Organizace školního roku

  • 1. pololetí – 1. 9. 2023 až 31. 1. 2024, vyučování začíná 4. 9. 2023
  • 2. pololetí – 1. 2. 2024 – 30. 6. 2024, hlavní prázdniny začínají 29. 6. 2024
  • Vysvědčení – 31. 1. 2024 a 28. 6. 2024

pondělí 6. 11. 2023
středa 24. 1. 2024
úterý 26. 3. 2024
čtvrtek 20. 6. 2024

Začátek vždy v 13:30 ve třídě č. 2.03, pokud nebude určeno jinak. V den pedagogické rady končí výuka po 6. vyučovací hodině. Třídě tuto informaci sděluje TU.

středa 13. 9. 2023 16:30 schůzka rodičů žáků prvních tříd
pondělí 30. 10. 2023 16:00 – 17:30 třídní schůzky
čtvrtek 11. 1. 2024 15:00 – 17:30 pedagogické odpoledne
úterý 26. 3. 2024 16:00 – 17:30 třídní schůzky
středa 22. 5. 2024 15:00 – 17:30 pedagogické odpoledne

podzimní čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023
vánoční sobota 23. prosince 2023 – úterý 2. ledna 2024
pololetní pátek 2. února 2024
jarní pondělí 12. února – pátek 16. února 2024
velikonoční čtvrtek 28. března 2024
školní rok končí v pátek 28. června 2024
hlavní prázdniny od soboty 29. června do neděle 1. září 2024

den vyuč. hodina skupina čas učebna
PO 5. h 1. a 2. třídy 11:15 – 12:00 2. B
PO 6. h 4. a 5. třídy 12:10 – 12:55 4. A
PO 7. h po obědě 6. – 9. třída 13:30 – 14:15 7. třída
ÚT 6. h 3. třídy 12:10 – 12:55 2. B

Zahájení výuky – 11. 9. 2023

V pondělí  vyučuje – Mgr. Ludmila Krčálová, v úterý vyučuje  – Mgr. Jakub Tůma

  • Plavání pro 3. a 4. třídy začíná od pátku 8. 9. 2023 – tato výuka je zajištěna na Plavecké škole v Jihlavě, kam jsou  žáci doprovázeni svými učiteli.
  • Výuka  probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“.
  • I.kolo přijímacích zkoušek (pokud jsou vyhlášeny) na SŠ –  duben 2024
  • Způsob přijímacího řízení bude pravděpodobně obdobný jako v roce minulém. Stanovení termínu dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy.

Čtyřleté obory vzdělávání: 

1. termín: pátek 12. dubna 2024
2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2024
2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělávání na dny:

1. termín: pondělí 29. dubna 2024
2. termín: úterý 30. dubna 2024

Volitelné předměty ve školním roce 2021-2022

Volitelné předměty jsou určeny pro žáky 8. a 9. ročníků dle ŠVP. Volba probíhá přes systém bakaláři.

předmět třídy vyučující
Příprava k přijímacím zkouškám I. 8. A, 8. B Mgr. Lucie Hloušová, Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zkouškám II. 9. třída Mgr. Lucie Hloušová, Mgr. Alena Pohanková
Konverzace v AJ 8. A, 8. B, 9. třída Jaroslava Malcová
Peníze v teorii a praxi 8. A, 8. B, 9. třída Mgr. Lucie Hloušová

1. 7:30 –  8:15
2. 8:25 –  9:10
3. 9:25 –  10:10
4. 10:20 – 11:05
5. 11:15 –  12:00
6. 12:10 – 12:55
7. 13:30 – 14:15
8. 14:25 – 15:10
9. 15:20 – 16:05