Okresní kolo Soutěže v německém jazyce

V úterý 6. 2. 2024 se v DDM Jihlava konalo okresní kolo Soutěže v německém jazyce. Při této příležitosti si dvě naše žákyně z 9. třídy byly vyzkoušet a porovnat své konverzační dovednosti s ostatními vrstevníky z okolních škol.
Klára Mikolajková obsadila společně s některými dalšími pěkné 6. – 9. místo a Veronika Součková 14. – 17. místo. Je příjemné se dozvědět, že si obě děvčata z této zkušenosti odnesla zdravou dávku sebevědomí a dobrý pocit z toho, že se v cizím jazyce dovedou vyjadřovat a na kladené otázky správně reagovat. Patří jim naše poděkování za reprezentaci školy.