Stránky třídy 1. B

ČERVEN

2. 6. 2023 DEN DĚTÍ – pohybové retro hry

8. 6. 2023 DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA – zábavná a poučná akce pro žáky ZŠ (organizuje Mateřské centrum DOMEČEK Luka nad Jihlavou, z. s.)

12. 6. 2023 ŠKOLNÍ AKADEMIE dopoledne pro školu

13. 6. 2023 ŠKOLNÍ AKADEMIE pro veřejnost – od 17.00 hod.

16. 6. 2023 ŠKOLNÍ VÝLET 1. tříd (Ratibořice u Jaroměřic nad Rokytnou – kozí farma, Jaroměřice nad Rokytnou)

22. 6. 2023 PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE – Knihova Luka nad Jihlavou

22. 6. 2023 PEDAGOGICKÁ RADA

30. 6. 2023 ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – vydání vysvědčení (1 vyuč. hodina)

KVĚTEN

11. 5. 2023 PREVENTIVNÍ PROGRAM MĚSTSKÁ POLICIE

16. 5. 2023 FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD

23. 5. 2023 PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE 15. 00 – 17.30 HOD.

25. 5. 2023 PYTLÁCKÁ STEZKA

DUBEN

3.4. 2023 – 8:00 – 8:45 hod. – Milan Ošmera – žonglér a akrobaté – 70 Kč/žák (bude žákům strženo z elektronické peněženky)

4.4 .2023   VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH – poselství Velikonoc ( Mgr. Krčálová)

6. 4. 2023 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

7. 4. 2023 VELKÝ PÁTEK – den pracovního klidu

10 4. 2023 VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – den pracovního klidu

17. 4. 2023 – 18. 4. 2023 SBĚR STARÉHO PAPÍRU v areálu Služeb Luka s.r.o. Nová ul. (pondělí 10 – 17 hod., úterý 10 – 15 hod.)

17. 4. 2023  – 21. 4. 2023  APRÍLOVÝ TÝDEN – každý den jiná legrace

BŘEZEN

29. 3.  2023 a 30. 3. 2023 Návštěva předškoláků z MŠ v 1. třídách (3. a 4. vyučovací hodina)

29.3. 2023 – Pedagogická rada

29.3. 2023 -15:00 – 17:30 hod – Pedagogické odpoledne

31.3. 2023 – 1. stupeň Záchranná stanice IKAROS – 60 Kč za žáka (v tělocvičně)

ÚNOR

3.2. 2023 – Pololetní prázdniny

9. 2. 2023 – Návštěva 3. B – Pohádka O Koblížkovi – pí. uč. Horká

16.2. 2023 – Karneval – 3. a 4. vyučovací hodina

20. – 26.2. 2023 – Jarní prázdniny

LEDEN

12. 1. 2023, 15:00 – 17:30 -Pedagogické odpoledne

24. 1. 2023 ve 13:30 – Pedagogická rada 

31. 1. 2023 – Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

 

PROSINEC

5.12. 2022 – návštěva Mikuláše

12.12.2022 – Maják – dílničky

19.12.2022 – návštěva muzea 8:30 hod.

20.12.2022 – Poselství Vánoc (v rámci prvouky)

21.12.2022 – Pyžamový den – učíme se v pyžamu

22.12.2022 – Vánoční besídka

23.12.2022 – 2.1.2023 – Vánoční prázdniny

LISTOPAD

14.11.2022 – Divadélko pro školy – 8:00 – 9:30 hod (Africká pohádka) . Cena za žáka 60 Kč. Kino. (placeno z pokladny)

14. 11.2022 – Pedagogická rada  13:30 hod. 

17.11.2022 – Státní svátek

18.11. 2022 – Ředitelské volno

25.11.2022 – Rozsvícení vánočního stromu 

31.11.2022 – Návštěva MŠ – 3. a 4. vyučovací hodina

ŘÍJEN

10. -11.10 2022 – Sběr starého papíru ( Po 10.10.  10:00-17:00 hod, Út 11.10.  10:00 – 13:00 hod. – dvůr Služby Luka)

25.10.2022 – Návštěva žáků 2. B – pohádka (v rámci výuky)

25. 10. 2022 – Provozní pedagogická porada 13:30 hod. – odpolední výuka odpadá

26. – 27. 10.2022 – Podzimní prázdniny

28. 10.2022 – Státní svátek

31. 10. 2022 – Třídní schůzka 16:00 hod. ve třídě 1. A – STACIONÁŘ

ZÁŘÍ

1.9. 2022 Zahájení školního roku

2.9. 2022 – Třídnické práce – seznámení, poučení, návštěva školy – hlavní budova

5.9. 2022 – Výuka dle rozvrhu

6.9. 2022 – Bloková výuka – téma: Multikulturní výchova

13.9.2022 – Schůzka rodičů – 16:00 hod. STACIONÁŘ

14.9. 2022 – Fotografování prvňáčků – během výuky 8:00 hod. (učení dle rozvrhu)

28.9. 2022 – Státní svátek

29. a 30.9. 2022 – Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází ve stacionáři (Náměstí 9. května č. p. 357).
  • Třídní učitelka je Mgr. Alena Fejfarová
  • Ve třídě je celkem 23 žáků.
  • Chlapců je 13, dívek 10.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Alena Fejfarová
Anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková
Matematika Mgr. Alena Fejfarová
Prvouka Mgr. Alena Fejfarová
Hudební výchova Mgr. Alena Fejfarová
Výtvarná výchova Mgr. Alena Fejfarová
Tělesná výchova Mgr. Markéta Čermáková
Pracovní činnosti Mgr. Alena Fejfarová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

6. 9. 2022 Bloková výuka - Multikulturní výchova

Podzim ve výtvarné výchově a pracovních činnostech

5. 12. 2022 Přišel nás navštívit Mikuláš

12. 12. 2022 Přijali jsme pozvání do MAJÁKU a vyrobili si vánoční přáníčko

20. 12. 2022 Program Poselství Vánoc

Adventní čas a vánoční besídka v naší třídě