Stránky třídy 1. B

 1. 9. ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

V budově školy – přízemí, druhé třídy

Děti jdou na oběd a potom na výuku náboženství.

 

 1. 9. FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍD

Dle nabídky od pana fotografa.

 

 1. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. TŘÍD V 16,00 HOD.

V budově stacionáře.

 

 1. 9. NÁBOR FOTBALISTŮ PRO 1. TŘÍDY

V 8,30 hod. na školním hřišti. S sebou normálně aktovku s učením.

Děti oblečte sportovně.

 

 1. 9. ADAPŤÁČEK PRO ŽÁKY 1. TŘÍD

V tělocvičně: společné pohybové hry a soutěže tříd 1. A + 1. B ve spolupráci se školním parlamentem.

 

 1. 9. HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA: O PEJSKOVI A KOČIČCE, V 9,00 HOD.

Odjezd v 8, 00 hod. z Luk nad Jihlavou. Začátek představení: 9,00 hod. Doba trvání představení: 50 min. Doprava zajištěna autobusem HD Jihlava.

Sraz ve stacionáři jako obvykle – začátek školního vyučování, s sebou – batůžek, svačina, pití, penál, čip, kapesníčky na smrkání.

 

 1. 9. STÁTNÍ SVÁTEK, 29. 9. ŘEDITELSKÉ VOLNO
 1. 10. 2023 HALLOWEEN

Strašidelné písničky s pohybem, didaktické hry

 1. 10. – 27. 10. 2023 PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 2. 10. 2023 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

16,00 – 18,30 hod.

 1. 11. 2023 TANDEMOVÁ VÝUKA 1.A + 1.B

Slavnost SLABIKÁŘE, rozloučení se ŽIVOU ABECEDOU

1.12. 2023 PÍŠEME PEREM

 

 1. 12. 2023 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Čerti v 1. B, čertovské úkoly

 1. 12. 2023 PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET TŘEŠŤ, město betlémů

Keramická dílna, výstava betlémů – info viz. informační leták

 1. 12. 2023 PŘÁTELSTVÍ, program pro děti v rámci preventivních programů – vztahy mezi dětmi ve třídě, ve spolupráci se školním metodikem prevence: Mgr. Libor Kucza.
 2. vyučovací hodina
 3. 12. 2023 POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC
 4. vyučovací hodina – p. katechetka
 5. 12. 2023 NÁVŠTĚVA LOUCKÉHO MUZEA, vánoční výstava

8,50 – 9,10 hod.

 1. 12. 2023 DEVÁŤÁCI UČITELI

První dvě vyučovací hodiny žáci 9. tříd vyučují žáky prvního stupně.

 1. 12. 2023 PYŽAMOVÝ DEN

S sebou: pyžamo, župánek (nebo teplá mikina), teplé ponožky, polštářek, deka, plyšák, penál, slabikář +zdokonalujeme čtení, svačina, deníček, batoh

Děti se ve škole do pyžama převlečou.

 1. 12. 2023 VÁNOČNÍ BESÍDKA

S sebou: penál, deníček, cukroví – svačina, batoh.

12. 2023 – 2. 1. 2024 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

3.1. 2024 NÁSTUP DO ŠKOLY

11.1. 2024 15,00 – 17,30 hod. PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE – individuální pohovory s rodiči žáků, info ohledně prospěchu a chování

31.1. 2024 PŘEDÁNÍ VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ – poslední vyučovací hodinu, první 2 vyučovací hodiny probíhá výuka, další 2 vyučovací hodiny TŘÍDNICKÉ HODINY (SEBEHODNOCENÍ DĚTÍ, VZTAHY MEZI DĚTMI, TŘÍDNÍ PRAVIDLA, MOTIVACE DO 2. POLOLETÍ)

22.1. 2024 NÁVŠTĚVA 1. B V MATEŘSKÉ ŠKOLE

2.2. 2024 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

12.2. – 18.2. 2024 JARNÍ PRÁZDNINY

19. 2. 2024 KARNEVAL pro 1. – 3. třídy (v tělocvičně)

29. 2. 2024 TŘÍDNICKÁ HODINA

Téma: komunikace, soudržnost

Formou prosociálních her, komunitní kruh.

12. a 14. 3. 2024 NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH

26. 3. 2024 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

16,00 – 17,30 hod.

26. 3. 2024 TŘÍDNICKÁ HODINA

Téma: emoce, zvládání emocí, empatie

Formou prosociálních her, komunitní kruh.

28. 3. 2024 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

29. 3., 1. 4. 2024 STÁTNÍ SVÁTEK

2. 4. 2024 APRÍLOVÝ DEN

1. B: Den mé oblíbené barvy propojené s aprílem

Počet kusů oblečení a doplňků v mé barvě, pracuji se svojí barvou, barevný svačinka.

