Stránky 6. třídy

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 6. třídy nalezneme ve 2. poschodí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Pavla Dvořáková
  • Ve třídě je celkem 25 žáků.
  • Chlapců je 12 a dívek 13.

český jazyk Mgr. Pavla Dvořáková
anglický jazyk Mgr. Petra Koubková, Bc. Lukáš Rédl
matematika RNDr. Ivana Bušová
dějepis Bc. Lukáš Rédl
výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
fyzika Mgr. Hana Koptová
přírodopis Mgr. Pavla Dvořáková
zeměpis RNDr. Ivana Bušová
hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová
tělesná výchova Mgr. Libor Kucza, Mgr. Markéta Vaňková
výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
fyzikální praktika Mgr. Hana Koptová
seminář z českého jazyka Mgr. Pavla Dvořáková
seminář z ČJ pro dyslektiky Mgr. Alena Pohanková
výpočetní technika Mgr. Jaroslava Dörrerová

2. září

Společné tvoření (tzv. kamínkování), žáci si namalovali svůj vlastní „putovní“ kamínek, následovalo rozmístění kamínků v přírodě, návštěva místního muzea (upotřebí v tématu, který bude probírán ve VKO: NAŠE OBEC/následný projekt).


3. září

Návštěva místní knihovny. Proběhlo zde seznamování skrze oblíbené knížky žáků, promítání, prohlídka knihovny, kvíz, četba z oblíbených knih.


4. září

Výlet do města Polná: prohlídka místního muzea. Žáci viděli:

  • polenskou STAROU lékárnu,
  • kupecký krám a stará řemesla,
  • voliéru s dravci,
  • starou školu – oddělená expozice: kompletní interiér třídy z roku 1866, školní kabinet a byt učitele.