Stránky třídy 1. B

 1. 9. ZAHÁJENÍ VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ

V budově školy – přízemí, druhé třídy

Děti jdou na oběd a potom na výuku náboženství.

 

 1. 9. FOTOGRAFOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍD

Dle nabídky od pana fotografa.

 

 1. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKY 1. TŘÍD V 16,00 HOD.

V budově stacionáře.

 

 1. 9. NÁBOR FOTBALISTŮ PRO 1. TŘÍDY

V 8,30 hod. na školním hřišti. S sebou normálně aktovku s učením.

Děti oblečte sportovně.

 

 1. 9. ADAPŤÁČEK PRO ŽÁKY 1. TŘÍD

V tělocvičně: společné pohybové hry a soutěže tříd 1. A + 1. B ve spolupráci se školním parlamentem.

 

 1. 9. HORÁCKÉ DIVADLO JIHLAVA: O PEJSKOVI A KOČIČCE, V 9,00 HOD.

Odjezd v 8, 00 hod. z Luk nad Jihlavou. Začátek představení: 9,00 hod. Doba trvání představení: 50 min. Doprava zajištěna autobusem HD Jihlava.

Sraz ve stacionáři jako obvykle – začátek školního vyučování, s sebou – batůžek, svačina, pití, penál, čip, kapesníčky na smrkání.

 

 1. 9. STÁTNÍ SVÁTEK, 29. 9. ŘEDITELSKÉ VOLNO
 1. 10. 2023 HALLOWEEN

Strašidelné písničky s pohybem, didaktické hry

 1. 10. – 27. 10. 2023 PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 2. 10. 2023 TŘÍDNÍ SCHŮZKY

16,00 – 18,30 hod.

 1. 11. 2023 TANDEMOVÁ VÝUKA 1.A + 1.B

Slavnost SLABIKÁŘE, rozloučení se ŽIVOU ABECEDOU

1.12. 2023 PÍŠEME PEREM

 

 1. 12. 2023 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Čerti v 1. B, čertovské úkoly

 1. 12. 2023 PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET TŘEŠŤ, město betlémů

Keramická dílna, výstava betlémů – info viz. informační leták

 1. 12. 2023 PŘÁTELSTVÍ, program pro děti v rámci preventivních programů – vztahy mezi dětmi ve třídě, ve spolupráci se školním metodikem prevence: Mgr. Libor Kucza.
 2. vyučovací hodina
 3. 12. 2023 POSELSTVÍ KŘESŤANSKÝCH VÁNOC
 4. vyučovací hodina – p. katechetka
 5. 12. 2023 NÁVŠTĚVA LOUCKÉHO MUZEA, vánoční výstava

8,50 – 9,10 hod.

 1. 12. 2023 DEVÁŤÁCI UČITELI

První dvě vyučovací hodiny žáci 9. tříd vyučují žáky prvního stupně.

 1. 12. 2023 PYŽAMOVÝ DEN

S sebou: pyžamo, župánek (nebo teplá mikina), teplé ponožky, polštářek, deka, plyšák, penál, slabikář +zdokonalujeme čtení, svačina, deníček, batoh

Děti se ve škole do pyžama převlečou.

 1. 12. 2023 VÁNOČNÍ BESÍDKA

S sebou: penál, deníček, cukroví – svačina, batoh.

12. 2023 – 2. 1. 2024 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

3.1. 2024 NÁSTUP DO ŠKOLY

11.1. 2024 15,00 – 17,30 hod. PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE – individuální pohovory s rodiči žáků, info ohledně prospěchu a chování

31.1. 2024 PŘEDÁNÍ VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ – poslední vyučovací hodinu, první 2 vyučovací hodiny probíhá výuka, další 2 vyučovací hodiny TŘÍDNICKÉ HODINY (SEBEHODNOCENÍ DĚTÍ, VZTAHY MEZI DĚTMI, TŘÍDNÍ PRAVIDLA, MOTIVACE DO 2. POLOLETÍ)

22.1. 2024 NÁVŠTĚVA 1. B V MATEŘSKÉ ŠKOLE

2.2. 2024 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

12.2. – 18.2. 2024 JARNÍ PRÁZDNINY

19. 2. 2024 KARNEVAL pro 1. – 3. třídy (v tělocvičně)

 

Kmenová třída se nachází ve stacionáři.

Třídní učitelkou je Mgr. Dagmar Horká.

