Aktuality ŠD

Něco o školní družině:

Školní družina je umístěna v přízemí školy a to ve třídách 3.A, 3.B a 2.B.Ranní družina je v 3.B.

Účastníci přichází do ranní školní družiny od 6:15 hod. nebo po skončení vyučování. Z ranní ŠD odvádí účastníky 1.A a 1.B v 7:10 hod. asistentky do stacionáře. Ostatní účastníci se přesunou do svých tříd ve škole.

Po skončení vyučování ve stacionáři odvádí účastníky 1.A a 1.B vychovatelky do jídelny. Současně odvádí i děti, které nechodí do ŠD. Z jídelny je zajištěn bezpečný přesun účastníků ŠD do školy nebo/zahradu/.

Družina zajišťuje odvod účastníků do Bítovčic na autobus ve 13:00 hod.

Pokud účastníci navštěvují zájmové kroužky, vyzvedávají si je vedoucí kroužků v družině.

Režim dne ve školní družině:

6.15 – 7.10 ranní spontánní činnosti, volné hry, převedení dětí do učeben a stacionáře-asistentky
11.05 – 12.00 odchod dětí na oběd, osobní hygiena, společné stolování
12.00 – 13.15 návrat z oběda, odpočinkové činnost
13.00– 14.30 zájmové a rekreační činnosti, pobyt venku, odvod dětí na autobus do Bítovčic
14.30 – 16.00 osobní hygiena, svačina, hry podle vlastního výběru

Cíle výchovně - vzdělávací práce ve školní družině:

 1. Pobytem a společnými činnostmi ve věkově různorodém kolektivu učit děti žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat jejich individualitu, posilovat osobnost každého dítěte, pomoci mu najít se a dosáhnout úspěchu.
 2. Rozvíjet přirozenou dětskou kreativitu při organizování vlastních soutěží, her a pracovních činností.
 3. Vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro naplňování volného času.
 4. Rozvíjet komunikační dovednosti dětí a jejich kultivovaný projev.
 5. Pomáhat dětem utvářet si elementární povědomí o přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jeho rozmanitostech a neustálých proměnách.

Co nabízí naše školní družina:

 • Smíšená oddělení, ve kterých starší děti předávají zkušenosti mladším, pomáhají si a respektují jeden druhého.
 • Možnost volně se navštěvovat v odděleních.
 • Společné akce, kterých se účastní všechny děti ze školní družiny a vzájemně se poznávají.
 • Zaměření na pobyt v přírodě a rozvoj sportovních dovedností.
 • Zajímavé a pestré činnosti, na jejichž výběru se děti podílejí.
 • Rozvíjení dětské kreativity, pracovních dovedností a estetického cítění.
 • Školní družinu, ve které se bude dětem líbit.

Organizace školního roku ve školní družině:

Ve školní družině pracují  tři oddělení.

 1. oddělení – vychovatelka Blanka Lokvencová
 2. oddělení – vychovatelka Lenka Holasová
 3. oddělení – vychovatel Mgr. Miloš Jelínek