Stránky třídy 8. A

Září

1.9. Seznámení se školním řádem, poučení o bezpečnosti
2.9. Třídnické hodiny, odchod na oběd 12.10
5.9. Výuka dle rozvrhu
6.9. Bloková výuka – téma: Multikulturní výchova, odchod na oběd 12.10

29.- 30.9. Ředitelské volno

Říjen
31.10. Pedagogické odpoledne – 15.00-17.30

Listopad

18. 11. ředitelské volno

Prosinec

5.12. Mikulášská nadílka

21. – 22.12. Vánoční vycházka, třídní Vánoce.

  • Kmenová učebna se nachází ve druhém poschodí školy.
  • Třídním učitelkou je Jaroslava Malcová
  • Ve třídě je celkem 18 žáků – z toho 10 chlapců a 8 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Edita Plíhalová
Anglický jazyk Ing. Michal Ščepka (1. sk.), Mgr. Michaela Emmerová (2. sk.)
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Informatika Ing. Michal Ščepka
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr.  Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
Tělesná výchova Ing. Michal Ščepka
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Lucie Hloušová
Konverzace v anglickém jazyce Jaroslava Malcová
Peníze v teorii a praxi Ing. Michal Ščepka
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Edita Plíhalová

První pomoc do škol   23.5.2024

Nikdo z nás neví, kdy se ocitne v situaci ohrožení vlastního života a kdy bude potřebovat rychlou a účinnou pomoc od druhého. Nevíme ani, kdy se ocitneme v situaci, kdy sami budeme tuto pomoc poskytovat druhému k záchraně jeho života. Poskytnutí první pomoci je nejen jedním ze základních úkonů, který bychom měli všichni ovládat, ale i morální povinností každého z nás. Pro žáky 8.ročníků proběhla na toto téma zaměřená výuka pod odborným vedením zástupce Českého červeného kříže. Během tříhodinového bloku se žáci aktivně zdokonalovali ve znalostech a dovednostech pro život zachraňující úkony.

Mimořádná nabídka Environmentálního centra PodpoVRCH

Jelikož opakovaně navštěvujeme s žáky v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu Environmentální centrum PodpoVRCH, byli jsme letos osloveni a zároveň odměněni mimořádnou návštěvou.  Naše škola byla oslovena v rámci pravidelných výukových programů v  Environmentálním centru „PodpoVRCH“  a návštěv zoologické zahrady k tomu, abychom se této připravované simulace zúčastnili s žáky osmých ročníků. Vybráni byli žáci s dobrými studijními výsledky v přírodopise, zájmem o přírodu a s kultivovavým chováním během programů. Ve čtvrtek 14.12.2023 v Zoo Jihlava proběhl nácvik úniku nebezpečného zvířete, šelmy – levharta perského. Vybraní žáci byli rozděleni do 3 skupin  a procházeli za výkladu průvodce postupně areál zoo.  V průběhu prohlídky bylo ohlášeno, že z venkovního výběhu unikl  levhart perský. V tu chvíli museli všichni postupovat dle pokynů průvodců a ostatních zaměstnanců zoo. Účelem bylo eliminovat případné nedostatky, zejména co se komunikace a evakuace týká. Do akce byli zapojeni jak zaměstnanci zoologické zahrady, tak Policie České republiky, včetně Útvaru rychlého nasazení. Po ukončení akce byly žáci pochváleni a odměněni plyšovým levhartem a kelímky na pití s vyobrazením levharta.

EXKURZE DO JE DUKOVANY A PVE DALEŠICE

Na konci listopadu se žáci 8.ročníků vydali za poznáváním energie z Vysočiny. Žáci společně s pedagogickým doprovodem nejdříve zavítali do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, kde si prohlédli největší sypanou hráz v Evropě a vystavenou Francisovu turbínu ve skutečné velikosti. V infocentru vodní elektrárny se žáci díky poutavé videoprojekci seznámili s principem elektrárny a prohlédli si obrazové tabule s historií stavby, s charakteristikou vodního díla Dalešice a s přírodním bohatstvím nedaleké Mohelenské hadcové stepi, na kterou jsme též zavítali. Přálo nám letos štěstí, neboť žáci mohli ve strojovně na vlastní zkušenost pocítit, když se uvedla do činnosti 1 ze 4 Francisových reverzních turbín. Poté jsme se přesunuli do infocentra JE Dukovany, kde se v kinosále žáci dozvěděli o základech jaderné fyziky, o jaderné bezpečnosti a top novinkou byla pro nás všechny i virtuální prohlídka celé jaderné elektrárny, která měla velký ohlas. Spolu s průvodci jsme pak postupně prošli názorné trojrozměrné modely reaktoru, celého reaktorového bloku, model ukládání použitého jaderného paliva a v závěru si žáci pohráli v herním centrum.

Kdyby ryby – návštěva enviromentální centra PodpoVRCHEM a Zoo Jihlava

V pátek 5.listopadu jsme si užili přírodopis v jihlavské Zoo, nejprve jsme navštívili enviromentální centrum PodpoVRCHEM, kde si pro nás připravili program Kdyby ryby. Prokázali jsme spoustu znalostí, které jsme uplatnili při pozorování a především při závěrečném kvízu. Ten nás velmi bavil. Také jsme se dozvěděli mnoho zajímavého a nového o formách rybolovu, nápisech na výrobcích z ryb, co která značka znamená a také jsme zaměřili na jednu rybu, kterou jsme ostatním představili. Po skončení programu nás čekal pracovní list, který nás provedl zoologickou zahradou a u některých druhů jsme zjišťovali zajímavosti. Správné odpovědi jsme si zkontrolovali na konci našeho programu, hned potom co jsme si zajezdili na tobogánu:-). Program se nám moc líbil, ač už bylo celkem chladno. Ale nám to nevadilo, zahřáli jsme se pohybem a užili si netradiční výuku přírodopisu.

Adaptační pobyt

25. – 26. 10. 2021 proběhl adaptační pobyt s názvem „Poznávání a pravidla spolupráce“ v rekreačním středisku Záseka. Tento projekt tvořilo několik aktivit zaměřených na podporu vytváření kladných vztahů mezi dětmi a jejich třídním učitelem a také na budování fungujících pravidel kolektivu třídy.
Pedagogický dohled zajistil Bc. Lukáš Rédl, Mgr. Tereza Štěpánová a Mgr. Libor Kucza.

Školní výlet Permonium

17. 6. naše třída vyrazila na výlet do zábavního parku Permonium. Ještě před začátek programu jsme stihli lehkou procházku v Mohelenskou hadcovou stepí. I přes velké horko děti statečně šly a odměnou jim byl nádherný výhled do zarostlého údolí. V zábavním parku děti měly program v podobě hry, kde se musely rozdělit do skupinek a hledat různé kódy. Většina stihla splnit zadané úkoly včas a vysloužila si odměnu v podobě malého permoníka s drobným kamínkem. Nemohlo chybět ani občerstvení a nákup suvenýrů. Někteří se dokonce stihli osvěžit koupelí v místním bazénku, i když s sebou neměli plavky. Cesta zpět proběhla v poklidu a, i když někteří mokrý, jsme se všichni v pořádku vrátili.

Výhled Mohelenská hadcová stepZábavní park Permonium