Stránky třídy 8. A

Září

1.9. Seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti
2.9. Třídnické hodiny, odchod na oběd 12.10
5.9. Výuka dle rozvrhu
6.9. Bloková výuka – téma: Multikulturní výchova, odchod na oběd 12.1029.- 30.9. Ředitelské volno

Říjen
31.10. Pedagogické odpoledne – 15.00-17.30

Listopad

18. 11. ředitelské volno

 

  • Kmenová učebna se nachází ve druhém poschodí školy.
  • Třídním učitelem je Bc. Lukáš Rédl.
  • Ve třídě je celkem 18 žáků – z toho 10 chlapců a 8 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Edita Plíhalová
Anglický jazyk  Bc. Lukáš Rédl (1. sk.), Mgr. Michaela Emmerová (2. sk.)
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Informatika Bc. Lukáš Rédl
Dějepis Bc. Lukáš Rédl
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr.  Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Bc. Lukáš Rédl
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Lucie Hloušová
Konverzace v anglickém jazyce Jaroslava Malcová
Peníze v teorii a praxi Bc. Lukáš Rédl
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Edita Plíhalová

Kdyby ryby – návštěva enviromentální centra PodpoVRCHEM a Zoo Jihlava

V pátek 5.listopadu jsme si užili přírodopis v jihlavské Zoo, nejprve jsme navštívili enviromentální centrum PodpoVRCHEM, kde si pro nás připravili program Kdyby ryby. Prokázali jsme spoustu znalostí, které jsme uplatnili při pozorování a především při závěrečném kvízu. Ten nás velmi bavil. Také jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a nového o formách rybolovu, nápisech na výrobcích z ryb, co která značka znamená a také jsme zaměřili na jednu rybu, kterou jsme ostatním představili. Po skončení programu nás čekal pracovní list, který nás provedl zoologickou zahradou a u některých druhů jsme zjišťovali zajímavosti. Správné odpovědi jsme si zkontrolovali na konci našeho programu, hned potom co jsme si zajezdili na tobogánu:-). Program se nám moc líbil, ač už bylo celkem chladno. Ale nám to nevadilo, zahřáli jsme se pohybem a užili si netradiční výuku přírodopisu.

Adaptační pobyt

25. – 26. 10. 2021 proběhl adaptační pobyt s názvem „Poznávání a pravidla spolupráce“ v rekreačním středisku Záseka. Tento projekt tvořilo několik aktivit zaměřených na podporu vytváření kladných vztahů mezi dětmi a jejich třídním učitelem a také na budování fungujících pravidel kolektivu třídy.
Pedagogický dohled zajistil Bc. Lukáš Rédl, Mgr. Tereza Štěpánová a Mgr. Libor Kucza.

Školní výlet Permonium

17. 6. naše třída vyrazila na výlet do zábavního parku Permonium. Ještě před začátek programu jsme stihli lehkou procházku v Mohelenskou hadcovou stepí. I přes velké horko děti statečně šly a odměnou jim byl nádherný výhled do zarostlého údolí. V zábavním parku děti měly program v podobě hry, kde se musely rozdělit do skupinek a hledat různé kódy. Většina stihla splnit zadané úkoly včas a vysloužila si odměnu v podobě malého permoníka s drobným kamínkem. Nemohlo chybět ani občerstvení a nákup suvenýrů. Někteří se dokonce stihli osvěžit koupelí v místním bazénku, i když s sebou neměli plavky. Cesta zpět proběhla v poklidu a, i když někteří mokrý, jsme se všichni v pořádku vrátili.

Výhled Mohelenská hadcová stepZábavní park Permonium

Aranžování ve výuce Pč