Stránky třídy 4. A

Červen 2024

13. – 14. 6. Úklid tříd, výměna učebnic – odchod na oběd 11:50

Organizace týdne 17.-21. 6.

pondělí:
-sportovní den
sraz 7:30 u tělocvičny
-odchod na oběd 11:50
úterý:
– exkurze v Luka, a. s. (zemědělské družstvo), Vysoké Studnice
– sraz 7:30 u tělocvičny
– odchod na oběd 11:50
středa: výlet Fantazium
– sraz u tělocvičny v 7:20
– odjezd 7:30
– předpokládaný návrat 13:00
– Žáci, kteří za tento výlet ještě nezaplatili, donesou peníze nejpozději zítra, tj. úterý 18. 6.
– žáci mají odhlášené obědy
čtvrtek: výlet Praha
– sraz u tělocvičny 5:50
– odjezd 6:00
– předpokládaný návrat 16:00
– platba se strhává ze školní pokladny
– žáci mají ohlášené obědy
pátek:
– vysvědčení v tělocvičně v 8:30
– Žáci budou mít v tento den odhlášen oběd ve školní jídelně, v případě zájmu si mohou oběd přihlásit u vedoucí školní jídelny.
Žáci, kteří se nezúčastní výletů, budou přiřazeni co těchto tříd:
Středa 19. 6. –do 9. třídy (zůstávají v Lukách)
a čtvrtek 20. 6 – 1. stupeň do 5. A a 2. stupeň do 9. třídy

 

Květen 2024

6. 5. – Tonda obal na cestách

13. 5. – Velká porucha – Horácké divadlo

13.–15. 5. – Sběr papíru

16. 5. – Fotografování

21. 5. – Dopravní hřiště

22. 5. – Pedagogické odpoledne 15:00–17:30

31. 5. – Kino Luka – promítání filmu

 

Duben 2024

1. 4. – Státní svátek

12. 4. – Letové ukázky dravců

Březen 2024

22. 3. – Matematický klokan

26. 3. – Pedagogické odpoledne 16:00 – 17:30

28. 3. – Velikonoční prázdniny

29. 3. – Státní svátek

Únor 2024

2. 2. – Pololetní prázdniny

12. 2. až 18. 2. – Jarní prázdniny

Leden 2024

3. 1. – Zahájení výuky po vánočních prázdninách

11. 1. – Pedagogické odpoledne v 15:00 až 17:30 hod.

14. 1. až 19. 1. – Lyžařský výcvikový kurz

31. 1. – Předání výpisu z vysvědčení, odchod na oběd v 11:50 hod.

Prosinec 2023

1. 12. Ukončení plaveckého výcviku

5. 12. Mikulášská nadílka

7. 12. Zimní radovánky

15. 12. Keramická dílna, betlémy Třešť

19. 12. Návštěva louckého muzea

21. 12. Pyžamový den

22. 12. Vánoční besídka, odchod na oběd v 11:50

25.-26. 12. Státní svátek

27. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

Listopad 2023

9. 11. Svatomartinská tandemová výuka

17. 11. Státní svátek

Říjen 2023

3. 10. – Den prevence pro 4. třídy (v tělocvičně)

11. 10. – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

26.– 27. 10. – Podzimní prázdniny

30. 10. – Třídní schůzky 16:00–17:30

Září 2023

4. 9. – Zahájení školního roku – po 1. vyučovací hodině žáci odchází domů

5.–7. 9. – Třídnické práce, v 11:50 hodin odchod na oběd

8. 9. – Zahájení výuky dle rozvrhu

8. 9. – Zahájení plaveckého výcviku

11. 9. – Zahájení výuky náboženství

27. 9. – Bike představení – 8:00 hřiště

28. 9. – Státní svátek

29. 9. – Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází v I. poschodí.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Iveta Mutlová.
  • Ve třídě je celkem 16 žáků – z toho 9 chlapců a 7 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Iveta Mutlová
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Iveta Mutlová
Informatika Mgr. Iveta Mutlová
Vlastivěda Mgr. Iveta Mutlová
Přírodověda Mgr. Iveta Mutlová
Hudební výchova Mgr. Iveta Mutlová
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Mgr. Iveta Mutlová
Pracovní činnosti Mgr. Iveta Mutlová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

