Stránky třídy 4.B

Únor 2023

3. 2.  Pololetní prázdniny

Leden 2023

3. 1.  Nástup do školy po vánočních prázdninách

12. 1.  Pedagogické odpoledne – 15:00 – 17:30

24. 1.  Pedagogická rada

31. 1.  Předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí (odchod na oběd v 11:45 hod.)

29. 1. – 3. 2.  Lyžařský výcvikový kurz (4. ročník – žáci, kteří nejedou na LVK, se učí podle rozvrhu 4. B)

Prosinec 2022

5. 12. Mikuláš ve škole

19. 12. Návštěva muzea (v 11:20 hod.)

21. 12. Pyžamový den (odchod na oběd v 11:45 hod.)

22. 12. Vánoční besídka (odchod na oběd v 11:45 hod.)

Listopad 2022

14. 11. – Divadélko – Africká pohádka – 60 Kč

14. 11. – Pedagogická rada (1. čtvrtletí)

17. 11. – Státní svátek

18. 11. – Ředitelské volno

25. 11. – Rozsvícení vánočního stromu

Říjen 2022

10. 10. – Sběr papíru – 10:00 – 17:00

11. 10. – Sběr papíru – 10:00 – 13:00

11. 10. – Dětské dopravní hřiště Jihlava

26. 10. – Podzimní prázdniny

27. 10. – Podzimní prázdniny

28. 10. – Státní svátek

31. 10. – Pedagogické odpoledne – 15:00 – 17:30 hodin

Září 2022

6. 9. – Bloková výuka – Multikulturní výchova

9. 9. – Zahájení plaveckého výcviku

15. 9. – MAJÁK – Stezka jinakosti – ZRUŠENO

20. 9. – ZOO Jihlava – PodpoVRCH – Voda kolem nás

21. 9. – Den prevence dětských úrazů s OS ČČK – tělocvična

28. 9. – Státní svátek

29. 9. – Ředitelské volno

30. 9. – Ředitelské volno

 


 

Září 

7.  9. 2021 – Bloková výuka – Sociální interakce
Říjen
11. 10. – 12. 10. 2021 – Sběr starého papíru
11. 10. 2021 – Tematické vyučování – PODZIM
Listopad
16. 11. 2021 – Bezpečný pes – ZRUŠENO
26. 11. 2021 – Zahájení plaveckého výcviku
26. 11. 2021 – Rozsvícení vánočního stromu – ZRUŠENO
27. 11. 2021 – Sobota ve stanu na náměstí – ZRUŠENO
Prosinec
 7. 12. 2021 – Staročeské Vánoce – Velké Meziříčí
16. 12. 2021 – Hvězda nad Betlémem
22. 12. 2021 – Vánoční besídka
Leden
20. 1. 2022 – Pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30 online
21. 1. 2022 – Uzavření klasifikace
24. 1. 2022 – Pedagogická rada
31. 1. 2022 – Předávání vysvědčení – 5. vyučovací hodinu
Únor
4. 2. 2022 – Pololetní prázdniny
14. – 20. 2. 2022 – Jarní prázdniny
21. 2. 2022 – Tematické vyučování – MASOPUST
Březen
10. 3. 2022 – KvíZOOvání – třídní kolo
18. 3. 2022 – Matematický klokan
23. 3. 2022 – 15:00 – 17:30 hod. Pedagogické odpoledne (ve škole)
28. 3. 2022 – Beseda o Africe
29. 3. 2022 – Pedagogická rada (3. čtvrtletí)
Duben
4. 4. – 5. 4. 2022 – Sběr starého papíru
11. 4. 2022 – IKAROS – 8:00 hodin v tělocvičně (50 Kč)
21. 4. 2022 – Mix hudebních žánrů – 8:30 hodin (70Kč)
27. 4. 2022 – Kozí farma – Dvůr Ratibořice
Květen
19. 5. 2022 – Pytlácká stezka
19. 5. 2022 – Beseda s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou
24. 5. 2022 – Pedagogické odpoledne
31. 5. 2022 – Fotografování tříd
Červen
1. 6. 2022 – Kino – Velký červený pes Clifford
13. 6. 2022 – Školní výlet MIRAKULUM
22. 6. 2022 – Pedagogická rada – uzavření známek
23. 6. 2022 – Návštěva MAJÁKU v 8:00
24. 6. 2022 – Školní akademie
27. 6. 2022 – Sportovní den
30. 6. 2022 – Předávání vysvědčení

  • Kmenová učebna  se nachází v prvním patře základní školy
  • Třídní učitelka je Mgr. Lenka Novotná
  • Ve třídě je celkem 19 žáků.
  • Chlapců je 9 a dívek 10.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Lenka Novotná
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Lenka Novotná
Vlastivěda Mgr. Lenka Novotná
Přírodověda Mgr. Lenka Novotná
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Lenka Novotná
Tělesná výchova Bc. Lukáš Rédl
Pracovní činnosti Mgr. Lenka Novotná
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Lenka Novotná

Výtvarná soutěž ke 130 letům Jihlavských listů

Žáci 4. B zareagovali na tuto výzvu Jihlavských listů:

Jihlavské listy, nejstarší české noviny, oslaví v sobotu 10. 12. rovných 130 let.
A aby byla oslava pořádná, připravili jsme si pro vás, naše čtenáře, hned dvě narozeninové soutěže. Pro malé i velké. Děti jsme vyzvali, aby nám nakreslily narozeninové přání.
Takže, děti, chopte se tužky, pastelek, barviček a namalujte nám krásné narozeninové přání. Připraveny za to pro vás máme parádní odměny.
„Nachystány máme volné vstupenky pro celou rodinu do Parku Mirákulum, Rodinného parku Robinson, čokoládové balíčky, dětské knížky…,“ přibližuje Eva Krpálková.

