Ředitelka školy: Mgr. Hana Švaříčková

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Martina Tunová

Základní škola
Školní 177
588 22  Luka nad Jihlavou

telefon: 567219230

telefon: 567229176

fax: 567229177

e-mail: skola@zsluka.net

ID datové schránky: qcyme8b

Alena Pohanková pohankova@zsluka.net
Anna Cejpková cejpkova@zsluka.net
Blanka Lokvencová lokvencova@zsluka.net
Dagmar Horká horka@zsluka.net
Dana Maralíková maralikova@zsluka.net
Edita Plíhalová plihalova@zsluka.net
Eva

 

Jakoubková,

výchovná poradkyně

jakoubkova@zsluka.net

 

Hana Koptová koptova@zsluka.net
Hana Švaříčková  svarickova@zsluka.net
Jana Šebestová Šťávová sebestova@zsluka.net
Jaroslava Dörrerová dorrerova@zsluka.net
Jindřiška Váchová vachova@zsluka.net
Lenka Novotná novotna@zsluka.net
Libor

 

Kucza,

metodik prevence

kucza@zsluka.net

 

Lukáš Rédl redl@zsluka.net
Markéta Vaňková vankova@zsluka.net
Markéta Čermáková cermakova@zsluka.net
Martina Tunová tunova@zsluka.net
Milan Sochor sochor@zsluka.net
Miloš Jelínek jelinek@zsluka.net
Pavla Dvořáková dvorakova@zsluka.net
Petra Koubková koubkova@zsluka.net
Tereza Štěpánová stepanova@zsluka.net