Stránky třídy 1.B

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenová učebna se nyní nachází v odloučeném pracovišti ve stacionáři na adrese náměstí 9. května 357. Po ukončení rekonstrukce se bude učebna nalézat v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dagmar Horká
  • Ve třídě je celkem 16 žáků.
  • Chlapců je 9 a dívek 7.

český jazyk Mgr. Dagmar Horká
anglický jazyk Mgr. Dagmar Horká
matematika Mgr. Dagmar Horká
prvouka Mgr. Dagmar Horká
hudební výchova Mgr. Dagmar Horká
výtvarná výchova Mgr. Dagmar Horká
tělesná výchova Mgr. Dagmar Horká
pracovní činnosti Mgr. Dagmar Horká

JAK SE TĚŠÍŠ DO PRVNÍ TŘÍDY?

První měsíc ve škole. Seznámení s třídním kolektivem.

Děti i rodiče provází obavy, jaké to ve škole bude a jak vše zvládnou. Učitelky prvních tříd se snažily uvést prvňáčky do školy tak, aby vztah ke škole byl i do budoucna pozitivní. Pomohlo také útulné a podnětně připravené prostředí ve třídách v Denním stacionáři Pohodář Luka nad Jihlavou.

Každé ráno jsme začínali společným zdravením v kruhu a povídáním o tom, co jsme zajímavého prožili a na co se budeme ve škole každý den těšit. Společná setkávání v kruhu dodávala dětem pocit sounáležitosti s ostatními dětmi. Společně jsme se zaměřili na to, abychom se co nejlépe poznali. Sestavili jsme si pravidla chování v prvních třídách. Děti se hned na počátku školního roku učily spolupracovat, vzájemně si naslouchat a pomáhat si.

Po ukončení prvního měsíce školní docházky našich prvňáčků můžeme konstatovat, že se jejich nové životní role žáků a spolužáků zhostili velice dobře.