Stránky třídy 1. B

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dana Maralíková
  • Ve třídě je celkem 22 žáků.
  • Chlapců je 13 dívek 9

Český jazyk a literatura: Mgr. Dana Maralíková

Anglický jazyk: Mgr. Dana Maralíková

Matematika: Mgr. Dana Maralíková

Prvouka: Mgr. Dana Maralíková

Hudební výchova: Mgr. Dana Maralíková

Výtvarná výchova: Mgr. Dana Maralíková

Tělesná výchova: Mgr. Dana Maralíková

Pracovní činnosti: Mgr. Dana Maralíková