KONTAKTY NA ŠKOLNÍ DRUŽINU

Vedoucí vychovatelka:
Blanka Lokvencová

Vychovatelé:
Mgr. Miloš Jelínek, Marek Lokvenc
Lenka Holasová

Základní škola
Školní 177
588 22  Luka nad Jihlavou

telefon:
723 257 768