Tonda Obal na cestách

V pondělí 6.května proběhl na naší škole program určený pro základní školy, od nejmenších žáčků až po deváťáky. Žáci se během jedné vyučovcí hodiny utvrdili, jak odpady třídit a dozvěděli se o jejich dalším využití. Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997 a za tu dobu se jí zúčastnilo více jak 2 mil. dětí. Pro školy je tato akce zcela zdarma. Cílem této akce je podpořit děti v odpovědnosti za životní prostředí a dále osvěta ohledně tříděného sběru odpadů. Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK a naše škole jej opětovně využívá k zvýšení povědomí o odpadovém hospodaření.