Počet žáků je 20 – z toho 7 chlapců a 13 dívek.

předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Dagmar Horká
Anglický jazyk Mgr. Dagmar Horká
Matematika Mgr. Dagmar Horká
Prvouka Mgr. Dagmar Horká
Hudební výchova Mgr. Dagmar Horká
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Horká
Tělesná výchova Mgr. Dagmar Horká
Pracovní činnosti Mgr. Dagmar Horká
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Prvňáčci ze ZŠ a MŠ  Luka nad Jihlavou zvládli první měsíc školy. Hurá!

To je skvělé! Gratulujeme prvňáčkům k úspěšnému prvnímu měsíci ve škole. Začátek školního roku je pro děti i rodiče vzrušující, ale také náročný. To je velký krok a důležitý okamžik nejen pro děti samotné, ale i pro jejich rodiny. Je skvělé si říct, že prvňáčci to zvládli a že chodí do školy s radostí.

Jak vše probíhalo?

Čtvrtého září přineslo tolik očekávaný den, kdy 40 prvňáčků poprvé usedlo do svých školních lavic. Dětem první den ve škole popřály hodně školních úspěchů nejen paní učitelky prvních tříd Mgr. Lucie Simandlová a Mgr. Dagmar Horká, ale přál jim i pan starosta Luk nad Jihlavou Ing. Martin Dvořák s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou Mgr. Hanou Švaříčkovou. Během prvních dnů a týdnů jsme se stihli navzájem seznámit, poznat školu a její okolí a po vyvození prvních písmen už zvládáme číst slabiky a první slova. Z akcí jsme již měli fotbalový nábor, adapťáček a návštěvu Horáckého divadla v Jihlavě – představení O pejskovi a kočičce. První krok a důležitý okamžik mají děti za sebou a teď je čeká první rok ve škole plný nových zážitků a výzev. Paní učitelky se na samém začátku vzdělávání zaměřily na to, jak motivovat děti na začátku školního roku.

 

Každá třída má však jinak tematicky zaměřenou motivaci. Třída 1. A se věnuje zvířatům s celoroční hrou zoo. Již od prvních dnů děti získávají za aktivitu a splněné úkoly zlaťáčky, které poté přeměňují za nálepky zvířátek do své zoologické zahrady. Díky této motivaci si prvňáčci vyzkouší jak roli nakupujícího, tak i roli prodávajícího, tím se zábavnou formou učí i finanční gramotnosti. Spousty zlaťáčků už bylo vyplaceno např. za pamětné zvládnutí básniček nebo za správně nachystané pomůcky a učebnice na lavici před začátkem hodiny.

Prvňáčci z 1. B jsou „Myšáci“. Na začátku roku na ně čekala nově vytvořená pohádková kniha, kterou pro děti vytvořila paní učitelka s pomocí myšáka Kryšpína a jeho kamarádů, kteří zažívali bezvadná dobrodružství a dětem pak připravili k jednotlivým pohádkám úkoly a hráli s nimi zábavné hry. Kniha pomohla dětem od začátku rozvíjet jejich čtenářskou gramotnost, kreativitu a schopnost řešit úkoly. Interaktivní aspekt, kdy se děti mohly zapojit do her a úkolů, spojených s příběhy byl skvělým způsobem, jak je udržet angažované a motivované. Po celý školní rok budou děti plnit další myškové úkoly a samozřejmě sbírat v rámci soutěží skoro opravdové myši.

 

Září je u konce, ale co nám přinesou nadcházející měsíce? To teprve zjistíme a moc se těšíme na to, co všechno nového se během školního roku naučíme a společně zažijeme. Přejeme prvňáčkům hodně radosti, a aby spousty nových povinností zvládli s úsměvem ve svém školním putování!

Tř. uč. 1. A Mgr. Lucie Simandlová

Tř. uč. 1. B Mgr. Dagmar Horká

 

 

 

TANDEMOVÁ VÝUKA: spojení paralelních ročníků na 1. st. ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

Na naší škole jsme v průběhu měsíce listopadu zařadili tandemovou výuku. Tento inovativní přístup spojil paralelní ročníky od prvních až do čtvrtých tříd. Třídní učitelky jednotlivých souběžných ročníků společně připravily a zrealizovaly pro žáky program výuky, který podporoval interaktivní učení, spolupráci mezi třídami a přinesl nový rozměr do vzdělávacího procesu.

