Stránky 7. třídy

PROSINEC

 • 19.12.2023 – návštěva muzea Luka nad Jihlavou (9:30 – 9:50)
 • 20.12. – 21.12.2023 – třídnické hodiny, vánoční vycházka a besídka (konec výuky 12:15, odpolední výuka odpadá)
 • 25.12. – 26.12.2023 – státní svátky
 • 27.- 29.12.2023, 2.1.2024 – vánoční prázdniny

LEDEN

 • 1.1.2024 – státní svátek
 • 11.1. 2024 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30 (odpolední výuka odpadá)
 • 24.1.2024 –  pedagogická rada od 13:30 (odpolední výuka odpadá)
 • 31.1.2024 – předání výpisu z vysvědčení za 1.pololetí

ÚNOR

 • 2.2. 2024 – pololetní prázdniny
 • 12.-18.2.2024 – jarní prázdniny

BŘEZEN

 • 20.3.2024 – Planeta Země (DKO Jihlava) – 90 Kč/žáka
 • 26. 3.2024 – třídní schůzka
 • 26. 3.2024 – pedagogická rada od 13:30 (odpolední výuka odpadá)
 • 28.3.2024 – velikonoční prázdniny

DUBEN

 

KVĚTEN

 • 22.5. 2024 – pedagogické odpoledne 15:00 – 17:30 (odpolední výuka odpadá)

ČERVEN

 • 20.6.2024 – pedagogická rada od 13:30 (odpolední výuka odpadá)
 • 28.6.2024 – ukončení období školního vyučování
 • Kmenová učebna se nachází v prvním poschodí školy.
 • Třídní učitelkou je Mgr. Hana Koptová.
 • Ve třídě je celkem 22 žáků – z toho 15 chlapců a 7 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura  Mgr. Edita Plíhalová
Anglický jazyk  Jaroslava Malcová
Německý jazyk  Mgr. Edita Plíhalová
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Informatika  Mgr. Lucie Hloušová
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr.  Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Hana Koptová
Tělesná výchova Mgr. Hana Koptová
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová
Pedagogická intervence Mgr. Hana Koptová