Stránky třídy 2. A

Květen 2024

16. 5. – Fotografování tříd

22. 5. – Pedagogické odpoledne v 15:00 až 17:30 hod.

 

Duben 2024

11. 4.–  Zápis dětí do 1. třídy (13:00 – 17:00)

12. 4. – Letové ukázky dravců SEIFEROS (9:30 až 10:30 – 1. – 9. třídy)

 

Březen 2024

2?. 3. – Třídní schůzky – 16:00

26. 3. – Pedagogická rada

28. 3. až 1. 4. – Velikonoční prázdniny

 

Únor 2024

2. 2. – Pololetní prázdniny

12. 2. až 18. 2. – Jarní prázdniny

 

Leden 2024

3. 1. – Zahájení výuky po vánočních prázdninách

11. 1. – Pedagogické odpoledne v 15:00 až 17:30 hod.

22. 1. – Uzavření klasifikace

24. 1. – Pedagogická rada

31. 1. – Předání výpisu z vysvědčení; oběd v 11:05 hod.

 

Prosinec 2023

5. 12. – Mikulášská nadílka

15. 12. – Předvánoční výlet do Třeště: keramická dílna, betlémy

19. 12. – Návštěva louckého muzea

20. 12. – Deváťáci učiteli – první dvě hodiny žáci 9. tříd vyučují žáky prvního stupně

21. 12. – Pyžamový den

22. 12. – Vánoční besídka, odchod na oběd v 11:05

25. 12. – 1. svátek vánoční

26. 12. – 2. svátek vánoční

27. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

 

Listopad 2023

17. 11. – Státní svátek

27. 11. – Stávka

Říjen

25.10. – Třídní schůzka – 2. A  v 16.00 hod.

26.10.- 27.10. – Podzimní prázdniny

Září 

4. 9. – Zahájení školního roku – po 1.vyučovací hodině žáci odchází domů

5. 9. – 7. 9. – Třídnické práce, v 11:15 hodin odchod na oběd

8. 9. – Zahájení výuky dle rozvrhu

11. 9. – Zahájení výuky náboženství

15.9. – Nábor fotbalistů (na hřišti – cvičení na stanovištích)

27. 9. – Bike představení – 8:00 hřiště

28. 9. – Státní svátek

29. 9. – Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Markéta Čermáková.
  • Ve třídě je celkem 24 žáků – z toho 15 chlapců a 9 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Markéta Čermáková
Anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková, Mgr. Iveta Mutlová
Matematika Mgr. Markéta Čermáková
Prvouka Mgr. Markéta Čermáková
Hudební výchova Mgr. Alena Fejfarová
Výtvarná výchova Mgr. Markéta Čermáková
Tělesná výchova Mgr. Markéta Čermáková
Pracovní činnosti Mgr. Markéta Čermáková
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová