Stránky třídy 3. B

ČERVEN

17.6. Sportovní den – hřiště, tělocvična

18.6. Osvěta o zrakovém postižení – hřiště, tělocvična

19.6. Knihovna Luka

20.6. Školní výlet – Mirakulum

21.6. Vysvědčení – 8.00 hod, tělocvična

KVĚTEN

6.5. Tonda Obal na cestách – EVVO

13.5. Sběr papíru 10:00 -17.00 (sběrný dvůr Služby Luka nad Jihlavou)

14.5. Sběr papíru 10:00 -15.00 (sběrný dvůr Služby Luka nad Jihlavou)

16.5.Fotografování tříd

22.5.Pedagogické odpoledne 15.00-17.30 hod

31.5. Kino Luka + Zmzrlina – Den dětí

DUBEN

1.4. Velikonoční pondělí

2.4. Aprílová škola – Den naruby + plyšák

10.4. Květinový den

12.4. Letové ukázky dravců – SEIFEROS – 80 Kč

16.4. McDonald´s Cup – okrskové kolo – vybraní žáci

22.4. Den Země – aktivity

29.4. McDonald´s Cup – okresní kolo – vybraní žáci

BŘEZEN

22.3. Matematický klokan

26.3. Pedagogické odpoledne 15.00 – 17.30 hod

28.3. Velikonoční prázdniny

ÚNOR

2.2. Pololetní prázdniny

12.-18.2. Jarní prázdniny

19.2. Karneval  4.vyuč. hod.

28.2. Preventivní program – sociální sítě a vazby

LEDEN

11.1. Pedagogické odpoledne 10.00-17.30 hod

26.1. Prohlídka divadla – Horácké divadlo Jihlava

31.1. Předávaní vysvědčení  (poslední hodinu) –  konec vyučování v 11.30 hod

PROSINEC

5.12. Mikulášská nadílka

6.12. Poselství křesťanských Vánoc

14.12. Předvánoční výlet Třešť – keramická dílna, betlémy

19.12. Loucké muzeum

20.12. Deváťáci učiteli

21.12. Pyžamový den

22.12. Vánoční besídka

23.12 – 2.1. Vánoční prázdniny

LISTOPAD

14.11. Naše obec – tandemová výuka

17.11. Státní svátek

ŘÍJEN

26-27.10. Podzimní prázdniny

28.10. Státní svátek

30.10. Třídní schůzka v 16.00hod

ZÁŘÍ

1.9. Zahájení školního roku

8.9. Zahájení plavání

12.9. Zahájení náboženství (6.vyuč.h.)

27.9. Bike představení – hřiště

28.9. Státní svátek

29.9. Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Dana Maralíková.
  • Ve třídě je celkem 20 žáků – z toho 11 chlapců a 9 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Dana Maralíková
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Dana Maralíková
Prvouka Mgr. Dana Maralíková
Hudební výchova Mgr. Dana Maralíková
Výtvarná výchova Mgr. Dana Maralíková
Tělesná výchova Mgr. Dana Maralíková
Pracovní činnosti Mgr. Lenka Novotná
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Jakub Tůma
Pedagogická intervence Mgr. Dana Maralíková