Jmenovaní a zvolení zástupci Školské rady

Jmenovaní Radou Městyse Luka nad Jihlavou:

  • Jahelková Petra; e-mail: jahelkova@zsluka.net
  • Procházková Lenka, Ing.; e-mail: prochazkova@zsluka.net

Zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků ZŠ Luka nad Jihlavou:

  • Bršlicová Michaela; e-mail: brslicova@zsluka.net
  • Vostrý Richard, Bc., DiS.; e-mail: vostry@zsluka.net

Zvoleni pedagogickými pracovníky ZŠ Luka nad Jihlavou:

  • Hloušová Lucie, Mgr.; e-mail: hlousova@zsluka.net
  • Koptová Hana, Mgr.; e-mail: koptova@zsluka.net

Přílohy

Zápis z posledního jednání školské rady

Školský zákon