INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Z důvodu zvýšených hygienických opatření , kdy žáci ZŠ nesmí přijít v jídelně do kontaktu s ostatními cizími strávníky, je upraven výdej obědů pro dospělé cizí strávníky:

Od 11:40 hod. do 12:00 hod.

Od 12:30 hod. do 12:50 hod.

Žádám o dodržování stanovené výdejní doby. Pro rodiče a dospělé strávníky je zakázáno zdržovat se v prostorách školní jídelny, včetně šatny.

Před odebráním stravy je nutné řádné umytí rukou, popřípadě použití dezinfekce.  Dále je omezen samoobslužný výdej (např.odebírání příborů z hromadných zásobníků, výdej pití) – bude zabezpečeno zaměstnanci školní jídelny a pedagogickým dozorem.

 Internetová adresa webu pro žáky ZŠ – výběr druhého chodu jídla:  https://strav.nasejidelna.cz/0095

Přihlásíte se pomocí jména a hesla, které vám sdělí vedoucí ŠJ.

Důležité upozornění: je nutné, aby žáci ZŠ chodili do jídelny s čipem.

Každý strávník nahlášený ke stravování má automaticky přihlášený oběd č.I.  Přes internet lze oběd zrušit nebo opět přihlásit do 14:00 hod.téhož dne na den následující. Oběd č.II je možné navolit od pondělí do středy do 14:00 hod. na následující týden. V aktuálním týdnu již nelze objednaný oběd měnit, lze pouze odhlásit.

K přihlášení, odhlášení i změnu jídla lze použít i terminál přímo ve školní jídelně.

Samozřejmě lze i nadále odhlašovat telefonicky (tel.567219215) nejlépe den předem, v naléhavých případech do 6:30 hod.ráno, nebo e-mailem jidelna.luka@centrum.cz .

Přesný postup a informace k objednávkám si můžete přečíst po přihlášení na vašem účtu v „Nápověda“.

Výdej stravy pro cizí strávníky ve školní jídelně:

11.40 hod – 12.00 hod

12.30 hod – 12.50 hod

O prázdninách: 

11.00 hod – 12.30 hod

Způsob placení stravného:

 • hotovostí
 • inkasem z účtu
 • fakturou

Stravné v hotovosti a inkasem z účtu se platí předem zálohovou platbou.

Příjem hotovosti za stravné: 

Po-Pá 6.30 hod. – 11.00 hod.

Po, St 13.45 hod. – 14.30 hod.

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergie není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Alergeny jsou přirozeně vyskytující se látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až v anafylaktický šok. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergickou reakci mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo zatím 14 hlavních potencionálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení. Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neoznačujeme.

I školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm (nebalenou potravinu) alergenní složkou. Označování alergenů je legislativně stanoveno od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 1. Obiloviny obsahující lepek – pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich, (nejedná se o celiakii)
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody – mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy,      pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, v vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich
 • Školní jídelna poskytuje stravovací služby dětem MŠ , žákům a dalším osobám podle §1 odst. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb. Školní stravování se řídí vyživovacími normami stanovenými v příloze č.1 vyhlášky č. 107/2005 Sb.o školním stravování. Finanční normativy na nákup potravin se řídí vnitřní směrnicí stanovenou v souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.o školním stravování.
 • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování i dětem a žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.
 • Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

Výdej obědů dle typu výuky:

1.Prezenční výukaběžná výuka ve škole, pokud nepřekročí karanténa více jak 50% účastníků konkrétní třídy:

11:05 hod. – 11:40 hod. výdej pro žáky a zaměstnance

11:40 hod. -12:00 hod. výdej do jídlonosičů a cizí strávníky

12:00 hod.-12:30 hod. výdej pro žáky a zaměstnance

12:30 hod.-12:50 hod. výdej do jídlonosičů a cizí strávníky

12:50 hod.-13:15 hod. výdej pro žáky a zaměstnance

2.Smíšená výukaosobní nepřítomnost ve škole překročí 50%-tato část třídy je vzdělávána distančně, zbývající žáci ve třídě pokračují v prezenčním vzdělávání.

