Deváťáci učiteli

Předvánoční atmosféru podpořilo středeční dopoledne, kdy se žáci 9. třídy po dvojicích stali vyučujícími mladších spolužáků. Dvě vyučovací hodiny si vyzkoušeli, jaké je to se postavit před celou třídu a něco nového jim předat. Vedoucí akce paní učitelka Dvořáková všechny deváťáky pochválila a docenila jejich přípravu i nemalé úsilí.