Zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,

zahájení nového školního roku letos připadá na pondělí 4. 9. 2023. V tento den bude probíhat zahájení 2. – 9. tříd v budově školy, a to 1. vyučovací hodinu (od 7:30 – 8:15 hod.). Žáci budou ve svých třídách za účasti třídních učitelů.

Umístění tříd:

2. a 3. třídy v přízemí

4. třídy, 5. A, 6. třída, 7. třída v 1. patře

5. B, 8. třídy a 9. třída ve 2. patře

Třídní učitelé:

2. A – Mgr. Markéta Čermáková

2. B – Mgr. Alena Fejfarová

3. A – Mgr. Eva Jakoubková

3. B – Mgr. Dana Maralíková

4. A – Mgr. Iveta Mutlová

4. B – Mgr. Lenka Novotná

5. A – Mgr. Jaroslava Dörrerová

5. B – Mgr. Libor Kucza

6. třída – Mgr. Josef Zimola

7. třída – Mgr. Hana Koptová

8. A – Mgr. Lukáš Rédl

8. B – Mgr. Alena Pohanková

9. třída – Mgr. Pavla Dvořáková

Prvňáčci budou mít slavnostní zahájení od 8:00 hod. ve venkovních prostorách vedle Stacionáře. Při nepříznivém počasí bude zahájení v tělocvičně.

Provoz družiny 4. 9. 2023

Ranní družina v tento den neprobíhá. Odpolední družina pro přihlášené účastníky od 8:15 – 16:00 hod. v budově školy.  Od 5. 9. bude probíhat i ranní družina v budově školy (Školní 177).

Školní jídelna

Je nutné přihlásit žákům obědy u vedoucí školní jídelny paní Zamazalové na tel. čísle: 567 219 215 (od 21. 8.), nebo e-mailem jidelna.luka@centrum.cz. Rodiče prvňáčků u vedoucí ŠJ zakoupí svým dětem čip (100 Kč).