Stránky třídy 4.B

Červen 2024

13. 6. –  Pedagogická rada

13. 6. až 14. 6. –  Výměna učebnic, úklid tříd – TU ve třídách, odchod do ŠJ v 11:50 hod.

17. 6. – Sportovní den – 1. stupeň (2. – 4. tř.)

18. 6. – Kravín Vysoké Studnice – exkurze

19. 6. – FANTAZIUM – školní výlet

20. 6. – PRAHA – Praha hravě – interaktivní akční vycházka

21. 6. – Předávání vysvědčení podle rozpisu (tělocvična v 8:30 hod.), ukončení školního roku 2023/2024

Květen 2024

2. 5. –  Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

6. 5. –  Tonda Obal na cestách

13. 5. –  Horácké divadlo v Jihlavě – Velká porucha (9:15 od budovy školy – příjezd cca 12:15)

13. 5. až 15. 5. –  Sběr papíru

16. 5. – Fotografování tříd

22. 5. – Pedagogické odpoledne v 15:00 až 17:30 hod.

31. 5. – Promítání filmu v kině ke Dni dětí – 8:00 (1. – 4. tř.), Envirohrátky

Duben 2024

2. 4.–  Aprílový den (odlehčení prostředí ve škole, vnesení zábavného prvku do učení, posílení pozitivního přístupu ke vzdělávání)

8. 4. až 12. 4. –  Rozkvetlá škola – tematická výuka, výzdoba oken

11. 4.–  Zápis dětí do 1. třídy (13:00 – 17:00)

12. 4. – Letové ukázky dravců SEIFEROS (9:30 až 10:30 – 1. – 9. třídy)

22. 4. – Den Země na naší škole – 9. třída pro 1. stupeň chystá stanoviště

26. 4. – Rostlinný swap – v děličce o velké přestávce

Březen 2024

26. 3. – Třídní schůzky – 16:00

26. 3. – Pedagogická rada

28. 3. až 1. 4. – Velikonoční prázdniny

Únor 2024

2. 2. – Pololetní prázdniny

12. 2. až 18. 2. – Jarní prázdniny

Leden 2024

3. 1. – Zahájení výuky po vánočních prázdninách

11. 1. – Pedagogické odpoledne v 15:00 až 17:30 hod.

14. 1. až 19. 1. – Lyžařský výcvikový kurz

22. 1. – Uzavření klasifikace

24. 1. – Pedagogická rada

31. 1. – Předání výpisu z vysvědčení; oběd v 11:50 hod.

Prosinec 2023

1. 12. – Ukončení plaveckého výcviku

5. 12. – Mikulášská nadílka

15. 12. – Předvánoční výlet do Třeště: keramická dílna, betlémy

19. 12. – Návštěva louckého muzea

20. 12. – Deváťáci učiteli – první dvě hodiny žáci 9. tříd vyučují žáky prvního stupně

21. 12. – Pyžamový den

22. 12. – Vánoční besídka, odchod na oběd v 11:50

25. 12. – 1. svátek vánoční

26. 12. – 2. svátek vánoční

27. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

Listopad 2023

9. 11. – Svatomartinská tandemová výuka

17. 11. – Státní svátek

27. 11. – Stávka

Říjen 2023

3. 10. – Den prevence dětských úrazů s OS ČČK ve Žďáře nad Sázavou pro 4. třídy od 8:30 do 11.30 v tělocvičně

10. 10. – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

26. 10. – 27. 10. – Podzimní prázdniny

30. 10. – Výukový program Dušičky a Halloween v tradici a kultuře – 1. vyučovací hodinu

30. 10. – Třídní schůzky od 16.00 hodin

Září 2023

4. 9. – Zahájení školního roku – po 1.vyučovací hodině žáci odchází domů

5. 9. – 7. 9. – Třídnické práce, v 11:50 hodin odchod na oběd

8. 9. – Zahájení výuky dle rozvrhu

8. 9. – Zahájení plaveckého výcviku

11. 9. – Zahájení výuky náboženství

27. 9. – Bike představení – 8:00 hřiště

28. 9. – Státní svátek

29. 9. – Ředitelské volno

 • Kmenová učebna se nachází v prvním poschodí školy.
 • Třídní učitelkou je Mgr. Lenka Novotná.
 • Asistentkou pedagoga je Bc. Hana Urbanová.
 • Ve třídě je celkem 18 žáků – z toho 10 chlapců a 8 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Lenka Novotná
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Matematika Mgr. Lenka Novotná
Informatika Mgr. Hana Švaříčková
Vlastivěda Mgr. Lenka Novotná
Přírodověda Mgr. Lenka Novotná
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Lenka Novotná
Tělesná výchova Mgr. Hana Koptová
Pracovní činnosti Mgr. Lenka Novotná
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Lenka Novotná

13. 5. 2024 – Velká porucha – Horácké divadlo Jihlava

Děti z druhých a čtvrtých tříd navštívily tento den divadelní představení v Jihlavě.
Zhlédly zajímavý pohádkový muzikál napsaný exkluzivně pro Horácké divadlo..
Z pohádek víme, že si láska umí poradit se zlým drakem, hloupým Honzou i začarovanou princeznou. Ale jak si s láskou poradí pan Kutil a jeho brašna nářadí? A co na to slečna Krásná?
Původní pohádkový muzikál pro celou rodinu nás zavedl do dílny, ve které vše začalo a šťastně skončilo. Bvlo u toho spoustu nápadité hudby, tance, akčních scén a samozřejmě lásky.

6. 5. 2024 – Tonda Obal na cestách

Letošní Den Země naše škola aktivně podpořila realizací ekologického programu společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách, což je interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Beseda byla vhodným doplněním environmentální výchovy našich žáků, zúčastnily se jí třídy 1. i 2. stupně. Cílem byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

2. 5. 2024 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

Po podzimní návštěvě DDH nadešel tentokrát den D a my jsme se vydali do učebny dopravní výchovy skládat zkoušky pro získání průkazu cyklisty. Pan učitel Robin Moravec nám nejprve znovu trpělivě zopakoval vše důležité pro zdárné řešení testů. Ptal se nás na vše, co jsme si z minulé návštěvy zapamatovali.
Při hodnocení se podivoval, jak málo dětí splnilo potřebný počet bodů pro získání průkazu cyklisty. Ústní opakování otázek bylo podle jeho názoru v pořádku, ale zdůraznil, že velkým zádrhelem se nejspíš ukázalo čtení s porozuměním, které většina dětí nezvládla.
Úspěšným řešitelem testu se stal pouze Matouš Smejkal a u několika dalších dětí musel pan učitel hodně, ale opravdu hodně, přimhouřit obě oči.

22. 4. 2024 – Den Země na naší škole

Ondřej Maštera:
Dne 22. dubna slavíme Den Země. Vznikl v roce 1970 v Americe. Tento den se postupně rozšiřoval do různých koutů světa. V roce 1990 se začal slavit i v České republice. Den Země je zaměřený na ochranu životního prostředí.
Spolužáci z 9. třídy si pro nás připravili různá stanoviště, kde jsme se naučili, jak správně třídit odpad, nebo jak zmačkat PET lahve, aby se jich co nejvíc vešlo do kontejnerů. Naše paní učitelka vymyslela pro školu akci jménem Rostlinný swap, kde si se spolužáky můžeme vyměnit semínka rostlinek třeba za jiné rostlinky.

Adam Kovář:
V pondělí 22. dubna si pro 1. stupeň nachystali deváťáci stanoviště ve škole na Den Země. Na stanovištích jsme plnili různé úkoly. Hlavním tématem byla ekologie. Naučili jsme se třeba, proč je dobré plastové lahve zmačkávat. Vyzkoušeli jsme si, co patří na sběrný dvůr. Dalším stanovištěm bylo rozpoznat listnaté stromy. Informace, které jsme se dozvěděli, byly velmi zajímavé a poučné.

Nikola Sedláčková:
V pondělí 22. 4. se konal u nás na škole Den Země. Žáci 9. tříd nám spolu s učiteli na tento den přichystali různá stanoviště. Na těchto stanovištích jsme plnili různé úkoly. Dále jsme si zopakovali, jak správně třídit a ukládat odpad. Nezapomněli jsme ani na stromy, ke kterým jsme přiřazovali správné listy.
Doufám, že po tomto dni si všichni zapamatují, jak se správně chovat k přírodě.

12. 4. 2024 – Letové ukázky dravců a sov – SEIFEROS

V pátek se na fotbalovém hřišti konala akce společnosti DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, která se více jak 30 let zabývá aktivní ochranou dravých ptáků a sov, péčí o zraněné a handicapované ptáky a osvětovým programem pro školy. Připravili si pro nás přednášku spojenou s letovou ukázkou dravých ptáků a sov. Žáci se seznámili s životem dravců v přírodě a také viděli, jak tito dravci loví svou kořist.
Žáci mohli zblízka vidět jak například:

 •     výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky
 •     puštíci bělaví nalétávají nad hlavami žáků
 •     raroh velký uloví obratného zajíce
 •     luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu
 •     sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta
 •     sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku
 •     jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu
 •     káně Harrisova, nejchytřejší dravec, přiletí nejbystřejším žákům na ruku
 •     orel stepní žene atrapu lišky
 •     orel bělohlavý zakrouží majestátně nad vašimi hlavami

Chtěli byste se o životě dravců dozvědět více?
Navštivte stránky společnosti: https://seiferos.cz/dravci-a-sovy.html

8. 4. až 12. 4. 2024 – Rozkvetlá škola

V tomto dubnovém týdnu jsme se snažili vytvořit v naší škole prostředí plné jarního rozkvětu a propojit toto jarní téma i s výukou napříč všemi předměty. Viditelná byla květinová výzdoba oken všech tříd na škole, květiny se objevovaly i na chodbách, ve třídách a na dveřích do tříd.
V tomto týdnu se konal zápis dětí do prvních tříd, a tak naše budoucí školáčky s jejich rodiči vítaly i květiny vysázené v trávníku hned při příchodu k hlavnímu vchodu školy.
Dokázali byste si například tipnout, zda je více názvů pro květiny rodu mužského či ženského? My jsme takový průzkum provedli v hodině českého jazyka a výsledek byl velmi zajímavý. Vyzkoušejte si to! 🙂

8. 4. 2024 – Poděkování za sbírku školních pomůcek

V naší třídě proběhla sbírka školních potřeb a pomůcek pro děti na Srí Lance.
Požádala nás o to bývalá paní učitelka Anna Cejpková. Pravidelně totiž létá na Srí Lanku ke svému tatínkovi a za dalšími příbuznými a ví, jak drahé tyto školní věci pro rodiče místních dětí jsou. Tentokrát opět navštívila školu a sirotčinec a nastřádané věci dětem předala. Na malou fotoreportáž z této dobročinné akce se můžete podívat do naší fotogalerie.

Všem dětem, které při sbírce aktivně spolupracovaly, patří velké poděkování. 🙂 Určitě vás pohled na obrázky také moc potěší.

2. 4. 2024 – Aprílový den

Dne 2. 4. 2024 se  v naší třídě uskutečnil aprílový den.  Jak již samotný název napovídá, tento den byl veden v odlehčeném duchu. Nejdříve jsme si s žáky popovídali o původu aprílu a o tom, jak se apríl slaví v jiných zemích. Následně jsme se věnovali pracovním listům – děti řešily matematické rébusy, hledaly ztracená slova, procvičily si hravou formou český jazyk apod. Na závěr se naučily aprílovou báseň od Jiřího Žáčka.

22. 3. 2024 – Matematický klokan

I letos se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan.  Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V rámci třídy máme na prvních třech místech takovéto obsazení:
1. Veronika Horáčková – 61 bodů
2. Olenka Polianska – 56 bodů
3. Antonín Blažek – 50 bodů

V rámci celé kategorie Klokánek (4. a 5. třídy):
1. Elena Dvořáková – 90 bodů – 5. A
2. Marek Bajer – 87 bodů – 5. B
3. Jan Mikolajek – 82 bodů – 5. B
4. Martin Jedlička – 72 bodů – 4. A
5. – 6. Šimon Hlávka – 68 bodů – 4. A
5. – 6. Bartoloměj Bruna – 68 bodů – 5. B
7. Ha Vy Bui Nguyen – 67 bodů – 5. A
8. Veronika Horáčková – 61 bodů – 4. B
9. Leona Škrabalová – 58 bodů – 5. B
10. Olena Polianska – 56 bodů – 4. B

14. 1. až 19. 1. – Lyžařský výcvikový kurz

Během tohoto lednového týdne se polovina žáků naší třídy zúčastnila společně s třídou 4. A lyžařského výcvikového kurzu. Na starosti tyto lyžaře měli pan učitel Kucza, paní učitelka Mutlová a paní asistentka Urbanová. Druhá polovina žáků chodila samozřejmě do školy a učila se společně s žáky 5. B.

Jak byl tento týden viděn očima dětských účastníků:

Fáňa Vašíček (LVK):
Na lyžařský kurz jsme jeli na Žďárské vrchy do hotelu Svratka. Na LVK jsem se moc těšil. Na pokoji jsem byl s Tondou a Marťou. Na hotelu nám dobře vařili. Nejvíc mi tam chutnal smažený sýr a hranolky. Na vrch sjezdovky nás tahala poma. Naučil jsem se jezdit pozpátku. Dvakrát jsme se byli koupat v bazénu. Moc se mi tam líbilo. Užili jsme si hodně legrace. Hned bych tam jel znovu.

Kája Průchová (LVK):
Bylo to super. Dobře vařili. Byl tam i bazén, hřiště, bar atd. Hezké pokoje, jídelna, židle, postele, koupelna – prostě všechno! A trošku se mi stýskalo. Ale uteklo to rychle. Pan učitel byl super i paní učitelka. Paní asistentka také, ale bylo škoda, že musela odjet. Ach jo! Spaní s kamarády bylo super. To by bylo všechno. Jo, ještě něco – BYLO TO MOC SUPER!

Jaruška Kejhová (ZŠ):
V páté třídě jsem se měla dobře, protože 4. B nedostávala úkoly a nepsala žádné testy. Když jsme pracovali v matematice, tak jsme byli na chrombookách a procvičovali římské číslice. Na anglický jazyk jsme měli paní učitelku Emmerovou. Byla moc hodná. Na přírodovědu jsme měli paní učitelku Koptovou. Popisovali jsme kostru a také jsme dostali papír, kde jsme museli něco vysvětlit. Na tělesnou výchovu jsme měli paní učitelku Novotnou. Také jsem si tam našla nové kamarádky. Jmenují se Verunka, Kačka a Deniska.

Více si o našem LVK můžete přečíst na stránkách třídy 4. A. Navštivte i fotogalerii 4. A!!!

21. 12. a 22. 12. 2023 – Pyžamový den a poslední den před Vánocemi

Čtvrtek před vánočními prázdninami byl na škole vyhlášen jako pyžamový den. Pozornost byla zaměřena především na vyhlášení výsledků čtenářské soutěže LOVCI PEREL, na hlasování o nejlépe vyzdobenou třídu, na vánoční tvoření a na sledování filmu na přání žáků S tebou mě baví svět.

Pátek byl dnem nadělování dárků navzájem mezi spolužáky, dnem různých her a zábav a těšením se na Ježíška.

 

21. 12. 2023 – Výsledky čtenářské soutěže LOVCI PEREL

Zkušební soutěžní kolo o nejpilnějšího čtenáře na naší škole probíhalo od 6. října do 15. prosince.
V naší třídě nejvíce knih „perlorodek“ přečetli:

 1. místo – Adam Kovář – 12 knih
 2. místo – Antonín Blažek – 7 knih
 3. místo – Matouš Smejkal – 5 knih

Věříme, že se opět aktivně zapojí všichni žáci třídy i v kole následujícím, které startuje již 1. 1. 2024!!!
Informace o této čtenářské soutěži naleznete na www.lovciperel.cz.

 

20. 12. 2023 – Deváťáci učiteli

Předvánoční atmosféru podpořilo středeční dopoledne, kdy se žáci 9. třídy po dvojicích stali vyučujícími mladších spolužáků. Dvě vyučovací hodiny si vyzkoušeli, jaké to je, postavit se před celou třídu a naučit je něčemu novému. Vedoucí akce, paní učitelka Dvořáková, všechny deváťáky pochválila a docenila jejich přípravu i nemalé úsilí.

 

19. 12. 2023 – Loucké muzeum

Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase jednotlivé třídy vypravují také na návštěvu našeho louckého muzea. Letos byla stálá expozice obohacena o ukázky z našich klasických pohádek s kouzelným vyprávěním průvodců v podobě Kašpárka a pohádkové babičky.

 

15. 12. 2023 – Třešť: betlémy a keramická dílna

V pátek 15. 12. měli čtvrťáci naplánovaný předvánoční výlet do Třeště. Program výletu byl rozdělen na dvě části. Jedna třída navštívila stálou expozici betlémů vedle informačního turistického centra, děti z druhé třídy si v dílničce Ztřeštěné keramiky zatím vyzdobily malováním keramický hrnek. Obě třídy se po určité době prostřídaly. Samozřejmě jsme neopomenuli zdokumentovat svou návštěvu Třeště také u dřevěného betléma a u sochy pana Tau, kterého ztvárnil divadelní a filmový herec, třešťský rodák, Otto Šimánek. Autorem jasanové sochy je Daniel Stejskal, kterého všichni známe z jednoho ze stanovišť naší tradiční Pytlácké stezky.

 

5. 12. 2023 – Mikulášská nadílka

I letos chodil Mikuláš v loucké škole. Na pomoc si přivedl pořádnou bandu čertů a andělů.
Obdaroval všechny děti, od těch nejmenších ve školce, po ty nejstarší ve škole. Určitě si tento den všichni užili.

 

9. 11. 2023 – Svatomartinská tandemová výuka

Ve čtvrtek 9. 11. si čtvrťáci s paní učitelkou Novotnou ze 4. B a s paní učitelkou Mutlovou ze 4. A připomněli při různých aktivitkách blížící se svátek svatého Martina.

Nejprve jsme si ale vysvětlili pojem tandem a zároveň jsme dětem objasnily, proč jsme na ně tentokrát paní učitelky hned dvě. Společně jsme vedly celou třídu, střídaly se ve výkladu a při zadávání úkolů, kontrolovaly jsme postupně práci skupinek a střídavě vyhodnocovaly jejich práci.

Jakmile jsme si společně přečetli legendu o svatém Martinovi, dostaly děti do skupinek rozstříhaný text a měly za úkol podle dějové posloupnosti zkrácenou legendu sestavit.

Následoval běhací diktát s pranostikami. Zalaminované karty s jednotlivými pranostikami jedna paní učitelka rozmístila po celé třídě a druhá paní učitelka rozdala skupinkám pracovní list s pokynem: Najděte a doplňte neúplné pranostiky! Bylo zapotřebí zvolit správnou strategii. Jeden člen skupinky zapisoval v lavici, ostatní ze skupinky běhali, hledali, četli a hlavně si museli pamatovat, aby měli co zapisovateli nadiktovat. Práce to nebyla jednoduchá, ale všechny skupinky ji zvládly. Jednotlivé pranostiky jsme si společně vysvětlili.

Na základě přečtené legendy o sv. Martinovi si žáci ve skupinkách formou hry PRAVDA x LEŽ zopakovali některé důležité údaje. Použili jsme k tomu chromebooky a hlasovalo se pomocí videohry Kahoot!. Jedná se o volně přístupnou aplikaci vhodnou pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Tato aktivita děti náramně bavila.

V následující hodině výtvarné výchovy se paní učitelky vyměnily. Místo paní učitelky Mutlové se spolupráce v tandemu ujala paní asistentka Urbanová. Cílem této hodiny bylo obkreslit, vystřihnout a vybarvit hlavu koně sv. Martina. Při práci si děti nejčastěji broukaly pod nosem pranostiku: Na svatého Martina – kouřívá se z komína. Byla zkrátka nejlépe zapamatovatelná.

 

30. 10. 2023 – Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Hned po podzimních prázdninách za námi do třídy přišla na první vyučovací hodinu paní katechetka Ludmila Krčálová, abychom si společně připomněli tzv. Dušičky. Říkali jsme si proč vzpomínáme na zemřelé, jak se s nimi loučíme a jak na ně vzpomínáme v naší kultuře.

Hodně jsme se toho dozvěděli o Halloweenu. Je to původně keltský svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval hlavně v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.

20. 10. 2023 – Vánoční soutěž s nakladatelstvím GRADA

V páteční hodině čtení jsme využili k práci aktuální knižní katalogy nakladatelství GRADA. Všimli jsme si vyhlášené vánoční soutěže: Vyhrajte pro svou třídu besedu s našimi autorkami Oldřiškou Ciprovou a Lenkou Němcovou!

A tak se z nás stali detektivové, abychom zjistili, jaké zašifrované sdělení bylo do katalogu ukryto. U obálek knížek jsme hledali seskupení písmene, arabské a římské číslice. Písmeno označovalo řádek, ve kterém jsme měli hledat slovo, jehož pozici označovala arabská číslice. Římská číslice říkala, kolikátým slovem ve výsledném sdělení dané slovo bylo.

Na tabuli nám postupně vznikal nápis: NEBOJTE SE ODHALIT TAJEMSTVÍ SKRYTÝ V KNIZE. Jelikož zrovna probíráme v hodinách českého jazyka nauku o slově a jeho významy, pozastavovaly se děti nad tvarem slova „skrytý“ a ptaly se: Paní učitelko, máme to správně? Není tam chyba? Nepatří tam spisovně „skryté“? A tak jsme si to vysvětlili a tvar v tajence jsme ponechali. Zajímavá byla i práce s římskými číslicemi. Někteří z nás je už znali a jiní se je alespoň také naučili. A víte, že číslice, které běžně používáme, jsou arabské?

 

10. 10. 2023 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

V úterý 10. 10. jsme se čtvrťáky navštívili Dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Celý areál prošel kompletní přestavbou, která byla dokončená v září 2020. Na děti tedy čekalo perfektní zázemí a výborní učitelé dopravní výchovy z DDM.
Dopravní výuka spočívala jak v teoretické části, kde se děti naučily základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce, tak zejména v praktické části, kde si názorně vyzkoušely naučené vědomosti, zdokonalovaly si jízdu na kole, a především získávaly správné návyky, jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci.
Počasí nám také přálo, takže děti odjížděly domů nadmíru spokojené a den si jaksepatří užily.

 

6. 10. 2023 – LOVCI PEREL na podporu dětského čtenářství

V rámci Týdne knihoven jsme ještě stihli vyhlásit začátek čtenářské hry LOVCI PEREL. Zkušební kolo má termín od 6. 10. do 15. 12. 2023, kdy si vyhodnotíme nejpilnějšího čtenáře v naší třídě a společně probereme zkušenosti s tímto projektem.
Možnost seznámení se s touto hrou je na https://www.lovciperel.cz/index a pravidla pro čtenáře najdete na https://www.lovciperel.cz/pravidla. Děti si tak mohou vést čtenářský účet – takový svůj digitální čtenářský deník.
Zároveň s touto čtenářskou hrou byl dětem představen projekt ČTENÍ POMÁHÁ – https://www.ctenipomaha.cz/.

Pojďme společně vést děti ke čtenářství a rozvíjet jejich vztah ke knihám!

 

3. 10. 2023 – Den prevence dětských úrazů

V úterý 3. října na čtvrťáky čekal v tělocvičně program s názvem Den prevence dětských úrazů. Jedná se o jednu z částí projektu „Program prevence dětských úrazů“. Cílem tohoto programu, který zaštituje Kraj Vysočina ve spolupráci s OS ČČK Žďár nad Sázavou, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, je snížit množství a závažnost úrazů u dětí.

Čtvrťáci z naší školy a čtvrťáci ze ZŠ Kamenice si prošli osm stanovišť, která byla zaměřena na ukázky a nácvik první pomoci a prevenci. Mohli si tak vyzkoušet např. masáž srdce a ošetření poranění. Dozvěděli se, jak předcházet úrazům a jak se chovat bezpečně. Povídali si také o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka. Vyzkoušeli si i brýle, které simulovaly stav, kdy je člověk pod vlivem alkoholu. Také byla dětem představena práce policie, hasičů a zdravotníků záchranné služby. Program byl velmi pestrý, děti se aktivně zapojovaly a obdržely na závěr i drobné dárky. Tak jen doufejme, že úrazům budou předcházet a v případě nutnosti budou umět poskytnout první pomoc.

 

27. 9. 2023 – RideWheel Besip show na kolech

Ve středu 27. září se na hřišti s umělou trávou konala dopravně osvětová akce Na silnici bezpečně, kterou uspořádal profesionální biker Lukáš Müller z RideWheel spolu s moderátorem Danielem Rubešem a Besipem.

Akce určená pro děti z prvního stupně plná exhibičních kousků na speciálních kolech měla za cíl nejen pobavit ale také vzdělávat. Přítomné děti se tak dozvěděly, jaká je povinná výbava kola, co znamenají některé dopravní značky, jak správně brzdit, po které straně cyklisté jezdí a mnoho dalších užitečných informací. Za správné odpovědi si děti mohly odnést drobné dárky.

 

25. 9. 2023 – Podzimní stezka

V pondělí 25. září jsme v rámci hodiny přírodovědy vítali podzim na školní zahradě. Zahráli jsme si šifrovací hru s podzimní tématikou. Trasa obsahovala 15 stanovišť s jednoduchými otázkami. Po zodpovězení otázky si každý zapisoval do své šifrovací karty k danému symbolu patřičné písmeno a ve třídě se pak luštila tajenka. Pochvalu si zaslouží vzorní luštitelé Toník, Lenička, Verunka, Nikča a Ondrášek. Vyšlo jim: KDYŽ DNE UBÝVÁ, ZIMY PŘIBÝVÁ.

 

12. 9. 2023 – Skřítek Podzimníček v Ernestýně

V úterý 12. 9. 2023 jsme využili dvouhodinovku pracovních činností a výtvarné výchovy a krásného počasí k tvoření v přírodě. Ve skupinkách jsme měli za úkol z nasbíraných přírodnin postavit skřítka Podzimníčka. Ve fotogalerii jsou naše dílka k nahlédnutí.

22. 4. 2024 – Den Země na naší škole

Ondřej Maštera:
Dne 22. dubna slavíme Den Země. Vznikl v roce 1970 v Americe. Tento den se postupně rozšiřoval do různých koutů světa. V roce 1990 se začal slavit i v České republice. Den Země je zaměřený na ochranu životního prostředí.
Spolužáci z 9. třídy si pro nás připravili různá stanoviště, kde jsme se naučili, jak správně třídit odpad, nebo jak zmačkat PET lahve, aby se jich co nejvíc vešlo do kontejnerů. Naše paní učitelka vymyslela pro školu akci jménem Rostlinný swap, kde si se spolužáky můžeme vyměnit semínka rostlinek třeba za jiné rostlinky.

Adam Kovář:
V pondělí 22. dubna si pro 1. stupeň nachystali deváťáci stanoviště ve škole na Den Země. Na stanovištích jsme plnili různé úkoly. Hlavním tématem byla ekologie. Naučili jsme se třeba, proč je dobré plastové lahve zmačkávat. Vyzkoušeli jsme si, co patří na sběrný dvůr. Dalším stanovištěm bylo rozpoznat listnaté stromy. Informace, které jsme se dozvěděli, byly velmi zajímavé a poučné.

Nikola Sedláčková:
V pondělí 22. 4. se konal u nás na škole Den Země. Žáci 9. tříd nám spolu s učiteli na tento den přichystali různá stanoviště. Na těchto stanovištích jsme plnili různé úkoly. Dále jsme si zopakovali, jak správně třídit a ukládat odpad. Nezapomněli jsme ani na stromy, ke kterým jsme přiřazovali správné listy.
Doufám, že po tomto dni si všichni zapamatují, jak se správně chovat k přírodě.

12. 4. 2024 – Letové ukázky dravců a sov – SEIFEROS

V pátek se na fotbalovém hřišti konala akce společnosti DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, která se více jak 30 let zabývá aktivní ochranou dravých ptáků a sov, péčí o zraněné a handicapované ptáky a osvětovým programem pro školy. Připravili si pro nás přednášku spojenou s letovou ukázkou dravých ptáků a sov. Žáci se seznámili s životem dravců v přírodě a také viděli, jak tito dravci loví svou kořist.
Žáci mohli zblízka vidět jak například:

 •     výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky
 •     puštíci bělaví nalétávají nad hlavami žáků
 •     raroh velký uloví obratného zajíce
 •     luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu
 •     sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta
 •     sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku
 •     jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu
 •     káně Harrisova, nejchytřejší dravec, přiletí nejbystřejším žákům na ruku
 •     orel stepní žene atrapu lišky
 •     orel bělohlavý zakrouží majestátně nad vašimi hlavami

Chtěli byste se o životě dravců dozvědět více?
Navštivte stránky společnosti: https://seiferos.cz/dravci-a-sovy.html

8. 4. až 12. 4. 2024 – Rozkvetlá škola

V tomto dubnovém týdnu jsme se snažili vytvořit v naší škole prostředí plné jarního rozkvětu a propojit toto jarní téma i s výukou napříč všemi předměty. Viditelná byla květinová výzdoba oken všech tříd na škole, květiny se objevovaly i na chodbách, ve třídách a na dveřích do tříd.
V tomto týdnu se konal zápis dětí do prvních tříd, a tak naše budoucí školáčky s jejich rodiči vítaly i květiny vysázené v trávníku hned při příchodu k hlavnímu vchodu školy.
Dokázali byste si například tipnout, zda je více názvů pro květiny rodu mužského či ženského? My jsme takový průzkum provedli v hodině českého jazyka a výsledek byl velmi zajímavý. Vyzkoušejte si to! 🙂

8. 4. 2024 – Poděkování za sbírku školních pomůcek

V naší třídě proběhla sbírka školních potřeb a pomůcek pro děti na Srí Lance.
Požádala nás o to bývalá paní učitelka Anna Cejpková. Pravidelně totiž létá na Srí Lanku ke svému tatínkovi a za dalšími příbuznými a ví, jak drahé tyto školní věci pro rodiče místních dětí jsou. Tentokrát opět navštívila školu a sirotčinec a nastřádané věci dětem předala. Na malou fotoreportáž z této dobročinné akce se můžete podívat do naší fotogalerie.

Všem dětem, které při sbírce aktivně spolupracovaly, patří velké poděkování. 🙂 Určitě vás pohled na obrázky také moc potěší.

2. 4. 2024 – Aprílový den

Dne 2. 4. 2024 se  v naší třídě uskutečnil aprílový den.  Jak již samotný název napovídá, tento den byl veden v odlehčeném duchu. Nejdříve jsme si s žáky popovídali o původu aprílu a o tom, jak se apríl slaví v jiných zemích. Následně jsme se věnovali pracovním listům – děti řešily matematické rébusy, hledaly ztracená slova, procvičily si hravou formou český jazyk apod. Na závěr se naučily aprílovou báseň od Jiřího Žáčka.

22. 3. 2024 – Matematický klokan

I letos se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan.  Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V rámci třídy máme na prvních třech místech takovéto obsazení:
1. Veronika Horáčková – 61 bodů
2. Olenka Polianska – 56 bodů
3. Antonín Blažek – 50 bodů

V rámci celé kategorie Klokánek (4. a 5. třídy):
1. Elena Dvořáková – 90 bodů – 5. A
2. Marek Bajer – 87 bodů – 5. B
3. Jan Mikolajek – 82 bodů – 5. B
4. Martin Jedlička – 72 bodů – 4. A
5. – 6. Šimon Hlávka – 68 bodů – 4. A
5. – 6. Bartoloměj Bruna – 68 bodů – 5. B
7. Ha Vy Bui Nguyen – 67 bodů – 5. A
8. Veronika Horáčková – 61 bodů – 4. B
9. Leona Škrabalová – 58 bodů – 5. B
10. Olena Polianska – 56 bodů – 4. B

14. 1. až 19. 1. – Lyžařský výcvikový kurz

Během tohoto lednového týdne se polovina žáků naší třídy zúčastnila společně s třídou 4. A lyžařského výcvikového kurzu. Na starosti tyto lyžaře měli pan učitel Kucza, paní učitelka Mutlová a paní asistentka Urbanová. Druhá polovina žáků chodila samozřejmě do školy a učila se společně s žáky 5. B.

Jak byl tento týden viděn očima dětských účastníků:

Fáňa Vašíček (LVK):
Na lyžařský kurz jsme jeli na Žďárské vrchy do hotelu Svratka. Na LVK jsem se moc těšil. Na pokoji jsem byl s Tondou a Marťou. Na hotelu nám dobře vařili. Nejvíc mi tam chutnal smažený sýr a hranolky. Na vrch sjezdovky nás tahala poma. Naučil jsem se jezdit pozpátku. Dvakrát jsme se byli koupat v bazénu. Moc se mi tam líbilo. Užili jsme si hodně legrace. Hned bych tam jel znovu.

Kája Průchová (LVK):
Bylo to super. Dobře vařili. Byl tam i bazén, hřiště, bar atd. Hezké pokoje, jídelna, židle, postele, koupelna – prostě všechno! A trošku se mi stýskalo. Ale uteklo to rychle. Pan učitel byl super i paní učitelka. Paní asistentka také, ale bylo škoda, že musela odjet. Ach jo! Spaní s kamarády bylo super. To by bylo všechno. Jo, ještě něco – BYLO TO MOC SUPER!

Jaruška Kejhová (ZŠ):
V páté třídě jsem se měla dobře, protože 4. B nedostávala úkoly a nepsala žádné testy. Když jsme pracovali v matematice, tak jsme byli na chrombookách a procvičovali římské číslice. Na anglický jazyk jsme měli paní učitelku Emmerovou. Byla moc hodná. Na přírodovědu jsme měli paní učitelku Koptovou. Popisovali jsme kostru a také jsme dostali papír, kde jsme museli něco vysvětlit. Na tělesnou výchovu jsme měli paní učitelku Novotnou. Také jsem si tam našla nové kamarádky. Jmenují se Verunka, Kačka a Deniska.

Více si o našem LVK můžete přečíst na stránkách třídy 4. A. Navštivte i fotogalerii 4. A!!!

21. 12. a 22. 12. 2023 – Pyžamový den a poslední den před Vánocemi

Čtvrtek před vánočními prázdninami byl na škole vyhlášen jako pyžamový den. Pozornost byla zaměřena především na vyhlášení výsledků čtenářské soutěže LOVCI PEREL, na hlasování o nejlépe vyzdobenou třídu, na vánoční tvoření a na sledování filmu na přání žáků S tebou mě baví svět.

Pátek byl dnem nadělování dárků navzájem mezi spolužáky, dnem různých her a zábav a těšením se na Ježíška.

 

21. 12. 2023 – Výsledky čtenářské soutěže LOVCI PEREL

Zkušební soutěžní kolo o nejpilnějšího čtenáře na naší škole probíhalo od 6. října do 15. prosince.
V naší třídě nejvíce knih „perlorodek“ přečetli:

 1. místo – Adam Kovář – 12 knih
 2. místo – Antonín Blažek – 7 knih
 3. místo – Matouš Smejkal – 5 knih

Věříme, že se opět aktivně zapojí všichni žáci třídy i v kole následujícím, které startuje již 1. 1. 2024!!!
Informace o této čtenářské soutěži naleznete na www.lovciperel.cz.

 

20. 12. 2023 – Deváťáci učiteli

Předvánoční atmosféru podpořilo středeční dopoledne, kdy se žáci 9. třídy po dvojicích stali vyučujícími mladších spolužáků. Dvě vyučovací hodiny si vyzkoušeli, jaké to je, postavit se před celou třídu a naučit je něčemu novému. Vedoucí akce, paní učitelka Dvořáková, všechny deváťáky pochválila a docenila jejich přípravu i nemalé úsilí.

 

19. 12. 2023 – Loucké muzeum

Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase jednotlivé třídy vypravují také na návštěvu našeho louckého muzea. Letos byla stálá expozice obohacena o ukázky z našich klasických pohádek s kouzelným vyprávěním průvodců v podobě Kašpárka a pohádkové babičky.

 

15. 12. 2023 – Třešť: betlémy a keramická dílna

V pátek 15. 12. měli čtvrťáci naplánovaný předvánoční výlet do Třeště. Program výletu byl rozdělen na dvě části. Jedna třída navštívila stálou expozici betlémů vedle informačního turistického centra, děti z druhé třídy si v dílničce Ztřeštěné keramiky zatím vyzdobily malováním keramický hrnek. Obě třídy se po určité době prostřídaly. Samozřejmě jsme neopomenuli zdokumentovat svou návštěvu Třeště také u dřevěného betléma a u sochy pana Tau, kterého ztvárnil divadelní a filmový herec, třešťský rodák, Otto Šimánek. Autorem jasanové sochy je Daniel Stejskal, kterého všichni známe z jednoho ze stanovišť naší tradiční Pytlácké stezky.

 

5. 12. 2023 – Mikulášská nadílka

I letos chodil Mikuláš v loucké škole. Na pomoc si přivedl pořádnou bandu čertů a andělů.
Obdaroval všechny děti, od těch nejmenších ve školce, po ty nejstarší ve škole. Určitě si tento den všichni užili.

 

9. 11. 2023 – Svatomartinská tandemová výuka

Ve čtvrtek 9. 11. si čtvrťáci s paní učitelkou Novotnou ze 4. B a s paní učitelkou Mutlovou ze 4. A připomněli při různých aktivitkách blížící se svátek svatého Martina.

Nejprve jsme si ale vysvětlili pojem tandem a zároveň jsme dětem objasnily, proč jsme na ně tentokrát paní učitelky hned dvě. Společně jsme vedly celou třídu, střídaly se ve výkladu a při zadávání úkolů, kontrolovaly jsme postupně práci skupinek a střídavě vyhodnocovaly jejich práci.

Jakmile jsme si společně přečetli legendu o svatém Martinovi, dostaly děti do skupinek rozstříhaný text a měly za úkol podle dějové posloupnosti zkrácenou legendu sestavit.

Následoval běhací diktát s pranostikami. Zalaminované karty s jednotlivými pranostikami jedna paní učitelka rozmístila po celé třídě a druhá paní učitelka rozdala skupinkám pracovní list s pokynem: Najděte a doplňte neúplné pranostiky! Bylo zapotřebí zvolit správnou strategii. Jeden člen skupinky zapisoval v lavici, ostatní ze skupinky běhali, hledali, četli a hlavně si museli pamatovat, aby měli co zapisovateli nadiktovat. Práce to nebyla jednoduchá, ale všechny skupinky ji zvládly. Jednotlivé pranostiky jsme si společně vysvětlili.

Na základě přečtené legendy o sv. Martinovi si žáci ve skupinkách formou hry PRAVDA x LEŽ zopakovali některé důležité údaje. Použili jsme k tomu chromebooky a hlasovalo se pomocí videohry Kahoot!. Jedná se o volně přístupnou aplikaci vhodnou pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Tato aktivita děti náramně bavila.

V následující hodině výtvarné výchovy se paní učitelky vyměnily. Místo paní učitelky Mutlové se spolupráce v tandemu ujala paní asistentka Urbanová. Cílem této hodiny bylo obkreslit, vystřihnout a vybarvit hlavu koně sv. Martina. Při práci si děti nejčastěji broukaly pod nosem pranostiku: Na svatého Martina – kouřívá se z komína. Byla zkrátka nejlépe zapamatovatelná.

 

30. 10. 2023 – Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Hned po podzimních prázdninách za námi do třídy přišla na první vyučovací hodinu paní katechetka Ludmila Krčálová, abychom si společně připomněli tzv. Dušičky. Říkali jsme si proč vzpomínáme na zemřelé, jak se s nimi loučíme a jak na ně vzpomínáme v naší kultuře.

Hodně jsme se toho dozvěděli o Halloweenu. Je to původně keltský svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval hlavně v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.

20. 10. 2023 – Vánoční soutěž s nakladatelstvím GRADA

V páteční hodině čtení jsme využili k práci aktuální knižní katalogy nakladatelství GRADA. Všimli jsme si vyhlášené vánoční soutěže: Vyhrajte pro svou třídu besedu s našimi autorkami Oldřiškou Ciprovou a Lenkou Němcovou!

A tak se z nás stali detektivové, abychom zjistili, jaké zašifrované sdělení bylo do katalogu ukryto. U obálek knížek jsme hledali seskupení písmene, arabské a římské číslice. Písmeno označovalo řádek, ve kterém jsme měli hledat slovo, jehož pozici označovala arabská číslice. Římská číslice říkala, kolikátým slovem ve výsledném sdělení dané slovo bylo.

Na tabuli nám postupně vznikal nápis: NEBOJTE SE ODHALIT TAJEMSTVÍ SKRYTÝ V KNIZE. Jelikož zrovna probíráme v hodinách českého jazyka nauku o slově a jeho významy, pozastavovaly se děti nad tvarem slova „skrytý“ a ptaly se: Paní učitelko, máme to správně? Není tam chyba? Nepatří tam spisovně „skryté“? A tak jsme si to vysvětlili a tvar v tajence jsme ponechali. Zajímavá byla i práce s římskými číslicemi. Někteří z nás je už znali a jiní se je alespoň také naučili. A víte, že číslice, které běžně používáme, jsou arabské?

 

10. 10. 2023 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

V úterý 10. 10. jsme se čtvrťáky navštívili Dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Celý areál prošel kompletní přestavbou, která byla dokončená v září 2020. Na děti tedy čekalo perfektní zázemí a výborní učitelé dopravní výchovy z DDM.
Dopravní výuka spočívala jak v teoretické části, kde se děti naučily základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce, tak zejména v praktické části, kde si názorně vyzkoušely naučené vědomosti, zdokonalovaly si jízdu na kole, a především získávaly správné návyky, jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci.
Počasí nám také přálo, takže děti odjížděly domů nadmíru spokojené a den si jaksepatří užily.

 

6. 10. 2023 – LOVCI PEREL na podporu dětského čtenářství

V rámci Týdne knihoven jsme ještě stihli vyhlásit začátek čtenářské hry LOVCI PEREL. Zkušební kolo má termín od 6. 10. do 15. 12. 2023, kdy si vyhodnotíme nejpilnějšího čtenáře v naší třídě a společně probereme zkušenosti s tímto projektem.
Možnost seznámení se s touto hrou je na https://www.lovciperel.cz/index a pravidla pro čtenáře najdete na https://www.lovciperel.cz/pravidla. Děti si tak mohou vést čtenářský účet – takový svůj digitální čtenářský deník.
Zároveň s touto čtenářskou hrou byl dětem představen projekt ČTENÍ POMÁHÁ – https://www.ctenipomaha.cz/.

Pojďme společně vést děti ke čtenářství a rozvíjet jejich vztah ke knihám!

 

3. 10. 2023 – Den prevence dětských úrazů

V úterý 3. října na čtvrťáky čekal v tělocvičně program s názvem Den prevence dětských úrazů. Jedná se o jednu z částí projektu „Program prevence dětských úrazů“. Cílem tohoto programu, který zaštituje Kraj Vysočina ve spolupráci s OS ČČK Žďár nad Sázavou, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, je snížit množství a závažnost úrazů u dětí.

Čtvrťáci z naší školy a čtvrťáci ze ZŠ Kamenice si prošli osm stanovišť, která byla zaměřena na ukázky a nácvik první pomoci a prevenci. Mohli si tak vyzkoušet např. masáž srdce a ošetření poranění. Dozvěděli se, jak předcházet úrazům a jak se chovat bezpečně. Povídali si také o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka. Vyzkoušeli si i brýle, které simulovaly stav, kdy je člověk pod vlivem alkoholu. Také byla dětem představena práce policie, hasičů a zdravotníků záchranné služby. Program byl velmi pestrý, děti se aktivně zapojovaly a obdržely na závěr i drobné dárky. Tak jen doufejme, že úrazům budou předcházet a v případě nutnosti budou umět poskytnout první pomoc.

 

27. 9. 2023 – RideWheel Besip show na kolech

Ve středu 27. září se na hřišti s umělou trávou konala dopravně osvětová akce Na silnici bezpečně, kterou uspořádal profesionální biker Lukáš Müller z RideWheel spolu s moderátorem Danielem Rubešem a Besipem.

Akce určená pro děti z prvního stupně plná exhibičních kousků na speciálních kolech měla za cíl nejen pobavit ale také vzdělávat. Přítomné děti se tak dozvěděly, jaká je povinná výbava kola, co znamenají některé dopravní značky, jak správně brzdit, po které straně cyklisté jezdí a mnoho dalších užitečných informací. Za správné odpovědi si děti mohly odnést drobné dárky.

 

25. 9. 2023 – Podzimní stezka

V pondělí 25. září jsme v rámci hodiny přírodovědy vítali podzim na školní zahradě. Zahráli jsme si šifrovací hru s podzimní tématikou. Trasa obsahovala 15 stanovišť s jednoduchými otázkami. Po zodpovězení otázky si každý zapisoval do své šifrovací karty k danému symbolu patřičné písmeno a ve třídě se pak luštila tajenka. Pochvalu si zaslouží vzorní luštitelé Toník, Lenička, Verunka, Nikča a Ondrášek. Vyšlo jim: KDYŽ DNE UBÝVÁ, ZIMY PŘIBÝVÁ.

 

12. 9. 2023 – Skřítek Podzimníček v Ernestýně

V úterý 12. 9. 2023 jsme využili dvouhodinovku pracovních činností a výtvarné výchovy a krásného počasí k tvoření v přírodě. Ve skupinkách jsme měli za úkol z nasbíraných přírodnin postavit skřítka Podzimníčka. Ve fotogalerii jsou naše dílka k nahlédnutí.

22. 4. 2024 – Den Země na naší škole

Ondřej Maštera:
Dne 22. dubna slavíme Den Země. Vznikl v roce 1970 v Americe. Tento den se postupně rozšiřoval do různých koutů světa. V roce 1990 se začal slavit i v České republice. Den Země je zaměřený na ochranu životního prostředí.
Spolužáci z 9. třídy si pro nás připravili různá stanoviště, kde jsme se naučili, jak správně třídit odpad, nebo jak zmačkat PET lahve, aby se jich co nejvíc vešlo do kontejnerů. Naše paní učitelka vymyslela pro školu akci jménem Rostlinný swap, kde si se spolužáky můžeme vyměnit semínka rostlinek třeba za jiné rostlinky.

Adam Kovář:
V pondělí 22. dubna si pro 1. stupeň nachystali deváťáci stanoviště ve škole na Den Země. Na stanovištích jsme plnili různé úkoly. Hlavním tématem byla ekologie. Naučili jsme se třeba, proč je dobré plastové lahve zmačkávat. Vyzkoušeli jsme si, co patří na sběrný dvůr. Dalším stanovištěm bylo rozpoznat listnaté stromy. Informace, které jsme se dozvěděli, byly velmi zajímavé a poučné.

Nikola Sedláčková:
V pondělí 22. 4. se konal u nás na škole Den Země. Žáci 9. tříd nám spolu s učiteli na tento den přichystali různá stanoviště. Na těchto stanovištích jsme plnili různé úkoly. Dále jsme si zopakovali, jak správně třídit a ukládat odpad. Nezapomněli jsme ani na stromy, ke kterým jsme přiřazovali správné listy.
Doufám, že po tomto dni si všichni zapamatují, jak se správně chovat k přírodě.

12. 4. 2024 – Letové ukázky dravců a sov – SEIFEROS

V pátek se na fotbalovém hřišti konala akce společnosti DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, která se více jak 30 let zabývá aktivní ochranou dravých ptáků a sov, péčí o zraněné a handicapované ptáky a osvětovým programem pro školy. Připravili si pro nás přednášku spojenou s letovou ukázkou dravých ptáků a sov. Žáci se seznámili s životem dravců v přírodě a také viděli, jak tito dravci loví svou kořist.
Žáci mohli zblízka vidět jak například:

 •     výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky
 •     puštíci bělaví nalétávají nad hlavami žáků
 •     raroh velký uloví obratného zajíce
 •     luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu
 •     sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta
 •     sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku
 •     jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu
 •     káně Harrisova, nejchytřejší dravec, přiletí nejbystřejším žákům na ruku
 •     orel stepní žene atrapu lišky
 •     orel bělohlavý zakrouží majestátně nad vašimi hlavami

Chtěli byste se o životě dravců dozvědět více?
Navštivte stránky společnosti: https://seiferos.cz/dravci-a-sovy.html

8. 4. až 12. 4. 2024 – Rozkvetlá škola

V tomto dubnovém týdnu jsme se snažili vytvořit v naší škole prostředí plné jarního rozkvětu a propojit toto jarní téma i s výukou napříč všemi předměty. Viditelná byla květinová výzdoba oken všech tříd na škole, květiny se objevovaly i na chodbách, ve třídách a na dveřích do tříd.
V tomto týdnu se konal zápis dětí do prvních tříd, a tak naše budoucí školáčky s jejich rodiči vítaly i květiny vysázené v trávníku hned při příchodu k hlavnímu vchodu školy.
Dokázali byste si například tipnout, zda je více názvů pro květiny rodu mužského či ženského? My jsme takový průzkum provedli v hodině českého jazyka a výsledek byl velmi zajímavý. Vyzkoušejte si to! 🙂

8. 4. 2024 – Poděkování za sbírku školních pomůcek

V naší třídě proběhla sbírka školních potřeb a pomůcek pro děti na Srí Lance.
Požádala nás o to bývalá paní učitelka Anna Cejpková. Pravidelně totiž létá na Srí Lanku ke svému tatínkovi a za dalšími příbuznými a ví, jak drahé tyto školní věci pro rodiče místních dětí jsou. Tentokrát opět navštívila školu a sirotčinec a nastřádané věci dětem předala. Na malou fotoreportáž z této dobročinné akce se můžete podívat do naší fotogalerie.

Všem dětem, které při sbírce aktivně spolupracovaly, patří velké poděkování. 🙂 Určitě vás pohled na obrázky také moc potěší.

2. 4. 2024 – Aprílový den

Dne 2. 4. 2024 se  v naší třídě uskutečnil aprílový den.  Jak již samotný název napovídá, tento den byl veden v odlehčeném duchu. Nejdříve jsme si s žáky popovídali o původu aprílu a o tom, jak se apríl slaví v jiných zemích. Následně jsme se věnovali pracovním listům – děti řešily matematické rébusy, hledaly ztracená slova, procvičily si hravou formou český jazyk apod. Na závěr se naučily aprílovou báseň od Jiřího Žáčka.

22. 3. 2024 – Matematický klokan

I letos se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan.  Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V rámci třídy máme na prvních třech místech takovéto obsazení:
1. Veronika Horáčková – 61 bodů
2. Olenka Polianska – 56 bodů
3. Antonín Blažek – 50 bodů

V rámci celé kategorie Klokánek (4. a 5. třídy):
1. Elena Dvořáková – 90 bodů – 5. A
2. Marek Bajer – 87 bodů – 5. B
3. Jan Mikolajek – 82 bodů – 5. B
4. Martin Jedlička – 72 bodů – 4. A
5. – 6. Šimon Hlávka – 68 bodů – 4. A
5. – 6. Bartoloměj Bruna – 68 bodů – 5. B
7. Ha Vy Bui Nguyen – 67 bodů – 5. A
8. Veronika Horáčková – 61 bodů – 4. B
9. Leona Škrabalová – 58 bodů – 5. B
10. Olena Polianska – 56 bodů – 4. B

14. 1. až 19. 1. – Lyžařský výcvikový kurz

Během tohoto lednového týdne se polovina žáků naší třídy zúčastnila společně s třídou 4. A lyžařského výcvikového kurzu. Na starosti tyto lyžaře měli pan učitel Kucza, paní učitelka Mutlová a paní asistentka Urbanová. Druhá polovina žáků chodila samozřejmě do školy a učila se společně s žáky 5. B.

Jak byl tento týden viděn očima dětských účastníků:

Fáňa Vašíček (LVK):
Na lyžařský kurz jsme jeli na Žďárské vrchy do hotelu Svratka. Na LVK jsem se moc těšil. Na pokoji jsem byl s Tondou a Marťou. Na hotelu nám dobře vařili. Nejvíc mi tam chutnal smažený sýr a hranolky. Na vrch sjezdovky nás tahala poma. Naučil jsem se jezdit pozpátku. Dvakrát jsme se byli koupat v bazénu. Moc se mi tam líbilo. Užili jsme si hodně legrace. Hned bych tam jel znovu.

Kája Průchová (LVK):
Bylo to super. Dobře vařili. Byl tam i bazén, hřiště, bar atd. Hezké pokoje, jídelna, židle, postele, koupelna – prostě všechno! A trošku se mi stýskalo. Ale uteklo to rychle. Pan učitel byl super i paní učitelka. Paní asistentka také, ale bylo škoda, že musela odjet. Ach jo! Spaní s kamarády bylo super. To by bylo všechno. Jo, ještě něco – BYLO TO MOC SUPER!

Jaruška Kejhová (ZŠ):
V páté třídě jsem se měla dobře, protože 4. B nedostávala úkoly a nepsala žádné testy. Když jsme pracovali v matematice, tak jsme byli na chrombookách a procvičovali římské číslice. Na anglický jazyk jsme měli paní učitelku Emmerovou. Byla moc hodná. Na přírodovědu jsme měli paní učitelku Koptovou. Popisovali jsme kostru a také jsme dostali papír, kde jsme museli něco vysvětlit. Na tělesnou výchovu jsme měli paní učitelku Novotnou. Také jsem si tam našla nové kamarádky. Jmenují se Verunka, Kačka a Deniska.

Více si o našem LVK můžete přečíst na stránkách třídy 4. A. Navštivte i fotogalerii 4. A!!!

21. 12. a 22. 12. 2023 – Pyžamový den a poslední den před Vánocemi

Čtvrtek před vánočními prázdninami byl na škole vyhlášen jako pyžamový den. Pozornost byla zaměřena především na vyhlášení výsledků čtenářské soutěže LOVCI PEREL, na hlasování o nejlépe vyzdobenou třídu, na vánoční tvoření a na sledování filmu na přání žáků S tebou mě baví svět.

Pátek byl dnem nadělování dárků navzájem mezi spolužáky, dnem různých her a zábav a těšením se na Ježíška.

 

21. 12. 2023 – Výsledky čtenářské soutěže LOVCI PEREL

Zkušební soutěžní kolo o nejpilnějšího čtenáře na naší škole probíhalo od 6. října do 15. prosince.
V naší třídě nejvíce knih „perlorodek“ přečetli:

 1. místo – Adam Kovář – 12 knih
 2. místo – Antonín Blažek – 7 knih
 3. místo – Matouš Smejkal – 5 knih

Věříme, že se opět aktivně zapojí všichni žáci třídy i v kole následujícím, které startuje již 1. 1. 2024!!!
Informace o této čtenářské soutěži naleznete na www.lovciperel.cz.

 

20. 12. 2023 – Deváťáci učiteli

Předvánoční atmosféru podpořilo středeční dopoledne, kdy se žáci 9. třídy po dvojicích stali vyučujícími mladších spolužáků. Dvě vyučovací hodiny si vyzkoušeli, jaké to je, postavit se před celou třídu a naučit je něčemu novému. Vedoucí akce, paní učitelka Dvořáková, všechny deváťáky pochválila a docenila jejich přípravu i nemalé úsilí.

 

19. 12. 2023 – Loucké muzeum

Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase jednotlivé třídy vypravují také na návštěvu našeho louckého muzea. Letos byla stálá expozice obohacena o ukázky z našich klasických pohádek s kouzelným vyprávěním průvodců v podobě Kašpárka a pohádkové babičky.

 

15. 12. 2023 – Třešť: betlémy a keramická dílna

V pátek 15. 12. měli čtvrťáci naplánovaný předvánoční výlet do Třeště. Program výletu byl rozdělen na dvě části. Jedna třída navštívila stálou expozici betlémů vedle informačního turistického centra, děti z druhé třídy si v dílničce Ztřeštěné keramiky zatím vyzdobily malováním keramický hrnek. Obě třídy se po určité době prostřídaly. Samozřejmě jsme neopomenuli zdokumentovat svou návštěvu Třeště také u dřevěného betléma a u sochy pana Tau, kterého ztvárnil divadelní a filmový herec, třešťský rodák, Otto Šimánek. Autorem jasanové sochy je Daniel Stejskal, kterého všichni známe z jednoho ze stanovišť naší tradiční Pytlácké stezky.

 

5. 12. 2023 – Mikulášská nadílka

I letos chodil Mikuláš v loucké škole. Na pomoc si přivedl pořádnou bandu čertů a andělů.
Obdaroval všechny děti, od těch nejmenších ve školce, po ty nejstarší ve škole. Určitě si tento den všichni užili.

 

9. 11. 2023 – Svatomartinská tandemová výuka

Ve čtvrtek 9. 11. si čtvrťáci s paní učitelkou Novotnou ze 4. B a s paní učitelkou Mutlovou ze 4. A připomněli při různých aktivitkách blížící se svátek svatého Martina.

Nejprve jsme si ale vysvětlili pojem tandem a zároveň jsme dětem objasnily, proč jsme na ně tentokrát paní učitelky hned dvě. Společně jsme vedly celou třídu, střídaly se ve výkladu a při zadávání úkolů, kontrolovaly jsme postupně práci skupinek a střídavě vyhodnocovaly jejich práci.

Jakmile jsme si společně přečetli legendu o svatém Martinovi, dostaly děti do skupinek rozstříhaný text a měly za úkol podle dějové posloupnosti zkrácenou legendu sestavit.

Následoval běhací diktát s pranostikami. Zalaminované karty s jednotlivými pranostikami jedna paní učitelka rozmístila po celé třídě a druhá paní učitelka rozdala skupinkám pracovní list s pokynem: Najděte a doplňte neúplné pranostiky! Bylo zapotřebí zvolit správnou strategii. Jeden člen skupinky zapisoval v lavici, ostatní ze skupinky běhali, hledali, četli a hlavně si museli pamatovat, aby měli co zapisovateli nadiktovat. Práce to nebyla jednoduchá, ale všechny skupinky ji zvládly. Jednotlivé pranostiky jsme si společně vysvětlili.

Na základě přečtené legendy o sv. Martinovi si žáci ve skupinkách formou hry PRAVDA x LEŽ zopakovali některé důležité údaje. Použili jsme k tomu chromebooky a hlasovalo se pomocí videohry Kahoot!. Jedná se o volně přístupnou aplikaci vhodnou pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Tato aktivita děti náramně bavila.

V následující hodině výtvarné výchovy se paní učitelky vyměnily. Místo paní učitelky Mutlové se spolupráce v tandemu ujala paní asistentka Urbanová. Cílem této hodiny bylo obkreslit, vystřihnout a vybarvit hlavu koně sv. Martina. Při práci si děti nejčastěji broukaly pod nosem pranostiku: Na svatého Martina – kouřívá se z komína. Byla zkrátka nejlépe zapamatovatelná.

 

30. 10. 2023 – Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Hned po podzimních prázdninách za námi do třídy přišla na první vyučovací hodinu paní katechetka Ludmila Krčálová, abychom si společně připomněli tzv. Dušičky. Říkali jsme si proč vzpomínáme na zemřelé, jak se s nimi loučíme a jak na ně vzpomínáme v naší kultuře.

Hodně jsme se toho dozvěděli o Halloweenu. Je to původně keltský svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval hlavně v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.

20. 10. 2023 – Vánoční soutěž s nakladatelstvím GRADA

V páteční hodině čtení jsme využili k práci aktuální knižní katalogy nakladatelství GRADA. Všimli jsme si vyhlášené vánoční soutěže: Vyhrajte pro svou třídu besedu s našimi autorkami Oldřiškou Ciprovou a Lenkou Němcovou!

A tak se z nás stali detektivové, abychom zjistili, jaké zašifrované sdělení bylo do katalogu ukryto. U obálek knížek jsme hledali seskupení písmene, arabské a římské číslice. Písmeno označovalo řádek, ve kterém jsme měli hledat slovo, jehož pozici označovala arabská číslice. Římská číslice říkala, kolikátým slovem ve výsledném sdělení dané slovo bylo.

Na tabuli nám postupně vznikal nápis: NEBOJTE SE ODHALIT TAJEMSTVÍ SKRYTÝ V KNIZE. Jelikož zrovna probíráme v hodinách českého jazyka nauku o slově a jeho významy, pozastavovaly se děti nad tvarem slova „skrytý“ a ptaly se: Paní učitelko, máme to správně? Není tam chyba? Nepatří tam spisovně „skryté“? A tak jsme si to vysvětlili a tvar v tajence jsme ponechali. Zajímavá byla i práce s římskými číslicemi. Někteří z nás je už znali a jiní se je alespoň také naučili. A víte, že číslice, které běžně používáme, jsou arabské?

 

10. 10. 2023 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

V úterý 10. 10. jsme se čtvrťáky navštívili Dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Celý areál prošel kompletní přestavbou, která byla dokončená v září 2020. Na děti tedy čekalo perfektní zázemí a výborní učitelé dopravní výchovy z DDM.
Dopravní výuka spočívala jak v teoretické části, kde se děti naučily základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce, tak zejména v praktické části, kde si názorně vyzkoušely naučené vědomosti, zdokonalovaly si jízdu na kole, a především získávaly správné návyky, jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci.
Počasí nám také přálo, takže děti odjížděly domů nadmíru spokojené a den si jaksepatří užily.

 

6. 10. 2023 – LOVCI PEREL na podporu dětského čtenářství

V rámci Týdne knihoven jsme ještě stihli vyhlásit začátek čtenářské hry LOVCI PEREL. Zkušební kolo má termín od 6. 10. do 15. 12. 2023, kdy si vyhodnotíme nejpilnějšího čtenáře v naší třídě a společně probereme zkušenosti s tímto projektem.
Možnost seznámení se s touto hrou je na https://www.lovciperel.cz/index a pravidla pro čtenáře najdete na https://www.lovciperel.cz/pravidla. Děti si tak mohou vést čtenářský účet – takový svůj digitální čtenářský deník.
Zároveň s touto čtenářskou hrou byl dětem představen projekt ČTENÍ POMÁHÁ – https://www.ctenipomaha.cz/.

Pojďme společně vést děti ke čtenářství a rozvíjet jejich vztah ke knihám!

 

3. 10. 2023 – Den prevence dětských úrazů

V úterý 3. října na čtvrťáky čekal v tělocvičně program s názvem Den prevence dětských úrazů. Jedná se o jednu z částí projektu „Program prevence dětských úrazů“. Cílem tohoto programu, který zaštituje Kraj Vysočina ve spolupráci s OS ČČK Žďár nad Sázavou, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, je snížit množství a závažnost úrazů u dětí.

Čtvrťáci z naší školy a čtvrťáci ze ZŠ Kamenice si prošli osm stanovišť, která byla zaměřena na ukázky a nácvik první pomoci a prevenci. Mohli si tak vyzkoušet např. masáž srdce a ošetření poranění. Dozvěděli se, jak předcházet úrazům a jak se chovat bezpečně. Povídali si také o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka. Vyzkoušeli si i brýle, které simulovaly stav, kdy je člověk pod vlivem alkoholu. Také byla dětem představena práce policie, hasičů a zdravotníků záchranné služby. Program byl velmi pestrý, děti se aktivně zapojovaly a obdržely na závěr i drobné dárky. Tak jen doufejme, že úrazům budou předcházet a v případě nutnosti budou umět poskytnout první pomoc.

 

27. 9. 2023 – RideWheel Besip show na kolech

Ve středu 27. září se na hřišti s umělou trávou konala dopravně osvětová akce Na silnici bezpečně, kterou uspořádal profesionální biker Lukáš Müller z RideWheel spolu s moderátorem Danielem Rubešem a Besipem.

Akce určená pro děti z prvního stupně plná exhibičních kousků na speciálních kolech měla za cíl nejen pobavit ale také vzdělávat. Přítomné děti se tak dozvěděly, jaká je povinná výbava kola, co znamenají některé dopravní značky, jak správně brzdit, po které straně cyklisté jezdí a mnoho dalších užitečných informací. Za správné odpovědi si děti mohly odnést drobné dárky.

 

25. 9. 2023 – Podzimní stezka

V pondělí 25. září jsme v rámci hodiny přírodovědy vítali podzim na školní zahradě. Zahráli jsme si šifrovací hru s podzimní tématikou. Trasa obsahovala 15 stanovišť s jednoduchými otázkami. Po zodpovězení otázky si každý zapisoval do své šifrovací karty k danému symbolu patřičné písmeno a ve třídě se pak luštila tajenka. Pochvalu si zaslouží vzorní luštitelé Toník, Lenička, Verunka, Nikča a Ondrášek. Vyšlo jim: KDYŽ DNE UBÝVÁ, ZIMY PŘIBÝVÁ.

 

12. 9. 2023 – Skřítek Podzimníček v Ernestýně

V úterý 12. 9. 2023 jsme využili dvouhodinovku pracovních činností a výtvarné výchovy a krásného počasí k tvoření v přírodě. Ve skupinkách jsme měli za úkol z nasbíraných přírodnin postavit skřítka Podzimníčka. Ve fotogalerii jsou naše dílka k nahlédnutí.

12. 4. 2024 – Letové ukázky dravců a sov – SEIFEROS

V pátek se na fotbalovém hřišti konala akce společnosti DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, která se více jak 30 let zabývá aktivní ochranou dravých ptáků a sov, péčí o zraněné a handicapované ptáky a osvětovým programem pro školy. Připravili si pro nás přednášku spojenou s letovou ukázkou dravých ptáků a sov. Žáci se seznámili s životem dravců v přírodě a také viděli, jak tito dravci loví svou kořist.
Žáci mohli zblízka vidět jak například:

 •     výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky
 •     puštíci bělaví nalétávají nad hlavami žáků
 •     raroh velký uloví obratného zajíce
 •     luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu
 •     sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta
 •     sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku
 •     jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu
 •     káně Harrisova, nejchytřejší dravec, přiletí nejbystřejším žákům na ruku
 •     orel stepní žene atrapu lišky
 •     orel bělohlavý zakrouží majestátně nad vašimi hlavami

Chtěli byste se o životě dravců dozvědět více?
Navštivte stránky společnosti: https://seiferos.cz/dravci-a-sovy.html

 

8. 4. až 12. 4. 2024 – Rozkvetlá škola

V tomto dubnovém týdnu jsme se snažili vytvořit v naší škole prostředí plné jarního rozkvětu a propojit toto jarní téma i s výukou napříč všemi předměty. Viditelná byla květinová výzdoba oken všech tříd na škole, květiny se objevovaly i na chodbách, ve třídách a na dveřích do tříd.
V tomto týdnu se konal zápis dětí do prvních tříd, a tak naše budoucí školáčky s jejich rodiči vítaly i květiny vysázené v trávníku hned při příchodu k hlavnímu vchodu školy.
Dokázali byste si například tipnout, zda je více názvů pro květiny rodu mužského či ženského? My jsme takový průzkum provedli v hodině českého jazyka a výsledek byl velmi zajímavý. Vyzkoušejte si to! 🙂

8. 4. 2024 – Poděkování za sbírku školních pomůcek

V naší třídě proběhla sbírka školních potřeb a pomůcek pro děti na Srí Lance.
Požádala nás o to bývalá paní učitelka Anna Cejpková. Pravidelně totiž létá na Srí Lanku ke svému tatínkovi a za dalšími příbuznými a ví, jak drahé tyto školní věci pro rodiče místních dětí jsou. Tentokrát opět navštívila školu a sirotčinec a nastřádané věci dětem předala. Na malou fotoreportáž z této dobročinné akce se můžete podívat do naší fotogalerie.

Všem dětem, které při sbírce aktivně spolupracovaly, patří velké poděkování. 🙂 Určitě vás pohled na obrázky také moc potěší.

2. 4. 2024 – Aprílový den

Dne 2. 4. 2024 se  v naší třídě uskutečnil aprílový den.  Jak již samotný název napovídá, tento den byl veden v odlehčeném duchu. Nejdříve jsme si s žáky popovídali o původu aprílu a o tom, jak se apríl slaví v jiných zemích. Následně jsme se věnovali pracovním listům – děti řešily matematické rébusy, hledaly ztracená slova, procvičily si hravou formou český jazyk apod. Na závěr se naučily aprílovou báseň od Jiřího Žáčka.

22. 3. 2024 – Matematický klokan

I letos se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan.  Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V rámci třídy máme na prvních třech místech takovéto obsazení:
1. Veronika Horáčková – 61 bodů
2. Olenka Polianska – 56 bodů
3. Antonín Blažek – 50 bodů

V rámci celé kategorie Klokánek (4. a 5. třídy):
1. Elena Dvořáková – 90 bodů – 5. A
2. Marek Bajer – 87 bodů – 5. B
3. Jan Mikolajek – 82 bodů – 5. B
4. Martin Jedlička – 72 bodů – 4. A
5. – 6. Šimon Hlávka – 68 bodů – 4. A
5. – 6. Bartoloměj Bruna – 68 bodů – 5. B
7. Ha Vy Bui Nguyen – 67 bodů – 5. A
8. Veronika Horáčková – 61 bodů – 4. B
9. Leona Škrabalová – 58 bodů – 5. B
10. Olena Polianska – 56 bodů – 4. B

14. 1. až 19. 1. – Lyžařský výcvikový kurz

Během tohoto lednového týdne se polovina žáků naší třídy zúčastnila společně s třídou 4. A lyžařského výcvikového kurzu. Na starosti tyto lyžaře měli pan učitel Kucza, paní učitelka Mutlová a paní asistentka Urbanová. Druhá polovina žáků chodila samozřejmě do školy a učila se společně s žáky 5. B.

Jak byl tento týden viděn očima dětských účastníků:

Fáňa Vašíček (LVK):
Na lyžařský kurz jsme jeli na Žďárské vrchy do hotelu Svratka. Na LVK jsem se moc těšil. Na pokoji jsem byl s Tondou a Marťou. Na hotelu nám dobře vařili. Nejvíc mi tam chutnal smažený sýr a hranolky. Na vrch sjezdovky nás tahala poma. Naučil jsem se jezdit pozpátku. Dvakrát jsme se byli koupat v bazénu. Moc se mi tam líbilo. Užili jsme si hodně legrace. Hned bych tam jel znovu.

Kája Průchová (LVK):
Bylo to super. Dobře vařili. Byl tam i bazén, hřiště, bar atd. Hezké pokoje, jídelna, židle, postele, koupelna – prostě všechno! A trošku se mi stýskalo. Ale uteklo to rychle. Pan učitel byl super i paní učitelka. Paní asistentka také, ale bylo škoda, že musela odjet. Ach jo! Spaní s kamarády bylo super. To by bylo všechno. Jo, ještě něco – BYLO TO MOC SUPER!

Jaruška Kejhová (ZŠ):
V páté třídě jsem se měla dobře, protože 4. B nedostávala úkoly a nepsala žádné testy. Když jsme pracovali v matematice, tak jsme byli na chrombookách a procvičovali římské číslice. Na anglický jazyk jsme měli paní učitelku Emmerovou. Byla moc hodná. Na přírodovědu jsme měli paní učitelku Koptovou. Popisovali jsme kostru a také jsme dostali papír, kde jsme museli něco vysvětlit. Na tělesnou výchovu jsme měli paní učitelku Novotnou. Také jsem si tam našla nové kamarádky. Jmenují se Verunka, Kačka a Deniska.

Více si o našem LVK můžete přečíst na stránkách třídy 4. A. Navštivte i fotogalerii 4. A!!!

21. 12. a 22. 12. 2023 – Pyžamový den a poslední den před Vánocemi

Čtvrtek před vánočními prázdninami byl na škole vyhlášen jako pyžamový den. Pozornost byla zaměřena především na vyhlášení výsledků čtenářské soutěže LOVCI PEREL, na hlasování o nejlépe vyzdobenou třídu, na vánoční tvoření a na sledování filmu na přání žáků S tebou mě baví svět.

Pátek byl dnem nadělování dárků navzájem mezi spolužáky, dnem různých her a zábav a těšením se na Ježíška.

 

21. 12. 2023 – Výsledky čtenářské soutěže LOVCI PEREL

Zkušební soutěžní kolo o nejpilnějšího čtenáře na naší škole probíhalo od 6. října do 15. prosince.
V naší třídě nejvíce knih „perlorodek“ přečetli:

 1. místo – Adam Kovář – 12 knih
 2. místo – Antonín Blažek – 7 knih
 3. místo – Matouš Smejkal – 5 knih

Věříme, že se opět aktivně zapojí všichni žáci třídy i v kole následujícím, které startuje již 1. 1. 2024!!!
Informace o této čtenářské soutěži naleznete na www.lovciperel.cz.

 

20. 12. 2023 – Deváťáci učiteli

Předvánoční atmosféru podpořilo středeční dopoledne, kdy se žáci 9. třídy po dvojicích stali vyučujícími mladších spolužáků. Dvě vyučovací hodiny si vyzkoušeli, jaké to je, postavit se před celou třídu a naučit je něčemu novému. Vedoucí akce, paní učitelka Dvořáková, všechny deváťáky pochválila a docenila jejich přípravu i nemalé úsilí.

 

19. 12. 2023 – Loucké muzeum

Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase jednotlivé třídy vypravují také na návštěvu našeho louckého muzea. Letos byla stálá expozice obohacena o ukázky z našich klasických pohádek s kouzelným vyprávěním průvodců v podobě Kašpárka a pohádkové babičky.

 

15. 12. 2023 – Třešť: betlémy a keramická dílna

V pátek 15. 12. měli čtvrťáci naplánovaný předvánoční výlet do Třeště. Program výletu byl rozdělen na dvě části. Jedna třída navštívila stálou expozici betlémů vedle informačního turistického centra, děti z druhé třídy si v dílničce Ztřeštěné keramiky zatím vyzdobily malováním keramický hrnek. Obě třídy se po určité době prostřídaly. Samozřejmě jsme neopomenuli zdokumentovat svou návštěvu Třeště také u dřevěného betléma a u sochy pana Tau, kterého ztvárnil divadelní a filmový herec, třešťský rodák, Otto Šimánek. Autorem jasanové sochy je Daniel Stejskal, kterého všichni známe z jednoho ze stanovišť naší tradiční Pytlácké stezky.

 

5. 12. 2023 – Mikulášská nadílka

I letos chodil Mikuláš v loucké škole. Na pomoc si přivedl pořádnou bandu čertů a andělů.
Obdaroval všechny děti, od těch nejmenších ve školce, po ty nejstarší ve škole. Určitě si tento den všichni užili.

 

9. 11. 2023 – Svatomartinská tandemová výuka

Ve čtvrtek 9. 11. si čtvrťáci s paní učitelkou Novotnou ze 4. B a s paní učitelkou Mutlovou ze 4. A připomněli při různých aktivitkách blížící se svátek svatého Martina.

Nejprve jsme si ale vysvětlili pojem tandem a zároveň jsme dětem objasnily, proč jsme na ně tentokrát paní učitelky hned dvě. Společně jsme vedly celou třídu, střídaly se ve výkladu a při zadávání úkolů, kontrolovaly jsme postupně práci skupinek a střídavě vyhodnocovaly jejich práci.

Jakmile jsme si společně přečetli legendu o svatém Martinovi, dostaly děti do skupinek rozstříhaný text a měly za úkol podle dějové posloupnosti zkrácenou legendu sestavit.

Následoval běhací diktát s pranostikami. Zalaminované karty s jednotlivými pranostikami jedna paní učitelka rozmístila po celé třídě a druhá paní učitelka rozdala skupinkám pracovní list s pokynem: Najděte a doplňte neúplné pranostiky! Bylo zapotřebí zvolit správnou strategii. Jeden člen skupinky zapisoval v lavici, ostatní ze skupinky běhali, hledali, četli a hlavně si museli pamatovat, aby měli co zapisovateli nadiktovat. Práce to nebyla jednoduchá, ale všechny skupinky ji zvládly. Jednotlivé pranostiky jsme si společně vysvětlili.

Na základě přečtené legendy o sv. Martinovi si žáci ve skupinkách formou hry PRAVDA x LEŽ zopakovali některé důležité údaje. Použili jsme k tomu chromebooky a hlasovalo se pomocí videohry Kahoot!. Jedná se o volně přístupnou aplikaci vhodnou pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Tato aktivita děti náramně bavila.

V následující hodině výtvarné výchovy se paní učitelky vyměnily. Místo paní učitelky Mutlové se spolupráce v tandemu ujala paní asistentka Urbanová. Cílem této hodiny bylo obkreslit, vystřihnout a vybarvit hlavu koně sv. Martina. Při práci si děti nejčastěji broukaly pod nosem pranostiku: Na svatého Martina – kouřívá se z komína. Byla zkrátka nejlépe zapamatovatelná.

 

30. 10. 2023 – Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Hned po podzimních prázdninách za námi do třídy přišla na první vyučovací hodinu paní katechetka Ludmila Krčálová, abychom si společně připomněli tzv. Dušičky. Říkali jsme si proč vzpomínáme na zemřelé, jak se s nimi loučíme a jak na ně vzpomínáme v naší kultuře.

Hodně jsme se toho dozvěděli o Halloweenu. Je to původně keltský svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval hlavně v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.

20. 10. 2023 – Vánoční soutěž s nakladatelstvím GRADA

V páteční hodině čtení jsme využili k práci aktuální knižní katalogy nakladatelství GRADA. Všimli jsme si vyhlášené vánoční soutěže: Vyhrajte pro svou třídu besedu s našimi autorkami Oldřiškou Ciprovou a Lenkou Němcovou!

A tak se z nás stali detektivové, abychom zjistili, jaké zašifrované sdělení bylo do katalogu ukryto. U obálek knížek jsme hledali seskupení písmene, arabské a římské číslice. Písmeno označovalo řádek, ve kterém jsme měli hledat slovo, jehož pozici označovala arabská číslice. Římská číslice říkala, kolikátým slovem ve výsledném sdělení dané slovo bylo.

Na tabuli nám postupně vznikal nápis: NEBOJTE SE ODHALIT TAJEMSTVÍ SKRYTÝ V KNIZE. Jelikož zrovna probíráme v hodinách českého jazyka nauku o slově a jeho významy, pozastavovaly se děti nad tvarem slova „skrytý“ a ptaly se: Paní učitelko, máme to správně? Není tam chyba? Nepatří tam spisovně „skryté“? A tak jsme si to vysvětlili a tvar v tajence jsme ponechali. Zajímavá byla i práce s římskými číslicemi. Někteří z nás je už znali a jiní se je alespoň také naučili. A víte, že číslice, které běžně používáme, jsou arabské?

 

10. 10. 2023 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

V úterý 10. 10. jsme se čtvrťáky navštívili Dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Celý areál prošel kompletní přestavbou, která byla dokončená v září 2020. Na děti tedy čekalo perfektní zázemí a výborní učitelé dopravní výchovy z DDM.
Dopravní výuka spočívala jak v teoretické části, kde se děti naučily základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce, tak zejména v praktické části, kde si názorně vyzkoušely naučené vědomosti, zdokonalovaly si jízdu na kole, a především získávaly správné návyky, jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci.
Počasí nám také přálo, takže děti odjížděly domů nadmíru spokojené a den si jaksepatří užily.

 

6. 10. 2023 – LOVCI PEREL na podporu dětského čtenářství

V rámci Týdne knihoven jsme ještě stihli vyhlásit začátek čtenářské hry LOVCI PEREL. Zkušební kolo má termín od 6. 10. do 15. 12. 2023, kdy si vyhodnotíme nejpilnějšího čtenáře v naší třídě a společně probereme zkušenosti s tímto projektem.
Možnost seznámení se s touto hrou je na https://www.lovciperel.cz/index a pravidla pro čtenáře najdete na https://www.lovciperel.cz/pravidla. Děti si tak mohou vést čtenářský účet – takový svůj digitální čtenářský deník.
Zároveň s touto čtenářskou hrou byl dětem představen projekt ČTENÍ POMÁHÁ – https://www.ctenipomaha.cz/.

Pojďme společně vést děti ke čtenářství a rozvíjet jejich vztah ke knihám!

 

3. 10. 2023 – Den prevence dětských úrazů

V úterý 3. října na čtvrťáky čekal v tělocvičně program s názvem Den prevence dětských úrazů. Jedná se o jednu z částí projektu „Program prevence dětských úrazů“. Cílem tohoto programu, který zaštituje Kraj Vysočina ve spolupráci s OS ČČK Žďár nad Sázavou, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, je snížit množství a závažnost úrazů u dětí.

Čtvrťáci z naší školy a čtvrťáci ze ZŠ Kamenice si prošli osm stanovišť, která byla zaměřena na ukázky a nácvik první pomoci a prevenci. Mohli si tak vyzkoušet např. masáž srdce a ošetření poranění. Dozvěděli se, jak předcházet úrazům a jak se chovat bezpečně. Povídali si také o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka. Vyzkoušeli si i brýle, které simulovaly stav, kdy je člověk pod vlivem alkoholu. Také byla dětem představena práce policie, hasičů a zdravotníků záchranné služby. Program byl velmi pestrý, děti se aktivně zapojovaly a obdržely na závěr i drobné dárky. Tak jen doufejme, že úrazům budou předcházet a v případě nutnosti budou umět poskytnout první pomoc.

 

27. 9. 2023 – RideWheel Besip show na kolech

Ve středu 27. září se na hřišti s umělou trávou konala dopravně osvětová akce Na silnici bezpečně, kterou uspořádal profesionální biker Lukáš Müller z RideWheel spolu s moderátorem Danielem Rubešem a Besipem.

Akce určená pro děti z prvního stupně plná exhibičních kousků na speciálních kolech měla za cíl nejen pobavit ale také vzdělávat. Přítomné děti se tak dozvěděly, jaká je povinná výbava kola, co znamenají některé dopravní značky, jak správně brzdit, po které straně cyklisté jezdí a mnoho dalších užitečných informací. Za správné odpovědi si děti mohly odnést drobné dárky.

 

25. 9. 2023 – Podzimní stezka

V pondělí 25. září jsme v rámci hodiny přírodovědy vítali podzim na školní zahradě. Zahráli jsme si šifrovací hru s podzimní tématikou. Trasa obsahovala 15 stanovišť s jednoduchými otázkami. Po zodpovězení otázky si každý zapisoval do své šifrovací karty k danému symbolu patřičné písmeno a ve třídě se pak luštila tajenka. Pochvalu si zaslouží vzorní luštitelé Toník, Lenička, Verunka, Nikča a Ondrášek. Vyšlo jim: KDYŽ DNE UBÝVÁ, ZIMY PŘIBÝVÁ.

 

12. 9. 2023 – Skřítek Podzimníček v Ernestýně

V úterý 12. 9. 2023 jsme využili dvouhodinovku pracovních činností a výtvarné výchovy a krásného počasí k tvoření v přírodě. Ve skupinkách jsme měli za úkol z nasbíraných přírodnin postavit skřítka Podzimníčka. Ve fotogalerii jsou naše dílka k nahlédnutí.

12. 4. 2024 – Letové ukázky dravců a sov – SEIFEROS

V pátek se na fotbalovém hřišti konala akce společnosti DRAVCI LEDNICE SEIFEROS, která se více jak 30 let zabývá aktivní ochranou dravých ptáků a sov, péčí o zraněné a handicapované ptáky a osvětovým programem pro školy. Připravili si pro nás přednášku spojenou s letovou ukázkou dravých ptáků a sov. Žáci se seznámili s životem dravců v přírodě a také viděli, jak tito dravci loví svou kořist.
Žáci mohli zblízka vidět jak například:

 •     výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky
 •     puštíci bělaví nalétávají nad hlavami žáků
 •     raroh velký uloví obratného zajíce
 •     luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu
 •     sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu bažanta
 •     sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku
 •     jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu
 •     káně Harrisova, nejchytřejší dravec, přiletí nejbystřejším žákům na ruku
 •     orel stepní žene atrapu lišky
 •     orel bělohlavý zakrouží majestátně nad vašimi hlavami

Chtěli byste se o životě dravců dozvědět více?
Navštivte stránky společnosti: https://seiferos.cz/dravci-a-sovy.html

 

8. 4. až 12. 4. 2024 – Rozkvetlá škola

V tomto dubnovém týdnu jsme se snažili vytvořit v naší škole prostředí plné jarního rozkvětu a propojit toto jarní téma i s výukou napříč všemi předměty. Viditelná byla květinová výzdoba oken všech tříd na škole, květiny se objevovaly i na chodbách, ve třídách a na dveřích do tříd.
V tomto týdnu se konal zápis dětí do prvních tříd, a tak naše budoucí školáčky s jejich rodiči vítaly i květiny vysázené v trávníku hned při příchodu k hlavnímu vchodu školy.
Dokázali byste si například tipnout, zda je více názvů pro květiny rodu mužského či ženského? My jsme takový průzkum provedli v hodině českého jazyka a výsledek byl velmi zajímavý. Vyzkoušejte si to! 🙂

8. 4. 2024 – Poděkování za sbírku školních pomůcek

V naší třídě proběhla sbírka školních potřeb a pomůcek pro děti na Srí Lance.
Požádala nás o to bývalá paní učitelka Anna Cejpková. Pravidelně totiž létá na Srí Lanku ke svému tatínkovi a za dalšími příbuznými a ví, jak drahé tyto školní věci pro rodiče místních dětí jsou. Tentokrát opět navštívila školu a sirotčinec a nastřádané věci dětem předala. Na malou fotoreportáž z této dobročinné akce se můžete podívat do naší fotogalerie.

Všem dětem, které při sbírce aktivně spolupracovaly, patří velké poděkování. 🙂 Určitě vás pohled na obrázky také moc potěší.

2. 4. 2024 – Aprílový den

Dne 2. 4. 2024 se  v naší třídě uskutečnil aprílový den.  Jak již samotný název napovídá, tento den byl veden v odlehčeném duchu. Nejdříve jsme si s žáky popovídali o původu aprílu a o tom, jak se apríl slaví v jiných zemích. Následně jsme se věnovali pracovním listům – děti řešily matematické rébusy, hledaly ztracená slova, procvičily si hravou formou český jazyk apod. Na závěr se naučily aprílovou báseň od Jiřího Žáčka.

22. 3. 2024 – Matematický klokan

I letos se konala mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan.  Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2. – 3. třída ZŠ), Klokánek (4. – 5. třída ZŠ), Benjamín (6. – 7. třída ZŠ), Kadet (8. – 9. třída ZŠ), Junior (1. – 2. ročník SŠ) a Student (3. – 4. ročník SŠ). Soutěží se ve všech krajích naší republiky v jednom termínu, obvykle v pátek ve třetím březnovém týdnu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh.

V rámci třídy máme na prvních třech místech takovéto obsazení:
1. Veronika Horáčková – 61 bodů
2. Olenka Polianska – 56 bodů
3. Antonín Blažek – 50 bodů

V rámci celé kategorie Klokánek (4. a 5. třídy):
1. Elena Dvořáková – 90 bodů – 5. A
2. Marek Bajer – 87 bodů – 5. B
3. Jan Mikolajek – 82 bodů – 5. B
4. Martin Jedlička – 72 bodů – 4. A
5. – 6. Šimon Hlávka – 68 bodů – 4. A
5. – 6. Bartoloměj Bruna – 68 bodů – 5. B
7. Ha Vy Bui Nguyen – 67 bodů – 5. A
8. Veronika Horáčková – 61 bodů – 4. B
9. Leona Škrabalová – 58 bodů – 5. B
10. Olena Polianska – 56 bodů – 4. B

14. 1. až 19. 1. – Lyžařský výcvikový kurz

Během tohoto lednového týdne se polovina žáků naší třídy zúčastnila společně s třídou 4. A lyžařského výcvikového kurzu. Na starosti tyto lyžaře měli pan učitel Kucza, paní učitelka Mutlová a paní asistentka Urbanová. Druhá polovina žáků chodila samozřejmě do školy a učila se společně s žáky 5. B.

Jak byl tento týden viděn očima dětských účastníků:

Fáňa Vašíček (LVK):
Na lyžařský kurz jsme jeli na Žďárské vrchy do hotelu Svratka. Na LVK jsem se moc těšil. Na pokoji jsem byl s Tondou a Marťou. Na hotelu nám dobře vařili. Nejvíc mi tam chutnal smažený sýr a hranolky. Na vrch sjezdovky nás tahala poma. Naučil jsem se jezdit pozpátku. Dvakrát jsme se byli koupat v bazénu. Moc se mi tam líbilo. Užili jsme si hodně legrace. Hned bych tam jel znovu.

Kája Průchová (LVK):
Bylo to super. Dobře vařili. Byl tam i bazén, hřiště, bar atd. Hezké pokoje, jídelna, židle, postele, koupelna – prostě všechno! A trošku se mi stýskalo. Ale uteklo to rychle. Pan učitel byl super i paní učitelka. Paní asistentka také, ale bylo škoda, že musela odjet. Ach jo! Spaní s kamarády bylo super. To by bylo všechno. Jo, ještě něco – BYLO TO MOC SUPER!

Jaruška Kejhová (ZŠ):
V páté třídě jsem se měla dobře, protože 4. B nedostávala úkoly a nepsala žádné testy. Když jsme pracovali v matematice, tak jsme byli na chrombookách a procvičovali římské číslice. Na anglický jazyk jsme měli paní učitelku Emmerovou. Byla moc hodná. Na přírodovědu jsme měli paní učitelku Koptovou. Popisovali jsme kostru a také jsme dostali papír, kde jsme museli něco vysvětlit. Na tělesnou výchovu jsme měli paní učitelku Novotnou. Také jsem si tam našla nové kamarádky. Jmenují se Verunka, Kačka a Deniska.

Více si o našem LVK můžete přečíst na stránkách třídy 4. A. Navštivte i fotogalerii 4. A!!!

21. 12. a 22. 12. 2023 – Pyžamový den a poslední den před Vánocemi

Čtvrtek před vánočními prázdninami byl na škole vyhlášen jako pyžamový den. Pozornost byla zaměřena především na vyhlášení výsledků čtenářské soutěže LOVCI PEREL, na hlasování o nejlépe vyzdobenou třídu, na vánoční tvoření a na sledování filmu na přání žáků S tebou mě baví svět.

Pátek byl dnem nadělování dárků navzájem mezi spolužáky, dnem různých her a zábav a těšením se na Ježíška.

 

21. 12. 2023 – Výsledky čtenářské soutěže LOVCI PEREL

Zkušební soutěžní kolo o nejpilnějšího čtenáře na naší škole probíhalo od 6. října do 15. prosince.
V naší třídě nejvíce knih „perlorodek“ přečetli:

 1. místo – Adam Kovář – 12 knih
 2. místo – Antonín Blažek – 7 knih
 3. místo – Matouš Smejkal – 5 knih

Věříme, že se opět aktivně zapojí všichni žáci třídy i v kole následujícím, které startuje již 1. 1. 2024!!!
Informace o této čtenářské soutěži naleznete na www.lovciperel.cz.

 

20. 12. 2023 – Deváťáci učiteli

Předvánoční atmosféru podpořilo středeční dopoledne, kdy se žáci 9. třídy po dvojicích stali vyučujícími mladších spolužáků. Dvě vyučovací hodiny si vyzkoušeli, jaké to je, postavit se před celou třídu a naučit je něčemu novému. Vedoucí akce, paní učitelka Dvořáková, všechny deváťáky pochválila a docenila jejich přípravu i nemalé úsilí.

 

19. 12. 2023 – Loucké muzeum

Stalo se již tradicí, že se v předvánočním čase jednotlivé třídy vypravují také na návštěvu našeho louckého muzea. Letos byla stálá expozice obohacena o ukázky z našich klasických pohádek s kouzelným vyprávěním průvodců v podobě Kašpárka a pohádkové babičky.

 

15. 12. 2023 – Třešť: betlémy a keramická dílna

V pátek 15. 12. měli čtvrťáci naplánovaný předvánoční výlet do Třeště. Program výletu byl rozdělen na dvě části. Jedna třída navštívila stálou expozici betlémů vedle informačního turistického centra, děti z druhé třídy si v dílničce Ztřeštěné keramiky zatím vyzdobily malováním keramický hrnek. Obě třídy se po určité době prostřídaly. Samozřejmě jsme neopomenuli zdokumentovat svou návštěvu Třeště také u dřevěného betléma a u sochy pana Tau, kterého ztvárnil divadelní a filmový herec, třešťský rodák, Otto Šimánek. Autorem jasanové sochy je Daniel Stejskal, kterého všichni známe z jednoho ze stanovišť naší tradiční Pytlácké stezky.

 

5. 12. 2023 – Mikulášská nadílka

I letos chodil Mikuláš v loucké škole. Na pomoc si přivedl pořádnou bandu čertů a andělů.
Obdaroval všechny děti, od těch nejmenších ve školce, po ty nejstarší ve škole. Určitě si tento den všichni užili.

 

9. 11. 2023 – Svatomartinská tandemová výuka

Ve čtvrtek 9. 11. si čtvrťáci s paní učitelkou Novotnou ze 4. B a s paní učitelkou Mutlovou ze 4. A připomněli při různých aktivitkách blížící se svátek svatého Martina.

Nejprve jsme si ale vysvětlili pojem tandem a zároveň jsme dětem objasnily, proč jsme na ně tentokrát paní učitelky hned dvě. Společně jsme vedly celou třídu, střídaly se ve výkladu a při zadávání úkolů, kontrolovaly jsme postupně práci skupinek a střídavě vyhodnocovaly jejich práci.

Jakmile jsme si společně přečetli legendu o svatém Martinovi, dostaly děti do skupinek rozstříhaný text a měly za úkol podle dějové posloupnosti zkrácenou legendu sestavit.

Následoval běhací diktát s pranostikami. Zalaminované karty s jednotlivými pranostikami jedna paní učitelka rozmístila po celé třídě a druhá paní učitelka rozdala skupinkám pracovní list s pokynem: Najděte a doplňte neúplné pranostiky! Bylo zapotřebí zvolit správnou strategii. Jeden člen skupinky zapisoval v lavici, ostatní ze skupinky běhali, hledali, četli a hlavně si museli pamatovat, aby měli co zapisovateli nadiktovat. Práce to nebyla jednoduchá, ale všechny skupinky ji zvládly. Jednotlivé pranostiky jsme si společně vysvětlili.

Na základě přečtené legendy o sv. Martinovi si žáci ve skupinkách formou hry PRAVDA x LEŽ zopakovali některé důležité údaje. Použili jsme k tomu chromebooky a hlasovalo se pomocí videohry Kahoot!. Jedná se o volně přístupnou aplikaci vhodnou pro fixaci učiva prostřednictvím kvízů. Tato aktivita děti náramně bavila.

V následující hodině výtvarné výchovy se paní učitelky vyměnily. Místo paní učitelky Mutlové se spolupráce v tandemu ujala paní asistentka Urbanová. Cílem této hodiny bylo obkreslit, vystřihnout a vybarvit hlavu koně sv. Martina. Při práci si děti nejčastěji broukaly pod nosem pranostiku: Na svatého Martina – kouřívá se z komína. Byla zkrátka nejlépe zapamatovatelná.

 

30. 10. 2023 – Dušičky a Halloween v tradici a kultuře

Hned po podzimních prázdninách za námi do třídy přišla na první vyučovací hodinu paní katechetka Ludmila Krčálová, abychom si společně připomněli tzv. Dušičky. Říkali jsme si proč vzpomínáme na zemřelé, jak se s nimi loučíme a jak na ně vzpomínáme v naší kultuře.

Hodně jsme se toho dozvěděli o Halloweenu. Je to původně keltský svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským svátkem Všech svatých. Svátek se zachoval hlavně v anglosaských zemích, převážně v USA, Kanadě, Velké Británii, Irsku a Austrálii. Název vznikl zkrácením anglického „All Hallows‘ Eve“, tedy „Předvečer Všech svatých“.

20. 10. 2023 – Vánoční soutěž s nakladatelstvím GRADA

V páteční hodině čtení jsme využili k práci aktuální knižní katalogy nakladatelství GRADA. Všimli jsme si vyhlášené vánoční soutěže: Vyhrajte pro svou třídu besedu s našimi autorkami Oldřiškou Ciprovou a Lenkou Němcovou!

A tak se z nás stali detektivové, abychom zjistili, jaké zašifrované sdělení bylo do katalogu ukryto. U obálek knížek jsme hledali seskupení písmene, arabské a římské číslice. Písmeno označovalo řádek, ve kterém jsme měli hledat slovo, jehož pozici označovala arabská číslice. Římská číslice říkala, kolikátým slovem ve výsledném sdělení dané slovo bylo.

Na tabuli nám postupně vznikal nápis: NEBOJTE SE ODHALIT TAJEMSTVÍ SKRYTÝ V KNIZE. Jelikož zrovna probíráme v hodinách českého jazyka nauku o slově a jeho významy, pozastavovaly se děti nad tvarem slova „skrytý“ a ptaly se: Paní učitelko, máme to správně? Není tam chyba? Nepatří tam spisovně „skryté“? A tak jsme si to vysvětlili a tvar v tajence jsme ponechali. Zajímavá byla i práce s římskými číslicemi. Někteří z nás je už znali a jiní se je alespoň také naučili. A víte, že číslice, které běžně používáme, jsou arabské?

 

10. 10. 2023 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

V úterý 10. 10. jsme se čtvrťáky navštívili Dětské dopravní hřiště v Jihlavě. Celý areál prošel kompletní přestavbou, která byla dokončená v září 2020. Na děti tedy čekalo perfektní zázemí a výborní učitelé dopravní výchovy z DDM.
Dopravní výuka spočívala jak v teoretické části, kde se děti naučily základní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro cyklisty i chodce, tak zejména v praktické části, kde si názorně vyzkoušely naučené vědomosti, zdokonalovaly si jízdu na kole, a především získávaly správné návyky, jež jsou nutné pro bezpečný provoz na komunikaci.
Počasí nám také přálo, takže děti odjížděly domů nadmíru spokojené a den si jaksepatří užily.

 

6. 10. 2023 – LOVCI PEREL na podporu dětského čtenářství

V rámci Týdne knihoven jsme ještě stihli vyhlásit začátek čtenářské hry LOVCI PEREL. Zkušební kolo má termín od 6. 10. do 15. 12. 2023, kdy si vyhodnotíme nejpilnějšího čtenáře v naší třídě a společně probereme zkušenosti s tímto projektem.
Možnost seznámení se s touto hrou je na https://www.lovciperel.cz/index a pravidla pro čtenáře najdete na https://www.lovciperel.cz/pravidla. Děti si tak mohou vést čtenářský účet – takový svůj digitální čtenářský deník.
Zároveň s touto čtenářskou hrou byl dětem představen projekt ČTENÍ POMÁHÁ – https://www.ctenipomaha.cz/.

Pojďme společně vést děti ke čtenářství a rozvíjet jejich vztah ke knihám!

 

3. 10. 2023 – Den prevence dětských úrazů

V úterý 3. října na čtvrťáky čekal v tělocvičně program s názvem Den prevence dětských úrazů. Jedná se o jednu z částí projektu „Program prevence dětských úrazů“. Cílem tohoto programu, který zaštituje Kraj Vysočina ve spolupráci s OS ČČK Žďár nad Sázavou, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, je snížit množství a závažnost úrazů u dětí.

Čtvrťáci z naší školy a čtvrťáci ze ZŠ Kamenice si prošli osm stanovišť, která byla zaměřena na ukázky a nácvik první pomoci a prevenci. Mohli si tak vyzkoušet např. masáž srdce a ošetření poranění. Dozvěděli se, jak předcházet úrazům a jak se chovat bezpečně. Povídali si také o návykových látkách a jejich vlivu na zdraví člověka. Vyzkoušeli si i brýle, které simulovaly stav, kdy je člověk pod vlivem alkoholu. Také byla dětem představena práce policie, hasičů a zdravotníků záchranné služby. Program byl velmi pestrý, děti se aktivně zapojovaly a obdržely na závěr i drobné dárky. Tak jen doufejme, že úrazům budou předcházet a v případě nutnosti budou umět poskytnout první pomoc.

 

27. 9. 2023 – RideWheel Besip show na kolech

Ve středu 27. září se na hřišti s umělou trávou konala dopravně osvětová akce Na silnici bezpečně, kterou uspořádal profesionální biker Lukáš Müller z RideWheel spolu s moderátorem Danielem Rubešem a Besipem.

Akce určená pro děti z prvního stupně plná exhibičních kousků na speciálních kolech měla za cíl nejen pobavit ale také vzdělávat. Přítomné děti se tak dozvěděly, jaká je povinná výbava kola, co znamenají některé dopravní značky, jak správně brzdit, po které straně cyklisté jezdí a mnoho dalších užitečných informací. Za správné odpovědi si děti mohly odnést drobné dárky.

 

25. 9. 2023 – Podzimní stezka

V pondělí 25. září jsme v rámci hodiny přírodovědy vítali podzim na školní zahradě. Zahráli jsme si šifrovací hru s podzimní tématikou. Trasa obsahovala 15 stanovišť s jednoduchými otázkami. Po zodpovězení otázky si každý zapisoval do své šifrovací karty k danému symbolu patřičné písmeno a ve třídě se pak luštila tajenka. Pochvalu si zaslouží vzorní luštitelé Toník, Lenička, Verunka, Nikča a Ondrášek. Vyšlo jim: KDYŽ DNE UBÝVÁ, ZIMY PŘIBÝVÁ.

 

12. 9. 2023 – Skřítek Podzimníček v Ernestýně

V úterý 12. 9. 2023 jsme využili dvouhodinovku pracovních činností a výtvarné výchovy a krásného počasí k tvoření v přírodě. Ve skupinkách jsme měli za úkol z nasbíraných přírodnin postavit skřítka Podzimníčka. Ve fotogalerii jsou naše dílka k nahlédnutí.

Z hodin Vv a Pč v květnu

31. 5. 2024 – Envirohrátky

13. 5. 2024 – Velká porucha – Horácké divadlo Jihlava

6. 5. 2024 – Tonda Obal na cestách

Z hodin Vv a Pč v dubnu

26. 4. 2024 – Rostlinný swap

22. 4. 2024 – Den Země na naší škole

12. 4. 2024 – Letové ukázky dravců a sov – SEIFEROS

8. 4. až 12. 4. 2024 – Rozkvetlá škola

8. 4. 2024 – Poděkování za sbírku pro děti na Srí Lance

2. 4. 2024 – Aprílový den

Z hodin Vv a Pč v březnu

Z hodin Vv a Pč v únoru

Z hodin Vv a Pč v lednu

14. 1. až 19. 1. 2024 – Lyžařský výcvikový kurz

Z hodin Vv a Pč v prosinci

21. 12. a 22. 12. 2023 – Pyžamový den a poslední den před Vánocemi

21. 12. 2023 – Výsledky čtenářské soutěže LOVCI PEREL

20. 12. 2023 – Deváťáci učiteli

19. 12. 2023 – Loucké muzeum

15. 12. 2023 – Třešť: betlémy a keramická dílna

5. 12. 2023 – Mikulášská nadílka

Z hodin Vv a Pč v listopadu

9. 11. 2023 – Svatomartinská tandemová výuka

Z hodin Vv a Pč v říjnu

20. 10. 2023 – Vánoční soutěž s nakladatelstvím GRADA

10. 10. 2023 – Dětské dopravní hřiště v Jihlavě

3. 10. 2023 – Den prevence dětských úrazů

Z hodin Vv a Pč v září

27. 9. 2023 – RideWheel Besip show na kolech

25. 9. 2023 – Podzimní stezka

12. 9. 2023 – Skřítek Podzimníček v Ernestýně