Organizace školního roku

 • 1. pololetí- 1.9.2021 až 31. 1. 2022
 • 2. pololetí – 1. 2. 2022 – 30. 6. 2022
 • Vysvědčení – 31. 1. 2022 a 30. 6. 2022

Čtvrtek 11.11.2021
Pondělí 24.01.2022
Úterý 29.03.2022
Středa 22.06.2022

Začátek vždy v 13,30 hod. v 8. tř., pokud nebude určeno jinak. V den pedagogické rady končí výuka po 6. vyučovací hodině. Třídě tuto informaci sděluje TU.

 • Tento školní rok  se zápis do 1.ročníku základní školy uskuteční v dubnu 2022 od 13 do 16.30hodin.
 • Zápis je pro školní rok 2022/2023.
 • K zápisu se dostaví i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Čtvrtek 1. 9. 2020 16,30 h schůzka rodičů žáků prvních tříd
Pondělí 25. 10. 2021  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Čtvrtek 20. 1. 2022  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Středa 23. 3. 2022  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Úterý 24. 5. 2022  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne

podzimní středa 27. října a pátek 29. října
vánoční čtvrtek 23. prosince – neděle 2. ledna 2022.
pololetní pátek 4. února 2022
jarní pondělí 14. února – pátek 20. února 2022
velikonoční čtvrtek 14. dubna 2022
školní rok končí ve čtvrtek 30.června 2022
hlavní prázdniny od pátku 1. července do středy 31. srpna 2022

Zájmové útvary budou od  září 2020. Kroužky budou placené.

Náboženství

den vyuč. hodina skupina čas učebna
PO 5. h 1. třídy a 2. třídy 11, 15 – 12, 00 2. A
PO 6. h 4. a 5. třída 12, 10 – 12, 55 2. A
PO 7. h po obědě 6. – 9. třída 14, 00 – 14,45 6. třída
ÚT 6. h 3. třídy 12, 10 – 12, 55 3. A

Zahájení výuky – 6. 9. 2021

V pondělí  vyučuje – Mgr. Ludmila Krčálová, v úterý vyučuje  – Mgr. Jakub Tůma

 • Plavání pro 3. A a 5. třídu začíná od středy 8.9.2021 – tato výuka je zajištěna na Plavecké škole v Jihlavě, kam jsou  žáci doprovázeni svými učiteli. Blíže viz aktuality.
 • Výuka  probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Škola pro život”.
 •  I.kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) na SŠ –  duben 2022
 • Způsob přijímacího řízení bude pravděpodobně obdobný jako v roce minulém. Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.

Čtyřleté obory vzdělávání: 

1. termín – 12. dubna 2022
2. termín – 13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín – 19. dubna 2022
2. termín – 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

1. termín – 10. května 2022
2. termín – 11. května 2022

Volitelné předměty ve školním roce 2021-2022

Seminář z ČJ                                             6. A, 6. B, 7. třída                            Dvořáková

Konverzace v AJ                                       6. A, 6. B, 7. tř., 9. tř.                      Koubková

Výpočetní technika                                   6. A, 6. B, 7. tř.                                Dörrerová

Výpočetní technika                                   8. A, 8. B, 9. tř.                                Dörrerová

Sportovní aktivity                                     6. A, 6. B, 7. tř., 8. A, 8. B, 9. tř.     Rédl

Peníze v teorii a praxi                               8. A, 8. B, 9. tř.                                Rédl

Přírodovědný seminář                               6. B, 8. B, 9. tř.                                Koptová

Příprava k přijímacím zkouškám – ČJ      8. A, 8. B, 9. tř.                                Pohanková

Příprava k přijímacím zkouškám – M       8. A, 8. B, 9. tř.                                Štěpánová

 

Počty vyučovacích hodin volitelných předmětů v jednotlivých ročnících

 1. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 2. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 3. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 4. ročník – 2 hodiny VP týdně / ŠVP /

1. 7,30 –  8,15
2. 8,25 –  9,10
3. 9,25 –  10,10
4. 10,20 – 11,05
5. 11,15 –  12,00
6. 12,10 – 12,55
7. 13,05 – 13,50
8. 14,00 – 14,45
9. 14,55 – 15,40
10. 15,50 – 16,35

Pokud mají žáci  v dopoledním vyučování 6 vyučovacích hodin a následuje odpolední výuka, potom je přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 35 minut a 8.vyučovací hodina je od 13,30 do 14,15  a 9.vyučovací hodina je od 14,20 do 15,05 a 10.vyučovací hodina je od 15,10 do 15,55.