Stránky třídy 2. B

6. 9. Bloková výuka

1. 9. Zahájení školního roku


7.9. – Bloková výuka

14.10. – Návštěva školky

15.10. – Tematické vyučování – PODZIM

21.10. – Bezpečnost dětí – program policie

26.10. – Halloween – program žáků 2.st.

3.12. – Mikuláš ve škole

6.12. – Staročeské Vánoce – Baliny – 100 Kč za program

10.12. – Hvězda nad Betlémem – výukový program

22.12. – Vánoce ve třídě

  • Kmenová učebna se nachází v přízemí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Dana Maralíková
  • Ve třídě je celkem 20 žáků.
  • Chlapců je 11 dívek 9
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Dana Maralíková
Anglický jazyk Mgr. Dana Maralíková
Matematika Mgr. Dana Maralíková
Prvouka Mgr. Dana Maralíková
Hudební výchova Mgr. Dana Maralíková
Výtvarná výchova Mgr. Dana Maralíková
Tělesná výchova Mgr. Dana Maralíková
Pracovní činnosti Mgr. Dana Maralíková
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Bloková výuka – 7. září

  • seznamování a stmelování kolektivu formou hry a skupinových prací

Návštěva školky – 14. října

  • příjemné setkání ve školce

Tematická výuka –  Podzim – 15. října

  • skupinové podzimní pracovní listy, vyrábění draka, hra na ovoce, panáčci z listí

Program policie – Bezpečnost děti – 21. října

  • program o prevenci bezpečnosti dětí s paní s policistkou

Halloween – 26. října

  • program žáků 2. stupně pod vedením paní učitelky Koubkové, se soutěžením a příspěvkem na nadační fond Kapka naděje

Staročeské Vánoce – Baliny – 6. prosince

  • program o Vánocích , Štědrém dnu ,věštění , dodržování tradic našich předků,s výrobou vánočního zvykoslovného předmětu