Zahájení školního roku 2024/2025 – posunutí termínu na 9. 9. 2024

Na základě stanoviska MŠMT a po dohodě se zřizovatelem byla povolena změna v organizaci školního roku 2024/2025 v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu rozsáhlé rekonstrukce výukových prostor a sociálních zařízení školy. Změna spočívá v zahájení výuky dne 9. 9. 2024.

Celodenní družina bude v týdnu od 2. 9. 2024 do 6. 9. 2024 zajištěna v prostorách denního stacionáře, a to v době od 6:15 do 16:00 hodin. Přihlášky do ŠD na týden od 2. 9. 2024 do 6. 9. 2024 se podávají vedoucí ŠD do 28. 8. 2024 (osobně, poštou, emailem).