Z 13 vybraných a vyhodnocených soutěžících byli hned dva naši čtvrťáci, a to Tomášek Svoboda a Patrička Bauerová. Pro zasloužené odměny si se svými rodiči zajeli v úterý 29. 11. přímo do redakce Jihlavských listů do Jihlavy.

Gratulujeme!!!


25. 11. 2022 – Rozsvícení vánočního stromu a zpívání s Magdou Malou

Děti z 1. stupně pod vedením paní učitelky Aleny Pohankové si nacvičily písničky, které si v rámci programu zahájení adventu v Lukách zazpívaly společně s Magdou Malou ve stanu za zdravotním střediskem. Určitě si to všichni náramně užili.


11. 10. 2022 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

V úterý 11. 10. jsme se čtvrťáky navštívili Dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Celý areál prošel kompletní přestavbou, která byla dokončená v září 2020. Na děti tedy čekalo perfektní zázemí a výborní učitelé dopravní výchovy.
Dopravní výuka spočívala jak v teoretické části, kde se děti naučily základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce, tak zejména v praktické části, kde si názorně vyzkoušely naučené vědomosti, zdokonalovaly si jízdu na kole, a především získávaly správné návyky, jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci.
Počasí nám také přálo, takže děti odjížděly domů nadmíru spokojené a den si jaksepatří užily.


21. 9. 2022 – Den prevence dětských úrazů v tělocvičně

Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou uspořádal pro žáky 4. tříd akci v rámci projektu Kraje Vysočina ” Prevence dětských úrazů na
základních školách v kraji Vysočina”. Pro děti byl připravený tříhodinový program formou stanovišť a her, kde se děti učily základy první pomoci, jak předcházet nebezpečným situacím, poznávaly jedovaté rostliny, seznámily se s prací hasičů, prohlédly si hasičské vozidlo atd.


20. 9. 2022 – ZOO Jihlava PodpoVRCH – Voda kolem nás

V rámci předmětu přírodovědy jsme navštívili vzdělávací centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Vybrali jsme si téma Voda kolem nás. Program byl věnován vodě na Zemi, děti si demonstrovaly koloběh vody prostřednictvím simulační hry, ukazovaly si způsob závislosti člověka i živočichů na vodě. Druhá část programu probíhala v areálu ZOO u výběhů vodních zvířat s odborným komentářem a výkladem lektorky. Děti se zastavily i u výběhu jeřába mandžuského, jehož jsme již pátým rokem adoptivními rodiči. Příjemně strávený den s netradiční výukou si ovšem někteří žáci spletli s odpočinkovým výletem a nechtěli pochopit, že tam tentokrát nejsme kvůli nákupům. Včasný odchod ze zoologické zahrady na linkový autobus se nám poněkud zdramatizoval zbytečným úprkem, který někteří odnesli zabláceným oděvem a paní učitelka při něm málem „vypustila duši“.


6. 9. 2022 – Bloková výuka – Multikulturní výchova

Žáci se po dlouhém odloučení po letních prázdninách opět setkávají v kolektivu. Vzájemné shledání je pro ně velmi pozitivní a plné očekávání. Jednou z novinek je nástup ukrajinských žáků do některých tříd naší školy. V první části programu se děti seznámily s tématem Kulturní rozmanitost – národnostní menšiny v ČR prostřednictvím zábavných úkolů na pracovních listech. Druhá část programu měla charakter výtvarného workshopu, který vycházel z tradic národnostních menšin v ČR. Děti zhlédly národní ukrajinskou pohádku Rukavička a vyřešily si několik zajímavých kvízů (např. Co víš o Ukrajině? Falešní přátelé – slovenština atd.), seznámily se také se současnou ukrajinskou spisovatelkou a výtvarnicí Oksanou Bula a jejími knihami pro děti o tukonech, kouzelných bytostech, které se starají o les a zvířata.


 


Beseda s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou

Děti z čtenářského kroužku a úspěšní řešitelé čtenářské soutěže „Březen měsíc knihy – čtení se mi líbí“ strávili 19. 5. příjemné čtvrteční odpoledne v jihlavské knihovně. Paní knihovnice dětského oddělení jim kromě očekávaného vyhodnocení soutěže zorganizovaly také besedu s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou.
Moc ráda bych zde vyjádřila i jménem dětí velké poděkování paní Jaroslavě Mátlové za dlouholetou aktivní spolupráci se čtenářským kroužkem. Velmi si vážíme všech akcí, s kterými na nás při své práci v jihlavské knihovně pamatuje.


Pytlácká stezka

Myslivecké sdružení Luka nad Jihlavou připravilo pro žáky naší základní školy ve dnech 19. a 20. 5. 2022 „Pytláckou stezku“. Pytlácká stezka se uskutečnila formou připravených stanovišť zaměřených na znalosti především o lese. Žáci se například učili poznávat zvuky a stopy zvířat žijících v lese, jehličnaté a listnaté stromy a jejich plody, stříleli z kuše na jelena ze slámy a mnoho dalšího. Připravena byla pro ně i ukázka sokolnictví. Spojení pobytu na čerstvém vzduchu, nádherného počasí a získaných znalostí v dětech posílilo zájem o okolní přírodu a udělaly další pokrok ve vzájemné spolupráci v rámci třídního kolektivu. Na konci pytlácké stezky na nás všechny čekala odměna v podobě opékaného párku na grilu s chlebem a jablkem v prostorách tábora Radost. Žáci si tento den velmi užili a za to patří velké poděkování myslivcům z Luk.


Exkurze  – Biofarma DoRa

Děti z celého 1. stupně navštívily ke konci dubna Kozí farmu – Dvůr Ratibořice. Je to biofarma, která funguje v systému ekologického zemědělství. V současné době chovají okolo 800 koz. Je to bezrohé bílé krátkosrsté plemeno. Pro kozy si zde pěstují sami krmivo a kozí mléko zpracovávají ve vlastní mlékárně. Paní průvodkyně provedla děti po všech stájích, pověděla jim o provozu kozí farmy a postupu zpracování kozího mléka. Velkým zážitkem byla ukázka automatizovaného dojení koz. Kozy jsme si mohli i nakrmit a poté následovala ochutnávka jogurtového nápoje z kozího mléka. Pak jsme měli možnost nakoupit si výrobky z kozího mléka, např. kosmetiku, jogurty, sýry, kefíry, pomazánky a další. Někteří z nás ke kozím výrobkům přistupovali s lehkou nedůvěrou, ale nakonec jsme z kozí farmy odjížděli s přesvědčením, že kozí mléko patří mezi zdravé a chutné superpotraviny. Následující dny po exkurzi si děti ověřily získané vědomosti z ekologického farmářství pomocí zábavného kvízu.

Soutěž k Březnu – měsíci čtenářů

Třídní měsíční čtenářskou soutěž jednotlivců z 3.B za využití 111příběhů s hádankou
od paní spisovatelky Olgy Hejné vyhráli:

1.– 2. Marek BAJER a Kačka ĎÁSKOVÁ, 42 bodů
3. Honzík MIKOLAJEK, 37 bodů
4. Anička CHOCHOLOVÁ, 35 bodů
5. Lili KREJČÍ, 28 bodů

Na dalších místech se nacházejí:

6. Bartík BRUNA, 23 bodů
7. – 8. Terezka MAŠÁTOVÁ a Tomáš DOŠEK, 21 bodů
9. Adrianka PYTLÍKOVÁ, 17 bodů
10. Tobiáš MÁTL, 14 bodů
11. – 12. Štěpán MUSIL a Kryštof ŠEBESTA, 11 bodů
13. Štěpán KOLOUCH, 10 bodů
14. Tomáš SVOBODA, 9 bodů
15. Patrička BAUEROVÁ, 7 bodů
16. – 17. Katka ČECHOVÁ a Leonka ŠKRABALOVÁ, 5 bodů

Deniska POSPÍCHALOVÁ a Verunka ZIMOLOVÁ, nezúčastnily se.


Beseda o Africe

V pondělí 28. 3. 2022 k nám do školy zavítal náš bývalý žák Václav Kolouch, aby třeťáčkům povyprávěl o svém studijním pobytu v Keni. Naši žáci se toho dozvěděli spoustu o způsobu života a školní docházce keňských dětí. Vašek poutavě vyprávěl, podělil se s námi o své neuvěřitelné zážitky a ochotně odpovídal na všechny položené otázky.


MATEMATICKÝ KLOKAN – kategorie CVRČEK

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje cca ve 100 zemích světa. V České republice je vyhlašovatelem soutěže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V pátek 18. 3. řešili úkoly této soutěže i žáci naší školy. V kategorii CVRČEK (2. a 3. ročník) obsadili všechna tři první místa žáci naší třídy! První byl Marek BAJER, druhá Anička CHOCHOLOVÁ a třetí Patrička BAUEROVÁ. Gratulujeme!!!


Krabice od srdce – pomoc ukrajinským dětem

Rodiče se svými dětmi projevili neskutečnou spolupráci při vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc ukrajinským dětem utíkajícím před válkou.

Společně s dětmi ve třídě se nám podařilo během jediného týdne naplnit a připravit k odvozu v pátek 18. 3. neuvěřitelných 14 “Krabic od srdce”!!!

Celou akci jsem zdokumentovala na několika obrázcích, které můžete najít ve fotogalerii.


Březen – měsíc čtenářů

Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 1955. Po dlouhá desetiletí vždy věnován knihám a čtení. Je to tedy naše nejstarší a tradiční kampaň k podpoře četby a čtenářství. Na přelomu tisíciletí se knihovny připojily ke kampani Březen – měsíc internetu a využily tento měsíc k propagaci nového média a nových služeb knihoven s ním spojených, přičemž se nikdy nezapomínalo ani na propagaci knihy a čtení. Po několikaleté přestávce byl pak přijat návrh na změnu zaměření březnové kampaně. První Březen – měsíc čtenářů (BMČ) proběhl v roce 2009. Od té doby probíhá kampaň každoročně.

V naší třídě si BMČ denně připomínáme hned dvěma aktivitami.
Každé ráno na nás čeká na nástěnce soutěžní čtenářský úkol, který můžeme vyřešit během kterékoliv přestávky. Lísteček se správnou odpovědí potom vhodíme do sběrné dózy a paní učitelka nám naše odpovědi do druhého dne vyhodnocuje. Na konci měsíce budou nejlepší čtenáři – řešitelé odměněni pěknou knížkou.

Druhou akcí je spolupráce s jihlavskou knihovnou, která vyhlásila v rámci BMČ soutěž Čtení se mi líbí. Každý týden nám knihovna představuje dva spisovatele formou letáčků a paní učitelka připraví autorskou výstavku knih. Naším úkolem je potom vyřešit malé pracovní listy s úkoly. Na každého účastníka čeká sladká odměna a ti nejlepší budou na závěr oceněni.

 


Plavecký výcvik 25. 2. 2022

Plavecký výcvik bývá již tradičně zařazován do výuky v rámci tělesné výchovy. Těchto kurzů se vždy účastní žáci a žákyně 3. a 4. tříd. Jsme moc rádi, že jsme v letošním školním roce mohli plavecký výcvik plně absolvovat bez omezení. Poslední dvoulekce “čtvrťáčků a třeťáčků “ (3.B) proběhla v pátek 25. 2. 2022. Zájemci ukázali své dovednosti a změřili své síly v závodech. Na samý závěr obdrželi tři nejlepší plavci a plavkyně diplom a každý si odvezl zasloužené “mokré vysvědčení”.

Výsledky děvčata:
1. místo – Elena Plhoňová
2. místo – Denisa Poláková
3. místo – Vendula Koumarová
Výsledky chlapci:
1. místo – Tobiáš Mátl
2. místo – Nikolas Dvořák
3. místo – Jakub Šimáček

 


Tematické vyučování 21. 2. 2022 – MASOPUST

Letošní školní rok jsme období masopustu oslavili na naší základní škole tematickým vyučováním na téma Masopust. Každá třída na 1. stupni si připravila na poslední únorový týden svůj vlastní program. Společné tradiční karnevalové veselí ve školní tělocvičně se sice nekonalo, ale i tak bylo o dobrou zábavu dobře postaráno. Děti se dozvěděly o zvyklostech masopustu, o masopustním průvodu a tradičních maskách, se kterými se můžeme setkat. Hodiny matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy, ale i prvouky se staly centrem pro karnevalové učení. Nechyběly masopustní hry, hádanky, křížovky, slovní příklady, výroba masek i masopustní bojovka s úkoly zaměřenými na tradice, zvyky a pranostiky spojené s obdobím masopustu. Vše si děti zaznamenávaly do masopustního sešitku, který jim zůstal  na památku.

 

 


Vánoční besídka

Poslední školní den před vánočními prázdninami byl věnován vánočnímu rozjímání. Děti si připravily nadílku vánočních dárků pro své kamarády, zhlédli jsme film natočený podle naší společné četby Děti z Bullerbynu, hrály se společenské hry, malovalo se, ochutnávalo se vánoční cukroví.

 


Výukový program – Hvězda nad Betlémem

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 za námi do třídy přišla katechetka Mgr. Ludmila Krčálová s výukovým programem Hvězda nad Betlémem.

 


Školní výlet – Staročeské Vánoce

V úterý 7. 12. 2021 jsme na Balinách s dětmi prožili Vánoce z doby, kdy Štědrý den nebyl o hromadě dárků pod stromečkem, kdy to byl den opředený tajemstvím a věštěním, den spjatý s dodržováním rituálů. Připomenuli jsme si tradice našich předků a vyrobili vánoční zvykoslovný předmět.

 


Tematické vyučování – Podzim – 11. 10. 2021

Celý pondělní den 11. 10. jsme ve 3. B věnovali podzimu.
Děti se nejprve zamyslely nad tím, co se jim jako první vybaví, když uslyší slovo PODZIM. Vytvořili jsme si na tabuli myšlenkovou mapu, ke které jsme se po celý den vraceli.
V první hodině jsme se věnovali slohu, podzimnímu fantazírování. Děti měly za úkol dokončit příběh “Jak to bude dál…”
Ve čtyřčlenných skupinkách pak pomocí házecích kostek a předlohy tvořily zábavné věty o podzimu.
Ve třetí hodině jsme se při běhacím diktátě přesouvali až na chodbu a snažili jsme se pracovat ukázněně a potichu, abychom nerušili ostatní třídy na patře. Přečetli jsme si potom společně ve třídě spoustu pěkných podzimních vět, které jsme na chodbě ulovili.
Pak nastala chvíle, kdy se nám venku již oteplilo a sluníčko osušilo mokrou trávu, a proto jsme se vydali na školní zahradu, kde jsem si proběhli podzimní stezku. V tajence nám vyšlo: Když dne ubývá, zimy přibývá.
Dvě poslední hodiny věnovaly děti výrobě podzimních plakátů s odletem vlaštovek do teplých krajin.

 


Týden knihoven a podpora čtenářství – říjen 2021

První týden v říjnu již tradičně probíhá akce Týden knihoven. My jsem si v naší třídě na podporu čtenářství představili projekt Čtení pomáhá, pověděli si o školní žákovské knihovně a začali jsme se domlouvat na společné četbě další knihy. Tou první byla knížka Ivony Březinové – Teta to plete.
Projekt Čtení pomáhá se nám moc líbí a hodně dětí z naší třídy se již do tohoto projektu přihlásilo. Láká nás díky správně vyřešenému kvízu po přečtení knihy obdržet kredit 50 Kč a vybírat charitu, kam vydělané peníze poslat.

 


Bloková výuka – Sociální interakce – 7. 9. 2021

V úterý 7. 9. proběhla na naší škole bloková výuka na téma Sociální interakce.
Žáci se po dlouhém odloučení po letních prázdninách opět setkali v kolektivu a navíc se seznamovali s novou paní učitelkou třídní. Vzájemné shledání pro ně tedy bylo velmi pozitivní a plné očekávání. V prostředí třídy jsme si uvědomovali svou sounáležitost při vyprávění nad mapou našeho městyse na interaktivní tabuli. Vyhledávali jsme si a ukazovali si svá bydliště, plánovali jsme vycházku obcí. Děti se shodly, že by se rády podívaly, kde bydlí všichni jejich spolužáci i jejich nová paní učitelka třídní. Při našem putování jsme zapojili různé hry a aktivity pro podporu dobrých vztahů, aby se všichni ještě lépe poznali a aby spolu ve třídě dobře vycházeli.
Počasí nám přálo, a tak jsme ten den naší obcí nachodili pět a půl kilometru. Jen k Bartíkovi do Otína jsme se nedostali. To už by bylo opravdu na celodenní výlet. Takže, Bartíku, k vám až někdy příště!

 


Bloková výuka – 2. 9. 2020

Druhý den nového školního roku se žáci 2.B,  v rámci Blokové výuky na téma ” Psychohygiena” ,znovu seznamovali  a posilovali kamarádské vztahy formou her.  Zkoušeli si, jak zvládat strach a neklid  formou relaxačních cvičení. Žáci prezentovali svoje zážitky s prázdnin a v  průběhu dne zhodnocovali svoje pocity – emotikony.


Pasování na čtenáře –  29. 9. 2020

Již tradiční ” Pasování na čtenáře ” proběhlo v knihovně, kde žáci předvedli své čtenářské schopnosti. Paní knihovnice každého pasovala za čtenáře svým pasovacím mečem a předala diplom malého čtenáře, záložku a průkazku do knihovny.

11. 10. 2022 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

V úterý 11. 10. jsme se čtvrťáky navštívili Dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Celý areál prošel kompletní přestavbou, která byla dokončená v září 2020. Na děti tedy čekalo perfektní zázemí a výborní učitelé dopravní výchovy.
Dopravní výuka spočívala jak v teoretické části, kde se děti naučily základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce, tak zejména v praktické části, kde si názorně vyzkoušely naučené vědomosti, zdokonalovaly si jízdu na kole, a především získávaly správné návyky, jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci.
Počasí nám také přálo, takže děti odjížděly domů nadmíru spokojené a den si jaksepatří užily.


21. 9. 2022 – Den prevence dětských úrazů v tělocvičně

Oblastní spolek Českého červeného kříže ve Žďáře nad Sázavou uspořádal pro žáky 4. tříd akci v rámci projektu Kraje Vysočina ” Prevence dětských úrazů na
základních školách v kraji Vysočina”. Pro děti byl připravený tříhodinový program formou stanovišť a her, kde se děti učily základy první pomoci, jak předcházet nebezpečným situacím, poznávaly jedovaté rostliny, seznámily se s prací hasičů, prohlédly si hasičské vozidlo atd.


20. 9. 2022 – ZOO Jihlava PodpoVRCH – Voda kolem nás

V rámci předmětu přírodovědy jsme navštívili vzdělávací centrum PodpoVRCH v ZOO Jihlava. Vybrali jsme si téma Voda kolem nás. Program byl věnován vodě na Zemi, děti si demonstrovaly koloběh vody prostřednictvím simulační hry, ukazovaly si způsob závislosti člověka i živočichů na vodě. Druhá část programu probíhala v areálu ZOO u výběhů vodních zvířat s odborným komentářem a výkladem lektorky. Děti se zastavily i u výběhu jeřába mandžuského, jehož jsme již pátým rokem adoptivními rodiči. Příjemně strávený den s netradiční výukou si ovšem někteří žáci spletli s odpočinkovým výletem a nechtěli pochopit, že tam tentokrát nejsme kvůli nákupům. Včasný odchod ze zoologické zahrady na linkový autobus se nám poněkud zdramatizoval zbytečným úprkem, který někteří odnesli zabláceným oděvem a paní učitelka při něm málem „vypustila duši“.


6. 9. 2022 – Bloková výuka – Multikulturní výchova

Žáci se po dlouhém odloučení po letních prázdninách opět setkávají v kolektivu. Vzájemné shledání je pro ně velmi pozitivní a plné očekávání. Jednou z novinek je nástup ukrajinských žáků do některých tříd naší školy. V první části programu se děti seznámily s tématem Kulturní rozmanitost – národnostní menšiny v ČR prostřednictvím zábavných úkolů na pracovních listech. Druhá část programu měla charakter výtvarného workshopu, který vycházel z tradic národnostních menšin v ČR. Děti zhlédly národní ukrajinskou pohádku Rukavička a vyřešily si několik zajímavých kvízů (např. Co víš o Ukrajině? Falešní přátelé – slovenština atd.), seznámily se také se současnou ukrajinskou spisovatelkou a výtvarnicí Oksanou Bula a jejími knihami pro děti o tukonech, kouzelných bytostech, které se starají o les a zvířata.


 


Beseda s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou

Děti z čtenářského kroužku a úspěšní řešitelé čtenářské soutěže „Březen měsíc knihy – čtení se mi líbí“ strávili 19. 5. příjemné čtvrteční odpoledne v jihlavské knihovně. Paní knihovnice dětského oddělení jim kromě očekávaného vyhodnocení soutěže zorganizovaly také besedu s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou.
Moc ráda bych zde vyjádřila i jménem dětí velké poděkování paní Jaroslavě Mátlové za dlouholetou aktivní spolupráci se čtenářským kroužkem. Velmi si vážíme všech akcí, s kterými na nás při své práci v jihlavské knihovně pamatuje.


Pytlácká stezka

Myslivecké sdružení Luka nad Jihlavou připravilo pro žáky naší základní školy ve dnech 19. a 20. 5. 2022 „Pytláckou stezku“. Pytlácká stezka se uskutečnila formou připravených stanovišť zaměřených na znalosti především o lese. Žáci se například učili poznávat zvuky a stopy zvířat žijících v lese, jehličnaté a listnaté stromy a jejich plody, stříleli z kuše na jelena ze slámy a mnoho dalšího. Připravena byla pro ně i ukázka sokolnictví. Spojení pobytu na čerstvém vzduchu, nádherného počasí a získaných znalostí v dětech posílilo zájem o okolní přírodu a udělaly další pokrok ve vzájemné spolupráci v rámci třídního kolektivu. Na konci pytlácké stezky na nás všechny čekala odměna v podobě opékaného párku na grilu s chlebem a jablkem v prostorách tábora Radost. Žáci si tento den velmi užili a za to patří velké poděkování myslivcům z Luk.


Exkurze  – Biofarma DoRa

Děti z celého 1. stupně navštívily ke konci dubna Kozí farmu – Dvůr Ratibořice. Je to biofarma, která funguje v systému ekologického zemědělství. V současné době chovají okolo 800 koz. Je to bezrohé bílé krátkosrsté plemeno. Pro kozy si zde pěstují sami krmivo a kozí mléko zpracovávají ve vlastní mlékárně. Paní průvodkyně provedla děti po všech stájích, pověděla jim o provozu kozí farmy a postupu zpracování kozího mléka. Velkým zážitkem byla ukázka automatizovaného dojení koz. Kozy jsme si mohli i nakrmit a poté následovala ochutnávka jogurtového nápoje z kozího mléka. Pak jsme měli možnost nakoupit si výrobky z kozího mléka, např. kosmetiku, jogurty, sýry, kefíry, pomazánky a další. Někteří z nás ke kozím výrobkům přistupovali s lehkou nedůvěrou, ale nakonec jsme z kozí farmy odjížděli s přesvědčením, že kozí mléko patří mezi zdravé a chutné superpotraviny. Následující dny po exkurzi si děti ověřily získané vědomosti z ekologického farmářství pomocí zábavného kvízu.

Soutěž k Březnu – měsíci čtenářů

Třídní měsíční čtenářskou soutěž jednotlivců z 3.B za využití 111příběhů s hádankou
od paní spisovatelky Olgy Hejné vyhráli:

1.– 2. Marek BAJER a Kačka ĎÁSKOVÁ, 42 bodů
3. Honzík MIKOLAJEK, 37 bodů
4. Anička CHOCHOLOVÁ, 35 bodů
5. Lili KREJČÍ, 28 bodů

Na dalších místech se nacházejí:

6. Bartík BRUNA, 23 bodů
7. – 8. Terezka MAŠÁTOVÁ a Tomáš DOŠEK, 21 bodů
9. Adrianka PYTLÍKOVÁ, 17 bodů
10. Tobiáš MÁTL, 14 bodů
11. – 12. Štěpán MUSIL a Kryštof ŠEBESTA, 11 bodů
13. Štěpán KOLOUCH, 10 bodů
14. Tomáš SVOBODA, 9 bodů
15. Patrička BAUEROVÁ, 7 bodů
16. – 17. Katka ČECHOVÁ a Leonka ŠKRABALOVÁ, 5 bodů

Deniska POSPÍCHALOVÁ a Verunka ZIMOLOVÁ, nezúčastnily se.


Beseda o Africe

V pondělí 28. 3. 2022 k nám do školy zavítal náš bývalý žák Václav Kolouch, aby třeťáčkům povyprávěl o svém studijním pobytu v Keni. Naši žáci se toho dozvěděli spoustu o způsobu života a školní docházce keňských dětí. Vašek poutavě vyprávěl, podělil se s námi o své neuvěřitelné zážitky a ochotně odpovídal na všechny položené otázky.


MATEMATICKÝ KLOKAN – kategorie CVRČEK

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž původem z Austrálie, která se v současnosti organizuje cca ve 100 zemích světa. V České republice je vyhlašovatelem soutěže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
V pátek 18. 3. řešili úkoly této soutěže i žáci naší školy. V kategorii CVRČEK (2. a 3. ročník) obsadili všechna tři první místa žáci naší třídy! První byl Marek BAJER, druhá Anička CHOCHOLOVÁ a třetí Patrička BAUEROVÁ. Gratulujeme!!!


Krabice od srdce – pomoc ukrajinským dětem

Rodiče se svými dětmi projevili neskutečnou spolupráci při vyhlášení mimořádné sbírky na pomoc ukrajinským dětem utíkajícím před válkou.

Společně s dětmi ve třídě se nám podařilo během jediného týdne naplnit a připravit k odvozu v pátek 18. 3. neuvěřitelných 14 “Krabic od srdce”!!!

Celou akci jsem zdokumentovala na několika obrázcích, které můžete najít ve fotogalerii.


Březen – měsíc čtenářů

Březen jako Měsíc knihy se slaví od roku 1955. Po dlouhá desetiletí vždy věnován knihám a čtení. Je to tedy naše nejstarší a tradiční kampaň k podpoře četby a čtenářství. Na přelomu tisíciletí se knihovny připojily ke kampani Březen – měsíc internetu a využily tento měsíc k propagaci nového média a nových služeb knihoven s ním spojených, přičemž se nikdy nezapomínalo ani na propagaci knihy a čtení. Po několikaleté přestávce byl pak přijat návrh na změnu zaměření březnové kampaně. První Březen – měsíc čtenářů (BMČ) proběhl v roce 2009. Od té doby probíhá kampaň každoročně.

V naší třídě si BMČ denně připomínáme hned dvěma aktivitami.
Každé ráno na nás čeká na nástěnce soutěžní čtenářský úkol, který můžeme vyřešit během kterékoliv přestávky. Lísteček se správnou odpovědí potom vhodíme do sběrné dózy a paní učitelka nám naše odpovědi do druhého dne vyhodnocuje. Na konci měsíce budou nejlepší čtenáři – řešitelé odměněni pěknou knížkou.

Druhou akcí je spolupráce s jihlavskou knihovnou, která vyhlásila v rámci BMČ soutěž Čtení se mi líbí. Každý týden nám knihovna představuje dva spisovatele formou letáčků a paní učitelka připraví autorskou výstavku knih. Naším úkolem je potom vyřešit malé pracovní listy s úkoly. Na každého účastníka čeká sladká odměna a ti nejlepší budou na závěr oceněni.

 


Plavecký výcvik 25. 2. 2022

Plavecký výcvik bývá již tradičně zařazován do výuky v rámci tělesné výchovy. Těchto kurzů se vždy účastní žáci a žákyně 3. a 4. tříd. Jsme moc rádi, že jsme v letošním školním roce mohli plavecký výcvik plně absolvovat bez omezení. Poslední dvoulekce “čtvrťáčků a třeťáčků “ (3.B) proběhla v pátek 25. 2. 2022. Zájemci ukázali své dovednosti a změřili své síly v závodech. Na samý závěr obdrželi tři nejlepší plavci a plavkyně diplom a každý si odvezl zasloužené “mokré vysvědčení”.

Výsledky děvčata:
1. místo – Elena Plhoňová
2. místo – Denisa Poláková
3. místo – Vendula Koumarová
Výsledky chlapci:
1. místo – Tobiáš Mátl
2. místo – Nikolas Dvořák
3. místo – Jakub Šimáček

 


Tematické vyučování 21. 2. 2022 – MASOPUST

Letošní školní rok jsme období masopustu oslavili na naší základní škole tematickým vyučováním na téma Masopust. Každá třída na 1. stupni si připravila na poslední únorový týden svůj vlastní program. Společné tradiční karnevalové veselí ve školní tělocvičně se sice nekonalo, ale i tak bylo o dobrou zábavu dobře postaráno. Děti se dozvěděly o zvyklostech masopustu, o masopustním průvodu a tradičních maskách, se kterými se můžeme setkat. Hodiny matematiky, českého jazyka, výtvarné výchovy, ale i prvouky se staly centrem pro karnevalové učení. Nechyběly masopustní hry, hádanky, křížovky, slovní příklady, výroba masek i masopustní bojovka s úkoly zaměřenými na tradice, zvyky a pranostiky spojené s obdobím masopustu. Vše si děti zaznamenávaly do masopustního sešitku, který jim zůstal  na památku.

 

 


Vánoční besídka

Poslední školní den před vánočními prázdninami byl věnován vánočnímu rozjímání. Děti si připravily nadílku vánočních dárků pro své kamarády, zhlédli jsme film natočený podle naší společné četby Děti z Bullerbynu, hrály se společenské hry, malovalo se, ochutnávalo se vánoční cukroví.

 


Výukový program – Hvězda nad Betlémem

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 za námi do třídy přišla katechetka Mgr. Ludmila Krčálová s výukovým programem Hvězda nad Betlémem.

 


Školní výlet – Staročeské Vánoce

V úterý 7. 12. 2021 jsme na Balinách s dětmi prožili Vánoce z doby, kdy Štědrý den nebyl o hromadě dárků pod stromečkem, kdy to byl den opředený tajemstvím a věštěním, den spjatý s dodržováním rituálů. Připomenuli jsme si tradice našich předků a vyrobili vánoční zvykoslovný předmět.

 


Tematické vyučování – Podzim – 11. 10. 2021

Celý pondělní den 11. 10. jsme ve 3. B věnovali podzimu.
Děti se nejprve zamyslely nad tím, co se jim jako první vybaví, když uslyší slovo PODZIM. Vytvořili jsme si na tabuli myšlenkovou mapu, ke které jsme se po celý den vraceli.
V první hodině jsme se věnovali slohu, podzimnímu fantazírování. Děti měly za úkol dokončit příběh “Jak to bude dál…”
Ve čtyřčlenných skupinkách pak pomocí házecích kostek a předlohy tvořily zábavné věty o podzimu.
Ve třetí hodině jsme se při běhacím diktátě přesouvali až na chodbu a snažili jsme se pracovat ukázněně a potichu, abychom nerušili ostatní třídy na patře. Přečetli jsme si potom společně ve třídě spoustu pěkných podzimních vět, které jsme na chodbě ulovili.
Pak nastala chvíle, kdy se nám venku již oteplilo a sluníčko osušilo mokrou trávu, a proto jsme se vydali na školní zahradu, kde jsem si proběhli podzimní stezku. V tajence nám vyšlo: Když dne ubývá, zimy přibývá.
Dvě poslední hodiny věnovaly děti výrobě podzimních plakátů s odletem vlaštovek do teplých krajin.

 


Týden knihoven a podpora čtenářství – říjen 2021

První týden v říjnu již tradičně probíhá akce Týden knihoven. My jsem si v naší třídě na podporu čtenářství představili projekt Čtení pomáhá, pověděli si o školní žákovské knihovně a začali jsme se domlouvat na společné četbě další knihy. Tou první byla knížka Ivony Březinové – Teta to plete.
Projekt Čtení pomáhá se nám moc líbí a hodně dětí z naší třídy se již do tohoto projektu přihlásilo. Láká nás díky správně vyřešenému kvízu po přečtení knihy obdržet kredit 50 Kč a vybírat charitu, kam vydělané peníze poslat.

 


Bloková výuka – Sociální interakce – 7. 9. 2021

V úterý 7. 9. proběhla na naší škole bloková výuka na téma Sociální interakce.
Žáci se po dlouhém odloučení po letních prázdninách opět setkali v kolektivu a navíc se seznamovali s novou paní učitelkou třídní. Vzájemné shledání pro ně tedy bylo velmi pozitivní a plné očekávání. V prostředí třídy jsme si uvědomovali svou sounáležitost při vyprávění nad mapou našeho městyse na interaktivní tabuli. Vyhledávali jsme si a ukazovali si svá bydliště, plánovali jsme vycházku obcí. Děti se shodly, že by se rády podívaly, kde bydlí všichni jejich spolužáci i jejich nová paní učitelka třídní. Při našem putování jsme zapojili různé hry a aktivity pro podporu dobrých vztahů, aby se všichni ještě lépe poznali a aby spolu ve třídě dobře vycházeli.
Počasí nám přálo, a tak jsme ten den naší obcí nachodili pět a půl kilometru. Jen k Bartíkovi do Otína jsme se nedostali. To už by bylo opravdu na celodenní výlet. Takže, Bartíku, k vám až někdy příště!

 


Bloková výuka – 2. 9. 2020

Druhý den nového školního roku se žáci 2.B,  v rámci Blokové výuky na téma ” Psychohygiena” ,znovu seznamovali  a posilovali kamarádské vztahy formou her.  Zkoušeli si, jak zvládat strach a neklid  formou relaxačních cvičení. Žáci prezentovali svoje zážitky s prázdnin a v  průběhu dne zhodnocovali svoje pocity – emotikony.


Pasování na čtenáře –  29. 9. 2020

Již tradiční ” Pasování na čtenáře ” proběhlo v knihovně, kde žáci předvedli své čtenářské schopnosti. Paní knihovnice každého pasovala za čtenáře svým pasovacím mečem a předala diplom malého čtenáře, záložku a průkazku do knihovny.

Výtvarná soutěž ke 130 letům Jihlavských listů

25. 11. 2022 – Rozsvícení vánočního stromu a zpívání s Magdou Malou

23. 10. 2022 – Ukázka z říjnových hodin Vv a Pč

11. 10. 2022 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

21. 9. 2022 – Den prevence dětských úrazů s OS ČČK a hasiči

20. 9. 2022 – PodpoVRCH v ZOO Jihlava – Voda kolem nás

13. 9. 2022 – Pracovní činnosti v Ernestýně – Podzimáček

Beseda s paní spisovatelkou Danielou Krolupperovou

Pytlácká stezka

Exkurze  – Biofarma DoRa

Soutěž k Březnu – měsíci čtenářů

Beseda o Africe

MATEMATICKÝ KLOKAN – kategorie CVRČEK

Krabice od srdce – pomoc ukrajinským dětem

Březen měsíc čtenářů

Masopust

Vánoční besídka

Výukový program – Hvězda nad Betlémem

Školní výlet – Staročeské Vánoce

Tematické vyučování – Podzim

Týden knihoven a podpora čtenářství

Bloková výuka – Sociální interakce