Matematický klokan 2024

V pátek 22. března 2024 se uskuteční další ročník mezinárodní soutěže Matematický klokan, jejíž pořadatelem je v ČR od prvního ročníku v roce 1995 Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s UP Olomouc.

Soutěžící ZŠ (vyjma prvňáčků) a SŠ jsou podle věku rozděleni do šesti kategorií – od Cvrčka po Studenta. Ve všech krajích republiky se soutěží v jednom termínu, žáci i studenti absolvují všechna kola soutěže v lavici v době školního vyučování.

Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Nejlepší řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. V posledních letech přibývá škol, které zohledňují výsledky či úspěšnost žáků v matematických soutěžích v přijímacím řízení. Všem soutěžícím přejeme hodně zdaru.