3.Distanční výukamůže se týkat jen jednotlivých tříd, ostatní třídy se mohou učit smíšeně či prezenčně.

Při smíšené a distanční výuce se výdej jídla provádí formou bezkontaktního výdeje (do vlastních jídlonosičů). Doba výdeje bude upřesněna v závislosti na počtu tříd v distanční a smíšené výuce.

Doba výdeje stravy je od 11.05 hod do 13.15 hod a to:

 1. obědy pro žáky a zaměstnance ZŠ – po ukončení vyučování
 2. obědy pro dospělé cizí strávníky – 11.30 hod – 12.00 hod, 12.30 hod – 13.00 hod  (v době prázdnin 11.00 hod – 12.30 hod)

Z hygienických důvodů musí dospělí cizí strávníci dodržovat přesně dobu výdeje  pro ně určenou, aby se v jídelně nekřížil výdej společně se žáky ZŠ.

Žáci docházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogického dozoru, který zajišťuje pořádek a bezpečnost během stravování, žáci se řídí jeho pokyny a pokyny dalších oprávněných osob, dodržují pravidla kulturního chování.

Každý žák je povinen nosit ke stravování čip, který slouží k evidenci přihlášené stravy. V případě ztráty je nutné zakoupit čip nový.

Vstup do školní jídelny je pouze pro řádně přihlášené strávníky a pedagogický dozor, pobyt jiných osob je zakázán z důvodu bezpečnosti strávníků a plynulého provozu.

 • Na začátku každého nového školního roku jsou  děti  MŠ a žáci ZŠ povinni opět se přihlásit.
 • Přihlášky a odhlášky v průběhu školního roku – předchozí den do 14.00 hod, vyjímečně ráno do 6.30 hod odhlašovaného dne, tel.567219215.
 • Žáci ZŠ a děti MŠ v době nemoci nemají nárok na oběd ve školní jídelně(kromě prvního dne nemoci,kdy si oběd můžou vyzvednout do jídlonosiče v době stanovené pro cizí strávníky). V další dny nemoci je povinností strávníka nebo jeho zákonného zástupce obědy odhlásit.
 • Neodhlášená strava propadá bez náhrady.

Dle platného ceníku pro školní rok zveřejněn na webu školy a nástěnce v jídelně. Cena pro děti MŠ a žáky ZŠ je stanovena cenou hodnoty potravin – finančním limitem na nákup potravin a vychází z věkových skupin strávníků dle vyhlášky č.107/2005 Sb. Do věkových skupin jsou strávníci zařazovány vždy od začátku školního roku, tj. od 1.9., podle toho, jakého věku dosáhnou v daném školním roce, tj. až do 31.8.

Stravné od 1.9.2019:

Mateřská škola

Do 6ti let 7 let
přesnídávka 12,- Kč přesnídávka  13,-  Kč
nápoje 1,- Kč nápoje 1,- Kč
oběd 28,- Kč oběd 30,- Kč
svačina 10,- Kč svačina 10,- Kč
celkem 51,- Kč celkem 54,- Kč

Základní škola

Strávníci 7-10 let oběd   30,-  Kč
Strávníci 11-14 let oběd   32,-  Kč
Strávníci 15 a více let oběd   33,-  Kč

Dospělí strávníci – oběd 95,- Kč

 • inkasem z účtu, hotovostí, fakturou(pouze dospělí strávníci)
 • Stravné se platí předem zálohovou platbou na daný měsíc, případné přeplatky z odhlášené stravy jsou automaticky převedeny do záloh na stravování v dalším měsíci. Veškeré přeplatky vzniklé ke konci školního roku jsou pak vráceny v měsíci červenci.
 • Stravné v hotovosti se platí předem nejpozději do 5.dne v měsíci. Pokud nebude do tohoto data provedena úhrada, bude strava od následujícího dne odhlášena bez dalšího upozornění, až do zaplacení.

Výběr hotovosti v kanceláři ŠJ:

Po-Pá  6.30 hod – 11.00 hod

Po, St 13.45hod – 14.30 hod

Nedodržování řádu školní jídelny je důvodem k vyloučení ze stravování.