Téma dne pro první třídy: Slavnost Slabikáře a rozloučení s Živou abecedou. Den začal didaktickými hrami, ve kterých naši prvňáčci prokázali znalost písmen z Živé abecedy. Slavnostní přípitek jablečným džusem, disco tanec na písničku Abeceda a sladká odměna přinesla do dne radostný prvek. Slavnostní předávání Slabikářů symbolizovalo jejich první krůčky do světa čtení a psaní. Program pokračoval výtvarnou dílnou, ve které děti uplatnily svoji kreativitu, fantazii a manuální zručnost. Například z velkého psacího P vznikl papoušek nebo z velkého tiskacího S vznikl sněhulák. V tělocvičně se písmena stala součástí pohybových her. Například prolézání O jako obruče připomínalo opičky na stromě, zatímco závody na písmeno A přinesly do tělocvičny dynamiku automobilových závodů. Děti se nyní těší na další dobrodružství ze Slabikáře.

Téma dne pro druhé třídy: Podzim. Tandemovou výuku ve druhém ročníku jsme věnovali zábavnému procvičení a opakování učiva prvouky, a to právě dokončenému tematickému celku Podzim. Výuku jsme přenesli ven do přírody. V úseku cyklostezky, čekala na žáky Podzimní stezka. Při přesunu na cykolostezku určovali jehličnaté i listnaté stromy, které míjeli.  Kolem cesty děti postupně hledaly 15 listů s otázkami, písmeno u správné odpovědi potom doplnily do šifrovací kartičky a na základě ní musely ještě vyluštit obrázkovou tajenku. Kdo vše věděl a pečlivě pracoval, vyluštil pranostiku: „Když dne ubývá, zimy přibývá.“  V další části měli žáci za úkol ve skupinkách vytvořit z nalezených přírodnin Podzimníčky či domečky pro broučky a zvířátka. Při realizaci tohoto úkolu uplatnili svou fantazii a kreativitu, zároveň se ale učili i vzájemné spolupráci.

Téma dne pro třetí třídy: Naše obec. Třeťáci zjišťovali různými způsoby zajímavosti o Lukách nad Jihlavou. Pomocí chromebooků hledali základní informace, učili se orientovat pomocí buzoly na mapě Vysočiny a Luk, seznámili se s místními pověstmi. Znak naší obce složili z puzzle, pracovali s louckým sborníkem a zpravodajem. Dozvěděli se mnoho zajímavého o historii i současném dění školy a obce. Znalost známých a památečních míst ověřili pomocí obrazové dokumentace. V závěru aktivit vytvořili myšlenkovou mapu.

Téma dne pro čtvrté třídy: Svatý Martin. Čtvrťáci prošli různými aktivitami spojenými se svátkem svatého Martina. Nejdříve paní učitelky vysvětlily dětem pojem „tandem“ a proč jsou ve třídě přítomné obě najednou. Po přečtení legendy o svatém Martinovi dostaly děti do skupinek rozstříhaný text legendy a měly za úkol sestavit krátkou verzi dějové posloupnosti. Následoval běhací diktát s pranostikami, kde děti hledaly karty s pranostikami po třídě a doplňovaly neúplné věty. Vysvětlovali jsme si význam výsledných pranostik. Ve skupinkách děti hrály hru „Pravda a lež“, kde si zopakovaly důležité údaje ze sv. Martina s použitím chromebooků a aplikace Kahoot. Tandemová výuka byla propojena i s hodinou výtvarné výchovy, kde děti vytvářely obraz hlavy koně sv. Martina.

Kolektiv učitelů 1. st. ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou

 

 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET: TŘEŠŤ – MĚSTO BETLÉMŮ

Realizace: 11. 12. – 15. 12. 2023

 1. – 4. třídy

Ztřeštěná keramika Třešť, Turistické informační centrum – expozice betlémů

Program výletu:

Ztřeštěná keramika Třešť: malování v keramické dílně na vytočenou keramiku – hrnek nebo miska, (cena: 250 Kč, v ceně je také vypálení keramiky a dovoz hotového výrobku do školy před Vánocemi)

Turistické informační centrum – expozice betlémů: rozšířená výstava betlémů, krátký film o betlémářích v Třešti, možnost nákupu upomínkových předmětů v informačním turistickém centru (vstupné dobrovolné)