POZNÁVÁNÍ MINERÁLŮ A HORNIN

V přírodovědě pro nás paní učitelka nachystala bezva poznávačku hornin a minerálů. Tento den jsme se tedy stali úspěšnými mineralogy. O minerálech a horninách jsme se učili z učebnice, ale nyní jsme si na ně mohli sáhnout a zkusit je od sebe rozeznat. Byli jsme rozděleni do několika „bojových týmů“ a každý z týmů měl na lavici nachystané pomůcky k poznávání hornin a minerálů (např. magnet, destičku na vrypy, špendlík na poznávání tvrdosti, sklíčka na rýpání a další) + pracovní list, do kterého jsme zaznamenávali naše výzkumné poznatky. Nejdříve jsme si rozdělili naše vzorky na skupinu hornin a skupinu minerálů (kterým se také říká nerosty). Řekli jsme se, proč je takto rozdělujeme a jak se od sebe liší. Také jsme si povídali o tom, jak vznikají, jak se dostávají na povrch a jak dlouho takový proces trvá.

Následně jsme poznávali jednotlivé minerály. Naučili jsme se tak rozeznávat např. sůl kamennou, magnetit, kalcit, živec, křemen, fluorit, slídu, pyrit, síru, hematit, limonit atd. Zkoumali jsme je na základě barvy, lesku či matu, barvy vrypu, dále jsme zkoušeli do minerálů rýpat špendlíkem – pokud je vryp možný, jedná se o měkký minerál, pokud lze minerálem vytvořit rýhu do skla, jedná se o tvrdý minerál. Pozorovali jsme i magnetické vlastnosti – nejvíce nás bavilo přikládat magnet na magnetit. Měli jsme možnost naučit se něco o využití těchto nerostných surovin, povídali jsme si o tom, kde se u nás těží, překvapil nás rozdíl mezi hnědým a černým uhlím a největší dojem na nás udělal fakt, že dlažební kostky jsou vyrobeny ze žuly. Také jsme si očichali síru, ušpinili prsty od uhlí, zkoumali lesk slídy a zjistili, jak poznat křemen od vápence.

V učebnici nás mineralogie velmi bavila, ale poznávat nerosty na vlastní kůži, to byla teprve jízda. Až nám to počasí dovolí, chystáme se na přírodovědnou procházku, při které budeme horniny a minerály sbírat a určovat. Tak kamenům zdar!

DEN ZEMĚ (více foto ve fotogalerii)

22. dubna proběhla na naší škole akce k příležitosti Dnu Země. V průběhu vyučování jsme si povídali o tom, co pro nás naše Země znamená, co nám vše poskytuje a jak nejlépe ji chránit. Uvědomili jsme si, že i my sami můžeme udělat spoustu věcí, kterými Zemi pomůžeme. Například třídit odpad, nevyhazovat v přírodě odpadky, nosit oblečení po starším sourozenci nebo kamarádovi, pít ve škole z opakovaně použitelné plastové lahve, chodit více pěšky nebo jezdit na kole, pěstovat vlastní zeleninu, sbírat odpadky a další.

Poté jsme se odebrali na chodbu, kde bylo připraveno několik stanovišť, u kterých jsme plnili úkoly. Poznávali jsme květiny a stromy, zkoušeli jsme si třídit odpad,  učili jsme se o recyklaci a nakonec jsme psali vzkaz planetě Zemi. Nejvíce se nám líbilo obtiskování rukou na velký papír s kresbou naší planety. Teď si budeme přírody o to více vážit.

DEN S CHROMEBOOKY

V prosinci naše třída vyhrála celoškolní soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu třídy. Jako odměnu jsme si vybrali možnost se celý den učit s chromebooky. Hráli jsme různé kahooty, vyhledávali informace na internetu, zkoušeli jsme také Quick draw. Byl to prostě prima den!