Barevná ptačí vejce a co z nich asi vysedím – apríl.

8. 4. – 12. 4. 2024 ROZKVETLÁ ŠKOLA

Tematická výuka, výzdoba školy

12. 4. LETOVÉ UKÁZKY DRAVCŮ

SEIFEROS, hřiště

9,3 – 10,30 hod.

22. 4. 2024 DEN ZEMĚ

Aktivity pro 1. třídy – plotovka, hra na třídění odpadu

INFORMACE: KVĚTEN, ČERVEN 2024

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

6. 5. 2024 TONDA OBAL NA CESTÁCH

Interaktivní přednáška, třídění odpadu

V budově hlavní školy, 1. B – 2. vyučovací hodinu

Zdarma

13. 5. – 14. 5. 2024 SBĚR STARÉHO PAPÍRU

SLUŽBY LUKA

13. 5. 10,00 – 17,00 hod.

14. 5. 10,00 – 15,00 hod.

16. 5. 2024 FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

22. 5. 2024 TŘÍDNÍ SCHŮZKA 1. B

16,30 – 17,30 hod. společná schůzka všech rodičů

Přijďte, prosím, na stanovený čas začátku schůzky.

28. 5. 2024 TANDEMOVÁ VÝUKA 1. A + 1. B

Čtenářská gramotnost, pozemština a mimozemština,

práce s básničkami

30. 5. 2024 TŘÍDNICKÁ HODINA

Navazování kontaktu pomocí dramatické výchovy.

Prohlubování vztahů mezi dětmi – hrou.

31. 5. 2024 DEN DĚTÍ

Kino Luka nad Jihlavou

Promítání filmu: Kung Fu Panda, 70 Kč, v 8,00 hod.

Zmrzlina (Kolouch) – v případě příznivého počasí

7. 6. NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ Z MŠ BÍTOVČICE V 1.B

10. 6. 2024 PASOVÁNÍ PRVŇÁKŮ NA ČTENÁŘE

KNIHOVNA LUKA

1. B – 9,00 – 10,00 hod.

17. 6. – 21. 6. 2024 ŠKOLNÍ DRUŽINA

Zajištěna v budově stacionáře: RANNÍ I ODPOLEDNÍ

1.B: 17. 6. – 21. 6. 2024

BĚŽNÝ PROVOZ JAKO PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK VE STACIONÁŘI

20. 6. 2024 ŠKOLNÍ VÝLET

ZÁMEK BUDIŠOV

Doprava zajištěna objednaným autobusem.

Odjezd z náměstí: 7,45 hod.

Návrat: okolo 12,00 – 12,30 hod.

Obědy budou mít děti odhlášené.

Cena přibližně: 400 Kč

Platba přes školní pokladnu.

Bližší info před výletem.

21. 6. 2024 PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

1. B v budově stacionáře v naší třídě

První vyučovací hodinu, poté děti odchází domů nebo do školní družiny.

Se školní družinou půjdou na oběd.

24. 6. – 28. 6. 2024 ŘEDITELSKÉ VOLNO

Kmenová třída se nachází ve stacionáři.

Třídní učitelkou je Mgr. Dagmar Horká.

Počet žáků je 20 – z toho 7 chlapců a 13 dívek.

předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Dagmar Horká
Anglický jazyk Mgr. Dagmar Horká
Matematika Mgr. Dagmar Horká
Prvouka Mgr. Dagmar Horká
Hudební výchova Mgr. Dagmar Horká
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Horká
Tělesná výchova Mgr. Dagmar Horká
Pracovní činnosti Mgr. Dagmar Horká
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Prvňáčci ze ZŠ a MŠ  Luka nad Jihlavou zvládli první měsíc školy. Hurá!

To je skvělé! Gratulujeme prvňáčkům k úspěšnému prvnímu měsíci ve škole. Začátek školního roku je pro děti i rodiče vzrušující, ale také náročný. To je velký krok a důležitý okamžik nejen pro děti samotné, ale i pro jejich rodiny. Je skvělé si říct, že prvňáčci to zvládli a že chodí do školy s radostí.

Jak vše probíhalo?

