Volitelné předměty a druhý cizí jazyk ve školním roce 2024/2025

V systému bakaláři jsou spuštěny ankety pro žáky 6. třídy – druhý cizí jazyk, pro žáky 7. a 8. tříd – volitelný předmět.
Ankety se vyplňují od 4. 4. do 12. 4., pokud žáci nevyplní v tomto termínu anketu, budou zařazeni do předmětů dle volných kapacit. Změna volitelného předmětu v průběhu školního roku není možná.