Organizace školního roku

 • 1. pololetí- 1.9.2022 až 31. 1. 2023
 • 2. pololetí – 1. 2. 2023 – 30. 6. 2023
 • Vysvědčení – 31. 1. 2023 a 30. 6. 2023

Čtvrtek 14.11.2022
Úterý 24.01.2023
Středa 29.03.2023
Čtvrtek 22.06.2023

Začátek vždy v 13,30 hod. v 8. tř., pokud nebude určeno jinak. V den pedagogické rady končí výuka po 6. vyučovací hodině. Třídě tuto informaci sděluje TU.

 • Tento školní rok  se zápis do 1.ročníku základní školy uskuteční v dubnu 2023 od 13 do 16.30hodin.
 • Zápis je pro školní rok 2023/2024.
 • K zápisu se dostaví i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Úterý 13. 9. 2022 16,30 h schůzka rodičů žáků prvních tříd
Pondělí 31. 10. 2022  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Čtvrtek 12. 1. 2023  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Středa 29. 3. 2023  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Úterý 23. 5. 2023  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne

podzimní středa 26. října a čtvrtek 27. října
vánoční pátek 23. prosince – pondělí 2. ledna 2023.
pololetní pátek 3. února 2023
jarní pondělí 20. února – pátek 24. února 2023
velikonoční čtvrtek 6. dubna 2023
školní rok končí v pátek 30. června 2023
hlavní prázdniny od soboty 1. července do neděle 3. září 2023

den vyuč. hodina skupina čas učebna
PO 5. h 1. třídy a 2. třídy 11, 15 – 12, 00 3. A
PO 6. h 4. a 5. třída 12, 10 – 12, 55 3. A
PO 7. h po obědě 6. – 9. třída 14, 00 – 14,45 6. třída
ÚT 6. h 3. třídy 12, 10 – 12, 55 3. A

Zahájení výuky – 12. 9. 2022

V pondělí  vyučuje – Mgr. Ludmila Krčálová, v úterý vyučuje  – Mgr. Jakub Tůma

 • Plavání pro 3. a 4. třídy začíná od pátku 9. 9. 2022 – tato výuka je zajištěna na Plavecké škole v Jihlavě, kam jsou  žáci doprovázeni svými učiteli.
 • Výuka  probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Škola pro život”.
 • I.kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) na SŠ –  duben 2023
 • Způsob přijímacího řízení bude pravděpodobně obdobný jako v roce minulém. Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.

Čtyřleté obory vzdělávání: 

1. termín – 13. dubna 2023
2. termín – 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín – 17. dubna 2023
2. termín – 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

1. termín – 10. května 2023
2. termín – 11. května 2023

Volitelné předměty ve školním roce 2021-2022

předmět třídy vyučující
Seminář z M 7. A, 7. B Mgr. Lucie Hloušová
Seminář z ČJ 6. tř., 7. A, 7. B Mgr. Radmila Chytilová
Konverzace v AJ 6. tř., 7. B, 9. A, 9. B Mgr. Petra Koubková
Výpočetní technika 6. tř., 7. A, 8. tř., 9. A, 9. B  Bc. Lukáš Rédl
Sportovní aktivity 6. tř., 7. A, 9. A, 9. B Mgr. Libor Kucza
Výtvarné činnosti 6. tř., 7. B, 8. tř., 9. B Mgr. Edita Plíhalová
Peníze v teorii a praxi 8. tř., 9. A, 9. B  Bc. Lukáš Rédl
Společenskovědní seminář 7. A, 7. B, 8. tř. Mgr. Josef Zimola
Příprava k přijímacím zkouškám – ČJ 8. tř., 9. A, 9. B Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zkouškám – M 8. tř., 9. A, 9. B Mgr. Hana Švaříčková

Počty vyučovacích hodin volitelných předmětů v jednotlivých ročnících

 1. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 2. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 3. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 4. ročník – 2 hodiny VP týdně / ŠVP /

1. 7,30 –  8,15
2. 8,25 –  9,10
3. 9,25 –  10,10
4. 10,20 – 11,05
5. 11,15 –  12,00
6. 12,10 – 12,55
7. 13,05 – 13,50
8. 14,00 – 14,45
9. 14,55 – 15,40
10. 15,50 – 16,35

Pokud mají žáci  v dopoledním vyučování 6 vyučovacích hodin a následuje odpolední výuka, potom je přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 35 minut a 8.vyučovací hodina je od 13,30 do 14,15  a 9.vyučovací hodina je od 14,20 do 15,05 a 10.vyučovací hodina je od 15,10 do 15,55.