Důvody stávky

Vážení rodiče,

chtěli bychom Vás seznámit s důvody, proč jsme se připojili k vyhlášené jednodenní stávce škol a školských zařízení dne 27. listopadu 2023. 

Naším společným zájmem je, aby děti získaly kvalitní vzdělání v co nejlepších podmínkách. Plánovaná úsporná opatření mohou negativně ovlivnit kvalitu vzdělávání, a tomu chceme zabránit. 

Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil:

 – omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější

 – zvyšování počtu žáků ve třídách

 – omezování volitelných předmětů 

 – společné vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami bez asistenta

 – snížení finanční podpory od státu (školní pomůcky, obědy…), přenesení této povinnosti na zřizovatele nebo rodiče

nedostatek financí pro nepedagogické pracovníky (kuchařky, uklízečky, školníky…), již nyní pracují za minimální mzdy

Z výše uvedených důvodů vyplývá, že důvodem stávky nejsou platy učitelů. Chceme zabránit celkovému snižování úrovně vzdělávání.

Do stávky se zapojí 99% zaměstnanců naší školy.

Chtěli bychom Vás tedy požádat o pochopení a podporu našich požadavků.