Stránky třídy 4.A

Leden 2023

12. 1.  Pedagogické odpoledne (15:00 – 17:30)

24. 1.  Pedagogická rada

29. 1. – 3. 2. Lyžařský výcvikový kurz

31. 1.  Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí (odchod na oběd v 11:45)

Únor

3. 2.  Pololetní prázdniny

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Radmila Chytilová
  • Ve třídě je celkem 20 žáků.
  • Chlapců je 11 a dívek 9.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Radmila Chytilová
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Hana Švaříčková
Vlastivěda Bc. Lukáš Rédl
Přírodověda Mgr. Hana Koptová
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Mgr. Radmila Chytilová
Pracovní činnosti Mgr. Radmila Chytilová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Radmila Chytilová

18. 10. 2022 – Dopravní hřiště Jihlava

Dne 18. 10. jsme se vydali autobusem do Jihlavy na dopravní hřiště. Cesta byla klidná, děti ze 4. A jsou už zdatnými cestovateli. Po příchodu na hřiště si děti nejprve poslechly teorii , např. jak má vypadat správná výbava kola, jaké máme druhy dopravních značek atd. Poté se posilnily svačinou a vydaly se na hřiště. To si nejdříve celé prošly, aby věděly, kde je co čeká, pak dostaly kola a vyjely. Všichni se zdatně potýkali se semafory, s předností zprava, občas vjeli do “jednosměrky” z opačného směru, ale žádný učený z nebe nespadl. Dokonce i počasí, na které jsme měli při akcích smůlu, se vydařilo. Další návštěva dopravního hřiště čeká čtvrťáky na jaře, kdy se budou pokoušet o průkaz cyklisty.

21. 9. 2022 – Den prevence dětských úrazů v tělocvičně

Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou uspořádal pro žáky 4. tříd akci v rámci projektu Kraje Vysočina “Prevence dětských úrazů na základních školách v Kraji Vysočina”. V tělocvičně byl pro děti připraven tříhodinový program, ve kterém se ve skupinkách střídaly na připravených stanovištích a učily se základy první pomoci, to, jak předcházet nebezpečným situacím, poznávaly jedovaté rostliny. Navštívili nás také hasiči z Jihlavy, od kterých se děti dozvěděly spoustu zajímavých věcí a prohlédly si hasičské vozidlo zvenčí i zevnitř.

20.9.2022 – ZOO Jihlava PodpoVRCH – Voda kolem nás

 Program Voda kolem nás, jež žáci absolvovali ve výukovém centru PopdoVRCH v jihlavské zoo, byl věnovaný vodě na Zemi a demonstroval koloběh vody prostřednictvím simulační hry. Ukazoval způsob závislosti člověka i živočichů na vodě. Část programu proběhla v areálu zoo u výběhů vodních zvířat a v pavilonu tropickém, asijském, kočičích šelem a haciendě Escondido. Poté si děti prošly společně s pedagogickým dozorem i africkou savanu a některé si na památku zakoupily i nějaký ten suvenýr. Ačkoli bylo chladněji než v letních měsících, přesto mnoho zvířat bylo k vidění ve výbězích, neboť jim toto přeprškové a chladnější počasí vyhovovalo více než letní úmorná vedra. Velkou radost dětem udělalo, když mohly vidět při krmení jeřába mandžuského, jehož bude naše škola adoptivními rodiči již pátým rokem. Dětem se tato výuková návštěva zoo moc líbila a pro některé byla dokonce zážitkem i jejich premiéra cestování linkovým autobusem spojené se zakoupením vlastní jízdenky.

19. 9. 2022 – Preventivní program – Stezka jinakosti

V deštivém pondělí 19. září jsme se ráno vydali do Majáku, kde nás čekal zajímavý program pojmenovaný Stezka jinakosti. Při této příležitosti si děti vyzkoušely, jaké to je být “jiný”. Ve skupinkách, do kterých byly rozděleny, si vylosovaly jedno z pěti postižení. Poté plnily různé úkoly, při nichž zjistily, že lidem, kteří jsou bez ruky, bez nohy, nemohou mluvit, neslyší, nevidí, se žije nelehce a že je důležité jim pomáhat a být ohleduplný.

6. 9.  2022 – Bloková výuka – Multikulturní výchova

Děti se po prázdninách ve škole setkaly nejen s kamarády, ale i s žáky z Ukrajiny, kteří nastupují do českých škol a učí se nejen nový jazyk, ale poznávají i nové zvyky, tradice. V rámci blokové výuky se děti nejprve seznámily s národnostními menšinami v ČR, ve skupinkách se zamýšlely nad tím, jak by se k sobě měli lidé jiných národností k sobě navzájem chovat. Zhlédly video “Jak se žilo na ukrajinské vesnici” a o životě na takové vesnici diskutovaly. Po zhlédnutí ukrajinské pohádky “Rukavička” zjistily, že části slov rozumí, poté si poslechly českou verzi. K pohádce nakreslily obrázek a vyluštily si ukrajinské názvy zvířátek. Poté řešily kvízy o zemích (Ukrajina, Slovensko) a nakonec vytvořily modrožlutou koláž.

Vánoční besídka

Pyžamový den

Vánoční tvoření

Podzimní modelování

Halloween

Dopravní hřiště v Jihlavě (18. 10. 2022)

Podzimníčci (tvorba z přírodních materiálů v Ernestýně)

leden 2021