Stránky 7. třídy

KVĚTEN

 • 6.5.2024 – Tonda obal na cestách – environmentální program
 • 13.-14.5.2024 – sběr starého papíru (dvůr Služby Luka nad Jihlavou): 13.5.2024 od 10:00 do 17:00, 14.5.2024 od 10:00 – 15:00
 • 16.5.2024 – fotografování tříd
 • 22.5. 2024 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30 (odpolední výuka odpadá)

ČERVEN

 • 10.-11.6.2024 – školní výlet (RS Nesměř)
 • 13.6.2024 – pedagogická rada od 13:30 (odpolední výuka odpadá)
 • 19.6.2024 – Letem plazím světem – výukový program v centru zoo Jihlava PodPovrch
 • 21.6.2024 – ukončení období školního vyučování předáním vysvědčení
 • Kmenová učebna se nachází v prvním poschodí školy.
 • Třídní učitelkou je Mgr. Hana Koptová.
 • Ve třídě je celkem 22 žáků – z toho 15 chlapců a 7 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Edita Plíhalová
Anglický jazyk Jaroslava Malcová
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Informatika Ing. Michal Ščepka
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr.  Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová
Tělesná výchova Ing. Michal Ščepka
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Hana Koptová

MEMENTO – protidrogový pořad   30.4.2024

V rámci protidrogové prevence shlédli žáci 2. stupně dramatizaci známého románu o narkomanech, který napsal podle skutečných událostí Radek John. Posluchač se dostává do středu dění, do života těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života. Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí velmi sugestivně všechna stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí cestu, ze které není návratu. Umělecká agentura Rajcha pro žáky připravila silný zážitek formou divadla jednoho herce. Působivé představení zaujalo všechny žáky i pedagogy.

ND Praha – představení Kytice   24.4.2024

V odpoledních hodinách jsme vyrazili od školy na cestu autobusem, abychom mohli shlédnout jevištní adaptaci nejčtenější české klasiky, jež se konala ve večerních hodinách v Národním divadle. Sbírka balad vyšla poprvé v roce 1853 pod názvem Kytice z pověstí národních a šlo o jedinou sbírku básní, kterou Karel Jaromír Erben (1811–1870) vydal. Byla inspirována českými lidovými pověstmi a báchorkami a již v době svého vzniku slavila úspěch a ovlivnila mnoho umělců. Ztvárněné balady: Zlatý kolovrat, Polednice, Vodník, Dceřina kletba, Svatební košile, Holoubek, Štědrý den a Záhořovo lože. V hereckém obsazení své umění hluboce podávali nejstarší členové divadla: František Němec, Taťjana Medvecká, Iva Janžurová a Jana Boušková. Na někoho mohlo vrstvení balad působit jako volný sled obrazů, na někoho jako provázaný příběh jedné vesnice nebo třeba noční schůzka duchů. Avšak vizuální a poslechový zážitek byl znát na všech přítomných divácích.

Letové ukázky dravců (Seiferos cz, o.p.s.)        12.4.2024

Na naší škole, konkrétně na fotbalovém hřišti se uskutečnila přednáška spojená s letovou produkcí dravých ptáků. Krásné slunečné počasí, poutavý výklad s odborným a zároveň vtipným projevem společně s letovou produkcí vybraných dravců při imitaci lovu tažené vycpaniny, to vše zaručovalo pro žáky opravdový zážitek. Program zahrnoval celkem 30 různých dravců (nejen vyskytujících se v ČR), např. poštolka vrabčí, ostříž lesní, sokol stěhovavý, raroh velký, orel stepní, orel královský, sup bělohlavý, káně Harrisova, krkavec velký, jestřáb lesní, krahujec obecný, luňák červený, sovy (kalous ušatý, puštík obecný, puštík paraguayský, kulíšek nejmenší, sýček obecný, sova pálená, výr velký) atd. Někteří žáci správnou odpovědí na znalostní otázky získali odměny formou nádherných fotografií dravců, někteří si dokonce mohli dravce na ruce v sokolnické rukavici podržet nebo jim dravec na ruku přilétl. Zážitky doplněné vysvětlením základního úskalí sokolnictví, ochrany dravců a fungování přírody zakončilo poděkování organizátorů za finanční podporu formou příspěvku za cenu programu, jež slouží na činnost a provoz zařízení organizace Seiferos cz, o.p.s.

S pravdou to není lehké – preventivní program centra podpory Pochodeň         5.4.2024

V dnešním programu žáci zjistili, jak snadno můžeme někomu křivdit, když si něco domýšlíme. Vyzkoušeli si používat popisný jazyk, díky kterému jsou jejich komunikační dovednosti mnohem lepší. Vyzkoušeli si také, jak lépe zvládat konfliktní situace. Vyjadřovali své pocity, postřehy, potřeby, aniž by druhému křivdili. Pochopili, že je důležité být v komunikaci otevřený, ale neútočný, protože každý můžeme mít na stejnou věc naprosto odlišný pohled.

