Stránky třídy 3.B

31.1.2023                                VYSVĚDČENÍ

03.02.2023                             POLOLETNÍ PRÁZDNINY

09.02.2023                             NÁVŠTĚVA 1.B – POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

20.02.2023 – 26.02.2023      JARNÍ PRÁZDNINY

27.02.2023                              BESEDA S AUTORSKÝM ČTENÍM

13.3. 2023                               ŠKOLENÍ PRO ŽÁKY O DENTÁLNÍ HYGIENĚ (ve třídě)

17.3. 2023                               SOUTĚŽ V HODU DO DÁLKY (na hřišti)

17.3. 2023                               MATEMATICKÝ KLOKAN

24.3. 2023                               HORÁCKÉ DIVADLO – KNIHA DŽUNGLÍ

29.3. 2023                               PEDAGOGICKÉ ODPOLEDNE 15,00 – 17,30

30.3. 2023                               VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH, poselství křesťanských Velikonoc (ve třídě)

31.3. 2023                               ZÁCHRANNÁ STANICE IKAROS (v tělocvičně)

3.4. 2023                                 MILAN OŠMERA, žonglér a akrobaté (tělocvična)

3. – 18. 4. 2023                      SBĚR STARÉHO PAPÍRU, PO 10,00-17,00 hod., ÚT 10,00-15,00 hod.

  • Kmenová učebna  nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dagmar Horká
  • Ve třídě je celkem 18 žáků.
  • Chlapců je 10 a dívek 8.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Dagmar Horká
Anglický jazyk Mgr. Dagmar Horká
Matematika Mgr. Dagmar Horká
Prvouka Mgr. Dagmar Horká
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Dagmar Horká
Tělesná výchova Mgr. Josef Zimola
Pracovní činnosti Mgr. Dagmar Horká
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Dagmar Horká

09.02.2023

NÁVŠTĚVA 1.B – POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI

Žáci 3.B spolu s třídní učitelkou navštívili prvňáčky s dramatizací pohádky O Koblížkovi, která byla doplněna o pohybové a didaktické hry k pohádce.

27.2. 2023

BESEDA S AUTORSKÝM ČTENÍM

Beseda spojená s autorským čtením s panem spisovatelem Josefem Benešem, který nám ve své knize Meďan a Koumen představil celý proces vzniku knihy, měla u dětí velký úspěch. Celou besedu se zájmem sledovaly a všichni jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, např. o tisku knih.

17.3. 2023

MATEMATICKÝ KLOKAN

I v naší třídě proběhla matematická soutěž Matematický klokan v kategorii Cvrček pro 2. a 3. třídy. Soutěž v tento den probíhala v různých zemích celého světa a všechny děti se určitě snažily poctivě řešit logické úlohy, tak jako děti ze 3. B.

17.3. 2023

SOUTĚŽ V HODU DO DÁLKY

Soutěž v hodu do dálky se uskutečnila v tělocvičně. Soutěž organizoval Baseballový klub Ježci Jihlava. Děti měly 3 pokusy s rozběhem a každý obdržel diplom se svým výsledkem.

ŘÍJEN 2022, Halloween ve třídě

PYŽAMOVÝ DEN a film Čertí brko

LEDEN 2023, Naše zimní rukavice

ÚNOR 2023, Pohádka O KOBLÍŽKOVI, návštěva v 1.B