Komiksová Noc s Andersenem v Lukách nad Jihlavou

Letos se v loucké knihovně přespávalo z 22. na 23. března 2024. Jednalo se o 24. ročník čtenářské akce pro děti s názvem
Noc s Andersenem. V Lukách se uskutečnila po šestnácté.

Děti z čtenářského kroužku místní základní školy hned v úvodu po 18. hodině mezi sebou přivítaly vzácného hosta. Byl jím komiksový kreslíř Petr Kopl. Vysvětloval dětem, co to je komiks a co ne, jak se kreslí, co jednotlivé obrázky a bubliny vyjadřují. Během zajímavého povídání si děti mohly kreslit a naučily se společně s panem Koplem namalovat koně. V závěru návštěvy samozřejmě nemohla chybět podpisová akce
a společné fotografování.

Už jste někdy dostali pohlednici bez podpisu odesílatele a marně pátrali po tom, od koho vlastně přišla? Tak našim dětem jich přišlo
na dětské oddělení rovnou deset. Ještěže měly k dispozici knihy a mohly tak dohledat podle napsaného sdělení, který že to komiksový hrdina svůj anonymní pozdrav poslal. Šikovní čtenáři si s tím skvěle poradili.

Jelikož letos slaví 75. narozeniny Petr Sís, další komiksový malíř, jenž nám zaslal video zdravici až z daleké Ameriky, seznámili jsme se s jeho knihou „Tři zlaté klíče“. Stejně tak jako v knize provázela starou Prahou postavu Petra Síse černá kočka, dovedla i nás v Lukách
po získání „tří zlatých klíčů“ černá kočička k půlnočnímu pokladu. U tajemného stromu pohádkovníku jsme objevili truhlu s třemi zámky. Kouzelný pohádkový dědeček nám vysvětlil, že zde tento strom před šesti lety vysadily děti ze čtenářského kroužku a že letos poprvé vydává své kouzelné plody. Nabádal děti k tomu, aby pilně četly, jinak nám pohádkovník uschne. A jak se objevil, tak i náhle zmizel. Z pokladu měly děti obrovskou radost. V truhle byly komiksové časopisy a podepsané knihy od Petra Kopla „Morgavsa a Morgana“.

V knihovně se ještě soutěžilo, tvořilo, četlo, poslouchaly se zdravice pana prezidenta Petra Pavla a velvyslance Dánského království …

Ráno po probuzení, dobré snídani, fotografování s nádhernými pamětními listy přímo od Petra Kopla a úklidu spacích míst, nadešla ještě jedna vzácná chvíle. Paní učitelka Lenka Novotná předala pomyslný štafetový kolík „naše poštovní razítko Noci s Andersenem“ Hance Urbanové, kterou tím požádala o organizaci dalšího ročníku, aby tato skvělá akce u nás v Lukách nezanikla. Paní učitelka se letos totiž chystá odejít do důchodu.

A tak můžeme směle zvolat: Ať žije Noc s Andersenem 2025!!!

 

Za organizátorky NsA v Lukách nad Jihlavou

Lenka Novotná st., Lenka Novotná ml., Hanka Urbanová, Míla Patiová a 17 dětských spáčů

 

Tradičně si u nás děti těšení na Noc s Andersenem zpestřovaly veršováním na předem zadaná slova, takže jsme nasbírali opět spoustu krásných básniček, které byly zároveň jistou vstupenkou do knihovny.

Zde je alespoň malá ukázka:

 

Nezapomenutelná noc

Kačka Ďásková (5. B)

Blíží se ta nezapomenutelná noc

a všichni se na ni těší moc.

Knihovna je plná knih i knížek, od každé je jeden klíč,

ani se nám odsud nebude chtít pryč.

Petr Kopl ilustroval zajímavé komiksy,

S Morgavsou a Morganou přespávat tu prostě chci!

Noc s Andersenem

Šimon Pagáč (3. B)

Konečně už je tady březen,

čeká mě Noc s Andersenem.

Do knihovny chodím rád,

knížky si tam půjčovat.

Tentokrát to ale jiné bude,

ve spacím pytli budu spát,

knihy budou kolem všude,

až budu v noci usínat.

Kdo je Petr Kopl, ještě včera jsem nevěděl,

komiksy prý ilustruje, to mi Google pověděl.

Setkání s ním může býti klíč k tomu,

jak najít si cestu ke komiksu, věřte tomu!

Už se na to těším moc,

bude to nezapomenutelná noc!

Před Nocí s Andersenem

Deniska Pospíchalová (5. B)

Před Nocí s Andersenem

se do růžova vyspím předem.

Těším se na nezapomenutelnou noc,

kde budu číst knížek a komiksů moc.

Slova kniha, knížka, knihovna

jsou si sobě velmi podobná.

Doufám, že dnes Petr Kopl

po cestě k nám nezakopl.

Zalomíme v zámku klíč,

aby nám neutekl pryč.

Dá mu totiž hodně práce

nakreslit pro nás ilustrace.

Moje Noc s Andersenem

Terezka Kubištová (2. B)

Klíč od knihovny mám

a cestu do ní znám.

Noc s Andersenem začíná

a možná bude i svačina.

Do dveří teď někdo kopl,

to přichází Petr Kopl.

Komiks, knížka, ilustrace,

užijem si dost legrace.

Nezapomenutelná to byla noc,

knihám dávám dobrou noc.

Blíží se Noc s Andersenem

Natálka Urbanová (2. A)

Blíží se Noc s Andersenem,

tak si s sebou komiks vezmem.

Sejdeme se v knihovně

připraveni rozhodně.

Kniha, krásné ilustrace

obohatí naše srdce.

Sejdeme se s Petrem Koplem,

provede nás knížkou hoplem.

Čeká nás nezapomenutelná noc,

která se všem bude líbit moc.

Petr Kopl v knihovně

Nikolka Sedláčková (4. B)

V knihovně dnes jak se praví,

Petr Kopl vás dnes zdraví.

Noc s Andersenem se zde chystá,

nezapomenutelná, dobrodružná, bystrá.

Knížka, komiks, záhada,

bude super zábava.

 

Zážitky a trocha čtení při večerním posezení,

ilustrace v knížce ladí, vstupenkou ji báseň sladí.

Plná dojmů, snů a přání

už se těším na spinkání.