Stránky třídy 4.A

Listopad 2022

14. 11. – Divadélko – Africká pohádka – 60 Kč

14. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)

17. 11. – Státní svátek

18. 11. – Ředitelské volno

Říjen 2022

18. 10. – Dětské dopravní hřiště Jihlava

26. 10. – Podzimní prázdniny

27. 10. – Podzimní prázdniny

28. 10. – Státní svátek

31. 10. – Pedagogické odpoledne – 15:00 – 17:30 hodin

Září 2022

6. 9. – Bloková výuka – Multikulturní výchova

9. 9. – Zahájení plaveckého výcviku

19. 9. – MAJÁK – Stezka jinakosti

20. 9. – ZOO Jihlava – PodpoVRCH – Voda kolem nás

21. 9. – Den prevence dětských úrazů s OS ČČK – tělocvična

28. 9. – Státní svátek

29. 9. – Ředitelské volno

30. 9. – Ředitelské volno

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
2021
 7.  9. 2021 – Bloková výuka – Sociální interakce
11. 10. – 12. 10. 2021 – Sběr starého papíru
15. 10. 2021 – Tematické vyučování – PODZIM
16. 11. 2021 – Bezpečný pes – zrušeno
24. 11. 2021 – Ukončení plaveckého výcviku
26. 11. 2021 – Rozsvícení vánočního stromu – zrušeno
27. 11. 2021 – Sobota ve stanu na náměstí – zrušeno
3.12. 2021  –   Mikuláš
 7. 12. 2021 – Staročeské Vánoce – Velké Meziříčí
  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Radmila Chytilová
  • Ve třídě je celkem 19 žáků.
  • Chlapců je 11 a dívek 8.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Radmila Chytilová
Anglický jazyk Mgr. Petra Koubková
Matematika Mgr. Hana Švaříčková
Vlastivěda Bc. Lukáš Rédl
Přírodověda Mgr. Hana Koptová
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Mgr. Radmila Chytilová
Pracovní činnosti Mgr. Radmila Chytilová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Radmila Chytilová

Výukový program v centru environmentální výchovy PodpoVRCH v zoo Jihlava 20.9.2022

 Program Voda kolem nás, jež žáci absolvovali ve výukovém centru PopdoVRCH v jihlavské zoo, byl věnovaný vodě na Zemi a demonstroval koloběh vody prostřednictvím simulační hry. Ukazoval způsob závislosti člověka i živočichů na vodě. Část programu proběhla v areálu zoo u výběhů vodních zvířat a v pavilonu tropickém, asijském, kočičích šelem a haciendě Escondido. Poté si děti prošly společně s pedagogickým dozorem i africkou savanu a některé si na památku zakoupily i nějaký ten suvenýr. Ačkoli bylo chladněji než v letních měsících, přesto mnoho zvířat bylo k vidění ve výbězích, neboť jim toto přeprškové a chladnější počasí vyhovovalo více než letní úmorná vedra. Velkou radost dětem udělalo, když mohly vidět při krmení jeřába mandžuského, jehož bude naše škola adoptivními rodiči již pátým rokem. Dětem se tato výuková návštěva zoo moc líbila a pro některé byla dokonce zážitkem i jejich premiéra cestování linkovým autobusem spojené se zakoupením vlastní jízdenky.

ŘÍJEN 2021

15. 10. 2021 – Probíhal v naší třídě projektový den, během kterého žáci plnili různé úkoly. Přepsali si ” Běhací diktát” na téma podzimu. Na papíře si uvařili bramborovou polévku s houbami, prostudovali recept, ingredience, potřebné pomůcky. Připravili si ovocný salát a vybarvovali si obrázky s podzimní tématikou. Den zakončili vycházkou, aby nasáli tu pravou podzimní atmosféru.

19.10. 2021 – Jsme v Eruditu vařili špagety ala karbonára.

10.6. 2021 – Focení tříd

11.6. 2021 – Mobilní planetárium

18.6. 2021 – Záchranná stanice, pan Hořák

22.6. 2021 – Školní výlet, Botanicus – středověká vesnice, plavba parníkem na soutok Labe a Cidliny,

Libice, Poděbrady, Kutná Hora

23.6. 2021 – Orientace v přírodě, Bílá skála

24.6. 2021 – Sportovní dopoledne s fotbalovými trenéry

2.9. – Projektový den ” Včely”

Včelař pan Svoboda žáky seznámil s životem včel, jak se vyvíjí, jak jsou potřebné, jaký z nich máme užitek. Dozvěděli se spoustu nových informací, prohlédli si obrázky a na konec si vymalovali včelu a našli správnou cestu včelky v labyrintu.

 

4.10. Pasování na “Čtenáře”

V místní knihovně žáci předvedli, jak umí číst. Na závěr dostali diplomy.
V měsíci září a říjnu jsme využívali hezké počasí a sbírali přírodniny, ze kterých jsme následně vyráběli různé výrobky.

Leden 2021

V lednu v  rámci prezenční výuky žáci pravidelně chodili na vycházky. Sněhová nadílka nám umožnila se věnovat zimním radovánkám.

Z exotického ovoce jsme si připravili QUACAMOLE z avokáda a ovocný salát.

leden 2021