Stránky třídy 8.B

  • leden

3.1.2021 – v pondělí nástup do školy

  • prosinec

23.12.- 31.12.2021 – Vánoční prázdniny

20.12.2021 – pondělí – provozní porada pedagogů ve 13.30 (odpolení výuka odpadá)

21.12.2021 – středa – TU ve svých třídách – třídní besídky, odchod na oběd ve 12,30

15.12.2021 – bruslení + Muzeum Vysočiny

7.12.2021 – Advent – výukový program 2.-5. vyuč. Hodinu pro 7.-9.ročník

  • listopad
30. 11. 2021 – Výukový program: V síti + diskuse po vysílání
27.11.2021 – sobota – Advent – dílničky ve vyhřívaném stanu na náměstí 14-17h zrušeno
26.11.2021 – rozsvícení vánočního stromu – 17 hodin – zrušeno
16.11.2021 – Bezpečný pes – 50Kč – zrušeno
23.11.2021 – pedagogická rada- konec výuky po 6.vyuč. hodině
  • říjen
22. 10. 2021 – ZOO Podpovrch – Život savců
21.10.2021 – preventivní program: Drogy z pohledu policie
11.-12.10. 2021 – sběr starého papíru
  • září
7.9. 2021 – bloková výuka – Sociální interakce
  • Kmenovou učebnu 8.B nalezneme ve přízemí školy v učebně fyziky a chemie.
  • Třídní učitelka je Mgr. Jaroslava Dörrerová
  • Ve třídě je celkem 17 žáků.
  • Chlapců je 7 a dívek 10.

Český jazyk a literatura Mgr. Edita Plíhalová

Anglický jazyk Mgr. Petra Koubková

Německý jazyk Mgr. Lenka Novotná

Matematika Mgr. Martina Tůnová

Dějepis Bc. Lukáš Rédl

Výchova k občanství Mgr. Edita Plíhalová

Fyzika Mgr. Martina Tůnová

Chemie Mgr. Jaroslava Dörrerová

Přírodopis Mgr. Jaroslava Dörrerová

Zeměpis Mgr. Libor Kucza

Hudební výchova Mgr. Alena Pohanková

Výtvarná výchova Mgr. Edita Plíhalová

Tělesná výchova – dívky Mgr. Milan Sochor

Tělesná výchova – chlapci Mgr. Libor Kucza

Výchova ke zdraví Mgr. Libor Kucza

Pracovní činnosti Mgr. Hana Koptová

Peníze v teorii a praxi Bc. Lukáš Rédl

Příprava k přijímacím zkouškám – ČJ Mgr. Alena Pohanková

Příprava k přijímacím zkouškám – M Mgr. Tereza Štěpánová

Přírodovědný seminář Mgr. Hana Koptová

Náboženství Mgr. Ludmila Krčálová

Pedagogická intervence Mgr. Edita Plíhalová

Sportovní aktivity Bc. Lukáš Rédl

Výpočetní technika Mgr. Jaroslava Dörrerová

Výtvarné činnosti Mgr. Štěpánka Maryšková

ŽIVOT SAVCŮ – envirometální centrum PodpoVRCHEM a Zoo Jihlava 22.10.2021

Návštěva enviromentálního centra PodpoVRCHEM v jihlavské Zoo rozšířila naše obzory o učivu o obratlovcích, konkrétně savcích. Tomuto tématu jsme se věnovali poslední měsíc v hodinách přírodopisu. Program Život savců probíhal jak v centru, tak i v samotné Zoo, kde jsme si poslechli mnoho zajímavého o savcích chovaných v naší zoologické zahradě. Ale vyzbrojeni znalostmi z hodin přírodopisu a různých dokumentů,  jsme svižně a fundovaně reagovali na většinu dotazů o místních savcích. V druhé části návštěvy jsme podnikli pátrání za zvídavými otázkami našich pracovních listů, za které jsme získali jedničky.

BLOKOVÁ VÝUKA – sociální interakce

Úterý 7.9. patřilo naší třídě, vztahům mezi spolužáky, žáčky a třídní učitelkou, prostě celému našemu kolektivu 8.B… Ve škole jsme si zahráli stmelovací aktivity, při kterých jsme se měli možnost více poznat a dozvědět se o sobě něco nového, zajímavého. Také žáčci poskytli zpětnou vazbu mně, třídní učitelce. “Co bys na mě změnil/a?… ale písemek a zkoušení se to bohužel netýká:-)))” Upřímně jsme si mohli popovídat a vyjádřit své emoce. Následovala vycházka do přírody, kde jsme opět společnými silami připravili posezení, nasbírali dřevo a opekli si… nejvíce gumové bonbóny:-). Den se nám povedl a už nyní se těšíme na společné zážitky např. na výletě:-))).

