Stránky třídy 3. B

ČERVEN

KVĚTEN

22.5.Pedagogické odpoledne 15.00-17.30 hod

DUBEN

1.4. Velikonoční pondělí

BŘEZEN

28.3. Velikonoční prázdniny

26.3. Třídní schůzka v 16.00 hod

ÚNOR

2.2. Pololetní prázdniny

12.-18.2. Jarní prázdniny

LEDEN

11.1. Pedagogické odpoledne 10.00-17.30 hod

31.1. Předávaní vysvědčení

PROSINEC

6.12. Poselství křesťanských Vánoc

23.12 – 2.1. Vánoční prázdniny

LISTOPAD

14.11. Naše obec – tandemová výuka

17.11. Státní svátek

ŘÍJEN

26-27.10. Podzimní prázdniny

28.10. Státní svátek

30.10. Třídní schůzka v 16.00hod

ZÁŘÍ

1.9. Zahájení školního roku

8.9. Zahájení plavání

12.9. Zahájení náboženství (6.vyuč.h.)

27.9. Bike představení – hřiště

28.9. Státní svátek

29.9. Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Dana Maralíková.
  • Ve třídě je celkem 20 žáků – z toho 11 chlapců a 9 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Dana Maralíková
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Dana Maralíková
Prvouka Mgr. Dana Maralíková
Hudební výchova Mgr. Dana Maralíková
Výtvarná výchova Mgr. Dana Maralíková
Tělesná výchova Mgr. Dana Maralíková
Pracovní činnosti Mgr. Lenka Novotná
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Jakub Tůma
Pedagogická intervence Mgr. Dana Maralíková