Zápis do 1. třídy na školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, umožňuje škola distanční průběh zápisu.

Žádost (popř. žádost o odklad povinné školní docházky, stanovisko PPP či SPC a stanovisko dětského lékaře), zápisní list a kopii rodného listu dítěte (digitální podoba – sken či fotografie nebo papírová podoba – prostá kopie) mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

 • do datové schránky školy (qcyme8b)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou
 • osobním podáním ve škole

Informace o přijetí a k odkladu školní docházky

Rozhodnutí přijetí

Všechny děti, které se dostaví k zápisu do 1. třídy na naší škole, jsou  přijaty, protože jsme pro ně spádová škola. Rozhodnutí o přijetí se již rodičům nevydává v písemné podobě, ale  na webových stránkách školy je uveřejněn seznam přijatých dětí (pod záložkami základní škola, zápis do 1.třídy, seznam prvňáčků), rovněž je seznam zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky nejpozději do 30.4.2018.

 1. Aby dítěti byl povolen odklad školní docházky, je třeba do školy doručit 2 souhlasná doporučení k odkladu:
  doporučení školského poradenského zařízení – to je

   •   buď doporučení z PPP (pedagogicko psychologická poradna)
   •   nebo doporučení z SPC (speciálně pedagogické centrum)
 2.  doporučení odborného lékaře (= dětský lékař dítěte) nebo doporučení klinického psychologa

Na základě obou souhlasných doporučení k odkladu, bude dítěti povolen odklad školní docházky.

Na základě informaci z pedagogicko- psychologické poradny je dobré, aby si rodiče, kteří budou žádat pro své dítě o odklad školní docházky, již předem domluvili vyšetření v poradně (p. Vrbková, tel. 567572416).

Stáhněte si:

K zápisu si, prosíme, stáhněte a přineste vyplněné:

Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Pořadové číslo Registrační číslo
1. 01/21 přijat/přijata
2. 02/21 přijat/přijata
3. 03/21 přijat/přijata
4. 04/21 přijat/přijata
5. 05/21 přijat/přijata
6. 06/21 přijat/přijata
7. 07/21 přijat/přijata
8. 08/21 přijat/přijata
9. 09/21 přijat/přijata
10. 10/21 přijat/přijata
11. 11/21 přijat/přijata
12. 12/21 přijat/přijata
13. 13/21 přijat/přijata
14. 14/21 přijat/přijata
15. 15/21 přijat/přijata
16. 16/21 přijat/přijata
17. 19/21 přijat/přijata
18. 20/21 přijat/přijata
19. 23/21 přijat/přijata
20. 24/21 přijat/přijata
21. 25/21 přijat/přijata
22. 26/21 přijat/přijata
23. 28/21 přijat/přijata
24. 31/21 přijat/přijata
25. 32/21 přijat/přijata
26. 33/21 přijat/přijata
27. 34/21 přijat/přijata
28. 36/21 přijat/přijata
29. 37/21 přijat/přijata
30. 38/21 přijat/přijata
31. 39/21 přijat/přijata
32. 40/21 přijat/přijata
33. 41/21 přijat/přijata
34. 43/21 přijat/přijata
35. 44/21 přijat/přijata
36. 45/21 přijat/přijata
37. 46/21 přijat/přijata
38. 47/21 přijat/přijata
39. 49/21 přijat/přijata
40. 50/21 přijat/přijata