Čtvrtého září přineslo tolik očekávaný den, kdy 40 prvňáčků poprvé usedlo do svých školních lavic. Dětem první den ve škole popřály hodně školních úspěchů nejen paní učitelky prvních tříd Mgr. Lucie Simandlová a Mgr. Dagmar Horká, ale přál jim i pan starosta Luk nad Jihlavou Ing. Martin Dvořák s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou Mgr. Hanou Švaříčkovou. Během prvních dnů a týdnů jsme se stihli navzájem seznámit, poznat školu a její okolí a po vyvození prvních písmen už zvládáme číst slabiky a první slova. Z akcí jsme již měli fotbalový nábor, adapťáček a návštěvu Horáckého divadla v Jihlavě – představení O pejskovi a kočičce. První krok a důležitý okamžik mají děti za sebou a teď je čeká první rok ve škole plný nových zážitků a výzev. Paní učitelky se na samém začátku vzdělávání zaměřily na to, jak motivovat děti na začátku školního roku.

 

Každá třída má však jinak tematicky zaměřenou motivaci. Třída 1. A se věnuje zvířatům s celoroční hrou zoo. Již od prvních dnů děti získávají za aktivitu a splněné úkoly zlaťáčky, které poté přeměňují za nálepky zvířátek do své zoologické zahrady. Díky této motivaci si prvňáčci vyzkouší jak roli nakupujícího, tak i roli prodávajícího, tím se zábavnou formou učí i finanční gramotnosti. Spousty zlaťáčků už bylo vyplaceno např. za pamětné zvládnutí básniček nebo za správně nachystané pomůcky a učebnice na lavici před začátkem hodiny.

Prvňáčci z 1. B jsou „Myšáci“. Na začátku roku na ně čekala nově vytvořená pohádková kniha, kterou pro děti vytvořila paní učitelka s pomocí myšáka Kryšpína a jeho kamarádů, kteří zažívali bezvadná dobrodružství a dětem pak připravili k jednotlivým pohádkám úkoly a hráli s nimi zábavné hry. Kniha pomohla dětem od začátku rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, kreativitu a schopnost řešit úkoly. Interaktivní aspekt, kdy se děti mohly zapojit do her a úkolů, spojených s příběhy byl skvělým způsobem, jak je udržet angažované a motivované. Po celý školní rok budou děti plnit další myškové úkoly a samozřejmě sbírat v rámci soutěží skoro opravdové myši.

 

Září je u konce, ale co nám přinesou nadcházející měsíce? To teprve zjistíme a moc se těšíme na to, co všechno nového se během školního roku naučíme a společně zažijeme. Přejeme prvňáčkům hodně radosti, a aby spousty nových povinností zvládli s úsměvem ve svém školním putování!

Tř. uč. 1. A Mgr. Lucie Simandlová

Tř. uč. 1. B Mgr. Dagmar Horká

 

 

 

TANDEMOVÁ VÝUKA: spojení paralelních ročníků na 1. st. ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

Na naší škole jsme v průběhu měsíce listopadu zařadili tandemovou výuku. Tento inovativní přístup spojil paralelní ročníky od prvních až do čtvrtých tříd. Třídní učitelky jednotlivých souběžných ročníků společně připravily a zrealizovaly pro žáky program výuky, který podporoval interaktivní učení, spolupráci mezi třídami a přinesl nový rozměr do vzdělávacího procesu.

Téma dne pro první třídy: Slavnost Slabikáře a rozloučení s Živou abecedou. Den začal didaktickými hrami, ve kterých naši prvňáčci prokázali znalost písmen z Živé abecedy. Slavnostní přípitek jablečným džusem, disco tanec na písničku Abeceda a sladká odměna přinesla do dne radostný prvek. Slavnostní předávání Slabikářů symbolizovalo jejich první krůčky do světa čtení a psaní. Program pokračoval výtvarnou dílnou, ve které děti uplatnily svoji kreativitu, fantazii a manuální zručnost. Například z velkého psacího P vznikl papoušek nebo z velkého tiskacího S vznikl sněhulák. V tělocvičně se písmena stala součástí pohybových her. Například prolézání O jako obruče připomínalo opičky na stromě, zatímco závody na písmeno A přinesly do tělocvičny dynamiku automobilových závodů. Děti se nyní těší na další dobrodružství ze Slabikáře.

Téma dne pro druhé třídy: Podzim. Tandemovou výuku ve druhém ročníku jsme věnovali zábavnému procvičení a opakování učiva prvouky, a to právě dokončenému tematickému celku Podzim. Výuku jsme přenesli ven do přírody. V úseku cyklostezky, čekala na žáky Podzimní stezka. Při přesunu na cykolostezku určovali jehličnaté i listnaté stromy, které míjeli.  Kolem cesty děti postupně hledaly 15 listů s otázkami, písmeno u správné odpovědi potom doplnily do šifrovací kartičky a na základě ní musely ještě vyluštit obrázkovou tajenku. Kdo vše věděl a pečlivě pracoval, vyluštil pranostiku: „Když dne ubývá, zimy přibývá.“  V další části měli žáci za úkol ve skupinkách vytvořit z nalezených přírodnin Podzimníčky či domečky pro broučky a zvířátka. Při realizaci tohoto úkolu uplatnili svou fantazii a kreativitu, zároveň se ale učili i vzájemné spolupráci.

