka dle rozvrhu

6.9. 2022 – Bloková výuka – téma: Multikulturní výchova

13.9.2022 – Schůzka rodičů – 16:00 hod. STACIONÁŘ

14.9. 2022 – Fotografování prvňáčků – během výuky 8:00 hod. (učení dle rozvrhu)

28.9. 2022 – Státní svátek

29. a 30.9. 2022 – Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází ve stacionáři (Náměstí 9. května č. p. 357).
  • Třídní učitelka je Mgr. Markéta Čermáková
  • Ve třídě je celkem 25 žáků.
  • Chlapců je 15 dívek 10.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Čermáková
Anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková
Matematika Mgr. Markéta Čermáková
Prvouka Mgr. Markéta Čermáková
Hudební výchova Mgr. Alena Fejfarová
Výtvarná výchova Mgr. Markéta Čermáková
Tělesná výchova Mgr. Markéta Čermáková
Pracovní činnosti Mgr. Alena Fejfarová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová