Stránky 6. třídy

ZÁŘÍ

4. 9. Zahájení školního roku

5. – 7. 9. Třídnické hodiny

od 8. 9. výuka dle rozvrhu

18.-19. 9. Adaptační pobyt v Zásece

27. 9. Bike představení (od 10:00)

29. 9. Ředitelské volno

ŘÍJEN

26.-27. 10. Podzimní prázdniny

30. 10. Třídní schůzky (16:00 – 17:30)

PROSINEC

5. 12. Mikulášská nadílka

21. 12. Pyžamový den

22. 12. Vánoční vycházka, třídní Vánoce

LEDEN

11. 1. Pedagogické odpoledne (15:00-17:30)

24. 1. Pedagogická rada (uzavření klasifikace)

31. 1. Předaní výpisu z vysvědčení (konec ve 12:15)

ÚNOR

2. 2. Pololetní prázdniny

12.-18. 2. Jarní prázdniny

DUBEN

12. 4. Letecké ukázky dravců

30. 4. Memento (protidrogový pořad)

KVĚTEN

6. 5. Environmentální výchova – Obal na cestách

  • Kmenová učebna se nachází v prvním poschodí školy.
  • Třídním učitelem je Mgr. Josef Zimola.
  • Ve třídě je celkem 29 žáků – chlapců 13 a dívek 16.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková (1. sk.), Mgr. Edita Plíhalová (2. sk.)
Anglický jazyk Jaroslava Malcová (1. sk.), Mgr. Michaela Emmerová (2. sk.)
Matematika Mgr. Martina Tunová
Informatika Ing. Michal Ščepka
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová
Tělesná výchova Ing. Michal Ščepka
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Pavla Dvořáková

Tandemová výuka – Jarní dílničky pro „druháčky“      27.3. 2024

Velikonoce jsou obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. K tradicím patří například práce s proutím. Pod vedením dvou vyučujících, pí. uč. Koptové a pí uč. Čermákové, jsme předávali naše dovednosti získané v pracovních činnostech svým mladším spolužákům, sourozencům, kamarádům či kamarádkám ze třídy 2.A. Všichni jsme se naladili na velmi příjemnou jarní atmosféru a společným dílem tak vznikaly krásné vazby z proutí doplněné výrobky z krepového a barevného papíru, nakonec ozdobené mašlí, které si „druháčci“ radostně odnesli  domů. Při následné reflexi jsme se shodli, že taková výuka u mnohých z nás předčila svá očekávání a těšíme se na další společnou práci.

 

Promítání v DKO Jihlava – Kambodža

Ve středu 20. března se žáci 6. ročníku zúčastnili v rámci projektu Planeta Země 3000 promítání v Jihlavě. Tématem programu byl stát Kambodža na poloostrově Zadní Indie. Program byl zaměřen nejen geograficky, ale také dějepisně a přírodopisně. Žáci se seznámili se zcela odlišnou kulturou, přírodními podmínkami nebo třeba i exotickou tamní kuchyní. Protože ohlasy byly převážně pozitivní, zúčastní se škola programu i v příštím roce.

 

G.J.Mendel – výukový program       7.2.2024

Dnes za námi do třídy přišla na čtvrtou vyučovací hodinu paní katechetka Ludmila Krčálová, aby nám představila u nás opomíjeného významného Moravana, přírodovědce německého původu, zakladatele genetiky a základních zákonů dědičnosti, učitele a kněze Gregora Johanna Mendela. Svým přátelským a profesionálním lektorským přístupem nám paní Krčálová osvětlila pomocí prezentace pokusy křížení hrachu a formulaci třech pravidel, která dnes známe jako Mendelovy zákony dědičnosti. Zajímavými pracovními listy jsme si mohli určit, které vlastnosti dědíme po rodičích, prarodičích atd. Nakonec jsme však došli k závěru, že každý z nás je jedinečný, výjimečný a originál.

Školní výlet – Tábor

Dne 14. 6. jsme se vydali na školní výlet do Tábora. Primárním cílem byla místní JumpAréna. Tam jsme si dvě hodinky zaskákali, což si užily nejen děti, ale i pan učitel. 🙂 Po skákání jsme se vydali ještě do historického centra Tábora, které jsme si prohlédli. Jedinou kaňkou na jinak podařeném výletě byly pouze dvoje zapomenuté hodinky v JumpAréně. Věřím ale, že i tato zkušenost přinesla majitelkám hodinek do života cenné poučení. 🙂

Vinná réva

Kdo by nechtěl mít na zahradě keřík, který by plodil sladké hrozny? V polovině března děti začaly pracovat na speciálním přírodovědném projektu. Jejich úkolem je vypěstovat sazeničky vinné révy a všechny s tím spojené události pečlivě zaznamenávat do projektového protokolu. Dětem prozatím nechybí zápal, o své révové řízky se starají vzorně. Pravidelně čistí a doplňují vodu v kelímcích. Jak ale vše dopadne? Podaří se nám dopěstovat životaschopné révové sazeničky? To ukáže až čas. Držte nám palce!

Předvánoční čas

Poslední dva školní dny v roce 2022 strávila 5. třída již víceméně odpočinkově. Středa 21. prosince se nesla ve znamení tzv. pyžamového dne. Žáci i učitelé měli možnost přijít do školních tříd oblečení tak, jak to rozhodně nebývá běžné. K vidění byly opravdu zajímavé modely. Z obyčejného prostoru třídy se během tohoto dne stal kinosál. Ale nejen to, žáci rovněž ve skupinkách vytvořili scénky ze svých oblíbených filmů, které pak před ostatními předváděli. Odměnou jim byl vždy zasloužený potlesk od svých spolužáků.
Ve čtvrtek se potom odehrála společná beseda, kde se hrály stolní i komunikační hry. Součástí programu samozřejmě bylo i předávání dárečků. Dokonce i třídní učitel byl bohatě obdarován. 🙂

ZOO Jihlava

Dne 4. října se pátá třída vydala na výlet do ZOO Jihlava. Zde se žáci zúčastnili výukového programu s názvem „Biomy světa“, který byl zaměřen na jednotlivé typy přírodních krajin na naší planetě. Formou skupinové práce zpracovávali plakát o konkrétních biomech. Asi největší radost udělal všem zúčastněným gekončík, kterého si mohli žáci pohladit a na vlastní oči se přesvědčit, jak se dokázal adaptovat na suché pouštní klima. Po výukovém programu následovala prohlídka ZOO.

Preventivní program – stezka jinakosti

Dne 22. září roku 2022 se naše třída zúčastnila preventivního programu v Majáku. Děti měly možnost si vyzkoušet, jak asi vypadá život s určitým zdravotním postižením a jak je důležité, aby se takovým lidem pomáhalo.

Bloková výuka

Dne 6. září proběhla v 5. třídě bloková výuka na téma multikulturní výchova. Děti si při skupinové hře zkusily, jak složitá i potřebná někdy může být spolupráce kultur s odlišnými zvyklostmi. V další části společně tvořily plakáty o kultuře ve vybraných státech světa.


Plavecký výcvik

Plavecký výcvik je již tradičně zařazen do výuky v rámci tělesné výchovy. Těchto kurzů se vždy účastní žáci a žákyně 3. a 4. tříd. Jsme moc rádi, že jsme v letošním školním roce mohli plavecký výcvik plně absolvovat bez omezení. Poslední dvoulekce “čtvrťáčků a třeťáčků “ (3.B) proběhla v pátek 25. 2. 2022. Zájemci ukázali své dovednosti a změřili své síly v závodech. Na samý závěr obdrželi tři nejlepší plavci a plavkyně diplom a každý si odvezl zasloužené “mokré vysvědčení”.

Výsledky: 1. místo Elena Plhoňová     2. místo Denisa Poláková        3. místo Vendula Koumarová                                                                                            1. místo Tobiáš Mátl             2. místo Nikolas Dvořák         3. místo Jakub Šimáček

 

Tematické vyučování

Na středu před jarními prázdninami jsme naplánovali tematické vyučování. Tématem byl “Masopust”. Vzhledem k nemoci některých pedagogů jsme museli téma v českém jazyce realizovat až ve středu po jarních prázdninách. 

V hodinách českého jazyka, vlastivědy a pracovních činností jsme si povídali o významu tohoto období. Jaké jsou zvyky a tradice. Kde se s nimi můžeme setkat, jak dlouho masopust trvá a mnoho dalších informací.  Praktická část vyučování byla zaměřena na výrobu masky – škrabošky.

Vánoční besídka

Jako každý rok i letos patřil poslední den školního roku před Vánocemi třídním besídkám. Spolužáci se navzájem obdarovali malými dárečky, společně si zahráli hry a v příjemné atmosféře prožili společně poslední hodiny „starého roku“.  Krásné počasí nás vylákalo na krátkou  procházku, při které jsme ptáčkům rozvěsili krmítka, která jsme si během přírodovědy vyrobili.

 


Výukový program – Hvězda nad Betlémem

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 za námi do třídy přišla katechetka Mgr. Ludmila Krčálová s výukovým programem Hvězda nad Betlémem.

Školní výlet – Staročeské Vánoce

V středu 8. 12. 2021 jsme se na Balinách  cestovali časem. Vrátili jsme se v době Vánoc o několik let zpět. Prožili jsme sváteční den tak, jak jej prožívali naši předkové. Kdy Štědrý den nebyl těšení se na dárky. Ale hlavně čas, kdy lidé byli spolu, čas tradiční zvyků, oslava narození Ježíše Krista. Připomněli  a ochutnali jsme některé z devíti obvyklých chodů a vyrobili si vánoční ozdobu.