DRAVCI

Byli jsme se podívat na přehlídku dravců, která se konala na fotbalovém hřišti. Měli jsme možnost vidět sokola stěhovavého, výra velkého, luňáka hnědého, orla stepního, sovu pálenou a další.

   

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK (více foto ve fotogalerii)

V polovině ledna jsme se vypravili na lyžařský výcvik do Žďárských vrchů. Bydleli jsme v krásném velkém hotelu Svratka a sjezdovku jsme měli přímo u něj. Někteří z nás stáli na lyžích poprvé v životě, ale postupně jsme se naučili základy lyžování a na konci jsme byli všichni schopni vyjet na vleku a bezpečně sjet sjezdovku. Užili jsme si spoustu dobrodružství i legrace – každý večer nás čekal večerní program s různými aktivitami, dvakrát jsme se byli vykoupat v hotelovém bazénu a jedno celé odpoledne jsme strávili na lesní bojovce, během které jsme se dostali až na lovecký zámeček Karlštejn, který leží nedaleko města Svratka. Během pobytu jsme se naučili spoustu nových dovedností a především jsme utužili třídní kolektiv.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

Předvánoční čas jsme si zpříjemnili vánoční besídkou. V naší krásně vyzdobené třídě jsme poslouchali koledy, hráli hry a nakonec jsme si rozdali krásné dárečky. Zkrátka předvánoční čas, jak má být. (více foto ve fotogalerii)

 

BETLÉMY TŘEŠŤ + KERAMIKA

NÁVŠTĚVA LOUCKÉHO MUZEA

Po roce jsme se opět vypravili na předvánoční návštěvu místního muzea. Tentokrát nás přivítal kašpárek s vílou Amálkou a kouzelnou babičkou. Čekala nás tak nádherná pohádková prohlídka se spoustou pohádek, ale zároveň jsme se dozvěděli spoustu nových věcí o loucké historii. Nejvíce na nás potom zapůsobila mapa míst, kam chodili dříve loučtí občané pro vodu. Každý z nás si našel některé místo, které má v okolí svého bydliště. Víle Amálce, kašpárkovi a kouzelné babičce moc děkujeme za krásnou prohlídku a těšíme se zase příští rok.

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Počasí nám sice moc nepřálo, sněhu bylo pomálu, ale přesto jsme se vydali bobovat na školní zahradu. Kde sníh nebyl, tam jsme si ho dovezli na bobech a hurá z kopce dolů!

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

I přesto, že se někteří žáci pěkně báli,  navštívili nás ve třídě čerti s Mikulášem a andělem. Některé z nás si dokonce odnesli v pytli. Nadílku jsme ale nakonec dostali všichni. 🙂 (více foto viz fotogalerii)

HALLOWEEN 31. října

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ 11. října

Navštívili jsme Dopravní hřiště v Jihlavě. Poté, co nám pan přednášející vysvětlil pravidla silničního provozu, jsme se mohli pustit do „provozu“. Jezdili jsme v areálu dopravního hřiště a trénovali značky, přednosti a bezpečnou jízdu na kole. Dopoledne strávené na kole se nám moc líbilo a těšíme se, až se sem na jaře vydáme znovu – tentokrát zde dokonce získáme Průkaz cyklisty.

DEN PREVENCE 3. října

Tento den naši školu navštívili hasiči z KZS Kraje Vysočina, policisté z Městské policie Jihlava a pracovníci Oblastního spolku Českého červeného kříže ze Žďáru nad Sázavou. Měli pro nás nachystáno spoustu her, dozvěděli jsme se mnoho praktických informací, prohlédli jsme si plně vybavené hasičské auto a zkoušeli jsme si vyřešit některé z krizových situací.

BIKE SHOW 27. září

V tento den se na hřišti konala show bikera Lukáše Müllera. Ukázal dětem úžasné triky, a navíc se žáci dozvěděli i praktické informace týkající se bezpečného ovládání kola, povinné výbavy apod.