ŠKOLNÍ VÝLET RS ZÁSEKA ČERVEN 2021

Tento školní rok byl dost náročný a ve škole jsme se viděli jen málo. Protože je důležité mít společné zážitky a upevňovat dobré vztahy, naplánovali jsme si cyklovýlet do rekreačního střediska Záseka. Počasí nám vyšlo naprosto dokonalé. Spousta sluníčka nám umožnila koupání, na které jsme se těšili nejvíce především při zdolávání kopečků na Vysočině. Bylo nám zaslouženou odměnou. Velkým zážitkem byla stezka odvahy, na kterou jsme se všichni těšili. Byli jsme pochváleni třídní učitelkou  za vzorné chování při cyklovyjížďkách. Vrátili jsme se ospalí a unavení, ale zase o několik společných zážitků bohatší:-). Výlet byl super.

PŘÍRODOPIS AKTIVNĚ A ŽIVĚ

Jelikož je přírodopis skoro jako každý jiný vyučovací předmět…a přece odlišný, je na naší škole snahou učit ho ve spojení se přírodou. A tak sic chodíme, pokud nám přeje počasí okysličit mozečky do přírody. Během podzimní výuky jsme mnohokrát vyšli na přírodovědnou procházku, kde jsme se seznamovali s různými druhy stromů, keřů, bylin, bezobratlých živočichů i obratlovců. Pokaždé se našel nějaký druh, s kterým jsme se ještě podrobně neseznámili. Jsou mezi námi i tak šikovní spolužáci, kteří nám donesou nějakou přírodopisnou zajímavost, jež potkali při svých mimoškolních aktivitách. Prošli jsme mnoho ekosystémů a každým rokem při takové výuce rozšiřujeme své znalosti.

 


PODPOVRCH ZOO JIHLAVA  – PTAČÍ SVĚT

V pátek 18.9. jsme v rámci výuky přírodopisu navštívili vzdělávací centrum PodpoVRCH v rámci Zoo Jihlava. Program, jež se zaměřuje na znalosti o ptácích, s názvem Ptačí svět nám pomohl nakouknout do tajů ptačí říše. Prakticky jsme poznávali jednotlivé zástupce, pracovali s peřím, určovali, který pták má jaký zobák a proč, dále jsme nahlédli do ptačích hnízd a porovnávali a přiřazovali ptačí vajíčka, měli jsme v ruce i vejce pštrosa. Program jsme zakončili praktickými ukázkami v Zoo, kde jsme své teoretické znalosti přenesli do praxe. Nejen že jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, také jsme se mohli opět společně vypravit za poznáním a tak se opět poznat v nových situacích. A klape nám to.


CYKLOVÝLET DO BRANSOUZ

14.září jsme se vypravili v rámci tělocviku a badatelské klubu na cyklovýlet. Počasí vyšlo skvělé, svítilo sluníčko, cesta byla příjemná a veselá. Na místním přírodním koupališti jsme se občerstvili a mohli jsme vyrazit zpět do Luk. Výjezd se nám povedl a opět jsme se poznali zase z jiné stránky:-).


NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉHO ÚTULKU JIHLAVA

V pátek jsme vyrazili do Městského útulku v Jihlavě, který nám zajistila maminka naší spolužačky, za což jí velmi děkujeme, protože tato návštěva nás všechny překvapila. Krásný výklad, spoustu zajímavých informací, nespočet zajímavých zvířátek – pejsci, kočky, pávi, leguán, osmáci, želvy aj.…ani se nám nechtělo odejít. Návštěvu všem doporučujeme, byla úžasná. Nakonec jsme si rozdali dárečky, které nám udělaly velkou radost. Cestou zpět jsme si každý mohl poručit zmrzlinu dle své chuti, kterou jsme dostali jako odměnu od naší třídní učitelky za naše báječné chování během blokové výuky. Paní Třetinové velmi děkujeme za skvělý nápad krásně stráveného dne.


ADAPTAČNĚ – STMELOVACÍ KURZ ŘÁSNÁ

V prvním školním týdnu proběhla bloková výuka na téma: PSYCHOHYGIENA. Jelikož jsme se jako 6.B  od března skoro neviděli, rozhodli jsme se strávit společný čas výjezdem na adaptačně stmelovací kurz 7.B  k obci Řásná do Velkopařezitého campu. Již cesta linkovým autobusem byla zážitkem, protože jsme se v autobuse dost mačkali. Další vzrušující okamžiky nás čekaly při cestě na Roštejn a zpět…stále pršelo. Naštěstí jsme měli opravdovou „kliku“ na personál kempu, který nám na večer poskytl klubovku s kamny, dodali nám suché dřevo a teplý čaj, takže jsme si udělali třídnickou hodinu v teplíčku a nastínili si nový školní rok. Druhý den jsme objevili zříceninu hradu Štamberk, obešli místní zatopený lom a vydali se po fáborkách hledat úkoly, před večeří jsme si společně zahráli badminton, baseball a vybíjenou a po opékání párků se vydali na večerní stezku odvahy. Poslední den jsme se vydali na obhlídku Velkopařezitého rybníku, prošli se po jeho hrázi a vrátili jsme se zahrát si sportovní hry. Pobyt se nám moc líbil a dokázali jsme si, že jsme stále skvělý kolektiv, který se dokáže semknout a táhnout za jeden provaz.