Stránky třídy 4. A

Říjen 2023

3. 10. – Den prevence pro 4. třídy (v tělocvičně)

11. 10. – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

26.– 27. 10. – Podzimní prázdniny

30. 10. – Třídní schůzky 16:00–17:30

Září 2023

4. 9. – Zahájení školního roku – po 1. vyučovací hodině žáci odchází domů

5.–7. 9. – Třídnické práce, v 11:50 hodin odchod na oběd

8. 9. – Zahájení výuky dle rozvrhu

8. 9. – Zahájení plaveckého výcviku

11. 9. – Zahájení výuky náboženství

27. 9. – Bike představení – 8:00 hřiště

28. 9. – Státní svátek

29. 9. – Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází v I. poschodí.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Iveta Mutlová.
  • Ve třídě je celkem 16 žáků – z toho 9 chlapců a 7 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Iveta Mutlová
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Iveta Mutlová
Informatika Mgr. Iveta Mutlová
Vlastivěda Mgr. Iveta Mutlová
Přírodověda Mgr. Iveta Mutlová
Hudební výchova Mgr. Iveta Mutlová
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Mgr. Iveta Mutlová
Pracovní činnosti Mgr. Iveta Mutlová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 11. října

Navštívili jsme Dopravní hřiště v Jihlavě. Poté, co nám pan přednášející vysvětlil pravidla silničního provozu, jsme se mohli pustit do „provozu“. Jezdili jsme v areálu dopravního hřiště a trénovali značky, přednosti a bezpečnou jízdu na kole. Dopoledne strávené na kole se nám moc líbilo a těšíme se, až se sem na jaře vydáme znovu – tentokrát zde dokonce získáme Průkaz cyklisty.

DEN PREVENCE 3. října

Tento den naši školu navštívili hasiči z KZS Kraje Vysočina, policisté z Městské policie Jihlava a pracovníci Oblastního spolku Českého červeného kříže ze Žďáru nad Sázavou. Měli pro nás nachystáno spoustu her, dozvěděli jsme se mnoho praktických informací, prohlédli jsme si plně vybavené hasičské auto a zkoušeli jsme si vyřešit některé z krizových situací.

BIKE SHOW 27. září

V tento den se na hřišti konala show bikera Lukáše Müllera. Ukázal dětem úžasné triky, a navíc se žáci dozvěděli i praktické informace týkající se bezpečného ovládání kola, povinné výbavy apod.