Stránky 7. třídy

12. 2. 2021 – IKAROS – p. Hořák
15. 2. 2021 – Chytré tělo – p. Zezula
10. 3. 2021 – Mobilní planetárium
30. 3. 2021 – Divadélko pro školy
  • Kmenovou učebnu 6. třídy nalezneme ve 2. poschodí školy.
  • Třídní učitelka je Mgr. Pavla Dvořáková
  • Ve třídě je celkem 25 žáků.
  • Chlapců je 12 a dívek 13.

Český jazyk a literatura Mgr. Pavla Dvořáková

Anglický jazyk – skupina 1 Mgr. Petra Koubková

Anglický jazyk – skupina 2 Mgr. Jaroslava Dörrerová

Německý jazyk Mgr. Lenka Novotná

Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza

Matematika Mgr. Tereza Štěpánová

Dějepis Bc. Lukáš Rédl

Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková

Fyzika Mgr. Hana Koptová

Přírodopis Mgr. Pavla Dvořáková

Zeměpis Mgr. Hana Koptová

Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová

Tělesná výchova – dívky Mgr. Milan Sochor

Tělesná výchova – chlapci Mgr. Libor Kucza

Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza

Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová

Konverzace v anglickém jazyce Mgr. Petra Koubková

Seminář z českého jazyka Mgr. Pavla Dvořáková

Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Pedagogická intervence Mgr. Pavla Dvořáková

Sportovní aktivity Bc. Lukáš Rédl

Výpočetní technika Mgr. Jaroslava Dörrerová

Výtvarné činnosti Mgr. Štěpánka Maryšková

2. září

Společné tvoření (tzv. kamínkování), žáci si namalovali svůj vlastní „putovní“ kamínek, následovalo rozmístění kamínků v přírodě, návštěva místního muzea (upotřebí v tématu, který bude probírán ve VKO: NAŠE OBEC/následný projekt).


3. září

Návštěva místní knihovny. Proběhlo zde seznamování skrze oblíbené knížky žáků, promítání, prohlídka knihovny, kvíz, četba z oblíbených knih.


4. září

Výlet do města Polná: prohlídka místního muzea. Žáci viděli:

  • polenskou STAROU lékárnu,
  • kupecký krám a stará řemesla,
  • voliéru s dravci,
  • starou školu – oddělená expozice: kompletní interiér třídy z roku 1866, školní kabinet a byt učitele.

Sběr papíru – od 31. 5. 2021 do 8. 6. 2021

Fotografování – 10. 6. 2021

Mobilní planetárium – 14. 6. 2021

Školní výlet – 18. 6. 2021 (město Jihlava, útulek)

Orientace v krajině – 24. 6. 2021

Ochrana člověka za mimořádných událostí – 29. 6. 2021 (v rámci třídy, video, diskuze)