Příběhy našich sousedů

Žáci naší základní školy se v letošním školním roce zapojili do projektu Příběhy našich sousedů, který zaštiťuje organizace Post Bellum. V rámci této iniciativy vzniká velký archiv pamětníků událostí 20. století.

Žáci devátého ročníku (Klára Mikolajková, Amálie Pipová, Anastázie Šťávová a Martin Leškov) si vybrali místní pamětnici, paní Ludmilu Petrovou, se kterou se osobně setkali a nahrávali s ní rozhovor o jejím životě. Poznali mimo jiné její vzpomínky na období druhé světové války nebo poválečná léta. Z rozhovoru žáci sestavili krátkou rozhlasovou reportáž, kterou nahrávali v Českém rozhlase v Jihlavě.

Ve středu 20. března pak své několikaměsíční úsilí skvěle odprezentovali na závěrečném setkání v Dělnickém domě v Jihlavě, kde kromě pamětníků, žákovských týmů a vyučujících z jiných škol, rodinných příslušníků a dalších diváků byli přítomni i zástupci kraje Vysočina, města Jihlavy atd. Odborná porota byla s výkonem našich žáků velmi spokojena a my jim děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy.