Poděkování

Vážení rodiče a přátelé školy,

letošní školní rok byl ukončen nestandardně o týden dříve vzhledem ke stavebním pracím v budově školy. I přes náročnější organizaci k zajištění provozu naší školy vše proběhlo bez výrazných komplikací. Proto bych chtěla poděkovat všem pedagogickým zaměstnancům za jejich celoroční obětavou práci, nepedagogickým zaměstnancům, kteří zajišťovali školní stravování, udržování pořádku i technické práce a v neposlední řadě děkuji vedení městyse za spolupráci a podporu při hledání společných řešení související s chodem školy.

Největší dík patří vám, starostlivým rodičům, za to že vytváříte pro své děti bezpečné a podnětné prostředí pro jejich všestranný rozvoj.  Rovněž děkujeme, že vaše reakce na přicházející změny byly flexibilní a shovívavé.

Přeji všem příjemně a odpočinkově strávené letní dny k načerpání nových sil do dalšího společného školního roku.