Stránky třídy 8.A

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
16. 3. 2021 – DKO – Magický Senegal
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 7.A nalezneme ve 2. poschodí školy v jazykové učebně.
  • Třídní učitelka je Mgr. Petra Koubková
  • Ve třídě je celkem 15 žáků.
  • Chlapců je 7 a dívek 8.

Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková

Anglický jazyk Mgr. Petra Koubková

Německý jazyk Mgr. Lenka Novotná

Matematika Mgr. Martina Tůnová

Dějepis Bc. Lukáš Rédl

Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková

Fyzika Mgr. Martina Tůnová

Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová

Zeměpis Mgr. Libor Kucza

Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová

Tělesná výchova – dívky Mgr. Milan Sochor

Tělesná výchova – chlapci Mgr. Libor Kucza

Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza

Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová

Peníze v teorii a praxi Bc. Lukáš Rédl

Příprava k přijímacím zkouškám – ČJ Mgr. Alena Pohanková

Příprava k přijímacím zkouškám – M Mgr. Tereza Štěpánová

Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Pedagogická intervence Mgr. Edita Plíhalová

Sportovní aktivity Bc. Lukáš Rédl

Výpočetní technika Mgr. Jaroslava Dörrerová

Výtvarné činnosti Mgr. Štěpánka Maryšková

Oblastní Galerie Jihlava

Dne 2.9.2020 měli žáci 7A možnost zúčastnit se tvořivého edukačního programu pro děti 2.stupně s názvem Jak? Aneb 2 výročí Jana Ámose Komenského v Oblastní galerii v Jihlavě, který vznikl u příležitosti výročí úmrtí (v roce 2020) a výročí narození (2022) Jana Amose Komenského za podpory Ministerstva kultury ČR. Žáci si za doprovodu a poutavého komentáře Mgr. Pitrové připomenuly dílo tohoto významného pedagoga, myslitele, filozofa a kazatele. Seznámili se podrobněji nejen s jeho životními osudy a vlivem jeho odkazu na současnost, ale dostali i prostor pro vlastní tvorbu ve výtvarném ateliéru – tvoření husím brkem. Inspirací jim byla ilustrace z knihy Orbis pictus a výsledným praktickým dílem – portrét Jana Ámose Komenského na pozadí vlastní duše. Děti také zaujatě spolupracovaly na vlastních prezentacích na vybrané téma mnohdy doplněné i vlastními zábavnými ilustracemi, např. maska ptáka se zahnutým zobákem představující postavu lékaře sledujícího stav obyvatelstva v průběhu morové epidemie. Navíc si měly možnost vyzkoušet i vlastní tvorbu, kdy se v rámci skupinek pokoušely složit ukolébavku z daných slov. V některých případech se i téměř dokonale podobala originálu. Projektový den byl příjemným zpestřením dne spojeného s návratem do školních lavic a zároveň prožitého na pozadí slavného výroku nejvýznamnějšího pedagoga a myslitele Jana Ámose Komenského – Škola hrou. Děti si také vyzkoušely, že komunikace a spolupráce v rámci skupiny přináší obohacení nejen pro ně samé, ale i pozitivně ovlivňuje celkové klima skupiny jako třídy a může významně přispět k tvořivé činnosti s mnohdy velmi kvalitním a obohacujícím výsledkem. Tento příjemné strávený čas dětí jako skupiny a třídy měl tedy nejen vzdělávací efekt, který si děti v průběhu aktivit ani neuvědomují, ale obohatil je i především o nové zážitky prožité ve společnosti svých spolužáků, se kterými mohly konečně po návratu z prázdnin usednout do školních lavic,

 


Zoo v kufru- Biomy III.

Dne 8.9. 2020 se žáci 7A zúčastnili poutavé naučné stezky zoologickou zahradou v Jihlavě a to s cestovním kufrem plného aktivit a pomůcek na téma BIOMY III. Cílem tohoto projektového dne, podpořeného Ministerstvem životního prostředí, bylo seznámit děti s životem zvířat v rámci jednotlivých územních celků, tzv. biomů v rámci zoologické zahrady. S kufrem připravených aktivit a pomůcek se děti zastavovaly v jednotlivých částech zoologické zahrady, spojených s jednotlivými biomy- např. poušť, savana, polární oblast apod. Na jednotlivých místech plnily nejrůznější úkoly spojené také např. s pozorováním aktivit pouštních zvířat nebo kozy kamerunské. Vše si zaznamenávaly a poté společně s třídní učitelkou vyhodnocovaly. Kromě plnění úkolů jim byly kladeny nejrůznější otázky související se životem zvířat nebo s jejich poznáváním. Měly možnost pracovat i v menších skupinkách – hledání dvojice obrázků nebo prezentace na téma deštný prales. Ve zbylé části dopoledne ještě zvládly ukázky dravých ptáků, které byly zábavným zakončením celého projektového dne. Celkově se děti aktivně zapojovaly do všech připravených aktivit, uměli naslouchat, klást otázky i spolupracovat ve skupinách. Navíc si děti zopakovaly jednotlivé živočichy, žijící na území zoologické zahrady, uvědomily si např. důležitost zachování deštných pralesů pro udržení přírodní rovnováhy a že zvířata jsou nepostradatelnou součástí života na Zemi a je třeba je chránit, stejně jako přírodu samotnou. Navíc třídní učitelce byla předána příručka do třídy, která měla za úkol sloužit jako malá rekapitulace toho, co se děti dozvěděly v zoo a zároveň slouží jako inspirace pro další aktivity ve škole. Výsledkem byl příjemné strávený čas v prostředí zoologické zahrady naplněný zajímavými a poutavými aktivitami, které si děti užily a získané vědomosti tak mohou v budoucnu uplatnit jak ve svém životě tak i v rámci výuky přírodopisu a zoologie.

Výlet Telč

Dne 18.6. 2021 jsme se sešli na vlakovém nádraží v Lukách nad Jihlavou a jeli jsme vlakem do Telče. Po prohlídce náměstí jsme navštívili Telčský dům, kde jsme si prohlédli výstavy i sklepení domu, zahráli jsme si hry a zabavili se autodráhou. Po obědě nás čekal Panský dvůr, kde se ti nejodvážnější z nás vydali na lezeckou stěnu a drytoolovou dráhu. Ti, kteří se neodvážili, sledovali svoje statečné spolužáky nebo hráli hry. Poté nás čekala prohlídka zámku a přilehlého parku se zpáteční cestou na vlak.  Výlet jsme si moc užili a mnozí s nás ochutnali největší pizzu v životě. Odjížděli jsme se spoustou hezkých zážitků a určitě se do Telče zase někdy vypravíme.

Jak? Aneb 2 výročí Jana Ámose Komenského