Téma dne pro třetí třídy: Naše obec. Třeťáci zjišťovali různými způsoby zajímavosti o Lukách nad Jihlavou. Pomocí chromebooků hledali základní informace, učili se orientovat pomocí buzoly na mapě Vysočiny a Luk, seznámili se s místními pověstmi. Znak naší obce složili z puzzle, pracovali s louckým sborníkem a zpravodajem. Dozvěděli se mnoho zajímavého o historii i současném dění školy a obce. Znalost známých a památečních míst ověřili pomocí obrazové dokumentace. V závěru aktivit vytvořili myšlenkovou mapu.

Téma dne pro čtvrté třídy: Svatý Martin. Čtvrťáci prošli různými aktivitami spojenými se svátkem svatého Martina. Nejdříve paní učitelky vysvětlily dětem pojem „tandem“ a proč jsou ve třídě přítomné obě najednou. Po přečtení legendy o svatém Martinovi dostaly děti do skupinek rozstříhaný text legendy a měly za úkol sestavit krátkou verzi dějové posloupnosti. Následoval běhací diktát s pranostikami, kde děti hledaly karty s pranostikami po třídě a doplňovaly neúplné věty. Vysvětlovali jsme si význam výsledných pranostik. Ve skupinkách děti hrály hru „Pravda a lež“, kde si zopakovaly důležité údaje ze sv. Martina s použitím chromebooků a aplikace Kahoot. Tandemová výuka byla propojena i s hodinou výtvarné výchovy, kde děti vytvářely obraz hlavy koně sv. Martina.

Kolektiv učitelů 1. st. ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

 

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET: TŘEŠŤ – MĚSTO BETLÉMŮ

Realizace: 11. 12. – 15. 12. 2023

 1. – 4. třídy

Ztřeštěná keramika Třešť, Turistické informační centrum – expozice betlémů

Program výletu:

Ztřeštěná keramika Třešť: malování v keramické dílně na vytočenou keramiku – hrnek nebo miska, (cena: 250 Kč, v ceně je také vypálení keramiky a dovoz hotového výrobku do školy před Vánocemi)

Turistické informační centrum – expozice betlémů: rozšířená výstava betlémů, krátký film o betlémářích v Třešti, možnost nákupu upomínkových předmětů v informačním turistickém centru (vstupné dobrovolné)

 

Předvánoční výlet 1. stupně (1. – 4. třídy) do muzea betlémů a návštěva keramické dílny byly pro žáky i učitele obohacujícím zážitkem. Poskytly nejen nové poznatky, ale také prostor pro tvůrčí a sociální rozvoj. Při práci v keramické dílně měli možnost učitelé pozorovat a hodnotit individuální dovednosti a schopnosti žáků mimo běžné vyučovací prostředí. Každý žák si vytvořil vlastní originální hrníček, což představuje trvalou vzpomínku na tento výlet. Návštěva muzea betlémů poskytla žákům jedinečný kulturní a vzdělávací zážitek. Prohlédnutí různorodých betlémů obohatilo jejich znalosti o vánočních tradicích a historii.

 

NÁVŠTĚVA NAŠICH PRVŇÁČKŮ V MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

V lednu, na závěr prvního pololetí školního roku 2023/2024, se naši prvňáčci z 1. A a z 1. B vydali na
návštěvu do své bývalé mateřské školy. Tento den byl plný radosti a sounáležitosti, která posiluje
pouta mezi dětmi a vytváří nezapomenutelné vzpomínky. Pro naše prvňáčky to byla příležitost se
setkat se známými tvářemi, s dětmi, se kterými navštěvovali mateřskou školu, ale i se svými bývalými
učitelkami. Společně si hráli a povídali. Získali tak další možnost rozvíjet své sociální dovednosti, jako
jsou komunikace, sdílení a spolupráce. Celé setkání proběhlo v přátelské a radostné atmosféře.
Prvňáčci se už těší, až zase do prvních tříd na návštěvu k nám na oplátku přijdou předškoláci
z mateřské školy.

