Stránky třídy 2. A

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Markéta Vaňková
  • Ve třídě je celkem 16 žáků.
  • Chlapců je 9 a dívek 7.

Český jazyk a literatura: Mgr. Markéta Vaňková

Anglický jazyk: Mgr. Markéta Vaňková

Matematika: Mgr. Markéta Vaňková

Prvouka: Mgr. Markéta Vaňková

Hudební výchova: Mgr. Markéta Vaňková

Výtvarná výchova: Mgr. Markéta Vaňková

Tělesná výchova: Mgr. Markéta Vaňková

Pracovní činnosti: Mgr. Markéta Vaňková

Náboženství: Mgr. Ludmila Krčálová