Stránky třídy 2. B

ORGANIZACE ŠK. ROKU 2023/2024 (termíny prázdnin)

podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 – 27. 10. 2023

vánoční prázdniny: 23. 12. 2023  – 2. 1. 2024 (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)

pololetní prázdniny: 2. 2. 2024

jarní prázdniny: 12. 2. 2024 – 18. 2. 2024

velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024

hlavní prázdniny: 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, PEDAGOGICKÁ ODPOLEDNE se budou konat v těchto termínech

pondělí  30. 10. 2023 –  třídní schůzka (začátek v 16.00 hod.)

čtvrtek 11. 1. 2024 – pedagogické odpoledne (15.00 – 17.30 hod.)

úterý 26. 3. 2024 – třídní schůzka (začátek v 16.00 hod.)

středa 22. 5. 2024 – pedagogické odpoledne (15.00 – 17.30 hod.)

 

ZÁŘÍ

4.  9. 2023  Zahájení školního roku (1 vyučovací hodina – konec v 8.15 hod.)

5. 9. 2023 – 7. 9. 2023 Třídnické práce (konec vyučování v 11. 05 hod.)

8. 9. 2023  Zahájení výuky dle rozvrhu

11. 9. 2023  Zahájení výuky náboženství

15. 9. 2023 Nábor fotbalistů – 9.00 hod. hřiště

27. 9. 2023 Bike představení – 8:00 hřiště

28. 9. 2023 Státní svátek

29. 9. 2023 Ředitelské volno

 

ŘÍJEN

 

LISTOPAD

14. 11. 2023 Tandemová výuka (3. a 4. vyuč. hodina)

 

PROSINEC

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka

6. 12. 2023 Poselství Vánoc – beseda (2. vyuč. hodina)

12. 12. 2023 Předvánoční výlet Třešť

19. 12. 2023 Loucké muzeum – návštěva výstavy (9.30 hod.)

21. 12. 2023 Pyžamový den

22. 12. 2023 Vánoční besídka

 

LEDEN

31. 1. 2024 Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí šk. roku 2023/2024 (4. vyuč. hodinu – konec vyučování v 11.05 hod.)

 

ÚNOR

19. 2. 2024 Karneval (pro žáky 2. ročníku  3. vyučovací hodinu – tělocvična)

 

BŘEZEN

5. 3. 2024 Preventivní program (3. vyučovací hodinu)

26. 3. 2024 Pedagogická rada

26. 3. 2024 Třídní schůzky (začátek 16.00 hod.)

 

DUBEN

2. 4. 2024 Aprílový den

8. 4. – 12. 4. 2024 Rozkvetlá škola (výzdoba školy, tematická výuka)

12. 4. 2024 Letové ukázky dravců SEIFEROS (9.30 – 10.30 hod.)

 

KVĚTEN

6. 5. 2024 Tonda obal na cestách (výukový program)

13. 5. 2024 Horácké divadlo Jihlava – přestavení Velká porucha

13. 5. 2024 – 14. 5. 2024 Sběr starého papíru (Služby Luka nad Jihlavou, Nová ul. č. 19)

Pondělí   10 – 17 hod.

Úterý       10 – 15 hod.

16. 5. 2024  Fotografování tříd

22. 5. 2024 Pedagogické odpoledne (15.00 – 17.30 hod.)

31. 5. 2024 Den dětí – návštěva filmového představení Kung Fu Panda (kino Luka nad Jihlavou)

 

ČERVEN

13. 6. 2024 Pedagogická rada

17. 6. 2024 Sportovní den – hřiště (2. – 4. roč.)

18. 6. 2024  Návštěva místní knihovny

19. 6. 2024 Farma Vysoké Studnice – exkurze

20. 6. 2024 Školní výlet (Slatiňany – zámek a hřebčín)

21. 6. 2024 Vydání vysvědčení – konec školního roku

17.6. 2024 – 21. 6. 2024 provoz ranní i odpolední družiny v budově Stacionáře

 

 

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí budovy školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Alena Fejfarová.
  • Ve třídě je celkem 25 žáků – z toho 14 chlapců a 11 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Alena Fejfarová
Anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková, Mgr. Iveta Mutlová
Matematika Mgr. Alena Fejfarová
Prvouka Mgr. Alena Fejfarová
Hudební výchova Mgr. Alena Fejfarová
Výtvarná výchova Mgr. Alena Fejfarová
Tělesná výchova Mgr. Alena Fejfarová
Pracovní činnosti Mgr. Alena Fejfarová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Alena Fejfarová