Mgr. Dagmar Horká

 

 

 

HRNEČEK NA ČAJ
VZPOMÍNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET

Žáci i učitelé prvních až čtvrtých tříd s radostí vzpomínají na nedávný předvánoční výlet, který se
uskutečnil v prosinci minulého roku a který nás zavedl do malebného města Třešť, známého svou
unikátní tradicí betlémářství.
Navštívili jsme Ztřeštěnou keramiku Třešť, kde jsme měli jedinečnou možnost stát se vlastními
umělci. Každý žák, ale i mnozí učitelé nebo paní asistentky si vybrali svůj vlastní originální hrnek, který
si namalovali, a poté byl vypálen. Každý hrneček nese s sebou kousek atmosféry předvánočního
období. Kromě estetického potěšení, které nám hrneček přináší, se také stává praktickým
pomocníkem v boji s chřipkou a nachlazením. Jakmile přichází období nemocí, hrneček na čaj se stává
naším společníkem. Teplý čaj hřeje tělo, ale také poskytuje duši potřebné uklidnění. Každý hrneček je
originální a unikátní, právě tak, jako jsou jedineční naši žáci.
Zamířili jsme také do Turistického informačního centra, kde jsme byli svědky působivé expozice
betlémů. Prohlédli jsme si různorodé betlémy a dozvěděli se více o tradici betlémářství v Třešti.
Krátký film nám přiblížil práci místních betlémářů a jejich vášeň pro tuto uměleckou formu. Měli jsme
možnost si zakoupit upomínkové předměty, které nám připomínají tento nezapomenutelný výlet.
Předvánoční výlet do muzea betlémů a návštěva keramické dílny byly pro žáky i učitele obohacujícím
zážitkem. Poskytl nejen nové poznatky, ale také prostor pro tvůrčí a sociální rozvoj. Při práci
v keramické dílně měli možnost učitelé pozorovat a hodnotit individuální dovednosti a schopnosti
žáků mimo běžné vyučovací prostředí.
Přejeme všem žákům, ať je jejich hrneček na čaj provází nejen ve chvílích nemoci, ale i odpočinku a
pohody.

Mgr. Dagmar Horká

 

 

 

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH V ZŠ A MŠ LUKA NAD JIHLAVOU

Pro děti v první třídě, jejich rodiče i paní učitelky je okamžik rozdávání prvního vysvědčení zásadním
okamžikem plným emocí, hrdosti a očekávání. Pro děti v první třídě je první vysvědčení víc než
pouhým kusem papíru. Je to potvrzení jejich snahy a prvních kroků na cestě ke vzdělání.
Před rozdáváním pololetního vysvědčení proběhl v 1. A i v 1. B blok dvou třídnických hodin. Třídnické
hodiny před rozdáváním pololetního vysvědčení se staly vhodnou příležitostí pro zhodnocení
průběhu prvního pololetí, pro poděkování žákům za jejich úsilí, povzbuzení do další školní práce,
připomenutí třídních pravidel, k sebehodnocení a podpory rozvoje vztahů ve třídě.
Třída 1. A se v první hodině zaměřila na zhodnocení třídních pravidel (hlásíme se, svačíme na svém
místě v lavici, pozdravíme, jsme kamarádi,…), která jsme si společně stanovili již v září. Zjistili jsme, že
děti všechna pravidla znají a až na drobné výjimky se nám je daří dodržovat. Největší legraci jsme si
ale užili při dramatickém ztvárnění jednotlivých pravidel. Například vidět nepořádek na lavici,
nedojezenou svačinu s rozházenými učebnicemi po zemi, a na druhé straně stůl s krásně urovnanými
pomůckami, to byl rozdíl opravdu velký. Další aktivitou v komunitním kruhu byla síť přátelství. S
předáváním klubka provázku si děti sdělily, co se jim na jejich spolužácích líbí. Zaznívala
chvála, poděkování či ocenění toho, čeho si na spolužákovi váží nejvíce. Výstupem této hry nám
vznikla propletená síť, která symbolizuje naše vzájemné vztahy ve třídě. A aby byla síť našich
přátelství stále hezky pevná, musíme se o naše vztahy ve třídě náležitě starat. Ve druhé vyučovací
hodině jsme se věnovali zhodnocení školních výkonů. Do pololetního sebehodnotícího listu si děti
zapisovaly například to, co na začátku školního roku ještě neuměly a teď už umí, co se jim ve škole líbí
nebo v čem by se chtěly v nadcházejících měsících zlepšit. Po sebereflexi byl už správný čas na to, aby
prvňáčci obdrželi od paní učitelky svá první vysvědčení, a to rovnou se samými jedničkami!
Úvodní aktivitou třídnické hodiny v 1. B byl „Potlesk“. Tato forma aktivity naladila děti na sebe
navzájem a přispěla k úvodnímu uvolnění atmosféry. Prvňáčci vždy hromadně zatleskali každému
spolužákovi, za to jaký je a jak dobře zvládl první půlrok ve škole. Další hra „Co o tobě vím?“ probíhala
v komunitním kruhu, kdy děti seděly na zemi v kruhu. Hra byla zaměřena na povzbuzení a ocenění
jejich kamarádství. Kdo v kruhu mluví, drží nějakou věc. U nás si posíláme malou myšku. Každý řekne,
co ví o vybraném dítěti, které si sedne doprostřed kruhu. Děti si vyjadřují, za co se mají rádi, jaké jsou
jejich dobré vlastnosti a co o sobě všechno ví. Navzájem si také mohou za některé věci poděkovat.
Následovalo sepisování, malování a prezentování třídních pravidel ve skupinkách pro druhé pololetí
tohoto školního roku. Na závěr třídnické hodiny si děti vyzkoušely jednoduché sebehodnocení na list
papíru, na který napsaly ke každému předmětu, jakou by si daly známku a dokreslily smajlíka
vyjadřujícího, jak se jim daný předmět líbí, jak se jim v něm daří. Společně jsme se zaměřili na to, že
každý má své silné i slabé stránky, zdůraznili jsme si pokrok, který všichni od začátku školního roku
udělali a diskutovali jsme, co všechno bychom mohli společně zlepšit v naší školní práci. A pak už také
nastal čas na rozdání prvního vysvědčení a samozřejmě, že se samými jedničkami.
Čas věnovaný třídnickým hodinám je velice důležitý. Pro prvňáčky se ovšem musí zohlednit jejich věk
a úroveň chápání tak, aby i oni mohli sdílet své pocity, spolupracovat a rozvíjet vzájemné vztahy mezi
sebou. Celkově je klíčové vytvářet podporující pozitivní prostředí ve třídě, kde se žáci cítí bezpečně a
jsou podporování ve svém vzdělávání.