Planeta Země 3 000 – Kambodža            20.3.2024

Tradičně i letos žáci 6. a 7.třídy absolvovali cestu do DKO v Jihlavě za dalším programem projektu Planeta Země 3 000. Tentokráte nás cestovatel Adam Lelek provedl nevšední atmosférou země více než 9 000 km od nás vzdálené – Kambodže. Zajímavostí a fakt bylo mnoho, např. královská rodina a její vazby na Českou republiku, historie Kambodže, pohnutá minulost krutovládou rudých Khmérů, významné památky UNESCO, asijská náboženství a jejich principy, spojení kulturních tradic se zvířaty, turistický ruch a jeho dopady na památky i přírodu, ohrožené a vyhynulé živočišné druhy, význam lesů a mangrovových porostů, globální oteplování, skleníkový efekt, asijská tržnice, exotické a exportní plodiny, pěstování pepře, sběr kaučuku, výroba hedvábí, exotické pokrmy a společenský význam jídla, význam zemědělství, kambodžská měna a ekonomika, zajímavá města a oblasti Kambodže,… Poutavý více jak hodinový program byl zakončen životními moudry jako je jít za poznáním a s respektem vnímat okolní svět.

Sociální sítě a vazby – preventivní program v rámci třídnické hodiny     27.2.2024

Sociální média a sociální sítě jsou v současnosti přirozenou součástí našeho života. Jejich prostřednictvím vzájemně komunikujeme, sdílíme informace, komentujeme, diskutujeme, …Virtuální sociální sítě mají vliv na reálné sociální vazby dětí, a proto byla dnešní třídnická hodina zaměřena právě na toto téma a díky působení metodika prevence školy si žáci mohli formou her a diskuze osvětlit, co vůbec znamená pojem sociální sítě, proč je o tom důležité mluvit, co je to být on-line fyzicky a psychicky, jaká je analogie mezi chováním ve třídě a na sociálních sítích, co by mohli žáci udělat proto, aby se cítili lépe, co by mohli zlepšit atd.

G.J.Mendel – výukový program       7.2.2024

Dnes za námi do třídy přišla na třetí vyučovací hodinu paní katechetka Ludmila Krčálová, aby nám představila u nás opomíjeného významného Moravana, přírodovědce německého původu, zakladatele genetiky a základních zákonů dědičnosti, učitele a kněze Gregora Johanna Mendela. Svým přátelským a profesionálním lektorským přístupem nám paní Krčálová osvětlila pomocí prezentace pokusy křížení hrachu a formulaci třech pravidel, která dnes známe jako Mendelovy zákony dědičnosti. Zajímavými pracovními listy jsme si mohli určit, které vlastnosti dědíme po rodičích, prarodičích atd. Nakonec jsme však došli všichni k závěru, že každý z nás je jedinečný, výjimečný a originál.

Předvánoční třídnické dny       21.12. – 22.12.2023

Některé dny v posledním školním týdnu tohoto kalendářního roku byly plné příjemné předvánoční atmosféry a tradičních či netradičních zážitků: program na kuželně v Jihlavě jako vánoční dárek, hodnocení vánoční výzdoby tříd na naší škole, nadělování si dárečků, mlsání vánočního cukroví, popíjení voňavých čajíků, hraní různých deskových nebo karetních her, procházka se slunečnicovými semínky ke skateparku, den v pyžamu, vánoční film, návštěva louckého muzea a vyhodnocení měsíčního tématu třídního klimatu. Prostě pohodové dny.

Tandemová výuka 8.B a 7.třídy

Ve středu, 20.12.2023, jsme pro žáky 7.třídy a 8.B připravili tandemovou výuku na téma první pomoc. Jelikož jsme se v přírodopise a pracovních činnostech zabývali první pomocí při poranění zvířaty, procvičili jsem si naše znalosti tím, že jsme si zopakovali základní pojmy, sdíleli vlastní zkušenosti s první pomocí při poranění zvířetem, shlédli výuková videa týkající se tohoto tématu. Po přestávce jsme již šli ověřit teoretické vlastnosti pomocí kvízů, přiřazováním témat a v neposlední řadě jsme se pustili do praktického nácviku ošetření zraněného. To nás velmi bavilo a zapojili jsme všechny smysly a znalosti, které v nás zůstaly z chovatelství probíraného v pracovních činnostech a přírodopisu z ekosystémů přírodních i lidských. Spolupráce sedmáků a osmáků se vyvedla a všechny nás vzájemně obohatila.

Zvířata v ohrožení  

V letošním školním roce nás čekají v přírodopisu mimo jiné i cizokrajné ekosystémy. S tímto tématem přímo souvisí program Environmentálního centra PodpoVrch v Jihlavě s názvem Zvířata v ohrožení. Do Jihlavy jsme vyjeli za programem 18.10. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, na něž budeme během zimních měsíců navazovat dalšími informacemi v rámci výuky. Vědomosti, jež jsme nasbírali PodpoVrchem, uplatníme při interakci v hodinách a třeba si tím i zasloužíme jedničky za aktivitu. V centru se vždy dozvíme něco nového a zajímavého. Naše žáky si PodpoVrchem chválí, jsme rádi, že jsou děti aktivní a spolupracují s lektorkami s chutí a nadšením.