Zájmové kroužky:

Nabídka kroužků pro školní rok 2022/2023

Zážitková angličtina

Čtenářský kroužek

Bohuslav Vysloužil:

Pondělí – pátek  (v 1. patře)

Pátek – (v 1. patře), (HV)

Hana Vysloužilová:

Pondělí – čtvrtek –

Pátek –