Mgr. Lucie Simandlová, Mgr. Dagmar Horká

 

 

 

Březen 2024: Návštěva předškoláků v prvních třídách.

Jaro je obdobím, kdy se rodiče a jejich děti začínají připravovat na první kroky do dalšího života. Předškoláky čeká v dubnu zápis do prvních tříd. Aby se předškoláci lépe seznámili s tím, co je v první třídě čeká, navštívili nás v naší škole.

Prvňáčci z 1. A natěšeně obcházeli kolem oken a vyhlíželi své kamarády ze školky. Předškoláci se seznámili s prostředím školní třídy, a jakmile zazvonil zvoneček, usedli poprvé do školních lavic. Než se však stačili rozkoukat, prvňáčci už předváděli své čtenářské dovednosti. Společně jsme se poté ponořili do učení nového písmena F pomocí hry „Písmenko nás probudí“ a výroby náramku. Každý náramek symbolizoval vzpomínku na nové naučené písmeno i na první den strávený ve škole. Děti si dále společně zahrály hru na rozvoj paměti, hledání rozdílů a hledání čísel s plácačkou.

V 1. B se ihned po příchodu předškoláků tančilo a zpívalo. Prvňáčci předvedli předškolákům jejich písničku Myši, protože jsou třída Myšáků. Postupně jsme se seznámili se všemi předškoláky, kteří nám řekli své jméno, kolik jim je let a jaké mají zvířátko nejraději. Pak jim prvňáčci předvedli, jak čtou, počítají a píší. Naučili jsme se také písmeno F a G, hráli jsme hru na čísla. Předškoláci se stali kočkami a lovili myši, což byla malá zábava, která pomohla rozvíjet jejich početní dovednosti. Na závěr si předškoláci na pracovních listech vyzkoušeli úkol z grafomotoriky, za který dostali všichni jedničku. A protože byli moc šikovní, dostali také domácí úkol – vybarvit masku myšky. Prvňáčci jim se vším pomáhali.

Předškoláků je letos hodně, tak jsme návštěvu rozdělili do dvou dnů, abychom si tyto dny užili v radosti, smíchu a učení. Doufáme, že jsme naše malé hosty připravili na jejich nadcházející školní dobrodružství a že se brzy budeme moci setkat jako spolužáci ve škole.

Mgr. Dagmar Horká

Mgr. Lucie Simandlová

 

 

DUBEN 2024

APRÍLOVÝ DEN PLNÝ BAREV: Seznámili jsme se s našimi oblíbenými barvami!

Dnešní den byl plný radosti a barev! Naše třída se rozhodla oslavit náš společný aprílový den v barvách, které máme nejraději. Každý z nás přišel do školy oblečen ve své oblíbené barvě, ať už to bylo červená, modrá, žlutá nebo zelená. I paní učitelka se k nám přidala a všichni jsme se těšili na společný den plný zábavy.

Nejprve jsme se rozdělili do barevných skupin podle toho, jak jsme se oblékli. Potom jsme si spočítali, kolik věcí máme na sobě právě v barvě, kterou jsme si vybrali. Bylo to jako malá soutěž o nejbarevnějšího účastníka!

