Zájmové útvary při ZŠ Luka nad Jihlavou ve školním roce 2020/2021

 • Poplatek za školní kroužky
 • Úplata za  školní kroužky bude vrácena v plném rozsahu tomu, kdo nebude příští rok navštěvovat žádné zájmové útvary.
 • Tato částka bude vyplacena v hotovosti v průběhu měsíce září.
 • Jestliže přihlášený žák v tomto školním roce bude pokračovat v docházce do zájmových kroužků i ve školním roce 2020/2021, částka za kroužky mu bude snížena.

Zájmové kroužky:

Zde možno stáhnout leták nabídky kroužků.

 • Taneční kroužek Street Dance a Breek Dance pod vedením pí Koutnické a p. Müllera se bude konat každý čtvrtek v tělocvičně, kde se od října také budou realizovat Orientální tance Ištar, na které se žákyně mohou těšit každou středu.
 • Z hudebních činností si žáci mohou vybrat mezi výukou hry na housle a flétnou. Výuku vedou manželé Vysloužilovi.
 • Sportovní kroužky: Ceny kroužků o d 1.9.2020
 • Sportovní hry pro 1. stupeň –Kč na pololetí (kroužek trvá 5 měsíců 1 hodinu = Kč/měsíc).
 • Sportovní kroužky ostatní –Kč na pololetí (kroužek trvá 5 měsíců 1,5 hod. = Kč/měsíc).
 • Ostatní kroužky –Kč na pololetí (kroužek trvá 4 měsíce 1 vyuč. hodinu = Kč/měsíc).
 • Sportovní kroužky zahajují činnost od září, ostatní kroužky od října 2020.
 • Pokud účastník navštěvuje více jak dva sportovní kroužky, má třetí a další kroužek za sníženou cenu Kč.
 • Dyslektický kroužek se neplatí.

Bohuslav Vysloužil:

Pondělí – pátek  (v 1. patře)

Pátek – (v 1. patře), (HV)

Hana Vysloužilová:

Pondělí – čtvrtek –

Pátek –

Výchovně vzdělávací cíle:

 • připravit děti na zvládnutí základních úderů ve stolním tenise
 • rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play
 • rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, pružnost

Obsah činnosti:

 • nácvik základních úderů stolního tenisu
 • seznámení s pravidly stolního tenisu
 • držení rakety
 • postavení při nácviku jednotlivých úderů
 • účast na turnajích
 • zvládnutí zápasů ve dvouhrách a čtyřhrách

Očekávané výstupy:

 • žáci zvládli základní řadu metodických úderů ve stolním tenisu
 • zvládnou odehrát zápasy dvouher i čtyřher
 • zvládnou zápasy na turnajích

Metody práce:

 • vysvětlování a názorné ukázky při nácviku jednotlivých úderů
 • nácvik herních situací
 • výuka pomocí videa a DVD

Klíčové kompetence:

 • žáci získají kompetence pohybové, komunikativní
 • získají pozitivní vztah ke sportu
 • dokáží  trénovat v týmu –týmová spolupráce
 • naučí se překonávat překážky (únava, porážky apod.)

Výchovně vzdělávací cíle:

 • připravit žáky na zvládnutí základních dovedností ve florbale
 • rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play
 • rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména rychlost, obratnost a herní myšlení

Obsah činnosti:

 • seznámení s pravidly florbalu
 • zvládnutí techniky florbalové hokejky
 • nácvik přihrávek a střel
 • zvládnutí činnosti brankářů, postřeh, pohyb v brankovišti
 • zvládnutí zápasů
 • účast na turnajích

Očekávané výstupy:

 • žáci zvládli techniku florbalové hokejky
 • zvládli pravidla florbalu
 • zvládnou odehrát florbalové utkání
 • zvládnou zápasy na turnajích

Metody práce:

 • vysvětlování a názorné ukázky při nácviku techniky florbalové hokejky
 • nácviky herních situací
 • nácviky herních situací s brankáři
 • výuka pomocí odborných knih a DVD

Klíčové kompetence:

 • žáci získají kompetence pohybové, rychlostní, dovednostní  a komunikativní
 • získají pozitivní vztah ke sportu
 • dokáží trénovat v týmu – týmová spolupráce
 • naučí se překonávat překážky (únava, stres, porážky, emoce)

Výchovně vzdělávací cíle:

 • připravit děti na zvládnutí základních úderů v tenise
 • zvládnutí základů taktiky a pravidel tenisu
 • rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play
 • rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, pružnost

Obsah činnosti:

 • nácvik základních úderů  tenisu
 • seznámení s pravidly tenisu
 • držení rakety
 • postavení při nácviku jednotlivých úderů
 • účast na turnajích
 • zvládnutí zápasů ve dvouhrách a čtyřhrách

Očekávané výstupy:

 • žáci zvládli základní řadu metodických úderů v tenisu
 • zvládnou odehrát zápasy dvouher i čtyřher
 • zvládnou zápasy na turnajích

 Metody práce:

 • vysvětlování a názorné ukázky při nácviku jednotlivých úderů
 • nácvik herních situací
 • výuka pomocí videa a DVD

Klíčové kompetence:

 • žáci získají kompetence pohybové, dovednostní a komunikativní
 • získají pozitivní vztah ke sportu
 • dokáží  trénovat v týmu – týmová spolupráce
 • naučí se překonávat překážky (únava, porážky, emoce)

Výchovně vzdělávací cíle:

 • připravit děti na zvládnutí základních úderů v badmintonu
 • zvládnutí základů taktiky a pravidel badmintonu
 • rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play
 • rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, postřeh

Obsah činnosti:

 • nácvik základních úderů  badmintonu
 • seznámení s pravidly badmintonu
 • držení rakety
 • postavení při nácviku jednotlivých úderů
 • účast na turnajích
 • zvládnutí zápasů ve dvouhrách a čtyřhrách

Očekávané výstupy:

 • žáci zvládli základní řadu metodických úderů v badmintonu
 • zvládnou odehrát zápasy dvouher i čtyřher
 • zvládnou zápasy na turnajích

Metody práce:

 • vysvětlování a názorné ukázky při nácviku jednotlivých úderů
 • nácvik herních situací
 • výuka pomocí videa a DVD

Klíčové kompetence:

 • žáci získají kompetence pohybové, dovednostní a komunikativní
 • získají pozitivní vztah ke sportu
 • dokáží  trénovat v týmu – týmová spolupráce
 • naučí se překonávat překážky (únava, porážky, emoce)

Výchovně vzdělávací cíle:

 • připravit děti na zvládnutí základních sportovních dovedností
 • zvládnutí základů sportovních her
 • rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play
 • rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost, rychlost, postřeh

Obsah činnosti:

 • seznámení se základy sportovních dovedností
 • seznámení s pravidly míčových her
 • chytání míčů, postřeh, obratnost
 • postavení při nácviku jednotlivých úderů
 • základy florbalu, přehazované, vybíjené, sálových sportů
 • zvládnutí pravidel míčových her

Očekávané výstupy:

 • žáci zvládli základní řadu míčových her
 • samostatnost, smysl pro fair play
 • zvládnutí jednoduchých her, pravidel míčových her

 Metody práce:

 • vysvětlování a názorné ukázky při nácviku jednotlivých úderů
 • nácvik herních situací
 • výuka pomocí videa a DVD

Klíčové kompetence:

 • žáci získají kompetence pohybové, dovednostní a komunikativní
 • získají pozitivní vztah ke sportu
 • dokáží  trénovat v týmu – týmová spolupráce
 • naučí se překonávat překážky (únava, porážky, emoce)