Organizace školního roku

 • 1. pololetí- 1.9.2020 až 28. 1. 2021
 • 2. pololetí – 1. 2. 2021 – 30. 6. 2021
 • Vysvědčení – 28. 1. 2021 a 30. 6. 2021

Čtvrtek 05.11.2020
Středa 25.01.2021
Úterý 30.03.2021
Středa 16.06.2021

Začátek vždy v 13,30 hod. v 8. tř., pokud nebude určeno jinak. V den pedagogické rady končí výuka po 6. vyučovací hodině. Třídě tuto informaci sděluje TU.

 • Tento školní rok  se zápis do 1.ročníku základní školy uskuteční v dubnu 2021 od 13 do 16.30hodin.
 • Zápis je pro školní rok 2021/2022.
 • K zápisu se dostaví i děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Úterý 8. 9. 2020 16,30 h 1. A ve stacionáři
Čtvrtek 10. 9. 2020 16,30 h 1. B ve stacionáři
Pondělí 26. 10. 2020  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Středa 6. 1. 2021  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Úterý 23. 3. 2021  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne
Čtvrtek 27. 5. 2021  15 – 17,30 h pedagogické odpoledne

podzimní čtvrtek  29. října a pátek 30. října 2020
vánoční středa 23. prosince – pátek 3. ledna 2021.
pololetní pátek 29. ledna 2021
jarní pondělí 1. února – pátek 7. února 2021
velikonoční čtvrtek 1. dubna 2021
školní rok končí ve středu 30.června 2021
hlavní prázdniny od čtvrtka 1. července do úterý 31. srpna 2021

Zájmové útvary budou od  září 2020. Kroužky budou placené.

Náboženství

den vyuč. hodina skupina čas učebna
PO 5. h 1. třídy a 2. třída 11, 15 – 12, 00 2. A
PO 6. h 4. třídy a 5. třída 12, 10 – 12, 55 4. třída
PO 7. h po obědě 6. – 8. třída 14, 00 – 14,45 6. třída
ÚT 6. h 3. třída 12, 10 – 12, 55 3. třída

Zahájení výuky – 14. 9. 2020

V pondělí  vyučuje – Mgr. Ludmila Krčálová, v úterý vyučuje  – Mgr. Jakub Tůma

 • Plavání pro 3. a 4. třídy začíná od středy 9.9.2020 – tato výuka je zajištěna na Plavecké škole v Jihlavě, kam jsou  žáci doprovázeni svými učiteli. Blíže viz aktuality.
 • Výuka  probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Škola pro život”.
 •   I.kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) na SŠ –  duben 2021
 • Způsob přijímacího řízení bude pravděpodobně obdobný jako v roce minulém. Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.

Čtyřleté obory vzdělávání: 

1. termín – 12. dubna 2021
2. termín – 13. dubna 2021

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín – 14. dubna 2021
2. termín 15. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

1. termín – 12. května 2021
2. termín – 13. května 2021

Volitelné předměty ve školním roce 2020-2021

Seminář z ČJ – 6. třída Dvořáková
Seminář z ČJ – 8. třída Dvořáková
Seminář z ČJ – 9. A 9. B Pohanková
Seminář z ČJ pro dyslektiky Pohanková
Seminář z matematiky – 7. B Tunová
Seminář z matematiky – 9. A Bušová
Seminář z matematiky – 9. B Bušová
Výpočetní technika Dörrerová
Sportovní výchova Kucza
Fyzikální praktikum Koptová

Počty vyučovacích hodin volitelných předmětů v jednotlivých ročnících

 1. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 2. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 3. ročník – 1 hodina VP týdně / ŠVP /
 4. ročník – 2 hodiny VP týdně / ŠVP /

1. 7,30 –  8,15
2. 8,25 –  9,10
3. 9,25 –  10,10
4. 10,20 – 11,05
5. 11,15 –  12,00
6. 12,10 – 12,55
7. 13,05 – 13,50
8. 14,00 – 14,45
9. 14,55 – 15,40
10. 15,50 – 16,35

Pokud mají žáci  v dopoledním vyučování 6 vyučovacích hodin a následuje odpolední výuka, potom je přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 35 minut a 8.vyučovací hodina je od 13,30 do 14,15  a 9.vyučovací hodina je od 14,20 do 15,05 a 10.vyučovací hodina je od 15,10 do 15,55.