Ve skupinkách jsme potom vyplňovali pracovní listy, abychom si procvičili učivo pomocí naší oblíbené barvy. To byla zábava!

Ale to nebylo všechno. Po procvičování jsme si povídali o barvách jara a hnízdění ptáků. Prohlíželi jsme si obrázky ptáků a zkoumali, jaké barvy mají jejich vejce. Bylo to velmi zajímavé!

Ale největší překvapení na nás čekalo až na závěr. Každý z nás dostal papírové vejce s malým překvapením uvnitř. Naším úkolem bylo pečovat o naše vejce jako o ptáčata v hnízdě. Museli jsme se ve dvojici domluvit a vystřídat se, kdo se postará o vejce, aby nevychladla.

A pak přišel ten největší aprílový žertík! Místo ptáčka se nám vyklubal dinosaurus! To nás všechny pobavilo a začali jsme zkoumat knihy o dinosaurech, abychom zjistili, jak je to možné.

Na závěr dostali všichni úkol – postarat se doma o svého malého dinosaura. Býložravci dostali speciální stravu a masožravci si mohli dopřát třeba kousek salámku nebo párku. To bude zábava!

Tento den nám ukázal, že i prostřednictvím zábavných aktivit se můžeme mnoho naučit a zažít spoustu legrace. Jsme rádi, že jsme společně strávili tento den plný barev a smíchu!

 

 

 

DUBEN 2024

ROZKVETLÁ ŠKOLA: Jaro plné kreativity v 1. B!

Tento jarní týden byl plný radosti, kreativity a zábavy, protože naše škola doslova kvetla!

Celoškolní výzdoba: Celý první stupeň se spojil a společně jsme vytvořili nádhernou květinovou výzdobu našich prostor. Každá učitelka s žáky vyzdobila svou třídu, okna a chodby květinami. Bylo úžasné vidět, jak se naše škola proměnila v barevnou a radostnou oázu plnou jarních květin.

Tematická výuka: Ale nejen výzdoba nás provázela během tohoto týdne. Naši učitelé 1. st. si připravili celou řadu zajímavých a nápaditých aktivit na téma jara a květin. V 1. B v matematice jsme se například věnovali počítání s květinami. Výtvarná výchova nám umožnila vykreslit a vytvořit krásné jarní obrázky. A jazyková výchova nám poskytla příležitost procvičit si slova a čtení pomocí jarních motivů. Naše děti nejenže krásně vyzdobily třídu, ale také procvičily své dovednosti. Vytvářely jarní okénka, plnily pracovní listy s květinovými tématy, a dokonce si zahrály matematické hry s květinovými motivy. Jaro nám přineslo spoustu zábavy a příležitostí k učení.

Dále děti například vykreslovaly barevné obrázky podle zadání – květinového skřítka, žabku s leknínem, na jarní tulipán děti vlepovaly jarní slova, vytvářely jarní louku – výroba květin, na okvětní lístky se použily pouze ty, ve kterých byl příklad se správným výsledkem, matematická běhací rozcvička s květinami, do lístků květin si děti procvičovaly slova, která umí napsat, přepsat či si je navzájem nadiktovat a mnoho dalšího.

Jaro rozkvetlo a děti si procvičily vše, co se v poslední době naučily.

 

 

 

 

TANDEMOVÁ VÝUKA PRVNÍCH TŘÍD: 1.A + 1.B – ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST

POZEMŠTINA, MIMOZEMŠTINA, PRÁCE S BÁSNIČKAMI

Učení prostřednictvím tandemové výuky jsme zaměřili na čtenářskou gramotnost a interakci mezi pozemšťany a mimozemšťany. Výuka byla obohacena o různé aktivity, které podporovaly dětskou kreativitu a spolupráci.

Na úvod děti shlédly motivační video s mimozemšťanem Paxi. Paxi, malý mimozemšťan ve videu přistál na planetě Zemi a vyrazil se seznamovat s pozemšťany. Po skončení videa jsme s dětmi diskutovali o tom, se asi dělo, když Paxi potkal pozemšťana. Při této diskuzi děti samy přišly na to, že dnešní výuka bude zaměřena na porozumění českého jazyka. Společně jsme se rozhodli, že budeme mluvit jak mimozemskou řečí, tak i česky.

Poté se třídy rozdělily na dvě skupiny: 1. A se stala mimozemšťany a 1. B pozemšťany. Děti chodily po třídě a zdravily se navzájem svými jazyky. Následně ve dvojicích (pozemšťan s mimozemšťanem) se domlouvali na návštěvě kina a koupi zmrzliny. Společně jsme také psali na tabuli pěkná česká slova a pokoušeli jsme se je překládat do mimozemštiny.

