Stránky třídy 3. A

4.9.2023 ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU (7:30-8:15)

8.9.2023 ZAHÁJENÍ PLAVECKÉHO VÝCVIKU

12.9.2023 ZAHÁJENÍ NÁBOŽENSTVÍ (6. vyučovací hodina)

27.9.2023 BIKE PŘEDSTAVENÍ NA HŘIŠTI (8:00)

29.9.2023 ŘEDITELSKÉ VOLNO

26. – 27.10.2023 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

30.10.2023 TŘÍDNÍ SCHŮZKA (v 16:00)

23.12.2023 – 2.1.2024 VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

11.1.2024 PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE (15:00 – 17:30)

31.1.2024 POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

2.2.2024 POLOLETNÍ PRÁZDNINY

12.2. – 18.2. 2024 JARNÍ PRÁZDNINY

26.3.2024 TŘÍDNÍ SCHŮZKA (v 16:00)

28.3.2024 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

22.5.2024 PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE (15:00 – 17:30)

28.6.2024 ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Eva Jakoubková.
  • Ve třídě je celkem 20 dětí – z toho 10 chlapů a 10 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Eva Jakoubková
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Eva Jakoubková
Prvouka Mgr. Eva Jakoubková
Hudební výchova Mgr. Eva Jakoubková
Výtvarná výchova Mgr. Eva Jakoubková
Tělesná výchova Mgr. Dana Maralíková
Pracovní činnosti Mgr. Eva Jakoubková
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Jakub Tůma
Pedagogická intervence Mgr. Eva Jakoubková

Plavecký výcvik zahájen

V pátek 8.9. zahájily třetí a čtvrté třídy plavecký výcvik v jihlavském bazénu Evžena Rošického. Přeji všem dětem hodně zábavy a hlavně úspěšně zvládnuté základy plavání.

 

 

Zpátky ve škole

Prázdniny utekly jako voda, je tady opět začátek školního roku. Třeťáci, vítejte.