Žákovský parlament na návštěvě Senátu

Členové školního parlamentu v doprovodu paní ředitelky Švaříčkové a pana učitele Kuczy měli možnost navštívit ve středu 22. května
Senát Parlamentu ČR a setkat se s jeho předsedou Milošem Vystrčilem. Před samotným setkáním si naše skupina prohlédla zahrady a vnitřní prostory Valdštejnského paláce, ve kterém Senát sídlí. Palácovým komplexem, skládajícího se z Audienční síně, Valdštejnovy pracovny a Astrologickou a Mytologickou chodbou, nás provedla velmi milá průvodkyně, která nás seznámila s historií této monumentální stavby raného baroka. Před vstupem na tuto komentovanou prohlídku musí každý návštěvník projít rentgenem a prohlídkou zavazadla, což se ukázalo jako velkým zážitkem pro žáky.
Po prohlídce se naše skupina přesunula do Jednacího sálu Senátu, kde nás srdečně přivítal pan předseda Vystrčil. V úvodu dětem vysvětlil funkci Senátu, jakožto horní komory Parlamentu, zdůraznil rozdíl mezi Senátem a Poslaneckou sněmovnou a přiblížil jim práci Parlamentu na praktických příkladech z vlastní praxe. Další část setkání byla věnována dotazům ze strany návštěvníků. Dotazy našich členů žákovského parlamentu směřovaly jak k pracovní stránce pana předsedy, tak k jeho osobnímu životu.
Z Valdštejnského paláce jsme se s dětmi přesunuli k Pražskému hradu. Prohlídka Katedrály sv. Víta, Baziliky sv. Jiřího i Zlaté uličky se našim žákům moc líbila a ukončili jsme ji pod věží Daliborky, kde jsme si v dolním podlaží prohlédli vězení a mučírnu.

Tímto bychom moc rádi poděkovali panu radnímu Tomáši Ďáskovi, který celou tuto akci navrhl, naplánoval a zrealizoval.

Mgr. Hana Švaříčková a Mgr. Libor Kucza