Stránky třídy 4.B

Říjen 2023

3. 10. – Den prevence s ČČK pro 4. třídy

10. 10. – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

26. 10. – 27. 10. – Podzimní prázdniny

30. 10. – Třídní schůzky od 16.00 hodin

 

Září 2023

4. 9. – Zahájení školního roku – po 1.vyučovací hodině žáci odchází domů

5. 9. – 7. 9. – Třídnické práce, v 11:50 hodin odchod na oběd

8. 9. – Zahájení výuky dle rozvrhu

8. 9. – Zahájení plaveckého výcviku

11. 9. – Zahájení výuky náboženství

27. 9. – Bike představení – 8:00 hřiště

28. 9. – Státní svátek

29. 9. – Ředitelské volno

  • Kmenová učebna se nachází v prvním poschodí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Lenka Novotná.
  • Asistentkou pedagoga je Bc. Hana Urbanová.
  • Ve třídě je celkem 18 žáků – z toho 10 chlapců a 8 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Lenka Novotná
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Lenka Novotná
Informatika Mgr. Hana Švaříčková
Vlastivěda Mgr. Lenka Novotná
Přírodověda Mgr. Lenka Novotná
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Lenka Novotná
Tělesná výchova Mgr. Hana Koptová
Pracovní činnosti Mgr. Lenka Novotná
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Lenka Novotná