Stránky třídy 3.B

9. 9. Zahájení plaveckého kurzu

6. 9. Bloková výuka

1. 9. Zahájení školního roku


16. 11. 2021 – BEZPEČNÝ PES (50 Kč / žáka) – zrušeno

27. 11. 2021 – VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ – zrušeno

3. 12. 2021 – MIKULÁŠ VE ŠKOLE

10. 12. 2021 – STAROČESKÉ VÁNOCE (Baliny)

17. 12. 2021 –  VÝUKOVÝ PROGRAM – Hvězda nad Betlémem

22. 12. 2021 – VÁNOCE VE TŘÍDĚ

20. 1. 2022 – PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE (online)

31. 1. 2022 – VYSVĚDČENÍ

4. 2. 2022 – POLOLETNÍ PRÁZDNINY

21. 2. 2022 – KARNEVAL

14. – 20. 2. 2022 – JARNÍ PRÁZDNINY

7. 3. – 29. 4. 2022 – TALENTOVÁ SOUTĚŽ

18. 3. 2022 – MATEMATICKÝ KLOKAN

OD 23 . 3. 2022 – PLAVECKÝ VÝCVIK

23. 3. 2022 – PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE

4. – 12. 4. 2022 – SBĚR PAPÍRU

14. 4. 2022 – VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

29. 4. 2022 – KOZÍ FARMA – RATIBOŘICE

19. 5. 2022 – PYTLÁCKÁ STEZKA

31.5. 2022 – FOCENÍ

1.6. 2022 – KINO

17. 6 . 2022 – ŠKOLNÍ VÝLET – TŘEŠŤ

24. 6. 2022 – ŠKOLNÍ AKADEMIE

30. 6. 2022 – VYSVĚDČENÍ

  • Kmenová učebna  nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dagmar Horká
  • Ve třídě je celkem 16 žáků.
  • Chlapců je 9 a dívek 7.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Dagmar Horká
Anglický jazyk Mgr. Dagmar Horká
Matematika Mgr. Dagmar Horká
Prvouka Mgr. Dagmar Horká
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Horká
Tělesná výchova Mgr. Josef Zimola
Pracovní činnosti Mgr. Dagmar Horká
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Dagmar Horká

JAK SE TĚŠÍŠ DO PRVNÍ TŘÍDY?

První měsíc ve škole. Seznámení s třídním kolektivem.

Děti i rodiče provází obavy, jaké to ve škole bude a jak vše zvládnou. Učitelky prvních tříd se snažily uvést prvňáčky do školy tak, aby vztah ke škole byl i do budoucna pozitivní. Pomohlo také útulné a podnětně připravené prostředí ve třídách v Denním stacionáři Pohodář Luka nad Jihlavou.

Každé ráno jsme začínali společným zdravením v kruhu a povídáním o tom, co jsme zajímavého prožili a na co se budeme ve škole každý den těšit. Společná setkávání v kruhu dodávala dětem pocit sounáležitosti s ostatními dětmi. Společně jsme se zaměřili na to, abychom se co nejlépe poznali. Sestavili jsme si pravidla chování v prvních třídách. Děti se hned na počátku školního roku učily spolupracovat, vzájemně si naslouchat a pomáhat si.

Po ukončení prvního měsíce školní docházky našich prvňáčků můžeme konstatovat, že se jejich nové životní role žáků a spolužáků zhostili velice dobře.