Zápis do 1. třídy na školní rok 2024/2025 – 11. 4. 2024

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2024.

Žádost (popř. žádost o odklad povinné školní docházky, stanovisko PPP či SPC a stanovisko dětského lékaře), zápisní list a kopii rodného listu dítěte zákonní zástupci přinesou 11. 4. 2024 osobně v době konání zápisu do školy.

Informace o přijetí a k odkladu školní docházky

Rozhodnutí přijetí

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání se již rodičům nevydává v písemné podobě, ale na webových stránkách školy je
uveřejněn seznam přijatých dětí (pod záložkou základní škola, zápis do první třídy, seznam prvňáčků) podle zadaných kritérií pro přijímání dětí.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky nejpozději do 30. 5. 2024.

  1. Aby dítěti byl povolen odklad školní docházky, je třeba do školy doručit 2 souhlasná doporučení k odkladu:
    doporučení školského poradenského zařízení – to je

      •   buď doporučení z PPP (pedagogicko psychologická poradna)
      •   nebo doporučení z SPC (speciálně pedagogické centrum)
  2.  doporučení odborného lékaře (= dětský lékař dítěte) nebo doporučení klinického psychologa

Na základě obou souhlasných doporučení k odkladu, bude dítěti povolen odklad školní docházky.

Na základě informaci z pedagogicko- psychologické poradny je dobré, aby si rodiče, kteří budou žádat pro své dítě o odklad školní docházky, již předem domluvili vyšetření v poradně.

Stáhněte si:

K zápisu si, prosíme, stáhněte a přineste vyplněné:

Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Pořadové číslo Registrační číslo
1. 03/24 přijat/přijata
2. 04/24 přijat/přijata
3. 05/24 přijat/přijata
4. 07/24 přijat/přijata
5. 09/24 přijat/přijata
6. 11/24 přijat/přijata
7. 12/24 přijat/přijata
8. 13/24 přijat/přijata
9. 14/24 přijat/přijata
10. 15/24 přijat/přijata
11. 16/24 přijat/přijata
12. 17/24 přijat/přijata
13. 18/24 přijat/přijata
14. 19/24 přijat/přijata
15. 20/24 přijat/přijata
16. 23/24 přijat/přijata
17. 24/24 přijat/přijata
18. 25/24 přijat/přijata
19. 26/24 přijat/přijata
20. 28/24 přijat/přijata
21. 29/24 přijat/přijata
22. 30/24 přijat/přijata
23. 31/24 přijat/přijata
24. 33/24 přijat/přijata
25. 35/24 přijat/přijata
26. 36/24 přijat/přijata
27. 37/24 přijat/přijata
28. 38/24 přijat/přijata
29. 39/24 přijat/přijata
30. 40/24 přijat/přijata
31. 41/24 přijat/přijata
32. 42/24 přijat/přijata
33. 44/24 přijat/přijata
34. 47/24 přijat/přijata
35. 49/24 přijat/přijata
36. 51/24 přijat/přijata
37. 54/24 přijat/přijata
38. 55/24 přijat/přijata
39. 56/24 přijat/přijata
40. 58/24 přijat/přijata
41. 59/24 přijat/přijata
42. 60/24 přijat/přijata
43. 61/24 přijat/přijata
44. 62/24 přijat/přijata