Stránky třídy 3.B

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenová učebna se nyní nachází v odloučeném pracovišti ve stacionáři na adrese náměstí 9. května 357. Po ukončení rekonstrukce se bude učebna nalézat v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dana Maralíková
  • Ve třídě je celkem 19 žáků.
  • Chlapců je 9 a dívek 10.

český jazyk Mgr. Lenka Novotná

anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková

matematika Mgr. Lenka Novotná

prvouka Mgr. Lenka Novotná

hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

výtvarná výchova Mgr. Dana Maralíková

tělesná výchova Mgr. Milan Sochor

pracovní činnosti Mgr. Dana Maralíková

náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

pedagogická intervence Mgr. Lenka Novotná

Bloková výuka – 2.9.2020

Druhý den nového školního roku se žáci 2.B,  v rámci Blokové výuky na téma ” Psychohygiena” ,znovu seznamovali  a posilovali kamarádské vztahy formou her.  Zkoušeli si, jak zvládat strach a neklid  formou relaxačních cvičení. Žáci prezentovali svoje zážitky s prázdnin a v  průběhu dne zhodnocovali svoje pocity – emotikony.


Pasování na čtenáře –  29.9.2020

Již tradiční ” Pasování na čtenáře ” proběhlo v knihovně, kde žáci předvedli své čtenářské schopnosti. Paní knihovnice každého pasovala za čtenáře svým pasovacím mečem a předala diplom malého čtenáře, záložku a průkazku do knihovny.