Stránky třídy 5.A

Úterý 1. 12. PS – str. 25, cv. 2

DÚ – pracovní list

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 5. A  nalezneme ve 2. poschodí školy.
  • Třídní učitel je Bc. Lukáš Rédl
  • Ve třídě je celkem 19 žáků.
  • Chlapců je 11 a dívek 8.

český jazyk Mgr. Hana Švaříčková
anglický jazyk Mgr. Petra Koubková
matematika Mgr. Hana Koptová
informatika Bc. Lukáš Rédl
vlastivěda Bc. Lukáš Rédl
přírodověda Mgr. Dagmar Horká
hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
výtvarná výchova Mgr. Hana Švaříčková
tělesná výchova Bc. Lukáš Rédl
pracovní činnosti Mgr. Dagmar Horká