Další aktivitou bylo třídění slov, kde se děti rozdělily do čtveřic (2 mimozemšťani a 2 pozemšťané). Každá skupina dostala spoustu napsaných slov, která měla přečíst a roztřídit na slova česká a mimozemská. Slova byla napsaná psacím písmem a zahrnovala obtížná slova jako např. tlažimuk, smenkovál, rakontote, pampeliška, hrdlička, koloběžka… Některá mimozemská slova se zatoulala i mezi pozemská, ale společně jsme vše napravili a správně roztřídili.

Po krátkém odpočinku se děti vrátily do svých čtveřic a každá skupinka dostala básničku ze slabikáře k určitému písmenku. Děti doplnily čtyři tvary písmen, básničku společně opsaly a namalovaly k ní obrázky. Vše vytvořily na velký výukový plakát, který nám přede všemi odprezentovaly. Každá skupinka svou básničku přečetla nebo řekla společnými silami nazpaměť.

Tyto aktivity byly příležitostí pro rozvoj čtenářských dovedností dětí a zároveň jsme si společně užili strávený čas.

 

 

 

NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ Z MŠ BÍTOVČICE V 1. B: 6. 6. 2024

Naši prvňáčci se svou paní učitelkou připravili program, který předškolákům ukázal, co je může čekat v první třídě. Během hodiny a půl jsme se zaměřili na čtení, počítání a interaktivní učení. Prvňáčci předvedli, jak se učí číst a počítat. Nechyběla ukázka cvičení na dataprojektoru, kde jsme představili multimediální učebnice a práci s nimi.

Jelikož jsme Myšáci z 1. B, i návštěva se nesla v tomto duchu:

· Společně jsme tančili a zpívali písničku „Myši“ z YouTube.

· Hráli jsme myškové hry na podporu matematické představivosti – děti lovily myšky a určovaly jejich přesný počet. Také vyhledávaly známá písmena z výukových plakátů ve třídě.

· Prvňáčci přečetli předškolákům bajku O lvu a myšce. Následovala práce s textem, kde předškoláci pozorně poslouchali a správně odpovídali na otázky k bajce.

· Prvňáčci připravili pro děti básničku s pohybem na téma myši, kterou si společně zacvičili.

· Ukázali jsme jim také naše myškové masky, které si předškoláci odnesli jako šablonu do školky a mohou si ji vyrobit.

· Nakonec všichni společně trénovali jemnou motoriku pomocí jednotažek, které obtahovali – samozřejmě, že to byly myšky.

Každý předškolák dostal za své úsilí velkou jedničku. Společně jsme se nasvačili a poté návštěva vyrazila na prohlídku hlavní budovy školy.

Tato návštěva byla skvělou příležitostí, jak předškolákům ukázat, co je v první třídě čeká, a zároveň pro naše prvňáčky možnost, jak se pochlubit svými dovednostmi.

 

 

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE: 10. 6. 2024

V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ LUKA NAD JIHLAVOU

Dnes nadešel slavnostní den, na který jsme netrpělivě čekali. Naši prvňáčci se konečně mohou pochlubit tím, že se naučili číst! Od této chvíle pro ně čtení nebude jen povinností, ale i radostí plnou prožitků a dobrodružství, které knihy nabízejí. S blížícími se prázdninami se tak děti mohou těšit na chvíle, kdy si budou moci lehnout na zahradu do trávy, ponořit se do světa knih a snít si své příběhy.

Na cestu do knihovny jsme se vyzbrojili dobrou náladou a pohádkou, kterou jsme přečetli paní knihovnici. Ta nás za odměnu pasovala speciálním čtenářským mečem. Pasování probíhalo podobně jako ceremonie, při níž králové pasují své rytíře. Všichni se chovali důstojně a brali tuto slavnostní chvíli se vší vážností.

Děti obdržely krásné diplomy a knihu s věnováním od našeho pana starosty, nazvanou „Kouzelná třída“. Kromě toho dostaly také průkaz čtenáře s ročním předplatným na půjčování knih zdarma.

Po slavnostním pasování si děti mohly v knihovně prohlížet knihy, které si mohou kdykoli půjčovat. Ve dvojicích si vybraly vždy jednu knihu z nabídky a asi 15 minut si ji prohlížely a četly. Poté nám každá dvojice představila svou vybranou knihu, vyprávěla o čem asi bude a co všechno se v ní možná odehraje.

Odcházeli jsme s pocitem vítězů, s vědomím, že teď máme neomezené možnosti, které nám čtení přináší.

 

 

 

 

MYŠÁCI Z 1.B