Stránky třídy 2. B

ORGANIZACE ŠK. ROKU 2023/2024 (termíny prázdnin)

podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 – 27. 10. 2023

vánoční prázdniny: 23. 12. 2023  – 2. 1. 2024 (vyučování začne ve středu 3. ledna 2024)

pololetní prázdniny: 2. 2. 2024

jarní prázdniny: 12. 2. 2024 – 18. 2. 2024

velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024

hlavní prázdniny: 29. 6. 2024 – 1. 9. 2024

vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, PEDAGOGICKÁ ODPOLEDNE se budou konat v těchto termínech

pondělí  30. 10. 2023 –  třídní schůzka (začátek v 16.00 hod.)

čtvrtek 11. 1. 2024 – pedagogické odpoledne (15.00 – 17.30 hod.)

úterý 26. 3. 2024 – třídní schůzka (začátek v 16.00 hod.)

středa 22. 5. 2024 – pedagogické odpoledne (15.00 – 17.30 hod.)

 

ZÁŘÍ

4.  9. 2023  Zahájení školního roku (1 vyučovací hodina – konec v 8.15 hod.)

5. 9. 2023 – 7. 9. 2023 Třídnické práce (konec vyučování v 11. 05 hod.)

8. 9. 2023  Zahájení výuky dle rozvrhu

11. 9. 2023  Zahájení výuky náboženství

15. 9. 2023 Nábor fotbalistů – 9.00 hod. hřiště

27. 9. 2023 Bike představení – 8:00 hřiště

28. 9. 2023 Státní svátek

29. 9. 2023 Ředitelské volno

 

 

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí budovy školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Alena Fejfarová.
  • Ve třídě je celkem 25 žáků – z toho 14 chlapců a 11 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Alena Fejfarová
Anglický jazyk Mgr. Markéta Čermáková, Mgr. Iveta Mutlová
Matematika Mgr. Alena Fejfarová
Prvouka Mgr. Alena Fejfarová
Hudební výchova Mgr. Alena Fejfarová
Výtvarná výchova Mgr. Alena Fejfarová
Tělesná výchova Mgr. Alena Fejfarová
Pracovní činnosti Mgr. Alena Fejfarová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Alena Fejfarová