Zájmové kroužky:

Nábor do jednotlivých kroužků bude probíhat na začátku měsíce září ve třídách ZŠ a při individuálních pohovorech s rodiči, kteří budou chtít zapojit svoje děti do mimoškolních aktivit při ZŠ. První schůzky sportovních kroužků budou od úterý 12.9.2023 v tělocvičně základní školy, v sále Hasičů (stolní tenis).
Do vybraných kroužků se mohou žáci nahlásit během měsíce září. Platba bude probíhat pololetně – cena za pololetí bude stanovena dle plateb za minulý školní rok. Pokud účastník navštěvuje více jak dva sportovní kroužky, má třetí a další kroužek za sníženou cenu 200,- Kč.
Splatnost 1.pololetí je k 27.9. 2023. Rozpis jednotlivých kroužků bude závislý na počtu a zájmu dětí – k tomu, aby byl kroužek otevřen, je třeba, aby se přihlásilo minimálně 8 účastníků. Při nižším počtu zájemců daný kroužek nebude otevřen.

S přáním hezkého a úspěšného školního roku 2023/2024 a spoustu zábavy a sportovních úspěchů přeje vedoucí volnočasových aktivit – Mgr. Miloš Jelínek.

Rozpis:

den aktivita žáci čas
pondělí stolní tenis 15:00
úterý badminton mladší 15:00
starší 16:00
středa florbal mladší 15:00
starší 16:30
čtvrtek tenis dívky 15:00

 

Bohuslav Vysloužil:

út – pá 6:30 – 7:10
út 13:00 – 16:00
čt 12:00 – 16:00
pá 12:00 – 16:00

Hana Vysloužilová:

čt (s) 13:15 – 16:30
čt (l) 15:15 – 18:30
pá 13:15 – 16:00