Stránky třídy 1. B

7.9. – Bloková výuka

14.10. – Návštěva školky

15.10. – Tematické vyučování – PODZIM

21.10. – Bezpečnost dětí – program policie

26.10. – Halloween – program žáků 2.st.

3.12. – Mikuláš ve škole

6.12. – Staročeské Vánoce – Baliny – 100 Kč za program

10.12. – Hvězda nad Betlémem – výukový program

22.12. – Vánoce ve třídě

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dana Maralíková
  • Ve třídě je celkem 20 žáků.
  • Chlapců je 11 dívek 9

Český jazyk a literatura: Mgr. Dana Maralíková

Anglický jazyk: Mgr. Dana Maralíková

Matematika: Mgr. Dana Maralíková

Prvouka: Mgr. Dana Maralíková

Hudební výchova: Mgr. Dana Maralíková

Výtvarná výchova: Mgr. Dana Maralíková

Tělesná výchova: Mgr. Dana Maralíková

Pracovní činnosti: Mgr. Dana Maralíková

Bloková výuka – 7. září

  • seznamování a stmelování kolektivu formou hry a skupinových prací

Návštěva školky – 14. října

  • příjemné setkání ve školce

Tematická výuka –  Podzim – 15. října

  • skupinové podzimní pracovní listy, vyrábění draka, hra na ovoce, panáčci z listí

Program policie – Bezpečnost děti – 21. října

  • program o prevenci bezpečnosti dětí s paní s policistkou

Halloween – 26. října

  • program žáků 2. stupně pod vedením paní učitelky Koubkové, se soutěžením a příspěvkem na nadační fond Kapka naděje

Staročeské Vánoce – Baliny – 6. prosince

  • program o Vánocích , Štědrém dnu ,věštění , dodržování tradic našich předků,s výrobou vánočního zvykoslovného předmětu