Tematické vyučování

V úterý 12.10. jsme se učili malinko jinak. V rámci tematického učení, které probíhalo ve dvou skupinách, jsme se zaměřili na podzimní ovoce a podzimní aktivity. Každý si připravil svůj míchaný ovocný salát z ovoce, které roste na našich zahradách či sadech. V rámci činností jsme procvičili naše chuťové buňky a zkusili si, zda bezpečně poznáme vybrané ovoce. Do výuky jsme zařadili anglické pojmy, které s přípravou salátu souvisí. Vyzkoušeli jsme si sestavit a zapsat vlastní recept ovocného salátu nebo pracovní postup při výrobě draka. Vyučovací den završil film o přírodě, výroba záložek a pouštění draka.

Bloková výuka 

V úterý 7.9. probíhala bloková výuka na téma Sociální interakce. Cílem tohoto dne byl úspěšný návrat do školy a „do lavic“. Činnosti byly zaměřené na vzájemnou pomoc, komunikaci, ohleduplnost a vnímání svého okolí. Umět se vyjádřit, samostatně se rozhodnout nebo naopak domluvit se a spolu plnit úkoly. V rámci dopoledne se celá třída podílela na vytvoření vlastních pravidel třídy, které budou během celého školního roku respektovat.

Sportovní den 24.6.2021

Třetí akcí po sobě bylo sportovní dopoledne na „umělce“. Během necelé hodiny prošly skupinky dětí pět stanovišť pod vedením fotbalových trenérů. Děti si  zahrály fotbal, přeskakovaly švédskou bednu a laťku s odrazem z malé trampolíny, hbitost předvedly při hrách a průpravném cvičení přes překážky nebo při pohybu s míčem zakončeným střelbou na branku. I když bylo tentokrát opravdu horko, sportovní dopoledne se vydařilo.

Orientace v krajině 23.6.2021

Hned druhý den po vydařeném výletě nás čekal sportovní den ve formě orientace v krajině. Vydali jsme se k Bílé skále. Na cestě nás čekalo 5 zastavení s úkoly. Dobrodružné bylo také překonání třech brodů po lávkách z klád. Počasí bylo na takový pochod vynikající.

Školní výlet   22.6.2021

Jsme velice rádi, že jsme na konci letošního školního roku mohli uskutečnit školní výlet. Naše cesta vedla do Poděbrad, kde jsme si prohlédli kolonádu, nakoupili jsme lázeňské oplatky a načepovali do lahví lázeňskou vodu Poděbradku. Lodí jsme dopluli do Libic. Prohlédli jsme si základy hradiště tehdejšího rodu Slavníkovců. Hlavní zastávkou bylo centrum řemesel v Ostré – Botanicus. Děti si mohly vyrobit např. mýdlo s bylinkami, svíčku tradičním postupem, papír, provaz, loutku… nebo si výrobky zakoupit za groše. Odpočinout jsme mohli v krásné bylinné zahradě. Na zpáteční cestě nás autobus zavezl do krásné Kutné Hory. Výlet jsme zakončili u nádherného Chrámu sv. Barbory.

Bloková výuka

Půl roku – tak dlouho trávily děti svůj čas nechtěně doma bez svých spolužáků. Teprve po šesti měsících mohla být celá třída zase pohromadě.

Na tento okamžik určitě všichni čekali. Děti se těšily na své kamarády a spolužáky. Těšily se, že si mohou konečně popovídat, zasmát, pohrát, společně si pomaloučku zvykat na školní povinnost.

Zářijová bloková výuka byla tím nejlepším prostředkem. Opětovné navazování kontaktu mezi spolužáky a učiteli. Uvolnit ze sebe všechny pocity a emoce. Připravit se, že ve škole je potřeba dodržovat nějaká pravidla, abychom se všichni cítili dobře a bezpečně.

Celý čas jsme trávili v přírodě a se zvířátky. Spokojenost, radost, uvolněnost, krásné počasí. Den se opravdu vydařil.

 


Plavání

V druhém týdnu měsíci září zahájili „třeťáčci“ kurz plavání v plaveckém bazéně Evžena Rošického v Jihlavě. Děti se na plavání velice těšily. V jejich očích byla vidět radost, že se mohou zlepšovat v plaveckých dovednostech. Že mohou své zážitky sdílet s ostatními spolužáky. Bohužel jejich radost přerušil Covid-19 a tedy zákaz plavání a následné zavření škol. Ale určitě v dětech zůstávají pěkné vzpomínky, které jim nikdo a nic nevezme.


 

Projektové vyučování: Včely

Hned v prvních dnech nového školní roku jsme do výuky zařadili projektové vyučování na téma „Včely“. Děti se seznámily se společenstvím včel. Jak vypadají, žijí, jaká je jejich úloha ve společenstvu nebo pro lidi a přírodu. Prohlédly si pomůcky a vybavení včelaře či samotného úlu. Měly možnost se podělit s ostatními o své zkušenosti, zážitky, dosavadní znalosti.  Na závěr jsme si společně vytvořili včelí úl – tedy jeho část, samozřejmě nemohly chybět samotné pilné včelky.