Rozhlasová relace třídy 4. B ke Dni Země

Den Země připadá tradičně na 22. dubna, což je právě dnes. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad a chovat se zodpovědně k životnímu prostředí. V rámci Dne Země, který původně vznikl v Americe v roce 1970, se koná řada vzdělávacích akcí pro děti i dospělé. Od roku 1990 se slaví také v České republice.

My, žáci 4. B, bychom také chtěli jednou takovou malou akcí přispět dobré věci. Rádi bychom vás pozvali na rostlinný swap,
který se uskuteční během velké přestávky v pátek 26. dubna v 1. patře v učebně jazykové děličky.

Máte doma kytky, rostlinky, semínka nebo sazeničky, které nepotřebujete?

Přineste je na náš swap a třeba si nějaké jiné zase odnesete. Swap je vlastně takový výměnný obchod.
Bližší informace najdete na letáčcích, které rozneseme do tříd.