Stránky třídy 3.A

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
2021
 7.  9. 2021 – Bloková výuka – Sociální interakce
11. 10. – 12. 10. 2021 – Sběr starého papíru
15. 10. 2021 – Tematické vyučování – PODZIM
16. 11. 2021 – Bezpečný pes – zrušeno
24. 11. 2021 – Ukončení plaveckého výcviku
26. 11. 2021 – Rozsvícení vánočního stromu – zrušeno
27. 11. 2021 – Sobota ve stanu na náměstí – zrušeno
3.12. 2021  –   Mikuláš
 7. 12. 2021 – Staročeské Vánoce – Velké Meziříčí
  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Anna Cejpková
  • Ve třídě je celkem 18 žáků.
  • Chlapců je 11 a dívek 7.

český jazyk Mgr. Anna Cejpková

anglický jazyk Mgr. Anna Cejpková

matematika Mgr. Anna Cejpková

prvouka Mgr. Anna Cejpková

hudební výchova Mgr. Anna Cejpková

výtvarná výchova Mgr. Anna Cejpková

tělesná výchova Mgr. Anna Cejpková

pracovní činnosti Mgr. Anna Cejpková

náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

pedagogická intervence Mgr. Anna Cejpková

ŘÍJEN 2021

15. 10. 2021 – Probíhal v naší třídě projektový den, během kterého žáci plnili různé úkoly. Přepsali si ” Běhací diktát” na téma podzimu. Na papíře si uvařili bramborovou polévku s houbami, prostudovali recept, ingredience, potřebné pomůcky. Připravili si ovocný salát a vybarvovali si obrázky s podzimní tématikou. Den zakončili vycházkou, aby nasáli tu pravou podzimní atmosféru.

19.10. 2021 – Jsme v Eruditu vařili špagety ala karbonára.

10.6. 2021 – Focení tříd

11.6. 2021 – Mobilní planetárium

18.6. 2021 – Záchranná stanice, pan Hořák

22.6. 2021 – Školní výlet, Botanicus – středověká vesnice, plavba parníkem na soutok Labe a Cidliny,

Libice, Poděbrady, Kutná Hora

23.6. 2021 – Orientace v přírodě, Bílá skála

24.6. 2021 – Sportovní dopoledne s fotbalovými trenéry

2.9. – Projektový den ” Včely”

Včelař pan Svoboda žáky seznámil s životem včel, jak se vyvíjí, jak jsou potřebné, jaký z nich máme užitek. Dozvěděli se spoustu nových informací, prohlédli si obrázky a na konec si vymalovali včelu a našli správnou cestu včelky v labyrintu.

 

4.10. Pasování na “Čtenáře”

V místní knihovně žáci předvedli, jak umí číst. Na závěr dostali diplomy.
V měsíci září a říjnu jsme využívali hezké počasí a sbírali přírodniny, ze kterých jsme následně vyráběli různé výrobky.

Leden 2021

V lednu v  rámci prezenční výuky žáci pravidelně chodili na vycházky. Sněhová nadílka nám umožnila se věnovat zimním radovánkám.

Z exotického ovoce jsme si připravili QUACAMOLE z avokáda a ovocný salát.

leden 2021