INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Zahájení školního roku 2023/2024 pro žáky 1. tříd:

Milí prvňáčkové, vážení rodiče,
slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhne:
4. 9. 2023 v 7:30 hod. v budově Denního stacionáře Pohodář Luka nad Jihlavou.
Děti si první den přinesou aktovku s vybaveným penálem.
První den ve škole stráví společně s rodiči přibližně jednu hodinu.
Od druhého dne mají čtyři vyučovací hodiny: od 7:30 do 11:05 hod.
Budova stacionáře je pro žáky otevřena od 7:10 hod.

Provoz ranní školní družiny: 6:15 – 7:10 hod. v hlavní budově školy. Poté jsou děti z 1. tříd (z ranní družiny) odvedeny do budovy stacionáře. Po skončení vyučování jsou děti odvedeny ze stacionáře na oběd do školní jídelny, a poté do školní družiny v hlavní budově školy. Provoz odpolední školní družiny: 11:05 – 16:00 hod.

V seznamu pomůcek jsou uvedeny dvoje bačkory a dva pytlíky na bačkory. (Platí to pouze pro děti,
které budou navštěvovat školní družinu. Jedny bačkory zůstávají ve stacionáři, druhé bačkory
zůstávají v šatně školy.)

V září se na Vás těší tř. uč. Mgr. Lucie Simandlová (1. A) a tř. uč. Mgr. Dagmar Horká (1. B).

SEZNAM POMŮCEK DO 1. TŘÍDY, 1. A + 1. B

Šk. rok 2023/2024

ŽÁCI OBDRŽÍ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU NÁSLEDUJÍCÍ POMŮCKY (rodiče neplatí):
 Učebnice a pracovní sešity pro 1. třídu
 Pevné desky na sešity
 Výtvarné potřeby: (lepicí tyčinka, plastelína, modelovací podložka, ubrus na lavici, vodové barvy, kelímek na vodu, sadu štětců, voskovky, barevné papíry)
 Pomůcky: (budou zůstávat ve škole) box – pořadač na ukládání pracovních listů, plastové obálky na pomůcky, stíratelná tabulka + popisovače na stíratelnou tabulku, sada číslic, popisovací a gumovací fólie, školní papírové hodiny, blok A5

RODIČE ŽÁKŮM OPATŘÍ NÁSLEDUJÍCÍ POMŮCKY:
 Aktovku nebo školní batoh
 Kufřík na výtvarné potřeby + tričko, košile nebo zástěrka proti ušpinění
 Bačkory, pytlík na bačkory (Dítě, které navštěvuje ŠD – potřebuje dvoje bačkory, dva pytlíky.)
 Cvičební úbor v látkovém pytlíku (tričko, tepláky, legíny, mikina, ponožky, vhodná obuv do
tělocvičny)
 Obaly na sešity a učebnice v září dle potřeby
 Fixy – 12 barev, penálek na zip
 Silné pastelky – 12 barev, penálek na zip, ořezávátko na silné pastelky (trojhranný program)
 Boxík na svačinu, lahev na pití
 Menší ručník s poutkem
 Penál
VÝBAVA PENÁLU:
 Pastelky tenké 12 ks (trojhranný program)
 Tužka č. 2, 3 ks
 Guma
 Nůžky s kulatou špičkou
 Malé pravítko do penálu
 Ořezávátko
 Lepidlo tyčinka
 Pero zatím nekupujte

ŠKOLA ŽÁKŮM OBJEDNÁ (rodiče v září zaplatí):
Sešity, čtvrtky, papíry na kopírování, plastový box do lavice, (podsedák na zem), učebnice anglického
jazyka

VŠECHNY POMŮCKY DĚTEM, PROSÍM, PODEPIŠTE.

Zápis do 1. třídy na školní rok 2023/2024 – 14. 4. 2023

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle §36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2023.

Žádost (popř. žádost o odklad povinné školní docházky, stanovisko PPP či SPC a stanovisko dětského lékaře), zápisní list a kopii rodného listu dítěte zákonní zástupci přinesou 14. 4. 2023 osobně v době konání zápisu do školy.

Informace o přijetí a k odkladu školní docházky

Rozhodnutí přijetí

Všechny děti, které se dostaví k zápisu do 1. třídy na naší škole, jsou  přijaty, protože jsme pro ně spádová škola. Rozhodnutí o přijetí se již rodičům nevydává v písemné podobě, ale  na webových stránkách školy je uveřejněn seznam přijatých dětí (pod záložkami základní škola, zápis do 1.třídy, seznam prvňáčků), rovněž je seznam zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle §36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 Rodiče mohou požádat o odklad školní docházky nejpozději do 30. 5. 2023.

  1. Aby dítěti byl povolen odklad školní docházky, je třeba do školy doručit 2 souhlasná doporučení k odkladu:
    doporučení školského poradenského zařízení – to je

      •   buď doporučení z PPP (pedagogicko psychologická poradna)
      •   nebo doporučení z SPC (speciálně pedagogické centrum)
  2.  doporučení odborného lékaře (= dětský lékař dítěte) nebo doporučení klinického psychologa

Na základě obou souhlasných doporučení k odkladu, bude dítěti povolen odklad školní docházky.

Na základě informaci z pedagogicko- psychologické poradny je dobré, aby si rodiče, kteří budou žádat pro své dítě o odklad školní docházky, již předem domluvili vyšetření v poradně.

Stáhněte si:

K zápisu si, prosíme, stáhněte a přineste vyplněné:

Seznam přijatých žáků - cizinců - s dočasnou ochranou

Seznam přijatých dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Pořadové číslo Registrační číslo
1. 02/23 přijat/přijata
2. 03/23 přijat/přijata
3. 04/23 přijat/přijata
4. 05/23 přijat/přijata
5. 06/23 přijat/přijata
6. 08/23 přijat/přijata
7. 09/23 přijat/přijata
8. 11/23 přijat/přijata
9. 13/23 přijat/přijata
10. 14/23 přijat/přijata
11. 15/23 přijat/přijata
12. 16/23 přijat/přijata
13. 17/23 přijat/přijata
14. 18/23 přijat/přijata
15. 19/23 přijat/přijata
16. 20/23 přijat/přijata
17. 23/23 přijat/přijata
18. 25/23 přijat/přijata
19. 26/23 přijat/přijata
20. 28/23 přijat/přijata
21. 29/23 přijat/přijata
22. 30/23 přijat/přijata
23. 31/23 přijat/přijata
24. 32/23 přijat/přijata
25. 33/23 přijat/přijata
26. 34/23 přijat/přijata
27. 35/23 přijat/přijata
28. 36/23 přijat/přijata
29. 37/23 přijat/přijata
30. 39/23 přijat/přijata
31. 40/23 přijat/přijata
32. 41/23 přijat/přijata
33. 42/23 přijat/přijata
34. 45/23 přijat/přijata
35. 46/23 přijat/přijata
36. 47/23 přijat/přijata
37. 48/23 přijat/přijata
38. 49/23 přijat/přijata
39. 50/23 přijat/přijata