 

Předvánoční výlet 1. stupně (1. – 4. třídy) do muzea betlémů a návštěva keramické dílny byly pro žáky i učitele obohacujícím zážitkem. Poskytly nejen nové poznatky, ale také prostor pro tvůrčí a sociální rozvoj. Při práci v keramické dílně měli možnost učitelé pozorovat a hodnotit individuální dovednosti a schopnosti žáků mimo běžné vyučovací prostředí. Každý žák si vytvořil vlastní originální hrníček, což představuje trvalou vzpomínku na tento výlet. Návštěva muzea betlémů poskytla žákům jedinečný kulturní a vzdělávací zážitek. Prohlédnutí různorodých betlémů obohatilo jejich znalosti o vánočních tradicích a historii.

 

NÁVŠTĚVA NAŠICH PRVŇÁČKŮ V MÍSTNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

V lednu, na závěr prvního pololetí školního roku 2023/2024, se naši prvňáčci z 1. A a z 1. B vydali na
návštěvu do své bývalé mateřské školy. Tento den byl plný radosti a sounáležitosti, která posiluje
pouta mezi dětmi a vytváří nezapomenutelné vzpomínky. Pro naše prvňáčky to byla příležitost se
setkat se známými tvářemi, s dětmi, se kterými navštěvovali mateřskou školu, ale i se svými bývalými
učitelkami. Společně si hráli a povídali. Získali tak další možnost rozvíjet své sociální dovednosti, jako
jsou komunikace, sdílení a spolupráce. Celé setkání proběhlo v přátelské a radostné atmosféře.
Prvňáčci se už těší, až zase do prvních tříd na návštěvu k nám na oplátku přijdou předškoláci
z mateřské školy.

Mgr. Dagmar Horká

HRNEČEK NA ČAJ
VZPOMÍNKA NA PŘEDVÁNOČNÍ VÝLET

Žáci i učitelé prvních až čtvrtých tříd s radostí vzpomínají na nedávný předvánoční výlet, který se
uskutečnil v prosinci minulého roku a který nás zavedl do malebného města Třešť, známého svou
unikátní tradicí betlémářství.
Navštívili jsme Ztřeštěnou keramiku Třešť, kde jsme měli jedinečnou možnost stát se vlastními
umělci. Každý žák, ale i mnozí učitelé nebo paní asistentky si vybrali svůj vlastní originální hrnek, který
si namalovali, a poté byl vypálen. Každý hrneček nese s sebou kousek atmosféry předvánočního
období. Kromě estetického potěšení, které nám hrneček přináší, se také stává praktickým
pomocníkem v boji s chřipkou a nachlazením. Jakmile přichází období nemocí, hrneček na čaj se stává
naším společníkem. Teplý čaj hřeje tělo, ale také poskytuje duši potřebné uklidnění. Každý hrneček je
originální a unikátní, právě tak, jako jsou jedineční naši žáci.
Zamířili jsme také do Turistického informačního centra, kde jsme byli svědky působivé expozice
betlémů. Prohlédli jsme si různorodé betlémy a dozvěděli se více o tradici betlémářství v Třešti.
Krátký film nám přiblížil práci místních betlémářů a jejich vášeň pro tuto uměleckou formu. Měli jsme
možnost si zakoupit upomínkové předměty, které nám připomínají tento nezapomenutelný výlet.
Předvánoční výlet do muzea betlémů a návštěva keramické dílny byly pro žáky i učitele obohacujícím
zážitkem. Poskytl nejen nové poznatky, ale také prostor pro tvůrčí a sociální rozvoj. Při práci
v keramické dílně měli možnost učitelé pozorovat a hodnotit individuální dovednosti a schopnosti
žáků mimo běžné vyučovací prostředí.
Přejeme všem žákům, ať je jejich hrneček na čaj provází nejen ve chvílích nemoci, ale i odpočinku a
pohody.

