Ukončení školního roku 2023/2024 v pátek 21. 6. 2024

Vážení rodiče,

počínaje červnem 2024 budou na naší škole probíhat stavební práce a v době od 17. 6. 2024 nebude umožněn vstup do budovy školy žákům ani zákonným zástupcům z důvodu bezpečnosti. Proto byla naší škole udělena výjimka MŠMT v oblasti organizace školní roku a školní rok 2023/2024 bude ukončen ke dni 21. 6. 2024.

V pátek 21. 6. 2024 bude žákům rozdáno vysvědčení. Předání vysvědčení prvním třídám proběhne na stacionáři první vyučovací hodinu. V tělocvičně bude předáno vysvědčení žákům druhých, třetích a čtvrtých tříd. V Domě požárníků bude vysvědčení předáno žákům pátých a osmých tříd, šesté, sedmé a deváté třídy. Bližší informace k organizaci předání vysvědčení se dozvíte od třídních učitelů v průběhu měsíce června.

Ve dnech 17. – 20. června budou pro 2. – 9. třídy připraveny vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity mimo budovu školy. Časový rámec a konkrétní popis aktivit obdržíte od třídních učitelů.

Děkujeme za pochopení.