Stránky třídy 8. B

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, PEDAGOGICKÁ ODPOLEDNE

pondělí 30. 10. 2023 – 16:00 – třídní schůzka

čtvrtek 11. 1. 2024 – 15:00 – 17:30 – pedagogické odpoledne

úterý 26. 3. 2024 – 16:00 – třídní schůzka

středa 22. 5. 2024 – 15:00 – 17:30 – pedagogické odpoledne

 

PRÁZDNINY

podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2023

vánoční prázdniny – 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

pololetní prázdniny – 2. 2. 2024

jarní prázdniny – 12. 2. – 18. 2. 2024

velikonoční prázdniny – 28. 3. 2024

hlavní prázdniny – 29. 6. – 1. 9. 2024

 

  • Kmenová učebna se nachází ve druhém poschodí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Alena Pohanková.
  • Ve třídě je celkem 17 žáků – z toho 5 chlapců a 12 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Alena Pohanková
Anglický jazyk  Jaroslava Malcová (1. sk.), Mgr. Michaela Emmerová (2. sk.)
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Informatika Mgr. Jaroslava Dörrerová
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr.  Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Alena Pohanková
Tělesná výchova Mgr. Libor Kucza
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Lucie Hloušová
Konverzace v anglickém jazyce Jaroslava Malcová
Peníze v teorii a praxi Mgr. Lucie Hloušová

EXKURZE DO JE DUKOVANY A PVE DALEŠICE

Na konci listopadu se žáci 8.ročníků vydali za poznáváním energie z Vysočiny. Žáci společně s pedagogickým doprovodem nejdříve zavítali do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, kde si prohlédli největší sypanou hráz v Evropě a vystavenou Francisovu turbínu ve skutečné velikosti. V infocentru vodní elektrárny se žáci díky poutavé videoprojekci seznámili s principem elektrárny a prohlédli si obrazové tabule s historií stavby, s charakteristikou vodního díla Dalešice a s přírodním bohatstvím nedaleké Mohelenské hadcové stepi, na kterou jsme též zavítali. Přálo nám letos štěstí, neboť žáci mohli ve strojovně na vlastní zkušenost pocítit, když se uvedla do činnosti 1 ze 4 Francisových reverzních turbín. Poté jsme se přesunuli do infocentra JE Dukovany, kde se v kinosále žáci dozvěděli o základech jaderné fyziky, o jaderné bezpečnosti a top novinkou byla pro nás všechny i virtuální prohlídka celé jaderné elektrárny, která měla velký ohlas. Spolu s průvodci jsme pak postupně prošli názorné trojrozměrné modely reaktoru, celého reaktorového bloku, model ukládání použitého jaderného paliva a v závěru si žáci pohráli v herním centrum.