Den Země na naší škole

Jelikož na pondělí 22.4. připadá Den Země, připravili si žáci 9.třídy v přírodopise aktivity pro své mladší spolužáky. Děti z prvního stupně mohly sešlapávat pet lahve, napsat Zemi vzkaz, že se nemusí bát, že se o ni postaráme, třídit odpady do patřičných kontejnerů či se zamyslet, kam odneseme léky, které jsou po době použití. Na závěr si děti na důkaz, že Zemi máme ve svých rukou, mohly svou ruku obtisknout okolo naší papírové planety. A přidali se i učitelé. Pro prvňáčky bylo připraveno plnění úkolů ve školní zahradě, tzv. plotovka s tématikou, jež se naší Země týká.