Stránky třídy 2.A

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Anna Cejpková
  • Ve třídě je celkem 18 žáků.
  • Chlapců je 11 a dívek 7.

český jazyk Mgr. Anna Cejpková
anglický jazyk Mgr. Anna Cejpková
matematika Mgr. Anna Cejpková
prvouka Mgr. Anna Cejpková
hudební výchova Mgr. Anna Cejpková
výtvarná výchova Mgr. Anna Cejpková
tělesná výchova Mgr. Anna Cejpková
pracovní činnosti Mgr. Anna Cejpková

2.9. – Projektový den ” Včely”

Včelař pan Svoboda žáky seznámil s životem včel, jak se vyvíjí, jak jsou potřebné, jaký z nich máme užitek. Dozvěděli se spoustu nových informací, prohlédli si obrázky a na konec si vymalovali včelu a našli správnou cestu včelky v labyrintu.

4.10. Pasování na “Čtenáře”

V místní knihovně žáci předvedli, jak umí číst. Na závěr dostali diplomy.
V měsíci září a říjnu jsme využívali hezké počasí a sbírali přírodniny, ze kterých jsme následně vyráběli různé výrobky.

Leden 2021

V lednu v  rámci prezenční výuky žáci pravidelně chodili na vycházky. Sněhová nadílka nám umožnila se věnovat zimním radovánkám.

Z exotického ovoce jsme si připravili QUACAMOLE z avokáda a ovocný salát.

leden 2021