Stránky třídy 1. B

 

PROSINEC

5.12. 2022 – návštěva Mikuláše

12.12.2022 – Maják – dílničky

19.12.2022 – návštěva muzea 8:30 hod.

20.12.2022 – Poselství Vánoc (v rámci prvouky)

21.12.2022 – Pyžamový den – učíme se v pyžamu

22.12.2022 – Vánoční besídka

23.12.2022 – 2.1.2023 – Vánoční prázdniny

LISTOPAD

14.11.2022 – Divadélko pro školy – 8:00 – 9:30 hod (Africká pohádka) . Cena za žáka 60 Kč. Kino. (placeno z pokladny)

14. 11.2022 – Pedagogická rada  13:30 hod. 

17.11.2022 – Státní svátek

18.11. 2022 – Ředitelské volno

25.11.2022 – Rozsvícení vánočního stromu 

31.11.2022 – Návštěva MŠ – 3. a 4. vyučovací hodina

ŘÍJEN

10. -11.10 2022 – Sběr starého papíru ( Po 10.10.  10:00-17:00 hod, Út 11.10.  10:00 – 13:00 hod. – dvůr Služby Luka)

25.10.2022 – Návštěva žáků 2. B – pohádka (v rámci výuky)

25. 10. 2022 – Provozní pedagogická porada 13:30 hod. – odpolední výuka odpadá

26. – 27. 10.2022 – Podzimní prázdniny

28. 10.2022 – Státní svátek

31. 10. 2022 – Třídní schůzka 16:00 hod. ve třídě 1. A – STACIONÁŘ

ZÁŘÍ

1.9. 2022 Zahájení školního roku

2.9. 2022 – Třídnické práce – seznámení, poučení, návštěva školy – hlavní budova

5.9. 2022 – Výuka dle rozvrhu

6.9. 2022 – Bloková výuka – téma: Multikulturní výchova

13.9.2022 – Schůzka rodičů – 16:00 hod. STACIONÁŘ

14.9. 2022 – Fotografování prvňáčků – během výuky 8:00 hod. (učení dle rozvrhu)

28.9. 2022 – Státní svátek

29. a 30.9. 2022 – Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází ve stacionáři (Náměstí 9. května č. p. 357).
  • Třídní učitelka je Mgr. Alena Fejfarová
  • Ve třídě je celkem 22 žáků.
  • Chlapců je 13 dívek 9.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Alena Fejfarová
Anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková
Matematika Mgr. Alena Fejfarová
Prvouka Mgr. Alena Fejfarová
Hudební výchova Mgr. Alena Fejfarová
Výtvarná výchova Mgr. Alena Fejfarová
Tělesná výchova Mgr. Markéta Čermáková
Pracovní činnosti Mgr. Alena Fejfarová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová