Stránky třídy 5.A

Úterý 1. 12. PS – str. 25, cv. 2

DÚ – pracovní list

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 5. A  nalezneme ve 2. poschodí školy.
  • Třídní učitel je Bc. Lukáš Rédl
  • Ve třídě je celkem 19 žáků.
  • Chlapců je 11 a dívek 8.

český jazyk Mgr. Hana Švaříčková
anglický jazyk Mgr. Petra Koubková
matematika Mgr. Hana Koptová
informatika Bc. Lukáš Rédl
vlastivěda Bc. Lukáš Rédl
přírodověda Mgr. Dagmar Horká
hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
výtvarná výchova Mgr. Hana Švaříčková
tělesná výchova Bc. Lukáš Rédl
pracovní činnosti Mgr. Dagmar Horká

Školní výlet Permonium

17. 6. naše třída vyrazila na výlet do zábavního parku Permonium. Ještě před začátek programu jsme stihli lehkou procházku v Mohelenskou hadcovou stepí. I přes velké horko děti statečně šly a odměnou jim byl nádherný výhled do zarostlého údolí. V zábavním parku děti měly program v podobě hry, kde se musely rozdělit do skupinek a hledat různé kódy. Většina stihla splnit zadané úkoly včas a vysloužila si odměnu v podobě malého permoníka s drobným kamínkem. Nemohlo chybět ani občerstvení a nákup suvenýrů. Někteří se dokonce stihli osvěžit koupelí v místním bazénku, i když s sebou neměli plavky. Cesta zpět proběhla v poklidu a, i když někteří mokrý, jsme se všichni v pořádku vrátili.

Výhled Mohelenská hadcová stepZábavní park Permonium