Stránky třídy 8. B

TŘÍDNÍ SCHŮZKY, PEDAGOGICKÁ ODPOLEDNE

pondělí 30. 10. 2023 – 16:00 – třídní schůzka

čtvrtek 11. 1. 2024 – 15:00 – 17:30 – pedagogické odpoledne

úterý 26. 3. 2024 – 16:00 – třídní schůzka

středa 22. 5. 2024 – 15:00 – 17:30 – pedagogické odpoledne

 

PRÁZDNINY

podzimní prázdniny – 26. – 27. 10. 2023

vánoční prázdniny – 23. 12. 2023 – 2. 1. 2024

pololetní prázdniny – 2. 2. 2024

jarní prázdniny – 12. 2. – 18. 2. 2024

velikonoční prázdniny – 28. 3. 2024

hlavní prázdniny – 29. 6. – 1. 9. 2024

  • Kmenová učebna se nachází ve druhém poschodí školy.
  • Třídní učitelkou je Mgr. Alena Pohanková.
  • Ve třídě je celkem 17 žáků – z toho 5 chlapců a 12 dívek.
předmět vyučující
Český jazyk a literatura Mgr. Alena Pohanková
Anglický jazyk Ing. Michal Ščepka, Mgr. Michaela Emmerová (2. sk.)
Německý jazyk Mgr. Edita Plíhalová
Ruský jazyk Mgr. Libor Kucza
Matematika Mgr. Lucie Hloušová
Informatika Ing. Michal Ščepka
Dějepis Mgr. Josef Zimola
Výchova k občanství Mgr. Pavla Dvořáková
Fyzika Mgr. Hana Koptová
Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová
Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová
Zeměpis Mgr. Josef Zimola
Hudební výchova Mgr.  Alena Pohanková
Výtvarná výchova Mgr. Alena Pohanková
Tělesná výchova Mgr. Libor Kucza
Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza
Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová
předmět vyučující
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Alena Pohanková
Příprava k přijímacím zk. I. Mgr. Lucie Hloušová
Konverzace v anglickém jazyce Jaroslava Malcová
Peníze v teorii a praxi Ing. Michal Ščepka

První pomoc do škol                                                                                                                                         23.5.2024

Nikdo z nás neví, kdy se ocitne v situaci ohrožení vlastního života a kdy bude potřebovat rychlou a účinnou pomoc od druhého. Nevíme ani, kdy se ocitneme v situaci, kdy sami budeme tuto pomoc poskytovat druhému k záchraně jeho života. Poskytnutí první pomoci je nejen jedním ze základních úkonů, který bychom měli všichni ovládat, ale i morální povinností každého z nás. Pro žáky 8.ročníků proběhla na toto téma zaměřená výuka pod odborným vedením zástupce Českého červeného kříže. Během tříhodinového bloku se žáci aktivně zdokonalovali ve znalostech a dovednostech pro život zachraňující úkony.

Tandemová výuka 8.B a 7.třídy

Ve středu, 20.12.2023, jsme pro žáky 7.třídy a 8.B připravili tandemovou výuku na téma první pomoc. Jelikož jsme se v přírodopise a pracovních činnostech zabývali první pomocí při poranění zvířaty, procvičili jsem si naše znalosti tím, že jsme si zopakovali základní pojmy, sdíleli vlastní zkušenosti s první pomocí při poranění zvířetem, shlédli výuková videa týkající se tohoto tématu. Po přestávce jsme již šli ověřit teoretické vlastnosti pomocí kvízů, přiřazováním tématů a v neposlední řadě jsme se pustili do praktického nácviku ošetření zraněného. To nás velmi bavilo a zapojili jsme všechny smysly a znalosti, které v nás zůstaly z chovatelství probíraného v pracovních činnostech a přírodopisu z ekosystémů přírodních i lidských. Spolupráce sedmáků a osmáků ve vyvedla a všechny nás vzájemně obohatila.

Mimořádná nabídka Environmentálního centra PodpoVRCH

Jelikož opakovaně navštěvujeme s žáky v rámci výuky přírodovědy a přírodopisu Environmentální centrum PodpoVRCH, byli jsme letos osloveni a zároveň odměněni mimořádnou návštěvou.  Naše škola byla oslovena v rámci pravidelných výukových programů v  Environmentálním centru „PodpoVRCH“  a návštěv zoologické zahrady k tomu, abychom se této připravované simulace zúčastnili s žáky osmých ročníků. Vybráni byli žáci s dobrými studijními výsledky v přírodopise, zájmem o přírodu a s kultivovavým chováním během programů. Ve čtvrtek 14.12.2023 v Zoo Jihlava proběhl nácvik úniku nebezpečného zvířete, šelmy – levharta perského. Vybraní žáci byli rozděleni do 3 skupin  a procházeli za výkladu průvodce postupně areál zoo.  V průběhu prohlídky bylo ohlášeno, že z venkovního výběhu unikl  levhart perský. V tu chvíli museli všichni postupovat dle pokynů průvodců a ostatních zaměstnanců zoo. Účelem bylo eliminovat případné nedostatky, zejména co se komunikace a evakuace týká. Do akce byli zapojeni jak zaměstnanci zoologické zahrady, tak Policie České republiky, včetně Útvaru rychlého nasazení. Po ukončení akce byly žáci pochváleni a odměněni plyšovým levhartem a kelímky na pití s vyobrazením levharta.

EXKURZE DO JE DUKOVANY A PVE DALEŠICE

Na konci listopadu se žáci 8.ročníků vydali za poznáváním energie z Vysočiny. Žáci společně s pedagogickým doprovodem nejdříve zavítali do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, kde si prohlédli největší sypanou hráz v Evropě a vystavenou Francisovu turbínu ve skutečné velikosti. V infocentru vodní elektrárny se žáci díky poutavé videoprojekci seznámili s principem elektrárny a prohlédli si obrazové tabule s historií stavby, s charakteristikou vodního díla Dalešice a s přírodním bohatstvím nedaleké Mohelenské hadcové stepi, na kterou jsme též zavítali. Přálo nám letos štěstí, neboť žáci mohli ve strojovně na vlastní zkušenost pocítit, když se uvedla do činnosti 1 ze 4 Francisových reverzních turbín. Poté jsme se přesunuli do infocentra JE Dukovany, kde se v kinosále žáci dozvěděli o základech jaderné fyziky, o jaderné bezpečnosti a top novinkou byla pro nás všechny i virtuální prohlídka celé jaderné elektrárny, která měla velký ohlas. Spolu s průvodci jsme pak postupně prošli názorné trojrozměrné modely reaktoru, celého reaktorového bloku, model ukládání použitého jaderného paliva a v závěru si žáci pohráli v herním centrum.