Mgr. Dagmar Horká

 

PRVNÍ VYSVĚDČENÍ V PRVNÍCH TŘÍDÁCH V ZŠ A MŠ LUKA NAD JIHLAVOU

Pro děti v první třídě, jejich rodiče i paní učitelky je okamžik rozdávání prvního vysvědčení zásadním
okamžikem plným emocí, hrdosti a očekávání. Pro děti v první třídě je první vysvědčení víc než
pouhým kusem papíru. Je to potvrzení jejich snahy a prvních kroků na cestě ke vzdělání.
Před rozdáváním pololetního vysvědčení proběhl v 1. A i v 1. B blok dvou třídnických hodin. Třídnické
hodiny před rozdáváním pololetního vysvědčení se staly vhodnou příležitostí pro zhodnocení
průběhu prvního pololetí, pro poděkování žákům za jejich úsilí, povzbuzení do další školní práce,
připomenutí třídních pravidel, k sebehodnocení a podpory rozvoje vztahů ve třídě.
Třída 1. A se v první hodině zaměřila na zhodnocení třídních pravidel (hlásíme se, svačíme na svém
místě v lavici, pozdravíme, jsme kamarádi,…), která jsme si společně stanovili již v září. Zjistili jsme, že
děti všechna pravidla znají a až na drobné výjimky se nám je daří dodržovat. Největší legraci jsme si
ale užili při dramatickém ztvárnění jednotlivých pravidel. Například vidět nepořádek na lavici,
nedojezenou svačinu s rozházenými učebnicemi po zemi, a na druhé straně stůl s krásně urovnanými
pomůckami, to byl rozdíl opravdu velký. Další aktivitou v komunitním kruhu byla síť přátelství. S
předáváním klubka provázku si děti sdělily, co se jim na jejich spolužácích líbí. Zaznívala
chvála, poděkování či ocenění toho, čeho si na spolužákovi váží nejvíce. Výstupem této hry nám
vznikla propletená síť, která symbolizuje naše vzájemné vztahy ve třídě. A aby byla síť našich
přátelství stále hezky pevná, musíme se o naše vztahy ve třídě náležitě starat. Ve druhé vyučovací
hodině jsme se věnovali zhodnocení školních výkonů. Do pololetního sebehodnotícího listu si děti
zapisovaly například to, co na začátku školního roku ještě neuměly a teď už umí, co se jim ve škole líbí
nebo v čem by se chtěly v nadcházejících měsících zlepšit. Po sebereflexi byl už správný čas na to, aby
prvňáčci obdrželi od paní učitelky svá první vysvědčení, a to rovnou se samými jedničkami!
Úvodní aktivitou třídnické hodiny v 1. B byl „Potlesk“. Tato forma aktivity naladila děti na sebe
navzájem a přispěla k úvodnímu uvolnění atmosféry. Prvňáčci vždy hromadně zatleskali každému
spolužákovi, za to jaký je a jak dobře zvládl první půlrok ve škole. Další hra „Co o tobě vím?“ probíhala
v komunitním kruhu, kdy děti seděly na zemi v kruhu. Hra byla zaměřena na povzbuzení a ocenění
jejich kamarádství. Kdo v kruhu mluví, drží nějakou věc. U nás si posíláme malou myšku. Každý řekne,
co ví o vybraném dítěti, které si sedne doprostřed kruhu. Děti si vyjadřují, za co se mají rádi, jaké jsou
jejich dobré vlastnosti a co o sobě všechno ví. Navzájem si také mohou za některé věci poděkovat.
Následovalo sepisování, malování a prezentování třídních pravidel ve skupinkách pro druhé pololetí
tohoto školního roku. Na závěr třídnické hodiny si děti vyzkoušely jednoduché sebehodnocení na list
papíru, na který napsaly ke každému předmětu, jakou by si daly známku a dokreslily smajlíka
vyjadřujícího, jak se jim daný předmět líbí, jak se jim v něm daří. Společně jsme se zaměřili na to, že
každý má své silné i slabé stránky, zdůraznili jsme si pokrok, který všichni od začátku školního roku
udělali a diskutovali jsme, co všechno bychom mohli společně zlepšit v naší školní práci. A pak už také
nastal čas na rozdání prvního vysvědčení a samozřejmě, že se samými jedničkami.
Čas věnovaný třídnickým hodinám je velice důležitý. Pro prvňáčky se ovšem musí zohlednit jejich věk
a úroveň chápání tak, aby i oni mohli sdílet své pocity, spolupracovat a rozvíjet vzájemné vztahy mezi
sebou. Celkově je klíčové vytvářet podporující pozitivní prostředí ve třídě, kde se žáci cítí bezpečně a
jsou podporování ve svém vzdělávání.

Mgr. Lucie Simandlová, Mgr. Dagmar Horká

MYŠÁCI Z 1.B